Fizika v 3. letniku gimnazije: test iz magnetnega polja B

Transcription

Fizika v 3. letniku gimnazije: test iz magnetnega polja B
Test : Magnetna polje
Priimek in ime ......... .. ....... .. ......... ... .
Razred:
Točkovnik: 40-62%2 63-74%3 75-84%4 85-100%5 (odstopanje+/- 0.5%)
Opozorilo : V primeru, da ne boste uporabljali enot oz. vstavljali številke v enačbe točkujem pri vsakem rezultati -0.125
l.
točke!!
lzračunaj tok, ki mora teči po tuljavi s 400 ovoji in dolžine 40 cm, da bi bilo magnetno polje tuljave 8,0 mT.
Ilo= 4n · 10-7 (Vs)/(Am).(2T)
a)
Nariši smer magnetne poljske gostote v notranjosti in okrog tuljave,
tuljave, kot je narisano. Pokaži severni in južni pol tuljave.(l T)
če teče električni
tok po ovoj ih
dl~-­
J*·U- b) Kaj je potrebno narediti, da dobimo elektromagnet? ( 1T)
2. Kolikšno utež lahko obesimo na prečko dolžine 15 cm, da bo tuljava z 10 ovoji, s tokom 2 A, dolžino 50
cm, v magnetnem polju 3 T ostala v ravnovesju? (1 T)
3. Kolikšen je magnetni pretok skozi žično zanko s polmerom 0,5 min je ravnina žične zanke pod kotom
60° glede na smer gostote magnetnega polja, velikosti 3 T?(l t)
4.
Kolikšna napetost se inducira med koncerna vodnika dolžine 30 cm, ki se premika s hitrostjo 20 m/s v
homogenem magnetnem polju gostote 0.8 T. Kolikšen tok steče po vodniku, kije v električnem krogu
z uporom 12 D.? ( 2 t)
5.
Vodnika sta v razdalji 3m, pri čemer v levem vodniku teče tok 10 A (iz lista) in desnem 50 A (v list) .
Kolikšna je gostota magnetnega polja na razdalji 1m od levega vodnika.? ( 2 t)