Tlak v trdnih snoveh

Transcription

Tlak v trdnih snoveh
TLAK
1. Sila 20N pritiska na ploskev 40dm2. Kolikšen je tlak na ploskvi? (R: 50 Pa)
2. Tla vagona merijo 20m2. Kolikšen je tlak na tleh, če je v vagonu 1400kg premoga in je
vagon povsod enako visoko naložen? Ali je tlak enak v vseh točkah podlage? (R: p = 700 Pa, da)
3. Opeka z robovi 25 cm, 12 cm, 6 cm in maso 4 kg leži na največji ploskvi.
Kolikšen je tlak pod opeko? (R: p = 1333,33 Pa )
4. Opeka z robovi 25 cm, 12 cm, 6 cm in maso 4 kg leži na najmanjši ploskvi.
Kolikšen je tlak pod opeko? (R: p = 5555,56 Pa)
5. Peter ima 64 kg. Kolikšen je tlak pod njim, če ima na nogah smuči, 1,6 m dolge in 8cm široke?
(R: p = 2500 Pa)
6. Ali lahko dvigneš kvader z robovi 5 dm, 3 dm in 7 cm? Specifična teža kvadra je 114000 N/m3?
(R: m= 119, 7 kg, Kvadra ne moremo dvigniti.)
7. Ali lahko dvigneš železno kocko z robom 2 dm. Gostota železa je 7800 kg/m3 .
(R: m=62,4 kg; Kocke ne moremo dvigniti.)
8. V menzuro smo nalili vodo in vanjo potopili 5 kroglic s skupno maso 284,8 g. Kolikšna je
prostornina ene kroglice? (R: V = 6,4 ml)
Izračunaj gostoto in specifično težo kroglic. (R:  = 8900kg/m ,  = 89000 N/m )
9. V merilni valj , v katerem je 215 ml vode, spustimo kocko z maso 390 g. Pri tem se gladina vode
dvigne do oznake 265 ml.
Kolikšni sta gostota in specifična teža kocke? (R: = 7800 kg/m3 ,  =78000 N/m3 )
Iz katerega materiala je kocka? (R: Kocka je iz železa.)
10. Miza s štirimi nogami tehta 48 kg. Kolikšen je tlak pod eno nogo, če je površina ene noge 20 cm2?
(R: 60kPa)
11. Ribič v mrežo ujame kvader s stranicami 10 cm, 20 cm in 15 cm. Zanima ga iz česa je kvader
narejen, zato ga postavi na tehtnico. Tehtnica pokaže 26,7 kg. Iz česa je kvader?
(R: = 8900 kg/m3 – kvader je iz bakra)