Legenda slovenskega industrijskega oblikovanja

Comments

Transcription

Legenda slovenskega industrijskega oblikovanja
15. 12. 11
Legenda slovenskega industrijskega oblikovanja :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV …
Nastavite za
20 let Slovenije | IgralniPortal.si | Bansi.si | Prireditve.info | MMC.info | RTVsporedi.si
15. 12. 2011
Rtvslo.si
Google.si
Najdi.si
KovacevaKobila |
Novice
!port
Kultura
Zabava
Ture avanture
TTX
Spored
| Odjava |
Avdio / Video
Moj splet
| Uredi |
Kontakti
Film | Glasba | Razstave | Oder | Knjige | Drugo | Na platnu | D"uboks | Knji"na polica | Kino | Prireditve | Na dana#nji dan | Zgodbe | Arhiv
Razstave
Legenda slovenskega
industrijskega oblikovanja
Retrospektivna razstava Nika Kralja
15. december 2011 ob 10:35
Ljubljana - MMC RTV SLO
V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bodo drevi
odprli razstavo legende in utemeljitelja
slovenskega industrijskega oblikovanja, "o!eta"
legendarnega stola Rex, Nika Kralja.
Iz zbirke muzeja bodo prvi! na ogled Kraljevi arhivi,
skice, fotografije, razli!ni prototipi in kon!ni izdelki.
Med temi je gotovo najbolj znan zlo"ljivi naslanja!
Rex, pomembni in prepoznavni pa so tudi serija
Lupina, 4455 ter modularno sistemsko pohi#tvo Futura,
Savinja, Javor in Konstrukta. Pomembno poglavje v
Kraljevem raziskovanju materialov in tehnologije
predstavlja tudi stol Mosquito, ki sicer nikoli ni bil v
redni proizvodnji, ga pa je podjetje Impakta Les, d.o.o.
rekonstruirala za namen razstave. Razstava bo prvi
tako obse"en retrospektivni pregled Kraljevega dela,
njegove oblikovalske poti in vloge, ki jo je odigral pri
razvoju oblikovalske stroke v Sloveniji.
(6)
Svet bo dobil "dizajnerske" o"pice
Poudarki
Ocena novice:
Ocena 5,0 od 6 glasov
Leta 2008, ko je
svetovno gospo
v kr!u vsesplo#n
recesije, se je D
Hirst na to gladk
po"vi"gal in s po
dra"bene hi#e S
prodal za 139 m
evrov svojih del
Va#a ocena:
Ocenite to novico!
2
Yoko Ono in sestavljanje
"globalnega arhiva nasmehov
7
Za zamudnike Picasso na Bled
ve! kot mesec dni dlje
0
Foto: Kraj, kjer je Ana Frank
pre#ivela najsre!nej"e !ase
3
Stol Rex, oblikovalec: Niko Kralj Foto: Domen Pal
Identiteta Slovenije v Zagrebu
2
Najbolj"e leto"nje reporta#ne
fotografije v Cankarjevem dom
2
Slovenska Istra skozi Maku!e
raznolike upodobitve solin in p
0
Radio je srhljiv medij
4
Mariborski virtualni spomini bo
za#iveli "e v muzeju
0
Stol Mosquito, izdelan po na!rtih oblikovalca Nika Kralja,
proizvajalec: Impakta Les, d.o.o. Foto: Domen Pal
Turner za melanholi!ni park s
kovinskimi drevesi in aluminija
listjem
1
Ve! novic ...
Prispevek k razvoju doma!e pohi"tvene industrije
Kralj je oblikoval #tevilne stole in pohi#tvene sisteme.
Njegove inovativne re#itve pri oblikovanju pohi#tva, ki
so prispevale k uveljavitvi slovenske pohi#tvene
industrije in razvoju kulture bivanja pri nas, pri!ajo o
bogatem znanju oblikovalca in dru"beni naravnanosti
njegovega dela, zaradi brez!asnosti oblikovanja pa se
mnogi izdelki uvr#!ajo v klasiko svetovnega
oblikovanja, sta zapisali %pela %ubic in Barbara
Predan, kustosinji razstave.
