Namen in cilji anket.

Transcription

Namen in cilji anket.
Vzgojni načrt šole
OŠ Tišina
Anketni vprašalnik za starše in učence – Namen in cilji ankete
Pomen vrednot in vzgojna učinkovitost na naši šoli
1. Vprašanje
Cilj: Spoznati, katerim vrednotam dajejo starši največjo pomen.
2. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, če starši na naši šoli zaznavajo določene odklone v vedenju.
3. Vprašanje
Cilj: Spoznati, katere oblike odklonov so za starše najbolj moteče.
4. Vprašanje
Cilj:Ugotoviti, kateri vedenjski odkloni so na naši šoli najbolj pereči in bi bili potrebni
posebne obravnave.
5. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti pogostost določenih oblik nasilja na naši šoli.
6. Vprašanje
Cilj: Spoznati, kje najpogosteje prihaja do vedenjskih odklonov in oblik nasilja med otroki.
7. Vprašanje
Cilj: Spoznati, kdaj najpogosteje prihaja do vedenjskih odklonov in oblik nasilja med otroki.
8. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti občutljivost učiteljev za pojav in odpravo oblik nasilja na naši šoli.
9. Vprašanje
Cilj: Spoznati, kolikšen vpliv imajo določena stališča, pojavi, dejanja na učinkovitost
vzgojnih ukrepov.
10. Vprašanje
Cilj:Spoznati , kolikšen vpliv imajo določena stališča, pojavi, dejanja na ne učinkovitost
vzgojnih ukrepov.
11. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, kako je poskrbljeno za varnost učencev in zaposlenih.
1
Vzgojni načrt šole
OŠ Tišina
Anketni vprašalnik za učitelje – Namen in cilji ankete
Vrednote učitelja pri vzgojno-izobraževalnem delu
1. Vprašanje
Cilj: Spoznati, katerim vrednotam dajejo naši učitelji pomembnost.
2. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, katere oblike odklonov v vedenju so opaženi pri naših učencih.
3. Vprašanje
Cilj: Spoznati, katere oblike odklonov so za učitelje pri delu najbolj moteče.
4. Vprašanje
Cilj:Ugotoviti, kateri vedenjski odloni so na naši šoli najbolj pereči in bi bili potrebni posebne obravnave.
5. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti pogostost določenih oblik nasilja na naši šoli.
6. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, v kolikšni meri se kršitve dejansko pojavljajo ; ali gre za splošen ali specifičen primer.
7. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti občutljivost učiteljev za pojav in odpravo oblik nasilja na naši šoli.
8. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, kako učitelji ocenjujemo pedagoško enotnost na naši šoli.
9. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti vzroke pedagoške neenotnosti in neučinkovitosti pri izrekanju vzgojnih ukrepov.
10. Vprašanje
Cilj: Ugotoviti, kako je poskrbljeno za varnost učencev in zaposlenih.
2