Navodila

Transcription

Navodila
Vaja 11
Magnetno polje
Magnetno polje: Magnetno polje trajnih magnetov
Operacionalizirani učni cilji:
Učenci:


znajo narisati magnetno polje paličastega in podkvastega magneta
vedo, kako se spreminja gostota magnetnega polka okrog paličastega ter podkvastega magneta
Kako poteka vaja?
Vaja je sestavljena iz 6 korakov. Sledijo si po naslednjem zaporedju:
1.
2.
3.
4.
Priklop Hallove sonde
Železni opilki na ravnem magnetu
Preizkus in spoznavanje merilnika
Gostota magnetnega polja okrog ravnega
magneta
5. Železni opilki na podkvastem magnetu
6. Gostota magnetnega polja okoli podkvastega
magneta
Kaj bomo potrebovali?
Za izvedbo vaje boste za vsakega učenca oz. skupino učencev potrebovali:





Računalnik z nameščenim run time okoljem
LabVIEW
Program Vaja11.exe
NI USB-6009
Paličasti magnet
Podkvasti magnet





Hallovo sondo
Vir napetosti (do 6V)
Svinčnik in barvice
Železni opliki
Bel list papirja
Kako postavimo vajo?
Hallovo sondo se vključi na napetost 6V, izhod sonde pa na
LabVIEW vmesnik na vhodih AI0 in AI4.
Opozorilo: Napetost naj ne bo višja od 6V, saj se lahko sicer
Hallova sonda poškoduje.
Vaja 11
Magnetno polje
Kako deluje program?
Program meri Hallovo napetost. Ker je le-ta premo sorazmerna z gostoto
magnetnega polja, se kar izpisuje na program.
Če bi želeli točno vrednost bi morali merilnik namreč umeriti, kar pa v vaji ni
zajeto.
Vrednosti so zato samo za primerjavo med seboj.
Skala se postopoma prilagaja največji vrednosti, to pa zato, da lahko učenci
kvalitativno ocenijo male in velike spremembe v gostoti magnetnega polja.
Programska koda
Cel program se nahaja v zanki. V vsaki ponovitvi se izmeri Hallova napetost in se prikaže na grafičnem prikazu. Vedno
se naredi absolutna vrednost napetosti, tako da je se učenci ne zmedejo s tem, kako obračajo sondo.
Vsakič se preveri, če je absolutna vrednost Hallove napetosti večja od maksimuma na skali. Če je, se maksimum na
skali poveča na to vrednost.

Similar documents