"Unikatnost skozi serijo" z modularnim pohi"tvom
Poleg na!rtovanja izdelkov in proizvodnih programov,
ki so zaznamovali domove in pisarne konec 20.
stoletja, si je utemeljitelj slovenskega industrijskega
oblikovanja prizadeval tudi za racionalizacijo
proizvodnje in izobra"evanje oblikovalcev. Na pobudo
profesorja s Fakultete za arhitekturo, gradbeni#tvo in
geodezijo (FAGG) Eda Ravnikarja se je pridru"il ekipi
14. december 201
Odprtje razstave Niko Kralj: Neznani znani
oblikovalec drevi ob 19.00 v Muzeju za arhitekturo
in oblikovanje
Oblikovalski mejniki v prvem letu dela
Kralj je materialno kulturo soustvarjal skoraj celotno
drugo polovico dvajsetega stoletja, vse od 1952, ko se
je kot mlad diplomant Fakultete za arhitekture zaposlil
v tovarni Stol v Kamniku. $e v prvem letu je postavil
dva zgodovinska mejnika v slovenskem oblikovanju. Z
idejo, da namesto izdelovanja licen!nih in delno
spremenjenih tujih izdelkov izdelujejo doma oblikovano
pohi#tvo je prepri!ala vodstvo Stola in Kralj je pripravil
program ter organiziral projektantsko delo za prvo
oblikovalsko-razvojno tovarni#ko slu"bo v celotni
tedanji Jugoslaviji.
V istem letu pa je tudi predstavil prototip prvega fotelja
Rex. Poleg znamenitega Rexa iz tistega obdobja
izhajata tudi znamenita stola Lupina in 4455, katerega
je britanski zgodovinar oblikovanja Jonathan M.
Woodham ozna!il za prvi pravi primer slovenskega
industrijskega oblikovanja.
Razstave
Sistem Javor, oblikovalec: Niko Kralj Foto: arhiv Muzej za
arhitekturo in oblikovanje
www.rtvslo.si/kultura/razstave/legenda-slovenskega-industrijskega-oblikovanja/272824
1/3
15. 12. 11
Legenda slovenskega industrijskega oblikovanja :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV …
predavateljev na novo ustanovljeni smeri, ki je
omogo"ala tudi #tudij oblikovanja.
Po ukinitvi tega programa in nekajletni vrzeli pa so na
FAGG ustanovili In#titut za oblikovanje, katerega
vodja je bil Kralj vse od njegovega za"etka do svoje
upokojitve leta 1992. V okviru in#tituta je izpeljal ve"
deset raziskovalnih nalog in prispeval k razvoju teorije
oblikovanja. Eden klju"nih razvojnih izdelkov tega
obdobja je modularno, sistemsko pohi#tvo, ki
uporabniku omogo"a preprosto sestavljanje po lastnih
zamislih in potrebah. Najbolj znane serije so sistemi
Futura, Savinja in Javor, s katerimi je po lastnih
besedah, sku#al dose"i "unikatnost skozi serijo."
Ob razstavi #e knjiga
Kralj je bil industrijski oblikovalec, raziskovalec,
inovator in pedagog. Je tudi avtor dobrih sto patentov
doma in v tujini, za svoje delo pa je prejel ve" nagrad.
Ob razstavi, ki bo na ogled do marca 2012, bo iz#la
tudi knjiga o delu Nika Kralja, ki objavlja "lanke o
njegovem delu, izbor Kraljevih besedil ter intervjuje.
Stol 4455, oblikovalec: Niko Kralj Foto: Domen Pal
N. A.
4. Stol Lupina, oblikovalec: Niko Kralj. Foto: Domen Pal
Dodaj v
Tweet
Like
0
Facebook
Prijavi napako
Oddajte svoj komentar - !tevilo komentarjev: 6
Razvrsti: Rasto!e
pAznik
Rex je dober stol, mi jih imamo !e celo !ivljene na balkonu.Samo
tale na sliki je malo "uden.
# 15.12.2011 ob 11:22
Prijavi neprimerno vsebino
rotring
hmmm, morda bo tole naletelo na prava u#esa. Kje bi se dalo dobit
3d modele Nikovih stolov. ali vsaj na"rte, da bi jih lahko sam
zmodeliral?
