SEZNAM STUDENTOV 2014_15_ AK_2_pop

Transcription

SEZNAM STUDENTOV 2014_15_ AK_2_pop
Obvestilo za študente FNM (Smer:Izobraževalna
kemija)
Začetek vaj iz predmeta Analizna kemija II bo v petek, 17.10.2014 ob
13.00 uri v laboratoriju D1-309 (Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Smetanova 17, Maribor). Vaje trajajo 5 tednov po 6 šolskih
ur. Nadaljni termini vaj se izvajajo v skladu z dogovorom s študenti.
Udeležba na vajah je obvezna! Vaje se bodo izvajale po priloženem
seznamu!
Za opravljanje laboratorijskih vaj potrebujete: zaščitno haljo, krpo
(papirnate brisače), laboratorijski dnevnik (zvezek A4 format).
Asistentka dr. Maša Islamčević Razboršek
Maribor, 20.10.2014
Seznam študentov FNM
Analizna kemija II
PRIIMEK IN IME
17.10.2014 ob
13.00
1. BOŽIČ MARKO
2. ČAKŠ DAŠA
3. GORENJAK LARISA
4. LUKOVIĆ MAJA
5. MELANŠEK MARTIN
6 PRELOVŠEK STELLA
7. PUŠNIK BARBARA
8. ŠTUMPF SARA
9. VIDEMŠEK VESNA
10. ZEMLJIČ KATJA
Datum/VAJA št.
22.10.2014 ob 07.11.2014 ob
13.30
13.00
14.11.2014
ob 13.00
19.11.2014
ob 13.30
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
1
5
3
4
1
2
5
4
1
2
3
5
1.Vaja: Potenciometrična titracija H3PO4 z NaOH
2. Vaja: Atomska absorpcijska spektroskopija (AAS), določanje Zn
3. Vaja: Spektrofotometrična določitev železa
4. Vaja: Atomska emisijska spektroskopija (AES), določanje Na, K
5. Vaja (skupinska): Plinska kromatografija, določanje BTX