Tečaj: Osnove Creo Parametric 2.0

Transcription

Tečaj: Osnove Creo Parametric 2.0
Tečaj: Osnove Creo Parametric 2.0
UČNI NAČRT
Modul 01 – Uvod v Creo Parametric
Trajanje: prbl. 60 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Osnove Creo Parametric
 Vmesnik Creo Parametric
 Usmerjanje modelov
 Upravljanje pomnilnika in imenikov Creo Parametric


Modul 1 Vaje
Vaja 1: Predogled in odpiranje modelov
Vaja 2: Usmerjanje (orientacija) modelov
Modul 02 – Urejanje modelov
Trajanje: prbl. 90 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Urejanje modelov
 Izbiranje gradnikov, geometrije in komponent
 Nadzor prikaza komponent / gradnikov
 Nadzor prikaza in osvežitve komponent/gradnikov
 Urejanje modelov
 Relacije starši/otrok – urejanje modelov


Modul 2 Vaje
Vaja 1: Izbiranje komponent in gradnikov
Vaja 2: Urejanje modelov
Modul 03 – Izdelava neposrednih gradnikov
Trajanje: prbl. 190 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Izdelava neposrednih gradnikov
 Izdelava izvrtin
 Izdelava zaokrožitev (Rounds)
 Izdelava posnetij
 Izdelava (livarskih) nagibov




Izdelava lupin (Shells)
Izdelava datumskih ravnin (Datum Planes)
Izdelava datumskih osi (Datum Axes)
Relacije starši/otrok – izdelava neposrednih gradniko










Modul 3 Vaje
Vaja 1: Izdelava neposrednih gradnikov - Izvrtine (Holes)
Vaja 2: Izdelava neposrednih gradnikov - Zaokrožitve (Rounds)
Vaja 3: Izdelava neposrednih gradnikov - Posnetja (Chamfers)
Vaja 4: Izdelava neposrednih gradnikov - Nagibi (Drafts)
Vaja 5: Izdelava neposrednih gradnikov - Lupine (Shells)
Vaja 6: Izdelava izvrtine na delu GLAVA (Izziv)
Vaja 7: Izdelava izvrtin na vztrajniku (Izziv)
Vaja 8: Izdelava lupine na delu Pokrov motorja (Izziv)
Vaja 9: Izdelava nagibov na valju motorja (Izziv)
Vaja 10: Izdelava zaokrožitev na delu BLOK_MOTORJA_ZADNJI (Izziv)
Modul 04 – Zajem oblikovalskega namena v skicirki
Trajanje: prbl. 140 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Zajem oblikovalskega namena v skicirki
 Izdelava skiciranih gradnikov
 Izdelava na skicah zasnovanih gradnikov
 Relacije starši/otrok - Zajem oblikovalskega namena v skicirki



Modul 4 Vaje
Vaja 1: Izdelava skic, robnih pogojev in kotiranje
Vaja 2: Izdelave iztisnini in vrtenin (Extruded and Revolved Features)
Vaja 3: Izdelava reber (Rib Features)
Modul 05 – Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
Trajanje: prbl. 130
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
 Uporaba predlog (Templates) za nove modele
 Zajem oblikovalskega namena (Capturing the Design Intent)
 Izdelava iztisnjenih gradnikov (Extruded Features)
 Relacije starši/otrok – Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov


Modul 5 Vaje
Vaja 1: Izdelajte model dela IZPUH_DUSILEC
Vaja 2: Dokončanje dela IZPUH_DUSILEC (Izziv)
Modul 06 – Izdelava sestavov z robnimi pogoji
Nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov
Trajanje: prbl. 55 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Izdelava sestavov z robnimi pogoji
 Izdelava modelov sestavov
 Sestavljanje delov s pomočjo robnih pogojev
 Izdelava datumskih koordinatnih sistemov
 Relacije starši/otrok – skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov

Modul 6 Vaje
Vaja 1: Sestavljanje delov z uporabo robnih pogojev
Modul 07 – Upravljanje z modeli
Trajanje: prbl. 105 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Upravljanje z modeli
 Upravljanje z gradniki modela



Modul 7 Vaje
Vaja 1: Upravljanje z gradniki modela
Vaja 2: Izdelava in upravljanje s plastmi
Vaja 3: Izdelava in upravljanje plasti v sestavih (Izziv)
Modul 08 – Izdelava risb
Trajanje: prbl. 90 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Izdelava risb
 Opremljanje risb
 Relacije starši/otrok - Izdelava risb
 Dostop do Creo parametric pomoči (Help Center)


Modul 08 Vaje
Vaja 1: Izdelava pogledov
Vaja 2: Opremljanje risb
Modul 09 – Razmnoževanje gradnikov modela
Trajanje: prbl. 190 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Razmnoževanje gradnikov
 Izdelava linijskega vzorca
 Kopiranje gradnikov
Nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov











»Mirror« - Zrcaljenje gradnikov
Zrcaljenje celotnega modela
»Mirror Part«, zrcaljenje celotnega kosa
Relacije »parent/child« pri razmnoževanju gradnikov modela
Modul 9 Vaje
Vaja 1: Razmnoževanje gradnikov z uporabo orodja »pattern«
Vaja 2: Kopiranje in zrcaljenje gradnikov
Vaja 3: Mirroring Models (izziv)
Vaja 4: Izdelava kotno dimenzioniranega vzorca »Angular dimension pattern« (izziv
za boljše)
Vaja 5: Dodatne možnosti orodja »copy« (izziv za boljše)
Vaja 6: Izdelava spremenljivih vzorcev (izziv za boljše)
Vaja 7: Odprava nepravilnosti vzorca (izziv za boljše)
Modul 10 – Upravljanje sestavov
Trajanje: prbl. 40 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Upravljanje sestavov
 Izdelava orientiranih pogledov sestava z »View orientations«
 Izdelava eksplozijskih pogledov sestava, »Exploded States«
 Dobre izkušnje s prikazom v grafičnem oknu
 »Parent/Child« relacije – upravljanje sestavov

Modul 10 Vaje
Vaja 1: Izdelava Orientiranih pogledov in eksplodiranih prikazov
Module 11 – Analiza modelov
Trajanje: 35 min
Vsebina podpoglavja:
 Uvod
 Cilji
 Nastavitev modela za analize
 Meritve (Measurement Analyses)
 Analize modelov
Modul 11 Vaje
Vaja 1: Analiza modelov
Nadaljevalne tehnike modeliranja sestavov