katalog a197_0

Transcription

katalog a197_0
197 aukcja
dzieł sztuki i antyków
sztuka dawna
sztuka współczesna
25 września 2013 r. o godzinie 1800
w siedzibie Domu Aukcyjnego Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa
Wystawa przedaukcyjna
14 - 25 września 2013 r.
poniedziałek - piątek: 1100 - 1900
sobota: 1200 - 1500
Spotkanie z ekspertami Agencji ART - Konsultant
sobota, 21 września 2013 r. godz. 1200 - 1300
Dom Aukcyjny REMPEX
00-324 Warszawa, ul. Karowa 31
tel./fax (0-22) 826 44 08
http:// www.rempex.com.pl
e-mail: [email protected]
rzemiosło artystyczne
Szanowni Państwo,
prezentujemy ofertę kolejnej aukcji Domu Aukcyjnego Rempex. Chcielibyśmy w skrócie przybliżyć
Państwu zasady udziału w licytacji.
Aby uczestniczyć w aukcji należy przed jej rozpoczęciem wpłacić vadium (500 zł) i odebrać numer
licytacyjny, za pomocą którego będą dokonywane zakupy.
Mając na uwadze czas trwania aukcji, licytujemy tylko te obiekty, którymi jesteście Państwo
zainteresowani. Prosimy zatem na początku aukcji zgłosić na specjalnie przygotowanych kartkach
numery katalogowe obiektów, które Państwa interesują. Podczas licytacji wyczytujemy
tylko zgłoszone obiekty.
Jeśli nie możecie Państwo osobiście wziąć udziału w aukcji, istnieje możliwość zgłoszenia
przed aukcją oferty zakupu z podaniem oferowanej najwyższej ceny – wówczas w licytacji
w Państwa imieniu weźmie udział wyznaczony pracownik. Istnieje również możliwość telefonicznego
udziału w licytacji za pośrednictwem naszego pracownika.
W przypadku braku ofert kupna po cenie wywoławczej, stosujemy stopniowe – trzykrotne obniżanie
proponowanej ceny. Wówczas pierwsze zgłoszenie oferty kupna kończy licytację.
Zakup poniżej ceny wywoławczej musi być w ciągu trzech dni potwierdzony przez właściciela obiektu.
Osoba, która wygrała licytację ma zawsze pierwszeństwo zakupu. Po aukcji przyjmujemy jedynie
dodatkowe oferty kupna po cenach wywoławczych, ale i wówczas prawo pierwokupu
przysługuje osobie, która wygrała licytację.
Po zakończeniu pierwszej tury licytacji, istnieje możliwość dodatkowego zgłaszania do licytacji
niesprzedanych obiektów.
Zwracamy uwagę, że do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości
15 % oraz w niektórych przypadkach (oznaczonych *) opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości 5%.
Nasi pracownicy są zawsze do Państwa dyspozycji. Prosimy o zwracanie się do nich z wszelkimi
pytaniami i prośbami. Mogą oni być również Państwa osobistymi doradcami podczas aukcji.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu aukcji znajdziecie Państwo w regulaminie na końcu
katalogu oraz pod numerem telefonu (22) 826-44-08.
UWAGA
Na ostatnich stronach katalogu prezentujemy wybrane obiekty internetowej sesji on-line naszej aukcji.
Sesja odbędzie się również 25 września o godzinie 21.00. Przebiega ona w sposób analogiczny
do naszych tradycyjnych aukcji, z tym że licytacja realizowana jest za pośrednictwem Internetu.
Cały katalog sesji on-line można obejrzeć na stronach internetowych: www.rempex.com.pl
i www.artinfo.pl. Za pośrednictwem tych stron można włączyć się do licytacji.
Wszystkie obiekty można oglądać w Domu Aukcyjnym przy ul. Karowej 31 w Warszawie.
Na okładce:
Jerzy TCHÓRZEWSKI (1928-1999)
Narodziny ognia, 1962
poz. 408 (fragment)
Wydawca
REMPEX Sp. z o.o.
01-839 Warszawa, ul. Barcicka 38
Współpraca
Anna Perczak, Elżbieta Piwocka-Wawrzewska,
Agnieszka Łukasiewicz, Agata Turecka, Maciej Wawrzewski
Projekt graficzny okładki
Marcin Kuriata
[email protected]
Opinie, ekspertyzy, noty katalogowe
Agencja Art Konsultant Adama Konopackiego
tel. kom. 601 31 65 32
e-mail: [email protected]
Opracowanie katalogu
Monika Gregorczyk, Monika Wiśniewska
Skład, łamanie, przygotowania do druku
Coda Studio Jacek Borowy
[email protected]
Zdjęcia
Robert Wancerz
Konsultacje konserwatorskie
Anna Tomczyk (rysunek, grafika)
Jacek Wybodowski (obrazy)
Wszystkie prawa zastrzeżone
ISSN 14 29-9755
nakład 1100 szt.
sztuka
dawna
fotografia
grafika
rysunek
malarstwo
rzeźba
3
sztuka dawna
001
001
Jan WOJNARSKI (1879-1973)
Polska – zbiór fotografii, 205 szt.
fotografie czarno-białe, papier fotograficzny, format
zbliżony do 18 x 13 cm;
Cenna dokumentacja fotograficzna z miejscowości w całej
Polsce z lat 1953- 1973, obejmująca głównie widoki miast
i architektury. Na odwrocie liczne, zróżnicowane stemple
autorskie, stemple: Teka/ Jana Wojnarskiego, z Ośrodka
Dokumentacji i Zabytków, Fototeka, Warszawa,
ul. Brzozowska 35 z opisem miejsca, datą zdjęcia i numerem
negatywu, Societe Polono - Suisse/ De Lausanne,
z wystaw: Smutne Piękno Mojej Polski/ Wystawa fotogramów
Jana Wojnarskiego, Zurych, luty 1978, Krajobraz Polski/
Wystawa fotogramów Jana Wojnarskiego, Londyn - Marzec
1978, K.P.K.P/ Agit Quamquam Absurdum 1979, odręczne
opisy miejsca, daty, numeracje
002
2 700 zł
002
Album ze zdjęciami
67 fotografii czarno-białych portretowych, większość
z zakładów wrocławskich (jako Breslau).
