Tečaj Osnove Parametric za Creo 3.0

Transcription

Tečaj Osnove Parametric za Creo 3.0
Tečaj Osnove Parametric za Creo 3.0
Naslov poglavja
01 Uvod v Creo Parametric
Osnove Creo Parametric
Vmesnik Creo Parametric
Usmerjanje modelov
Upravljanje pomnilnika in imenikov Creo Parametric
02 Urejanje modelov
Urejanje modelov
Izbiranje gradnikov, geometrije in komponent
Nadzor prikaza komponent / gradnikov
Nadzor prikaza in osvežitve komponent/gradnikov
Urejanje modelov
Relacije starši/otrok – urejanje modelov
03 Izdelava neposrednih gradnikov
Izdelava neposrednih gradnikov
Izdelava izvrtin
Izdelava zaokrožitev (Rounds)
Izdelava posnetij
Izdelava (livarskih) nagibov
Izdelava lupin (Shells)
Izdelava datumskih ravnin (Datum Planes)
Izdelava datumskih osi (Datum Axes)
Relacije starši/otrok – izdelava neposrednih gradnikov
04 Zajem oblikovalskega namena v skicirki
Zajem oblikovalskega namena v skicirki
Izdelava skiciranih gradnikov
Izdelava na skicah zasnovanih gradnikov
Relacije starši/otrok - Zajem oblikovalskega namena v skicirki
05 Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
Uporaba predlog (Templates) za nove modele
Zajem oblikovalskega namena (Capturing the Design Intent)
Izdelava iztisnjenih gradnikov (Extruded Features)
Relacije starši/otrok – Skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
06 Izdelava sestavov z robnimi pogoji
Izdelava sestavov z robnimi pogoji
Sestavljanje delov s pomočjo robnih pogojev
Izdelava datumskih koordinatnih sistemov
Relacije starši/otrok – skiciranje osnovnih geometrijskih gradnikov
07 Upravljanje z modeli
Upravljanje z modeli
Upravljanje z gradniki modela
08 Izdelava risb
Izdelava risb
Opremljanje risb
Relacije starši/otrok - Izdelava risb
Trajanj Creo
Creo
e
Essential
Essentials
(min) s Lite
60
90
190
140
130
55
105
150
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
09 Razmnoževanje gradnikov modela
Razmnoževanje gradnikov
Kopiranje gradnikov
»Mirror« - Zrcaljenje gradnikov
Zrcaljenje celotnega modela
»Mirror Part«, zrcaljenje celotnega kosa
Relacije »parent/child« pri razmnoževanju gradnikov modela
10 Upravljanje sestavov
Upravljanje sestavov
Izdelava orientiranih pogledov sestava z »View orientations«
Izdelava eksplozijskih pogledov sestava, »Exploded States«
Dobre izkušnje s prikazom v grafičnem oknu
»Parent/Child« relacije – upravljanje sestavov
11 Analiza modelov
Nastavitev modela za analize
Meritve (Measurement Analyses)
Analize modelov
140
40
35
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA