Župnijska Oznanila - Župnija Trnje Zagorje

Transcription

Župnijska Oznanila - Župnija Trnje Zagorje
Župnijska Oznanila
Trnja in Zagorja
4. adv. nedelja in BOŽIČ
18.12.2011
Leto XII., št. 48 (570)
GOSPOD SAM TI BO NAREDIL HIŠO
Dom ni sodobna vila na vasi in prav tako ne razkošno
ŽIVEGA BOGA stanovanje. Da lahko to postaneta, ni dovolj imeti veliko
denarja in želje, da greš na svoje, ampak je treba ustvariti
takšne odnose, da stanovanje ali hiša postane kraj, ki te
sprejema takšnega kot si, ti nudi prijetno zatočišče in ti daje
priložnost, da postaneš to, kar bi rad postal. Zato dom ni
nikoli neka dokončna danost, ampak vsak dan nova priložnost, da postaneš nekaj novega in s svojim spreminjanjem
daješ priložnost vsem članom, da so ob tebi boljši in srečnejši.
Večkrat se mi postavlja vprašanje: Kaj moram narediti, da
bo kraj, kjer živim pravi dom? Zdi se mi, da preveč čakam,
Marija pa je rekla angelu: da se bodo drugi spremenili in da so drugi krivi, da se jaz
počutim dobro ali slabo! V iskanju odgovora sem vedno
»Kako se bo to zgodilo,
najprej odprl sveto pismo, kjer sem našel mesta, kako Bog
ko ne poznam moža?«
izbira ljudi in jih pripravlja na poslanstvo, ki jim ga želi zauAngel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte pati. Kralju Davidu, ki je hotel Gospodu postaviti svetišče, je
Bog odgovoril: »Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje? Jaz
in moč Najvišjega
sem te vzel s pašnika izza drobnice … bil sem s teboj, kjerte bo obsenčila,
koli si hodil … Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil
zato se bo tudi Sveto,
hišo.« To pomeni, da me je Bog že s samim rojstvom in z
ki bo rojeno,
zakramentom krsta posvetil in me notranje pripravil, da si
imenovalo Božji Sin.
lahko ustvarim dom, ki sprejema in daje priložnost najprej
(Lk 1,34–35)
meni samemu. Dom moram ustvariti najprej v samem sebi,
da lahko potem stopim med ljudi in sem z njimi v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, skratka
vsak trenutek njihovega življenja.
»Gospod sam ti bo naredil hišo!« je Gospod rekel Davidu. Podobno govori vsakemu izmed nas:
»Jaz sem središče tvojega življenja. Izbral sem te in te poklical, da postaneš sol in luč za vse, ki
jih boš v življenju srečal. Zato ne čakaj, kaj boš prejel od svojih sopotnikov, ampak se potrudi,
da bo tvoje življenje vedno podobno prijetnemu domu, kamor se vsi radi vračajo. In ne domišljaj
si, da si to, kar si, zaradi svojih zaslug in sposobnosti. Bodi vesel, da si lahko mehka glina v
božjih rokah. Ne vznemirjaj se, kaj bo iz te gline nastalo, ampak bodi prepričan, da je vse, kar
Bog naredi, najboljše, ker je sad njegove ljubezni, ki je popolna, vsemogočna in nikogar ne
izključuje. Jaz sem središče tvojega življenja in jaz sem tvoj tempelj, v katerem se prijetno
počutiš. Zato odpri na široko svoja vrata, da bodo lahko vanj vstopili mnogi, ki menijo, da so jih
vsi zapustili.«
župnik Branko Balažic, SDB
BESEDA
Svete maše:
4. ADVENTNA Trnje
- KVATRNA Trnje
NEDELJA
8,30 Češčenje SRT
9h +Marija in Alojz Bergoč, Trnje 4/a, obletna
Za vse +e Trnje 6
18.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv.Vunibald, misijonar Juršče 12h g. Anton Žužek, dar. Marezige
Zagorje 16h ADVENTNA SPOVED (dva tuja spovednika)
Zagorje 17,30 Božična devetdnevica
19.12. Palčje
18h V čast Brezmadežni v dober namen
Sv. Urban V., papež
Zagorje 19h Božična devetdnevnica
Poned.
20.12. Klenik
17,30 +Franc in Jožefa Šabec, Klenik 23
Sv. Vincencij, duhovnik Zagorje 19h Božična devetdnevnica
Torek
Sreda
Četrtek
21.12.
Petek
23.12.
Zagorje 17,30 +i Lenarčič, Parje 16 – Božična devetdnevica
22.12. Juršče 16h +Franc in Frančiška Šajn, Juršče 74, obletna
Sv. Frančiška Cabrini Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhov. poklice in božič. devet.