W oprawie skórzanej z wytłaczaną dekoracją oraz
metalowym monogramem wiązanym i metalową taśmą
z napisem: C. Heisig [Sumpf] s/l G. Kaussmann [Bacchus]/
Vrat. Weihnachten 1901.
29,5 x 22,5 x 7,5 cm (całość)
1 400 zł
4
sztuka dawna
003
003
Henryk HERMANOWICZ (1912-1992)
Polska – zbiór fotografii, 99 szt.
fotografie czarno-białe, papier fotograficzny, format
zbliżony do 18 x 13 cm;
Na odwrocie opisy miejsc, stempel autorski: HENRYK
HERMANOWICZ/ FOTOGRAFIK – Z.P.A.F.E.F. i A.P.,
stempel ZAIKS-u oraz stempel Jana Wojnarskiego
właściciela kolekcji fotografii
2 000 zł
004
Jerzy STANKIEWICZ (1923-1994)
Polska, 1955 – zbiór fotografii, 15 szt.
fotografie czarno-białe, papier fotograficzny, format
zróżnicowany zbliżony do 18 x 13 cm;
Na odwrocie opisy miejsc oraz stemple Jana
Wojnarskiego właściciela fotografii
2 700 zł
004
5
sztuka dawna
005
005
Ignacy ŁOPIEŃSKI (1865-1944)
Cesarz Wilhelm II na polowaniu
akwaforta, papier; 11,5 x 27,7 cm (kompozycja), 17,7 x 30 cm (całość);
opisany na płycie p. d.: JULIAN FAŁAT PXT , l. d.: JGN. ŁOPIEŃSKI SCT
Na odwrocie stemple: Zbiory i bibljoteka/ Romana Szuszczkiewicza
Drobne plamki i wykwity na papierze.
500 zł
006
006
Krystyna WRÓBLEWSKA (1904-1994)
Teka Tatrzańska - 7 plansz
drzeworyt, papier, 17,5 x 13,5 cm (wymiar odbitki); 29 x 22,5 cm (wymiar
arkusza); każda praca opatrzona u dołu tytułem i nazwiskiem twórcy; na
oprawie teki napis: TEKA / TATRZAŃSKA / SIEDEM DRZEWORYTÓW / KRYSTYNY
WRÓBLEWSKIEJ / Z WIERSZEM WSTĘPNYM LEOPOLDA STAFFA [brak karty
z wierszem L. Staffa, oprawa teki uszkodzona]; nr teki 311 z nakładu liczącego
1200 sztuk; odbitki wykonano w drukarni: W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie;
składał: S. Obtułowicz; tłoczył: W. Makoś
1 600 zł
6
sztuka dawna
007
007
Wiktor Ignacy GUTOWSKI (1894-1971)
4 Pułk piechoty Legionów na Litwie, 1919
teka 15 litografii, ok. 42,5 x 55,5 cm;
każda praca sygnowana i datowana na kamieniu
Dołączona karta z autorską dedykacją wykonaną także w technice litografii:
Twórcy 4 pułku, bohaterskiemu Wodzowi II. Dyw. Legionów, Generałowi Roi poświęcam Autor
6 900 zł
008
Jan Piotr NORBLIN de la GOURDAINE (1745-1830)
Powołanie Przemysława na króla Czech, 1777
akwaforta, papier; 38,5 x 31 cm (wymiar arkusza);
sygn. l. d.: Norblin fecit 1777 a Wolssin en Lithuanie (na płycie poniżej obrazu)
2 200 zł
008
7
sztuka dawna
009
009
Marc CHAGALL (1887-1985) - według
Zestaw litografii barwnych - 13 plansz
z tematyką inspirowaną Torą oraz miłosną
litografia, papier; 38,5 x 32,5 cm (wymiar arkusza);
24 x 18 cm (wymiar odbitki);
sygn. suchą pieczęcią p. d.: Chagall,
nakład p. d.: 127/333 (oznaczony ołówkiem)
4 500 zł
8
sztuka dawna
010
010
Eugeniusz EIBISCH (1895-1987)
Kobieta z dzieckiem
flamaster czarny, papier;
26 x 37 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: Eibisch (ołówkiem)
1 500 zł
011
Tadeusz KULISIEWICZ (1899-1988)
Plac Zamkowy, 1945
ołówek, papier;
26,5 x 34,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: Tadeusz Kulisiewicz 1945;
napis autorski p. d.: pl. Zamkowy
1 800 zł
011
9
sztuka dawna
012
013
012
Kolekcjonerski zespół prac
ujętych w jedną oprawę, różne techniki i wymiary,
całość (z ramą) 50 x 70 cm;
4 000 zł
014
013
Wojciech WEISS (1875-1950)
Staw w Zebrzydowicach, 1908
ołówek, papier; 21 x 28,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: WW
Na odwrocie nr 004393 i faksymile sygnatury WWeiss.
