ITK – OM1 – Word (2. sklop) 5. vaja Oblikovanje - Vegova

Transcription

ITK – OM1 – Word (2. sklop) 5. vaja Oblikovanje - Vegova
ITK – OM1 – Word (2. sklop) 5. vaja
Oblikovanje seminarske naloge za oceno
Oblikuj BesediloSlikeZaSeminarsko.docx tako, da bo dobil obliko prave seminarske naloge.
1. Naslovnica
a. oblikuj naslovnico (obvezno mora vsebovati naslov seminarske, avtorja, kraj in datum
izdelave) (8 točk)
b. dodatno točko prinaša še naslov šole (Vegova Ljubljana) in vrsta dela (Osebna
predstavitev ali seminarska naloga) (+1 točka)
2. Kazala
a. naredi kazalo z uporabo slogov in avtomatičnim kazalom (sklici – kazalo vsebine –
samodejna tabela 1) in posodobljeno oddaj (5 točk)
b. številči in poimenuj vse slike (uporabljaj Sklici-Vstavi napis) (4 točke)
c. izdelaj Seznam slik za seznamom virov (Sklici-Vstavi kazalo slik) (+1točka)
3. Oblikovanje
a. uporabljaj obojestransko poravnavo besedila, pisava besedila naj bo Arial 12
(uporabljaj spremeni slog) (4 točke)
b. Naslovi naj bodo slog Naslov 1 in podnaslovi slog Naslov 2 in naj bodo samodejne
(črne) barve in naj bo pisave Times New Roman (4 točke)
c. uporabi prelome strani tako, da ba vsaka pomemben naslov na svoji strani (4 točke)
d. angleške besede naj bodo v oklepaju in ležeče, zato jih ustrezno označi (angl. English)
(2 točki)
4. Številčenje strani
a. številčenje strani spodaj na sredini (3/15) tako, da na prvi strani ni številke (4 točke)
b. napis Avtor: Naslov dela v glavi na sredini (+1 točka)
5. Viri
a. ustrezno oštevilči vire (+1 točka)
b. dopiši manjkajoče podatke (naslov spletne strani, datum ogleda) (6 točke)
6. Dodatki
a. v uvod daj svojo sliko (1 točka) - prava fotografija (+1 točka)
b. dopiši ustrezne tri stavke v zaključek (3 točke)
Ta vaja se dela samostojno v prisotnosti profesorja. Točkovanje oblikovanje seminarske
naloge: 45 točk (+5 dodatnih točk)
Skupaj z ostalimi vajami (55 točk):


Worda (Ljubljana v Sevnica (6 točk),
Lorem Ipsum s formulo (6 točk),



Katalog (11 točk),
Tipska pisma z nalepkami (8 točk)
Vabila-Zahvale-Opravičilo (6*4 točke=24 točk).
Če določene vaje ni, se beležijo negativne točke (Pri vaji za 6 možnih točk se dobi -3 točke.)
Kriterij ocenjevanja (100 možnih točk + 5 dodatnih točk):
100 - 90 … 5
89 - 78 … 4
77 - 63 … 3
62 - 50 … 2
49 - 0 … 1

Similar documents