Sv. Janez Kancij
Sobota
Adam in Eva
I. SVETI VEČER
Zagorje 17,30 +Viktor Barba, Zagorje 16, obletna
+i starši Vilhar in Vadnjal, Zag. 38, - Božična devetdn.
24.12. Zagorje 16h Sklep božične devetdnevice
Juršče
20h +Andrej Žužek, Juršče 24, obletna – ofer
NEDELJA
Trnje
24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane
BOŽIČ
Zagorje 24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane
9h +Frančiška Kristan, Trnje 88, obletna - ofer
GOSPODOVO Trnje
Zagorje
10,30
+Katarina in Stana Volk, Parje 11, obl. - ofer
ROJSTVO
Trnje
14h
Blagoslov
otrok
25.12.
Sv.Anastazija, mučenka Zagorje
Poned.
26.12. Trnje
Sv. Štefan, diakon
Zagorje
Palčje
15,30 Blagoslov otrok
9h +i starši in brata Fatur, Trnje 9, obletna
10,30 +Fani Fatur, Zagorje 21, 30. dan
12h +Anton Pavlovič, Palčje 2, obletna
Zagorje 17,30 +Marija in Janez ter Marija Česnik, Zagorje 62
Sreda
Četrtek
28.12.
Petek
30.12. Zagorje
29.12. Juršče 16h +Veronika Russo, roj. Žužek, Juršče 91, osmina
Sv. Tomaž Becket, škof Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
SVETA DRUŽINA
17,30 +Malka Kruh in +i Česnik, Zagorje 135
+i Čeligoj, Parje 17
31.12. Klenik
15h V zahvalo za vse prejete dobrote v letu 2011
Sv. Silvester, papež
Zagorje 16,30 V zahvalo za vse prejete dobrote v letu 2011
II. SVETI VEČER
Sobota
NEDELJA
Trnje
LETO GOSPODOVO 2012
9h +i Abram, Trnje 46
NOVO LETO Zagorje 10,30 V čast MB za srečno novo leto za obe župniji
MARIJA,
Juršče 12h +Viktor in Hermina Zadel, Juršče 58, obletna
BOŽJA MATI Zagorje 15h Molitvena ura za mir
- BETLEHEMSKO LUČ, ki so jo prinesli skavti, boste lahko vzeli po maši pred cerkvijo. Prostovoljne darove bodo namenili družinam v stiski.
- BLAGOSLOVLJENA VODA vam je na razpolago v cerkvi. Vzemite jo in na sveti
večer med molitvijo pokropite svoje domove. SVETI VEČER preživite v družinskem
krogu v molitvi, pogovoru, petju ali poslušanju božičnih pesmi. Naj nam bo ta večer res
svet in otroci in mladi naj se ne potepajo po vasi kot kaki brezdomci!
- PODOBICO Z MOLITVIJO za blagoslov družin boste prejeli ob izhodu.
- ADVENTNA SPOVED je danes ob 16h v Zagorju. Na pol ure bo sv.obhajilo. - Za
spoved bom na razpolago še jutri v Palčju ob 17,45 in na Jurščah v četrtek ter na sv.
večer pol ure pred sv.mašo. Pripravimo Jezusu tople jaslice v svojem srcu, kajti tudi če
bi se tisočkrat rodil na svet, bi bilo zaman, če se ne rodi v mojem srcu.
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA je vsak dan, kjer je sv.maša. V Zagorju bo tudi jutri in
v torek ob 19h. Vabljeni vsi, še posebej tudi otroci, ki jih zelo pogrešam v letošnjem
adventu, da se duhovno pripravimo na praznik Gospodovega rojstva.
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine.
- MAH ZA CERKEV prinesite otroci (če ste ga nabrali) v začetku tedna v cerkev
- OBHAJILO BOLNIKOV bo v sredo dopoldan. Tisti bolniki in ostareli, ki želite, da vas
pridem za božične praznike obhajat, mi sporočite do torka zvečer.
- NA JURŠČAH bo POGREB +Veronike Russo, roj. Žužek iz Trsta ta teden. Dan še ni
znan, verjetno bo v sredo ali četrtek.
- POLNOČNICO V TRNJU bo imel kot običajno g. dr. Ciril Sorč.
- BOŽIČNICA OTROŠKEGA ZBORČKA V ZAGORJU bo 20 minut pred dnevno božično mašo (ob 10. uri in 10 minut). Lepo vabljeni!
- BLAGOSLOV OTROK bo na Božič popoldne: ob 14h v Trnju in ob 15,30 v Zagorju,
kjer bo pel otroški zborček.
