תפילות נוע"ם

Transcription

תפילות נוע"ם
‫אקורדים לתפילות נוע"ם‬
‫ערך וסידר‪ :‬עמישר פרוטקוף‬
‫שחרית‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫(בה בדדה בה בה בדה בה בדדה בה בה בדה) ‪2X‬‬
‫‪A G A‬‬
‫‪DA G A‬‬
‫‪D‬‬
‫מודה אני לפניך מלך חי וקיים‬
‫‪A G B#m F#‬‬
‫שהחזרת בי נשמתי‬
‫‪A‬‬
‫‪G A‬‬
‫‪G‬‬
‫בחמלה בחמלה‬
‫‪G‬‬
‫‪D A G‬‬
‫‪D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫רבה אמונתך רבה אמונתך רבה אמונתך (בדדה בה בה‪)...‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G F‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העו לם‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫ת הילת ה' ידבר פי ויברך‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫כל בשר שם קדשו לעולם לעולם ועד‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫ואנחנו נברך יה מאתה ועד עולם‬
‫‪D A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫הללו הללויה הללו הללו יה‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו הללו הללו הללו הללו הללו‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו הללו הללו הללו הללו הללו‬
‫‪Am E7 G Dm‬‬
‫)‪C (break‬‬
‫כל הנשמה תהלל יה הללו הללו יה‬
‫‪Am E F G‬‬
‫‪C‬‬
‫כל הנשמה תהלל יה הללו הללו יה‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללוהו בגבורותיו הללוהו כרב גדלו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm G‬‬
‫‪C‬‬
‫הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכינור‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללוהו בתוף ומחול הללוהו במינים ועגב‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו הללו הללו הללוהו בצלצלי שמע‬
‫‪Am‬‬
‫‪E7‬‬
‫‪Dm F‬‬
‫‪Am‬‬
‫הללו הללו הללו הללוהו בצלצלי תרועה‬
‫‪Am E7 G Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫כל הנשמה תהלליה הללו הללויה‬
‫‪Am E F G‬‬
‫‪C‬‬
‫כל הנשמה תהלליה הללו הללויה‬
‫‪E7‬‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני נני ני ני ני ני ני נייי ני נני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪Am E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪( Am E‬איטי ומתגבר)‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫חזן‪ :‬ברכו את ה' המבורך‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Dm D Am E C G Am Am‬‬
‫המבורך המבורך לעולם ועד‬
‫קהל‪ :‬ב רוך ה'‬
‫‪Am E7‬‬
‫‪Am Dm D Am‬‬
‫המבורך המבורך לעולם ועד‬
‫(איטי)‬
‫‪Am E G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫חזן‪:‬ברוך ה' המבורך לעולם ועד‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am C G Am‬‬
‫טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עזו‬
‫‪C‬‬
‫‪G F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫פינות צבאיו קדושים רוממי שדי‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫תמיד מספרים כבוד אל כבוד אל וקדושתו או או או‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am C G Am‬‬
‫טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עזו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫מאורות נתן סביבות עזו‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו‬
‫‪C‬‬
‫‪G Dm Am C‬‬
‫‪G Am‬‬
‫נזכה כולנו מהרה לאורו מהרה לאורו‬
‫‪CG‬‬
‫‪F‬‬
‫מהרה לאורו‬
‫‪Am E Dm F C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו‪.‬‬
‫‪Am E Dm F C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך שבטחו בך אבינו מלכנו‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F C‬‬
‫‪G Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו‪.‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪Dm F C G Dm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Am‬‬
‫ותן בליבינו להבין להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪F C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה‪.‬‬
‫‪AmE G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצותיך ויחד ללבבנו לאהבה וליראה את שמך‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm Am‬‬
‫ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד‬
‫‪Am E G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך‪.‬‬
‫‪C G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪D Am G‬‬
‫‪C‬‬
‫שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד‬
‫‪C‬‬
‫‪G Dm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך שם כבוד מלכותו לעולם לעולם לעולם ועד‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב‬
‫‪D‬‬
‫‪A7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתקן ומקבל וטוב ויפה‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪G‬‬
‫הדבר הזה עלינו לעולם ו עד‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D G‬‬
‫‪A7 A‬‬
‫‪G‬‬
‫הדבר הזה עלינו לעולם ו עד‬
‫‪AmG Am E G Am‬‬
‫מי כמכה באלים ה'‬
‫‪E CGF‬‬
‫‪G Am‬‬
‫נו‪--‬רא תהילו‪----‬ת‬
‫‪AmG Am E G Am‬‬
‫מי כמכה נאדר בקדש‬
‫‪Am G‬‬
‫‪F E Dm Am‬‬
‫עושה פלא‬
‫עושה פלא‬
‫ה' שפתי ‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ X2‬ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך‬
‫ה' שפתי ‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D DA‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫נהנה ניני נהנה ניני ני ה' נהנה ניני נהנה ניני שפתי תפתח‬
‫‪D A‬‬
‫‪G D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Bm‬‬