2 200 zł
014
Wojciech WEISS (1875-1950)
Widok Wenecji, ok. 1925
ołówek, papier, 20,3 x 33,5 cm;
sygn. l. d.: WW
1 700 zł
10
sztuka dawna
015
015
Jan Piotr NORBLIN DE LA GOURDAINE (1745-1830) - przypisywany
Maciejowice - Ranny Kościuszko oddaje szpadę
ołówek, tusz lawowany, papier; 30 x 41,2 cm (w świetle oprawy);
na odwrocie: wtórny napis odręczny Norblin; papierowa naklejka - Salon Artystyczny Feliksa Richlinga Warszawa/ Kredytowa 5 z numerem: 5057 tytułem
pracy: Ranny Kościuszko (pod Maciejowicami) oddaje szpadę; kartka z maszynopisem zawierającym fragment życiorysu Tadeusza Kościuszki; nalepka z napisem
odręcznym Jana Heuricha (architekta, twórcy m.in. obecnej siedziby Domu Aukcyjnego Rempex w Warszawie przy ul. Karowej 31) z 18 sierpnia 1921,
zaświadczający, iż oferowany szkic Norblina był własnością rodziny od niepamiętnych czasów i uchodził za pracę tego artysty.
16 000 zł
11
sztuka dawna
101
101
102
NIKIFOR KRYNICKI (1895-1968)
Kościół
gwasz na podrysowaniu ołówkiem, papier; 16 x 25 cm;
napis u dołu: TUCHOWAWSIMIASTOPOWIATSEŁO.
Na odwrocie pieczątki autorska: PAMIĄTKA Z KRYNICY/ NIKIFOR
MALARZ (w owalu),
stempel: NIKIFOR ARTYSTA / KRYNICA - WIEŚ oraz odręczny napis: 1000 zł
2 200 zł
102
NIKIFOR KRYNICKI (1895-1968)
Cerkiew
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 25 x 17,5 cm;
napis u dołu: … WIESROSYMASEŁO (ołówkiem)
1 100 zł
103
NIKIFOR KRYNICKI (1895-1968)
Kościół w Krakowie (Kościół św. Andrzeja)
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 25,5 x 17,5 cm;
u dołu napis: KRAKOWSKIWSIROSYTASEŁO (ołówkiem)
103
12
1 100 zł
sztuka dawna
104
104
Hans SEYDEL (1866-1916)
105
Forum Romanum - Basilica Aemilia, 1910
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier jasnobrązowy;
42,5 x 36,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: H.Seydel / 1910.
8 000 zł
105
Tadeusz KANTOR (1915-1990)
Widok z ulicy św. Wawrzyńca na zabudowania przy kościele
Bożego Ciała w Krakowie
pastel, papier; 33,5 x 22,5 cm (w świetle oprawy);
p. d.: fragment nieczytelnej sygnatury
Na odwrocie nalepka wystawowa z Pałacu Krzysztofory z 2003 r.
Praca z wczesnego okresu twórczości artysty, ok. lat 30. Autentyczność pracy
potwierdzona w oświadczeniu Józefa Chrobaka ze Stowarzyszenia Artystycznego
Grupa Krakowska z 2001 roku.
6 500* zł
106
106
Natan KORZEŃ (1985-1941)
Podwórko, ok. 1925
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, karton; 43 x 56,5 cm;
sygn. p. d.: N. Korzeń
Na odwrocie napis autorski ołówkiem: N 26 Podwórko oraz nieczytelny podpis niebieską kredką (własnościowy?).
3 800 zł
13
sztuka dawna
107
108
107
Kazimierz GRODZICKI (1858-1933)
Dziewczyna w chuście, 1893
tusz lawowany, gwasz, papier;
20,5 x 16 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: KGrodzicki / Monachium 93
2 000 zł
108
Malarz nieokreślony, polski, pocz. XX w.
Scena rodzajowa z czasów Księstwa
Warszawskiego
akwarela, gwasz, papier;
39,5 x 30 cm (w świetle oprawy)
2 000 zł
109
109
Szczepan ANDRZEJEWSKI (1892-1950)
Akt
pastel, papier; 28,5 x 42,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: SZ. ANDRZEJEWSKI
1 900 zł
14
sztuka dawna
110
110
Jacek MALCZEWSKI (1854- 1929)
Przed dworem, 1895
akwarela, papier; 40 x 53,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d: J Malczewski/ 1895 Grudzień
na odwrocie stempel ze ZBIORÓW MARII MALCZEWSKIEJ
oraz numer 7; (praca przed konserwacją).
24 000 zł
111
Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875-1944)
Anita
pastel, karton (papier naklejony na tekturę); 70 x 50,5 cm;
sygn. l. d.: Anita/ F.M. Wygrzywalski senior”
7 500 zł
111
15
sztuka dawna
112
112
113
Zofia STRYJEŃSKA (1894 - 1976)
Autoportret, ok. 1935
gwasz, papier, 42 x 33,2 cm;
sygn. u dołu pośrodku: Z. STRYJEŃSKA
Katalog: Zofia Stryjeńska. 1891 – 1976. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Październik 2008 – styczeń 2009, Kraków 2008 III.I.34; s. 317
20 000 zł
113
Zofia STRYJEŃSKA (1891 – 1976)
Ceramika, po 1945
gwasz, papier, 90,5 x 69 cm;
sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA
Katalog: Zofia Stryjeńska. 1891 – 1976. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Październik 2008 – styczeń 2009, Kraków 2008 - - III.I.98; s. 329
Nieco zmniejszone, różniące się kilkoma szczegółami powtórzenie kompozycji z 1929 roku z cyklu „Rzemiosła” - por. Katalog M.N.K. - poz. III.I.19; s. 314.
19 000 zł
16
sztuka dawna
114
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)
Girlanda, 1917
114
akwarela na podrysowaniu czerwoną kredką, papier naklejony na tekturę; 61,5 x 71,5 cm;
sygn. ołówkiem śr. d.: LWyczół/1917
Na odwrocie potwierdzenie autentyczności obrazu wystawione przez dr. Kazimierza Buczkowskiego z dn. 1 lutego 1944.