- OFER ZA CERKEV bo na Jurščah pri vigiliji na sv. večer, v Trnju in Zagorju pa pri
dnevni praznični sv.maši.
- DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – Štefanovo – je tudi državni praznik. Zato
bodo sv. maše po nedeljskem redu. Pridite k sv. maši in prosimo za blagoslov naši
domovini, saj ga je zelo potrebna. Ta dan bo tudi BLAGOSLOV SOLI, ki jo uporabljamo v gospodinjstvu in za živino.
- KOLEDOVANJE za naše misijonarje po svetu bo v Zagorju, Drskovčah, Parjah, Kleniku in Palčju na Štefanovo (26.12.), v Trnju pa naslednji dan (27.12.).
- PRAZNIK SVETE DRUŽINE je letos v petek, 30.12., ker v osmini Gospodovega rojstva ni nedelje. Toda kljub temu vabim še posebej družine, da pridete k sv.maši in prosite Sveto Družino za blagoslov vaših družin! Sv.maša je samo v Zagorju.
- SPREMEMBE TISKA (na novo ali odpoved) sporočite še danes! – Če velja rek:
»Povej mi s kom hodiš (se družiš) in povem ti, kdo (kakšen) si!« velja prav tako tudi:
»Povej mi, kaj bereš, gledaš (TV, internet…), poslušaš, in povem ti, kakšen si!« Družbena občila (mediji) imajo zelo velik, če ne celo odločilen vpliv na naše razmišljanje in
naš pogled na svet in vsa dogajanja v njem. Svobodni pa smo, da sami izbiramo, kaj
bomo brali, poslušali ali gledali in zato tudi ODGOVORNI (svoji vesti in Bogu) za svoje
odločanje.
- BOŽIČNA DRUŽINA - dvojna z listnim koledarjem - je na mizici za tisk (nekaj izvodov). Cena je 3.- €.
- TA ŽUPNIJSKA OZNANILA so za dva tedna. Naslednja boste dobili za Novo leto,
na praznik Božje Matere Marije in Dan miru. Vabim vse kristjane, da začnemo novo
koledarsko leto v Božjem imenu – s sv.mašo. Star krščanski pregovor pravi: »Z Bogom
začni vsako delo, da bo dober tek imelo!« Naj ga ima tudi leto 2012.
31. december
SV. SILVESTER
O življenju sv. Silvestra je ohranjenih veliko
zgodb in legend, manj pa zanesljivih zgodovinskih podatkov, čeprav je vodil Cerkev v prelomnem obdobju njene zgodovine – v času, ko je
cesar Konstantin dal kristjanom v rimskem
cesarstvu svobodo in enakopravnost. Med vladanjem papeža Silvestra I. je Cerkev notranje
najbolj ogrožala zmota, ki jo je širil Arij: oznanjal
je nauk, da je Logos (učlovečena Beseda) stvar
Očeta, s čimer je tajil pravo božanstvo Kristusa.
Silvester pa je nekaj posebnega predvsem zato,
ker je eden prvih svetnikov, ki niso bili mučenci.
Upodabljajo ga s papeškim križem in tiaro, z
angeli in s knjigo. Svetnik je zavetnik domačih
živali in priprošnjik za dobro krmno letino.
21. december
SV. PETER KANIZIJ
Ta izredni apostol je bil doma na Nizozemskem, kjer se je rodil 8. maja 1521 v mestu
Nimvegen. Kot študent filozofije v Kölnu je
svoj priimek Kanijs polatinil v Canisius. Leta
1543 ga je Peter Faber sprejel v novoustanovljeno družbo Jezusovo. Študiral je na raznih
evropskih univerzah, dokler ga ni Ignacij
Lojolski leta 1547 poklical v Rim, kjer je pod
njegovim vodstvom opravil duhovne vaje, po
njih pa mu je Ignacij za področje njegovega
apostolskega delovanja določil Nemčijo.
Deloval je v mnogih evropskih mestih, kjer je
slovel kot izreden pridigar, ki je privlačil velikanske množice. Umrl je 21. decembra 1597.
Leta 1925 je bil razglašen za svetnika in cerkvenega učitelja.
SMEH JE POL ZDRAVJA
O sveti Božič, praznik naš,
ki nam veselja tol'ko daš,
ohrani nam veseli čas
in hudega obvaruj nas!
To vam z bl. A.M.Slomškom želi tudi vaš
župnik Niko
MLEKO – »Zakaj je v mleku maščoba?« vpraša učitelj. Katja dvigne
roko in odgovori: »Zato, da ne škriplje, ko se molze.«
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/

Similar documents