recepti za uspeh, Robert Mulej

Transcription

recepti za uspeh, Robert Mulej
KAJ SE LAHKO NAUČIMO
OD NAJBOLJŠIH?
… ali pet korakov do uspeha
Robert Mulej, SBR
NAJPREJ MODRA MISEL ZA ZAČETEK
„Vsak človek
lovek je zvezda.“
IŠČEMO DOBRO V LOKALNIH SKUPNOSTIH
Vsaka občina
ina v nečem
ne
izstopa
Vsaka občina
ina je v nečem
ne
dobra
54 KAZALNIKOV SISTEMA:
• Demografija
Učinkovitost
Gospodarstvo
Trg dela
Izobraževanje
Življenjski standard
Socialna kohezija
Okolje
Aktivnosti
Dinamika
sprememb
• Demografija
• Učinkovitost
• Gospodarstvo
• Trg dela
• Izobraževanje
• Življenjski standard
• Socialna kohezija
• Okolje
• Demografija
• Učinkovitost
• Gospodarstvo
• Trg dela
• Izobraževanje
• Življenjski standard
• Socialna kohezija
• Okolje
Doseženo
stanje
SISTEM ZLATI KAMEN
1. Ima močno analitično
čno jedro s ključnimi
klju
kazalniki uspeha in
modelom, ki povezuje aktivnosti, spremembe in doseženo
stanje razvoja (ISSO)
2. Sistem Zlati kamen je veliko več
ve kot kvantitativna analiza.
3. Združuje kvalitativni in kvantitativni pristop.
1. JE VELIKOST POMEMBNA?
1. JE VELIKOST POMEMBNA?
• Največja kandidatka: 282.994 prebivalcev
• (največja občina na svetu Chongqing
Chongqing:: 28 milijonov prebivalcev)
• Povprečna velikost kandidatk (34 občin)
in) ali finalistk (18 občin)
ob
za nagrado Zlati kamen:
11.500 prebivalcev
• 26 odstotkov kandidatk: manj kot 5.000 prebivalcev
2. KAKŠNEGA SPOLA NAJ BODO KLJUČNI
LJUDJE?
2. SPOL OSEB NA KLJUČNIH POLOŽAJIH
županja ali župan
Ajdovščina
Hrpelje - Kozina
Ivančna Gorica
Nazarje
Odranci
Prebold
Semič
Škofja Loka
Škofljica
Zagorje ob Savi
dame
gospodje
direktorica ali direktor
občinske uprave
JE TREBA IMETI IZDELANO STRATEGIJO?
3. JE TREBA IMETI STRATEGIJO?
3
BREZ STRATEGIJE
4
6
DELNO STRATEŠKI PRISTOP
2
3
STRATEŠKI PRISTOP
4
0
1
2
3
2013
2014
4
5
6
7
4. MOČ PODJETNIŠTVA
4. MOČ PODJETNIŠTVA
Stabilnejši
trg dela
Bogatejši
proračun
Dinamično
Dinami
podjetništvo
Višji
življenjski
standard
Robustnejše
gospodarstvo
5. TUJE NALOŽBE
5. RAZVOJNA SPIRALA
Nova delovna mesta
Nova znanja, novi trgi
Katalizator za razvoj
podjetništva: delo za
podizvajalce
Uspeh deluje kot magnet

Similar documents