45 000 zł
17
sztuka dawna
115
Witold WOJTKIEWICZ (1879 - 1909)
Clowni
akwarela, papier kremowy, 56 x 68 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Wojtkiewicz.../ 1905
por.: Ceremonie, Witold Wojtkiewicz 1879 - 1909. [katalog wystawy VII - VIII. 2004, Muzeum Narodowe w Warszawie, komisarz wyst.
E. Charazińska], Warszawa 2004, s. 115.
180 000 zł
Prace Wojtkiewicza to rzadkość na rynku antykwarycznym, większość dzieł przedwcześnie zmarłego artysty znajduje się w kolekcjach muzealnych. Przedstawiciel modernizmu i wczesnego ekspresjonizmu, członek grup: "Zero", "Pięciu" i Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", zaczynał jako karykaturzysta i ilustrator czasopism.
W 1905 Wojtkiewicz rozpoczął pracę nad cyklem obrazów i rysunków zatytułowanym “Cyrk”. Jest to świat wyobraźni, marzeń sennych,
groteski, zdeformowanej rzeczywistości zaludnionej pierrotami, marionetkami, gdzie życie miesza się ze sztuką, a stwarzane przez nich pozory
radosnej zabawy, skrywają dręczącą prawdę codzienności.
Obraz Clowni przedstawia trzech klownów wspólnie dźwigających łodygę gigantycznego storczyka. W katalogu wystawowym, na temat
prezentowanej pracy Irena Kossowska pisze: niezrównana wydaje się finezja w oddaniu pokrytych zmarszczkami twarzy-masek komediantów,
twarzy zastygłych w wyrazie zaciętego uporu, wysiłku i determinacji. Każdy szczegół ich kostiumów - rozłożystą misternie sfałdowaną krezę,
bufiaste spodnie, buty z pomponami, i nawet okazałe guziki-znaki parodiujące grymas błazna - obiega miękka, giętka linia, bezbłędnie definiująca
kształt. Ekspresję czystej linii, raz szarej, raz błękitnej lub różowej, dopełni płynność akwarelowej plamy, przejrzystej, miejscami zanikającej, to
znów nabierającej kolorystycznej mocy. Eteryczność zawieszonych w abstrakcyjnej przestrzeni postaci upodabnia je do sennych zjaw uzmysławiających dążenie do celu, który, choć realny, pozostaje nieokreślony, nieznany, nieuchwytny. Liryczny ton sceny intensyfikuje znamienny dla
sztuki Wojtkiewicza wyrafinowany zestrój różów, błękitów i szarości. Mocny akcent czystej, żywej zieleni storczyka dźwięczy na tym tle niczym
kontrapunkt.
18
sztuka dawna
19
sztuka dawna
117
116
116
Tadeusz KANTOR (1915-1990)
Portret Alicji Reczek
olej, sklejka; 42,5 x 40,5 cm (w świetle oprawy);
p. d.: T. Kantor
Na odwrocie nalepka wystawowa z Pałacu Krzysztofory z 2003 r.
Praca z wczesnego okresu twórczości artysty, ok. lat 30. Autentyczność pracy
potwierdzona w oświadczeniu Józefa Chrobaka ze Stowarzyszenia Artystycznego Grupa
Krakowska z 2001 roku.
6 500* zł
117
Wawrzyniec CHOREMBALSKI (1888-1965)
Dziewczyna wśród kwiatów
olej, płótno naklejone na tekturę; 44,5 x 64 cm; sygn. p. d.: W. Chorembalski
Na odwrocie stempel zakładu ramiarskiego Jana Rajewskiego
z Warszawy, ul. Nowogrodzkiej 18
3 000 zł
118
Stanisław PACIOREK (1889-1952)
Wiosna w ogrodzie
olej, tektura, 39,5 x 29 cm;
sygn. p. d.: St. Paciorek / Kraków
118
20
3 000 zł
sztuka dawna
119
Mojżesz KISLING (1891-1953)
119
Akt kobiecy w popiersiu,1951
olej, płótno; 24 x 16,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: Kisling / 1951
Na odwrocie nalepka Z GALERII Cadres E. Bouche z Chabreloche z odręcznym napisem: 5F 35X27/Ref?beige
Obraz posiada potwierdzenie autentyczności Jeana Kislinga, syna malarza, wystawione 9.06.2007.Praca została wystawiona do sprzedaży w domu akcyjnym YANN
LE MOULE, Société de ventes aux enchères w Paryżu 22.10.2007. W wydanym katalogu obraz występuje pod tytułem: „Jeune femme en buste” s.12-13
55 000 zł
21
sztuka dawna
120
120
Feliks Michał WYGRZYWALSKI
(1875-1944)
Bałkańskie wino
olej, płótno dublowane; 53 x 73,5 cm;
sygn. l. d.: "Bałkańskie wino" / F. M. Wygrzywalski
7 000 zł
121
121
Jan KASPROWICZ (1906-1986)
Modlitwa Arabów
olej, płótno; 34 x 49,5 cm;
sygn. p. d.: J.M. Kasprowicz
1 800 zł
22
sztuka dawna
122
122
Teodor AXENTOWICZ (1859-1938)
Święto Jordanu, ok. 1910
olej, płótno, 43,5 x 60,5 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz
na odwrocie nalepka z odręcznym napisem: Rektor Akad. Szt. P./ Prof. T./ Axentowicz/ Fragment z Jordanu / nr kat. 2.