# 15.12.2011 ob 11:34
Prijavi neprimerno vsebino
rumenige
moj se tudi malce razlikiuje od tega na sliki,verjetno je to kak#en
novej#i model:)))
# 15.12.2011 ob 11:38
Prijavi neprimerno vsebino
"ik
@rotring,tega nebi vedel lohka jih pa proba# sam narisat mogo"e v
google sketchup-u
# 15.12.2011 ob 11:43
Prijavi neprimerno vsebino
marcpazz
Kolikor vem so #tudenti Visoke #ole za oblikovanje zrisali vse
razli"ne verzije stola Rex. Predstavljene so v monografiji Nika
www.rtvslo.si/kultura/razstave/legenda-slovenskega-industrijskega-oblikovanja/272824
2/3
15. 12. 11
Legenda slovenskega industrijskega oblikovanja :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV …
Kralja. V njej je stol Rex kar precej podrobno predstavljen, veliko
informacij pa lahko najde! tudi na njeni spletni strani
# 15.12.2011 ob 12:46
Prijavi neprimerno vsebino
KovacevaKobila
www.NikoKralj.com. Menda so stol Rex od za"etnih verzij do
kon"ne variante razvijali ve" let, proizvajali pa so ga v ve" kot 10
razli"nih verzijah. V knjigi je kar precej skic in detajlov stola Rex,
dvomim pa, "e se ti ga spla"a modelirat, risat ali kaj podobnega, pa
tudi proizvajalec, ki gospodu Niku Kralju zanj pla"uje licen"nino, se
s tem najbr# ne bi strinjal.
Rex zgoraj je ena od zgodnej!ih, nesklopljivih verzij (Rex 120).
Sklopljivi razli"ici (visoko in nizko) se dobi v Muzeju za arhitekturo in
oblikovanje ali na spletu: http://rex-kralj.si/
# 15.12.2011 ob 12:47
Prijavi neprimerno vsebino
Vzdevek
KovacevaKobila
Komentar
Okrepljeno
Po!evno
Pod"rtano
Povezava
Oddaj komentar
Kazalo
Novice
Ture avanture
Moj splet
Slovenija, Volitve, Svet, Evropska unija, Gospodarstvo, $rna
kronika, Zdravje, Okolje, Znanost in tehnologija, Klepet z
gosti, Va!a novica, Arhiv, Zadnje novice
Novice, Podobe Slovenije, Vagabund, Fascinantni hoteli,
Prevozna sredstva, Navade po svetu, Planinski izlet, Kaj
storiti, "e ..., Knjiga za na pot, Popotni dnevnik, Arhiv
Forum, Blog, Slike, Video, Avdio, Popotnik, Second lif
Klepetalnica
!port
TTX
Nogomet, Ko!arka, Rokomet, Odbojka, Hokej, Tenis, Atletika,
Zimski !porti, Moto!porti, Formula 1, Kolesarstvo, Preostali
!porti, Rumeni pajkl, Zgodbe, Arhiv
Kultura
Film, Glasba, Razstave, Oder, Knjige, Drugo, Na platnu,
D#uboks, Knji#na polica, Kino, Prireditve, Na dana!nji dan,
Zgodbe, Arhiv
Zabava
Spored
TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV Slovenija 3, TV Koper, TV
Maribor, Prvi program, Val 202, Ars, Radio Maribor, Radio
Koper, Radio Capodistria
Avdio / Video
Videonovice, Arhiv oddaj, TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV
Slovenija 3, TV Koper Capodistria, Prvi program, Val 202, Ars,
Radio Maribor, RSi, Radio Koper, Radio Capodistria, MMR
Kontakti
O RTV Slovenija
O RTV Slovenija, About RTV Slovenija, Radio Sloven
Slovenija, RTV Koper/Capodistria, RTV Maribor
center, Oddajniki in zveze, Marketing Radijska produ
Televizijska produkcija, Glasbena produkcija
plo!", Naro"ila, razpisi, nate"aji, Poklicna merila
standardi, Eti"na merila, RTV-prispevek, RTV-vsebin
Projekti,
Zanimivosti, Dru#abna kronika, Iz sveta znanih, Glasba,
Moda, Avtomobilizem, Erotika, Kuharski nasveti, Na dana!nji
dan, Kino, Prireditve, Glosa, Arhiv
© MMC RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995 - 2010 | Vse pravice pridr#ane
Novice | %port | Kultura | Zabava | Ture Avanture | TTX | Spored | Avdio / Video | Mojsplet | Kontakti | Marketing | O RTV Slovenija | English | Zemljevid strani
www.rtvslo.si/kultura/razstave/legenda-slovenskega-industrijskega-oblikovanja/272824
3/3