‫נהנה ניני ניני ני ופי יגיד ופי יגיד תהלתך‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה הוא יעשה שלום ‪X2‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Em Am G F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F C‬‬
‫הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה הוא יעשה שלום‬
‫ערבית‬
‫‪A G‬‬
‫‪AD A G‬‬
‫‪ADA G‬‬
‫‪AD A G‬‬
‫‪AD‬‬
‫והוא רחום‬
‫והוא רחום‬
‫והוא רחום‬
‫והוא רחום‬
‫‪A G‬‬
‫‪AD‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪AD‬‬
‫והוא רחום יכפר עוון ולא יש חית ‪2X‬‬
‫‪A G A D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A7‬‬
‫והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו‬
‫‪A G AD‬‬
‫‪A GA D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪A7‬‬
‫ביום קרא נו‬
‫נו‬
‫הושי ע המלך יע נ‬
‫ה'‬
‫‪D‬‬
‫‪A G‬‬
‫‪AD‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪AD‬‬
‫והוא רחום יכפר עוון ולא יש חית ‪2X‬‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני נני ני ני ני ני ני נייי ני נני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪Am E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני ני‬
‫‪( Am E‬איטי ומתגבר)‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫חזן‪ :‬ברכו את ה' המבורך‬
‫‪E C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am Dm D Am E C G Am Am‬‬
‫המבורך המבורך לעולם ועד‬
‫קהל‪ :‬ב רוך ה'‬
‫‪Am E7‬‬
‫‪Am Dm D Am‬‬
‫המבורך המבורך לעולם ועד‬
‫(איטי)‬
‫‪Am E G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫חזן‪:‬ברוך ה' המבורך לעולם ועד‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm Am C G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am‬‬
‫אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Am Am G‬‬
‫לימדת‪ .‬על כן ה' אלוקינו בשכבינו ובקומינו נשיח בחוקיך‬
‫‪Am G C Am‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪C‬‬
‫ונשמח בדברי תורתך ובמצוותך לעולם ועד‪.‬‬
‫‪E C G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו‬
‫‪Am G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Dm D‬‬
‫‪Am‬‬
‫ובהם נהגה יומם ולילה יומם ולילה‪.‬‬
‫‪AmG Am E G Am‬‬
‫מי כמכה באלים ה'‬
‫‪E CGF‬‬
‫‪G Am‬‬
‫נו‪--‬רא תהילו‪----‬ת‬
‫‪AmG Am E G Am‬‬
‫מי כמכה נאדר בקדש‬
‫‪Am G‬‬
‫‪F E Dm Am‬‬
‫עושה פלא‬
‫עושה פלא‬
‫‪C F Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫השכיבנו ה' אלוקינו לשלום והעמידנו מלכי נו לחיים‪2X‬‬
‫‪F Am G C F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G‬‬
‫סכת שלומך‬
‫ופרש עלינו‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫סכת שלומך‬
‫ופרש עלינו‬
‫‪C F Am‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Am‬‬
‫‪G C‬‬
‫השכיבנו ה' אלוקינו לשלום והעמידנו מלכי נו לחיים‬
‫ה' שפתי ‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A Em‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ X2‬ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך‬
‫ה' שפתי ‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D DA‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫נהנה ניני נהנה ניני ני ה' נהנה ניני נהנה ניני שפתי תפתח‬
‫‪D A‬‬
‫‪G D A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫נהנה ניני ניני ני ופי יגיד ופי יגיד תהלתך‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה הוא יעשה שלום ‪X2‬‬
‫‪G7 G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F Em Am G F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F C‬‬
‫הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫עושה שלום שלום במרומיו הוא יעשה הוא יעשה שלום‬
‫הבדלה‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫כי עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫לה' הישועה על עמך ברכתך סלה‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ה' צבאות אשרי אדם בטח בך‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ביום קראנו‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר‬
‫‪C‬‬
‫‪Fm‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫כן תהיה לנו כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא‬
‫) ‪(Am‬‬
‫‪X2 | Am Em - Am E Dm F Am‬‬
‫ני ני ני ני ני‪.....‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F Dm C‬‬
‫‪G F E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה עולם בורא פרי הגפן בורא פרי הגפן‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני‪....‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F Dm C‬‬
‫‪G F E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מיני בשמים בורא מיני בשמים‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪Am‬‬
‫ני ני ני ני‪...‬‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F Dm C‬‬
‫‪G F E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫בורא מאורי האש בורא מאורי האש‬
‫ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם‬
‫ני ני ני ני‪....‬‬
‫‪Dm C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F E‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪E F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך‬
‫‪Am E‬‬
‫‪F‬‬
‫ובין ישראל לעמים‪.‬‬
‫‪E G Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫בין יום השביעי לששת ימי ה מ ע ש ה‬
‫‪Am‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F Dm C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫המבדיל בין קודש לחול‪.‬‬
‫ברוך אתה ה'‬

Similar documents