20 000 zł
23
sztuka dawna
123
124
123
Soter JAXA MAŁACHOWSKI (1867-1952)
Pejzaż morski z łodziami, 1931
olej, tektura; 35 x 50 cm;
sygn. p. d.: S. Jaxa 31
3 500 zł
124
Jan KASPROWICZ (1906-1986)
Morze, 1935
olej, płótno; 67,5 x 135 cm;
sygn. i dat. p. d.: J.M.Kasprowicz 1935
125
3 500 zł
125
M. KRUSZELNICKI, XX w.
Przystań w Puławach
olej, sklejka; 34 x 48 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: M.Kruszelnicki
Na odwrocie napis Kruszelnicki – Przystań w Puławach
3 800 zł
24
sztuka dawna
126
126
Henryk EPSTEIN (1890-1944)
W porcie, 1930
olej, płótno; 54,5 x 65 cm;
sygn. i dat. p. d.: H.Epstein/ 1930
48 000 zł
25
sztuka dawna
128
127
127
Jan HRYNKOWSKI (1891-1971)
Ulica w miasteczku, 1935
olej, płótno; 51 x 64,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: j.hrynkowski. 935.
Na odwrocie nalepka papierowa z podpisem artysty J Hrynkowski,
napis na blejtramie oraz stempel składu materiałów malarskich Iskra
Karmański z Krakowa
4 000 zł
128
Stefan JUST (1905-1977)
Pejzaż podgórski, 1962
olej, tektura, 49 x 71 cm;
sygn. l. d.: I 62 S. JUST
2 900 zł
129
129
26
Jan BOHUSZEWICZ (1878-1935)
Pejzaż nadwodny
olej, tektura; 30,5 x 20 cm (w świetle oprawy)
sygn. p. d.: J. Bohuszewicz.
3 100 zł
sztuka dawna
130
Mela MUTER (1876-1967)
130
Matka z dzieckiem, ok. 1920
olej, płótno; 81 x 65 cm;
sygn. p. g.: Muter
Oferowana praca jest pełnym czułości portretem matki i wtulonej w nią silnie córeczki. Kobieta siedzi na krześle, trzyma dziecko na kolanach obejmując je obiema
rękoma. Postacie nie patrzą na siebie, ale ich pozy wskazują na niezwykle silne uczucie i połączenie. Dziewczynka wydaje się czuć bezpiecznie wtulając policzek
w pierś matki, której obejmujące ramiona dają jej ochronę.
Obraz jest przepięknym przykładem chętnie powtarzanego przez artystkę tematu macierzyństwa. Charakterystyczny jest także sposób malowania i jasna paleta
barw z przeważającymi błękitami i różem.
120 000 zł
27
sztuka dawna
132
131
131
Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)
Róże w wazonie
olej, tektura; 68,5 x 50 cm;
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
na odwrocie orzeczenie autentyczności mgr Leszka Ludwikowskiego
z 1973 r. z podpisem i pieczątką
25 000 zł
132
Albert WEINBAUM (1890-1943)
Kwiaty
olej, płótno, 33 x 42,5 cm;
sygn. p. d.: AWeinbaum
na odwrocie stemple paryskiego składu materiałów malarskich
9 000 zł
28
sztuka dawna
133
Eugeniusz EIBISCH (1895-1987)
133
Bratki
olej, płótno; 57,5 x 70 cm;
sygn. p. d.: Ebische
Na odwrocie nalepka kolekcjonerska Karola Zolicha.
33 000 zł
29
sztuka dawna
134
134
Wojciech WEISS (1875-1950)
Stogi siana i wierzba
olej, płótno; 38,5 x 63,5 cm;
sygn. l. d.: WWeiss
16 000 zł
135
135
Wojciech WEISS (1875-1950)
Przedwiośnie
olej, papier; 31 x 45 cm;
sygn. l. d.: WW [monogram wiązany]
Na odwrocie pieczęć z faksymile artysty oraz numerem
0031/2
20 000 zł
30
sztuka dawna
136
136
Iwan TRUSZ (1869-1940)
Pejzaż z cyprysami
olej, tektura; 66 x 86 cm;
sygn. l. d.: I.Trusz
Obraz przed konserwacją.
60 000 zł
31
sztuka dawna
137
138
137
Władysław BOŃCZA-RUTKOWSKI
(ok. 1840-1905)
Przed chatą, 1898
olej, płótno; 48,5 x 72,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: W.Bończa / 1898 r.
Obraz po konserwacji.
8 500 zł
139
138
Wiktor KORECKI (1890-1980)
Wrzosowisko, ok. 1960
olej, płótno; 49,5 x 71,5 cm;
sygn. u dołu.: WIKTOR KORECKI
7 600 zł
139
Dedo CARMIENCKE (1840-1907)
Nokturn
olej, płótno; 32 x 53 cm;
sygn. l. d.: D. Carmiencke
Na odwrocie odręczny napis: Aus dem Zillerthal (Tyrol).
3 000 zł
32
sztuka dawna
140
140
Antoni KOZAKIEWICZ (1841-1929)
Życie codzienne Cyganów, 1920
olej, sklejka; 39 x 58 cm;
sygn. p. d.: AKozakiewicz 1920.
20 000 zł
33
sztuka dawna
141
141
Wojciech WEISS (1875-1950)
Haneczka na plaży za parawanem, 1935-38
olej, płótno, 33 x 46 cm; sygn. p. d.: WWeiss
Na odwrocie stempel ze spuścizny po artyście
z numerem 1065, faksymile monogramu WW2.
Obraz należy do grupy prac stworzonych przez Weissa
w trakcie letnich pobytów z rodziną nad polskim morzem
w latach 1935 - 1938.
Porównaj inne obrazy: Morze bez końca, niebo bez końca ... .
Bałtyk w malarstwie Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej.
