Opis programa google SketchUp Google SketchUp je preprost

Comments

Transcription

Opis programa google SketchUp Google SketchUp je preprost
Opis programa google SketchUp
Google SketchUp je preprost, brezplačen program za risanje 3D modelov. Z njim se
ustvarjajo modeli predmetov in mest, ki jih najdemo na Google Earth-u.
Za izobraževalne namene (neprofitne) je na voljo brezplačno tudi Google SketchUp Pro
(obrniti se je potrebno na najbližjega komercialnega ponudnika za pridobitev ustrezne kode nekaj časa preizkusno deluje tudi brez nje). Za osnovno uporabo je povsem dovolj brezplačna
verzija programa.
Uporaben je na vseh stopnjah izobraževanja za potrebe predstavljanja 3D modelov, še posebej
pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Tudi pri likovni vzgoji ga učenci uporabijo,
pri prostorskem oblikovanju.
Brezplačno so na voljo tudi številni že ustvarjeni modeli (Google3dmodeli povezave)
Program lahko spoznavamo z vodiči (Trening povezave - žal le v angleškem jeziku). Na
naslovu (Modeliranje stola) pa najdemo tudi 3 lekcije za nemstitev programa in modeliranje
stola v slovenščini.