SEZNAM_EKNA1_LV_ANALIZNA_KEMIJA_V_OKOLJU.pdf

Transcription

SEZNAM_EKNA1_LV_ANALIZNA_KEMIJA_V_OKOLJU.pdf
Obvestilo za študente 1. letnika FNM
(Smer: Ekologija z naravovarstvom - EKNA)
Predmet: Analizna kemija v okolju
Začetek vaj pri predmetu Analizna kemija v okolju bo za:
1. skupino v petek, 09.11.2012 ob 900 uri, v laboratoriju D1-309,
2. skupino v torek, 11.12.2012 ob 900 uri , v laboratoriju D1-309,
3. skupino v petek 14.12.2012 ob 900 uri, v laboratoriju D1-309.
(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, Maribor).
Vaje trajajo 5 tednov po 6 šolskih ur. Udeležba na vajah je obvezna!
Za opravljanje laboratorijskih vaj potrebujete: zaščitno haljo, krpo
(papirnate brisače), laboratorijski dnevnik (zvezek A4 format) in
milimetrski papir.
Asistentka dr. Maša Islamčević Razboršek in
doc. dr. Mitja Kolar
Maribor, 24.10. 2012
1
Seznam vaj (Ekolologija z naravovarstvom-EKNA)
Analizna kemija v okolju
1. TERMIN:
-
Uvod v vaje (varno delo v laboratoriju, izvedba vaj, laboratorijski dnevnik, prevzem inventarja,
način ocenjevanja vaj)
-
1. VAJA: VOLUMETRIJA (Nevtralizacijske titracije) (skripta str. 7, 8, 9, 10, 11)
Standardizacija klorovodikove kisline
Priprava standardnih raztopin (priprava Na2CO3 in HCl)
Določanje (f) 0,1 M HCl
Določanje koncentracije natrijevega hidroksida v realnem vzorcu - (m) NaOH v vzorcu
2. TERMIN:
-
2. VAJA: JODOMETRIJA IN JODIMETRIJA (Oksidacijsko-redukcijske titracije) (skripta str.
17, 18, 19)
Standardizacija natrijevega tiosulfata (VI)
Priprava standardne raztopine in standardizacija (priprava KBrO3 in določanje faktorja Na2S2O3)
Določanje kalijevega dikromata (VI) - (m) K2Cr2O7 v realnem vzorcu
Gradivo za vaje - skripta je dostopno na:
http://atom.uni-mb.si/edu/egradiva/mitjakolarvajeakiskripta.pdf
3., 4. 5. TERMIN: (sklop treh vaj-»rotirajoče« vaje + skupinska vaja)
3. VAJA: Določanje pH prsti
4. VAJA: Atomska emisijska spektroskopija (AES)-Določanje natrija
5. VAJA: Spektrofotometrična določitev železa
-
-
2-
6. VAJA: Ionska kromatografija - določanje koncentracije Cl , NO3 in SO4
v vzorcu
površinske vode (skupinska vaja).
2
Seznam študentov FNM (Ekolologija z naravovarstvom) – 1. SKUPINA
Analizna kemija v okolju
PRIIMEK IN IME
1. skupina
1. AUGUSTIN Manuela
2. BOVHA Sergej
3. BRATUŠA ŠPENDL Lara
4. ĆAMILI Erton
5. DEBELJAK Anja
6. FERLIČ Sara
7. FIJOK Kim
8. FRANK Tanja
9. GRAMC Vesna
10. GRM Barbara
11. HABJANIČ Nastja
12. HMELAK Miha
13. HORVAT Eva
14. HORVAT Gregor
15. JERENEC Urška
09.11.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16.11.2012
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Datum/VAJA št.
23.11.2012
30.11.2012
07.12.2012
3
4
5 in 6
3
4
5 in 6
4
5
3 in 6
4
5
3 in 6
5
3
4 in 6
5
3
4 in 6
3
Seznam študentov FNM (Ekolologija z naravovarstvom) – 2. SKUPINA
Analizna kemija v okolju
PRIIMEK IN IME
2. skupina
1. JOVAN Eva
2. KALOH Timotej
3. KAUČIČ Jernej
4. KLANFAR Lora
5. KOCBEK Tjaša
6. KRAJNC Tamara
7. LERŠ Doroteja
8. LIPOVNIK Tea
9. LUBEJ Vesna
10. MLAKAR Katja
11. MUNDA Ana
12. MUNDA Eva
13. OBERSNEL Jan
14. OBLAK Dean
15. PERC Valentina
11.12.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18.12.2012
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Datum/VAJA št.
08.01.2013
15.01.2013
22.01.2013
3
4
5 in 6
3
4
5 in 6
4
5
3 in 6
4
5
3 in 6
5
3
4 in 6
5
3
4 in 6
4
Seznam študentov FNM (Ekolologija z naravovarstvom) – 3. SKUPINA
Analizna kemija v okolju
PRIIMEK IN IME
3. skupina
1. PODGORŠEK Mojca
2. PONGRAC Katja
3. POSEL Nina
4. POVŠE Nejc
5. REPNIK Urška
6. SEDLAREVIĆ Sara
7. SELIMOVIĆ Selma
8. STRNIŠNIK Danijela
9. STUPAN Barbara
10. UREK Urška
11. VISOČNIK Pia
12. ZELENKO Katja
13. ŽERDONER ČALASAN Anže
14. ŽUNKOVIČ Ana
14.12.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21.12.2012
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Datum/VAJA št.
11.01.2013
18.01.2013
25.01.2013
3
4
5 in 6
3
4
5 in 6
4
5
3 in 6
4
5
3 in 6
5
3
4 in 6
5
3
4 in 6
5

Similar documents