Katalog wystawy w Regionalnym Centrum Kultury w
Kołobrzegu, VI – VIII. 2009; Kołobrzeg 2009.
19 000 zł
142
Feliks Michał WYGRZYWALSKI
(1875-1944)
Faraglioni
142
olej, sklejka, 45 x 62,5 cm;
sygn. l. d.: Faraglioni/ F.M. Wygrzywalski
15 000 zł
34
sztuka dawna
143
Wlastimil HOFMAN (1881-1970)
Wiosna, 1927
olej, płótno; 172 x 97 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofmann/ 1927
Na odwrocie nalepka z Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
z informacjami o pracy
45 000 zł
143
35
sztuka dawna
144
144
Wlastimil HOFMAN (1881 - 1970)
Ofiara
olej, płyta, 73 x 59,5 cm; sygn. p.g.: 1961/ Wlastimil/ Hofman
napis autorski na odwrocie: "Jan Matejko - Ego Wlastimil Hofman/ Ofiara/ Sławna, starożytna/ stolica/ w której własnych mor/ dują proroków".
35 000 zł
36
sztuka dawna
145
Wlastimil HOFMAN (1881-1970)
145
Pogrzeb ptaszka – kompozycja alegoryczna, 1918
olej, płótno; 70,5 x 90 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/ 1918
90 000 zł
37
sztuka dawna
146
146
147
Jozsef EGRY (1883-1951)
Akt w kąpieli
olej, tektura; 34,5 x 34,5 cm;
sygn. l. d.: Egry Jozsef
12 000 zł
147
Stanisław GAŁEK (1876-1961)
Dama w zielonej sukni
olej, płótno, 97 x 80 cm;
sygn. p. g.: ST. GAŁEK
6 700 zł
38
sztuka dawna
148
148
Wojciech WEISS (1875-1950)
Akt
olej, płótno; 63 x 80 cm;
sygn. l. d.: WW
39 000 zł
39
sztuka dawna
149
Władysław ŚLEWIŃSKI (1854-1918)
Akt kobiety z rudymi włosami
olej, płótno dublowane, 72 x 59 cm;
lit. W. Jaworska, Władysław Ślewiński, Kraków 2004, str. 41, tu z tytułem Pół akt kobiety z rudymi włosami
270 000 zł
Autorstwo obrazu przypisywane Władysławowi Ślewińskiemu przez autorkę najnowszej monografii artysty prof. dr Władysławę Jaworską, która
w ekspertyzie pisze: "Ponieważ nieznany dotychczas obraz nie jest sygnowany pozostaje piszącej te słowa odwołanie się do techniki malarskiej
Ślewińskiego, wyboru motywu oraz charakterystycznego dla artysty rysunku postaci.
Obraz malowany jest gładko, kryjąc powierzchnię obrazu bez przebić splotów ścisłego płótna. Dukt pędzla widoczny jest tylko w secesyjnie
krętych liniach włosów. Traktowanie włosów o rudo-rdzawym kolorycie, różowy, widoczny spod włosów policzek - nieodparcie nasuwa
analogię z "Kobietą z rudymi włosami: (kol. pryw. Lozanna). Rysunek postaci, pochylenie głowy i tułowia, linia szyi, pleców, "omdlałość" prawego, anatomicznie "bezkostnego" ramienia - to elementy najbliższe znanej kompozycji "Czesząca się kobieta" z 1897 r. (Muz. Nar. Kraków).
I w tym przypadku motywem przewodnim są rude włosy kobiety (tym razem zaczesywane do tyłu).
Charakterystyczne, gładkie nakładanie farby dla wczesnego okresu malarstwa Ślewińskiego znalazło podobne zastosowanie w porównywanych
płótnach. Ulubiony motyw kobiecych rudych włosów przez artystę i rozwiązywanie na nich swych malarskich problemów to dodatkowy
argument przemawiający za autentycznością omawianej kompozycji. Jako datę powstania proponuję przyjąć 1896 rok.
(Nie jest wykluczone, że do wszystkich przywoływanych tu obrazów pozowała ta sama modelka)."
W. Jaworska (Warszawa XII 2002 r.)
40
sztuka dawna
41
sztuka dawna
150
150
Jan Czesław MONIUSZKO (1853-1908)
Przed Janem Kazimierzem, 1906
olej, płótno; 75 x 100 cm;
sygn. i dat. u dołu: Moniuszko / A.D. 1906
Na odwrocie napis: wł./ Tytusa Kowalskiego/ in 1906
20 000 zł
42
sztuka dawna
151
151
Maurycy MINKOWSKI (1881-1930)
Śpiące dzieci, 1905
olej, płótno; 114 x 130 cm;
sygn. i dat. p. d.: Maurycy Minkowski/ 1905
60 000 zł
43
sztuka dawna
152
152
Wojciech KOSSAK (1856-1942)
Ranny legionista, 1921
olej, płótno naklejone na tekturę; 53 x 42,5 cm;
sygn. p. d.: Wojciech Kossak / 1921
na krośnie nalepki składów ramiarskich w Nowym Jorku, nalepka zakładu ramiarskiego L.L. Galambos, Nowy Jork, na tekturze nalepka składu malarskiego
Schneider & Co New York
23 000 zł
44
sztuka dawna
153
153
Wojciech KOSSAK (1856 - 1942)
Pod Stoczkiem
olej, płótno, 85 x 146 cm;
sygn. l. d.: Wojciech Kossak / 1934
Scena z bitwy pod Stoczkiem należy do liczącej kilkadziesiąt dzieł grupy obrazów Wojciecha Kossaka, które poświęcił artysta historii powstania listopadowego.
