Uvod v Creo Parametric

Transcription

Uvod v Creo Parametric
Tečaj:
Uvod v Creo Parametric
Trajanje:
2 dni
Verzija:
Creo 2.0
Opis tečaja:
Dvodnevni tečaj Uvod v Creo Parametric je namenjen uporabnikom, ki želijo v
najkrajšem možnem času pridobiti trdne osnove uporabe Creo Parametric.
Tečaj obravnava pregled rokovanja s programom in vsa glavna 3D CAD področja:
skiciranje, modeliranje komponent, sestavljanje sklopov in izdelavo tehnične
dokumentacije.
Tečaj je namenjen uporabnikom, ki si želijo izdelovati in modificirati enostavnejše 3D
modele ali sestave.
Prav tako je namenjen je uporabnikom, ki že imajo izkušnje s 3D modeliranjem z drugo
CAD programsko opremo in želijo pridobiti trdne temelje uporabe Creo Parametric.
Primer motorja, ki ga
obravnavamo na tečaju.
Uporaba:
Izdelava enostavnejših 3D modelov od začetka do konca, vključno s tehnično
dokumentacijo.
Predznanje:
Uporaba računalnika in dobra 3D predstava.
Vsebina:
�
Tehnike izdelave neposrednih gradnikov (posnetja, livarski nagibi, lupine..).
�
Tehnike skiciranja.
�
Izdelava geometrijskih gradnikov.
1/2
�
Izdelava in uporaba pomožne geometrije.
�
Izdelava tehnične dokumentacije.
�
Modeliranje in upravljanje s sestavi.
�
Analize in meritve.
Gradivo:
Literatura je v slovenskem jeziku.
Splošno:
Tečaj poteka v našem šolskem centru, od 8:00 -16:00 ure oziroma do opravljenih vaj za ta
dan. Vsak tečajnik ima zagotovljeno delo na svojem računalniku.
Kontakt:
Organizacijo tečajev vodi Mojca Maček, tel.(01) 200 40 50,
fax.(01) 423 47 00, e-pošta: [email protected]
2/2