B&W Expert Moldbase Extension

Transcription

B&W Expert Moldbase Extension
B&W Expert Moldbase Extension
Rok Plevnik
15.6.2012
Creo Extensions – tehnološki moduli
CAD
Creo Flexible
Modeling
Creo Parametric
Creo Option
Modeler
CAE
CAM
Creo Simulation
Creo Prismatic
and MultiSurface
Milling
Creo Advanced
Simulation
Creo Tool Design
Creo
Expert Moldbase Extension
EMX
Creo Advanced
Framework
Creo Behavioral
Modeling
Creo Production
Machining
Creo Interactive
Surface Design
Creo Mechanism
Dynamics
Creo Complete
Machining
Creo Piping and
Cabling
Creo Tolerance
Analysis
Creo NC
Sheetmetal
Creo Manikin
Creo Fatigue
Advisor
Creo Progresive
Die
Creo Advanced
Rendering
Creo Spark
Analysis
Creo Expert
Creo
Expert
MoldBase
MoldBase
Audax SD 2012
2
B&W EMX 8.0
Zgodovina
 Expert Moldbase Extension je modul za hitro konstrukcijo orodij.
Razvija ga podjetje B&W, začetek leta 1998 na Pro/E 17.
1998 – EMX 1.0
2004 – EMX 4.1
2007 – EMX 5.0
Pro/Engineer
2011 – EMX 7.0
2012 – EMX 8.0
Creo
Parametric
Audax SD 2012
3
B&W EMX 8.0
Koncept
Cilji, katerim sledijo razvijalci – delo z EMX naj bo:
 Enostavno
 Hitro
 Fleksibilno
 Robustno
 Transparentno
Audax SD 2012
4
B&W EMX 8.0
Enostavno
 Konfiguracija – pogovorno okno, podobno
kot Creo Parametric. Sistemska,
uporabniška
 Funkcionalnosti – Iste funkcionalnosti za
vse obstoječe komponente. (definiranje,
spreminjanje, brisanje, ponovno
vstavljanje)
Audax SD 2012
5
B&W EMX 8.0
Enostavno
 Enako pogovorno okno za vstavljanje – manipulacijo komponent.
 Baza komponent različnih proizvajalcev.
Audax SD 2012
6
B&W EMX 8.0
Hitro
 Skeletni modeli, so kot osnova za
sestavljanje. Regeneracija takoj po
vstavitvi komponente ali na ukaz.
 Grafični vmesnik – kreiramo osnovne
komponente ogrodja. Plošče, vodila,
izmatalni paket, dolivna puša ipd.
 3D predogled pred potrditvijo.
Audax SD 2012
7
B&W EMX 8.0
Fleksibilno
 Določitev in vnos specifičnih projektnih parametrov
(koda orodja, tip orodja, kupec, itd..)
 Za izhodišče lahko vzamemo že pripravljeno
predlogo.
 Podpora za delo s podsklopi. Lahko izberemo
podsklop v katerega bomo dodali komponento.
Možnost avtomatskega razvrščanja v podklope.
Audax SD 2012
8
B&W EMX 8.0
Fleksibilno
 Tolerance – možnost dodajanja ISO/DIN toleranc v fazi vstavljanja
komponente.
 Knjižnic lastnih elementov. Vmesnik za dodajanje svojih komponent,
sestavov. Postavitev kosa iz knjižnice preko enakega vmesnika kot ga
imajo ostale komponente.
Robustno
 Informacije – vse informacije
(ime, parametri, material,
relacije..itd) vidne že v fazi
definiranja komponente.
Audax SD 2012
9
B&W EMX 8.0
Transparentno
 BOM – Kosovnica :
 Urejanje pozicij z vlečenjem (drag&drop)
 Spreminjanje vrednosti parametrov,
zaklepanje pozicij.
 Preimenovanje modelov glede na
pozicijo.
 Izvoz komponent v STEP, IGES
 Izvoz kosovnice v .txt, MS Excel
Audax SD 2012
10
B&W EMX 8.0
Pregled
 Creo uporabniški vmesnik
 Dinamično prilagajanje oken
 Direktni dostop do komponente
 Redifiniranje referenc
 Sprememba orientacije
 Smart Hole Chart – tabela izvrtin
Audax SD 2012
11
B&W EMX 8.0
Creo uporabniški vmesnik
Audax SD 2012
12
B&W EMX 8.0
Direktni dostop do komponente
 Za modificiranje in brisanje je bilo do sedaj potrebno izbirati komponente
preko datumskih točk  zamudno (veliko točk, nepregledno)
 EMX 8.0 omogoča direktno izbiranje komponente v grafičnem oknu.
Ukaz za modificiranje in brisanje dodan v meni na desni tipki.
Audax SD 2012
13
B&W EMX 8.0
Redifiniranje referenc
 Stanje do danes: potrebno je
komponento izbrisati in kreirati
na novo na nove reference.
 EMX 8.0 nam omogoča
redefiniranje vseh postavitvenih
referenc komponente.
Audax SD 2012
14
B&W EMX 8.0
Sprememba orientacije
Pri modificiranju elementa, imamo možnost spremeniti orientacijo
Poenostavljeno kreiranje referenčnih skupin
Zmanjšano število cirkularnih referenc
Audax SD 2012
15
B&W EMX 8.0
Smart Hole Chart – tabela izvrtin
 Detajliranje osnovne plošče
 Veliko zamudnega kotiranja – možnost napak - popravljanje
Audax SD 2012
16
B&W EMX 8.0
Rešitev - Smart Hole Chart
 Izdelava tabele izvrtin na modelu
glede na izbrani koordinatni
sistem.
 Konfiguriramo si tipe izvrtin,
oblike in izgled tabel.
 Deluje na vseh solid modelih.
 Možnost izdelave NC kode.
Audax SD 2012
17
B&W EMX 8.0
Prednosti
Z uproabo SHC: povečali zanesljivost, prihranili na času
Audax SD 2012
18
Hvala za
vašo pozornost