Gros kompozycji powstało na przełomie XIX i XX w. i w pierwszych latach XX w. Oprócz rozbudowanych scen historycznych –
np. „Bitwa pod Młynarzami” (1890), „Bateria jabłonkowskiego na rogatkach jerozolimskich” (1897), „Noc listopadowa”(1898), „Emila Plater
w potyczce pod Szawlami”(1904), „Bitwa pod Kuflewem” (1912), „Sowiński na szańcach Woli”(1922) – Wojciech Kossak wykonał wiele scen rodzajowych z czasów
powstania listopadowego. Do pierwszej grupy należy oferowany obraz, który ma swą wcześniejszą wersję z 1927 r. Obraz został namalowany z rozmachem, jest
pełen dynamiki tak charakterystycznej dla najlepszych kompozycji Wojciecha Kossaka. Bitwa pod Stoczkiem rozegrana została 14 lutego 1831 między dywizją jazdy
Józefa Dwernickiego, a rosyjską dywizją strzelców konnych Fiodora Geismara. Zakończona zwycięstwem Polaków miała ogromne znaczenie propagandowe i jest
żywa w polskiej tradycji narodowej.
90 000 zł
45
sztuka dawna
154
154
Jerzy KOSSAK (1886-1955)
Polowanie par force
olej, tektura; 54 x 79 cm;
sygn. l. d.: Jerzy Kossak / 1937
19 000 zł
155
155
Czesław WASILEWSKI
(ok. 1875-1946/47)
Kawaleria jedzie, ok. 1935
olej, płótno; 50 x 80 cm;
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski
12 000 zł
46
sztuka dawna
156
156
Jerzy KOSSAK (1886-1955)
Wesele krakowskie, lata 30. XX w.
olej, tektura; 70 x 100 cm;
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
19 000 zł
47
sztuka dawna
157
157
Emil KRCHA (1894-1972)
Leśniczówka w Augustowie, 1924/25
olej, płótno; 94 x 129,5 cm
sygn. l. d.: E. Krcha;
na odwrocie nalepki: Muzeum im. Leona
Wyczółkowskiego/ Bydgoszcz / Autor: Emil Krcha /
Tytuł: Leśniczówka w Augustowie /Technika: Olej /
Wystawa: Pośmiertna /od 22. XI. 1978 do 5. VI.
1979. nr kat. 20; nalepka z odręcznym napisem:
Emil Krcha/ Leśniczówka z Augustowie z Kazalnicą/
Legionową/ olej, pł. wym. 130 x 95 / rok 19241925/Elżbieta Krcha
16 000 zł
158
Abraham NEUMANN (1873-1942)
Pejzaż letni, 1922
olej, płótno; 70 x 100 cm;
sygn. l. d.: A. Neuman/ 1922;
na odwrocie nalepka z Salonu Dzieł Sztuki
Kazimierza Wojciechowskiego z Krakowa
z numerem1968 autorem, tytułem i data
nadesłania 1923
158
48
10 000 zł
sztuka dawna
159
Seweryn BIESZCZAD (1852-1923)
Dziewczyna
olej, płótno; 111 x 71,5 cm
sygn. p. d.: S.Bieszczad.
na odwrocie napisy ołówkiem: 06/ (…)
20 000 zł
159
49
sztuka dawna
161
160
160
Malarz nieokreślony, XVII w.
Zesłanie Ducha Świętego
olej, płótno dublowane; 40,5 x 33 cm;
Po konserwacji.
2 500 zł
161
Malarz nieokreślony, angielski? pocz. XIX w.
Pejzaż ze sztafażem
olej, płótno dublowane; 50,5 x 61 cm;
5 000 zł
162
162
Malarz nieokreślony, XVII w.
Artemida
olej, płótno dublowane; 82 x 126,5 cm
Inspiracją dla oferowanego obrazu było malowidło „Aurora”
z roku 1614 Guido Reniego (1575-1642) z Pałacu Pallavicini-Rospigliosi,
spopularyzowane w licznych naśladownictwach, rycinach. W oferowanej
pracy postać siedzącego Apollina została zastąpiona postacią Artemidy.
5 500 zł
50
sztuka dawna
163
163
Malarz nieokreślony zachodnioeuropejski, XVII/XVIII w.
Ogród Hesperyd
olej, płótno, 37 x 31,5 cm (owal)
13 000 zł
51
sztuka dawna
164
164
Gulio CARLINI (1830-1887)
Scena klasztorna, 1853
olej, płótno, 61 x 89 cm;
sygn. p. d.: Gulio Carlini / Venezia 1853
20 000 zł
52
sztuka dawna
165
Jean-Baptiste SANTERRE
(1651-1717) - przypisywane
Po balu
olej, płótno; 36 x 28 cm;
Na odwrocie nalepka aukcyjna z informacjami
o artyście
165
21 000 zł
53
sztuka dawna
166
Jan WIJNANTS (1631/32 - 1684)
Pejzaż z rzeką, grupą myśliwych i pasterzem owiec
deska dębowa, olej, 33,5 x 43,5 cm;
sygn. l.d.: J. Wynants
Na odwrociu widoczne resztki lakowych pieczęci, oraz, z prawej strony, czarną farbą, numer 127(3)? (zapewne kolekcjonerski),
naniesiony wzdłuż krawędzi, bokiem.
180 000 zł
" ... Był synem haarlemskiego handlarza dziełami sztuki, również Jana, i z tego powodu bywał czasem określany jako Jan Wijnants młodszy. [...]
Wiele dokumentów świadczy, że nie wiodło mu się najlepiej [...]. Przez całe swoje życie Wijnants malował pejzaże diun otaczających Haarlem.
