Tecnomagnete_2014-06_Layout 1

Transcription

Tecnomagnete_2014-06_Layout 1
Mag. mize za rezkanje
www.bts-company.com
BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300
Magnetne mize
BASIC klasi~na izvedba - ima samo 100 % magnetno vpetje
(75 ton/m2) obdelovanca na mizo (brez magnetnega vpetja
na mizo stroja). Vi{ina mize je 60 mm.
Nova generacija permanentnih
magnetnih miz za rezkanje.
GRIP izvedba in ima poleg 100% magnetnega vpetja obdelovanca tudi 30% magnetno vpetje na mizo stroja. To
omogo~a la`je pozicioniranje pred vija~enjem na mizo stoja
in manj{e vibracije pri obdelavi. Vi{ina mize le 42 mm.
Zasnova je monoblok sistem
ohi{je izdelano iz enega kosa
z vgrajenimi posameznimi poli.
Vpenjalna povr{ina v celoti iz jekla,
brez zalitja polov s smolo.
Kompaktna struktura in manj{a masa mize.
Brez gibljivih delov, vzdrževanje ni potrebno.
AUTOCLAMP izvedba ima poleg 100% magnetnega vpetja
obdelovanca 80% magnetno vpetje na mizo stroja,
dodatno vija~enje in pritrjevanje ni potrebno.
Vi{ina mize je 54 mm.
PROMOCIJA
GRIP
MT GRIP 304
320x425X51mm
GRIP in AUTO CLAMP mize so opremljene z pozicionirno plo{~o.
Kontrolnik ST100SK
Set vsebuje:
mag.miza UTMTG304HD
kontrolnik: UTST100SK
Cena seta:
3.998,-
Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.7.14, oz. do razprodaje zaloge.
2.850,-
Dvi`ni magneti
www.bts-company.com
BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300
MaxX
ro~ni magnet za dviganje bremen
MaxX 250
(do 250kg)
389,90
MaxX 500
(do 500kg)
599,90
MaxX 1000 (do 1000kg)
999,90
MaxX 1500 (do 1500kg)
1.349,-
MaxX 2000 (do 2000kg)
1.830,-
MaxX-TG
za dvig tankostenskih bremen
MaxX-TG150
(do 150kg)
459,-
MaxX-TG300
(do 300kg)
569,-
Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.7.14, oz. do razprodaje zaloge.