Koeficient trenja in lepenja - Gimnazija Celje

Transcription

Koeficient trenja in lepenja - Gimnazija Celje
Gimnazija Celje – Center, laboratorijske vaje pri pouku fizike v 1. letniku
Koeficient trenja in lepenja
Naloge
Določi koeficient trenja in lepenja za različne stične površine (les – lepenka,
les – risalni papir).
b) Izmeri trenje in lepenje za dve različni ploskvi kvadra.
c) Izmeri trenje in lepenje pri treh različnih težah kvadra (dodaj uteži).
a)
Pribor
Lesen kvader, različne podlage (ultrapas, les, stiropor), dinamometeri za 1N
(2N, 5N, 10N), uteži za obtežitev klade.
Slika 1: Merjenje sile trenja
Potek dela
Na dinamometer obesi leseni kvader in izmeri njegovo težo Fg (do teže lahko prideš tudi s pomočjo tehtnice). Kvader
postavi na vodoravno pripravljeno podlago (ravna lepenka, debelejši risalni papir, …).
a) Merjenje trenja
Silomer pripni za kavelj na lesenem kvadru. Kvader vleci s silomerom enakomerno po izbrani podlagi in na ta način
posredno izmeri silo trenja (POZOR: Izberi primeren silomer, da ne uničiš vzmeti!). Meritev ponovi trikrat na isti ploskvi
(S1). Kvader nato zvrni na drugo ploskev (S2) in opravi tri meritve na podoben način.
Opisani postopek ponovi še pri dveh obtežbah kvadra, ter izračunaj
k t  Ft /N , ter povprečno vrednost k t za izbrani par
materialov.
b) Merjenje lepenja
Pri merjenju sile lepenja vplivamo na kvader s silo v horizontalni smeri in jo povečujemo. Silo odčitamo na silomeru v
trenutku, ko kvader zdrsne (to je maksimalna sila lepenja). Meritev ponovi trikrat na isti ploskvi kvadra (S1). Kvader nato
zvrni na drugo ploskev (S2) in opravi tri meritve na podoben način.
Opisani postopek ponovi še pri dveh obtežbah kvadra, ter izračunaj k l  Fl /N , ter povprečno vrednost k l za izbrani par
materialov.
V obeh primerih opravimo prvo meritev s kvadrom brez dodatne obtežbe. Pri tem upoštevamo le težo kvadra Fg. Normalno
silo izračunamo N = Fg + F , pri čemer smo z F označili silo dodatne obtežbe (dodaj uteži: 100 g, 200g,..).
Trenje
S
NN 
Fg  __ N
Ft N 
mkvadra = ____ g
Lepenje
Ft N 
S
kt
NN 
Fg  __ N
Fl N 
F l N 
S1
S1
S1
S2
S2
S1
S2
S2
S1
S1
S2
S2
kt =
Področje: Sile / Vaja: Trenje in lepenje
Sestavil: Otmar Uranjek

mkvadra = ____ g
kl =
kl
Gimnazija Celje – Center, laboratorijske vaje pri pouku fizike v 1. letniku
Odgovori na vprašanja
1.
2.
3.
Razvrsti različne podlage kvadra glede na naraščajoči koeficient trenja lepenja). Pojasni rezultat.
Kako vpliva velikost drsne ploskve (kvadra) na koeficient trenja (lepenja)?
Kako vpliva na silo trenja pravokotna komponenta sile podlage?
Literatura
1.
2.
R. Kladnik: Fizika 1, Trenje, str. 97 - 105
M. Hribar s sodelavci: Mehanika in toplota; Trenje in lepenje, str. 37 – 38
Stična ploskev
kl
ktr
les – kamen
0,7
0,3
les - les
0,5
0,3
jeklo – jeklo
0,15
0,12
jeklo – led
0,03
0,01
avtoguma – suh asfalt
1,0
0,9
avtoguma – moker asfalt
0,8
0,6
avtoguma – leden asfalt
0,2
0,1
Vrednosti za koeficient lepenja in koeficient trenja po literaturi.
Področje: Sile / Vaja: Trenje in lepenje
Sestavil: Otmar Uranjek