Obrazy te operują zasadniczo jednym, wspólnym wzorem, podporządkowanym wyidealizowanemu układowi (aranżacji). Przyziemnym
tematom nadawał klasyczną formę, w najlepszych zaś dziełach osiągnął niezwykłą godność i monumentalność. Wydaje się, że malował jedynie
pejzaże, nigdy zaś dopełniające je postacie. Wśród artystów którzy zapełniali je sztafażem: myśliwymi, wieśniakami i pasterzami ze zwierzętami,
byli Jan Lingelbach i Adriaen van de Velde, który, wedle Houbrakena, był uczniem Wijnantsa. Chociaż nie wiemy, kto był nauczycielem
Wijnantsa, wiemy że pobierał nauki w Haarlemie w latach 1646 - 1650, gdy był nastolatkiem. Jego najwcześniejsze prace przedstawiają
zabudowania farmerskie z cegły, wielkie drzewa, i czasem, drób, który malował Dirck Wijntrack (ok. 1625 - 1678). Póśniejsze pejzaże zdradzają
wpływ Jacoba van Ruisdaela, zwłaszcza motywy pierwszoplanowe: złamane, ścięte, uschłe, dziwnie powykręcane drzewo. Również podobne
elementy występują w twórczości Philipsa Wouwermana. W wielu pracach dopatrywano się klimatu typowego dla italianistów, ze względu na
ciepły koloryt, urzekające światło a także kopiastość diun, które interpretowano jako góry. Przypuszczano że Wijnants odbył podróż do Italii,
jednak brak jakichkolwiek dokumentów, które by to potwierdzały, zaś jego życiorys skłania raczej do przyjęcia że kraju nigdy nie opuszczał.[...]
Dość chłodny koloryt tworzy wrażenie przestrzeni pełniej powietrza, w której ruchliwe światła i cienie potęgują nastrój spokoju i harmonii
pomiędzy naturą i wtopionymi w nią ludśmi. Cechy stylistyczne pozwalają przypuszczać, że postacie zostały namalowane przez Adriaena van
de Velde. Obrazek ten powstał zapewne w latach sześćdziesiątych lub na początku lat siedemdziesiątych XVII wieku, podobnie jak obrazki o małym formacie przechowywane w zbiorach The National Gallery w Londynie (nr inw. 883, 884, 972) i należy do grupy dzieł szczególnie
atrakcyjnych " (cytaty z ekspertyzy obrazu M. Kluk).
54
sztuka dawna
55
sztuka dawna
201
201
202
Antonio CANOVA (1757-1822) - według
Popiersie Napoleona
brąz, odlew patynowany, bazalt; wys. całkowita 24,5 cm;
na toczonym cokoliku z czarnego bazaltu;
głowa zwrócona en face, w kapeluszu stosowanym z kokardą; ramiona okryte płaszczem z szerokim kołnierzem;
z tyłu ukosem napis: A. Canova; niżej kolisty znak gwarancyjny z napisem: BRONZE GARANTI PARIS / J.B. DEPOSÉE.
Galanteria gabinetowa - powtórzenie współczesne.
2 000 zł
202
Tadeusz Kościuszko
stojący w kontrapoście, z odkryta głową, w krótkiej sukmanie przewiązanej pasem, sięgającej kolan i w obcisłych spodniach; na lewym boku na rapciach –
pochwa szabli; w prawej ręce przyciągniętej do piersi – naga szabla, z temblakiem; lewa ręka wsparta na słupku; podstawa owalna (wtórna), z cylindrycznym
słupkiem; brąz, odlew cyzelowany, patynowany, złocony; wys. 32,3 cm, szer. 18,5 cm, głęb. 8,3 cm. Francja, przed poł. XIX w.
Figurka stanowi pendent do wizerunku księcia Poniatowskiego.
4 000 zł
56
sztuka dawna
203
203
BERTHIN, XIX w.
Zuzanna w kąpieli
Postać młodej, nagiej kobiety w przykucniętej pozie, zakrywającej pierś; z upiętymi nad karkiem włosami;
brąz, marmurowa podstawa, wys. całkowita: 46 cm
sygn. na krawędzi brązu, przy stopie: Berthin
odlew – początek XX w.
11 500 zł
57
sztuka dawna
205
204
204
A. HERNICH (XIX w.)
Konny portret cesarza Napoleona Bonaparte w czasie bitwy pod Jeną
rzeźba na plincie prostokątnej z różowego marmuru; Napoleon w mundurze, płaszczu i kapeluszu stosowanym; z obu stron siodła pistolety w olstrach
z cyfrą cesarską „N”; na podstawie sygnatura: „A. Hernich” oraz napis: „Jena 1806”;
brąz, odlew patynowany; 43,5 x 39 x 14 cm.
Europa Zachodnia, k. XIX w.
205
Naum Lwowicz ARONSON (1872-1943)
6 400 zł
Popiersie Ludwiga van Beethovena
na kwadratowej podstawie – popiersie mężczyzny bez zarostu, z niezwykle bujnymi, kędzierzawymi włosami sięgającymi ramion; szyja ujęta szerokim,
pofałdowanym kołnierzem płaszcza; z boku rzeźby sygnatura: „N. Aronson / Bonn / 1905”;
brąz, odlew patynowany, wys. 17 cm, podstawa 12,3 x 12,3 cm. Francja?, pocz. XX w.
Niewielkie, gabinetowe popiersia znanych osobistości modelowane przez Aronsona, utalentowanego rzeźbiarza rosyjskiego tworzącego głównie we Francji, odlewane
były m. in. w paryskich firmach – Alexisa Rudiera, Edmonda-Paula Grueta i in.
8 000 zł
58
sztuka dawna
206
Edward WITTIG (1879-1941)
Jesień
akt stojącej kobiety, z koszem wypełnionym owocami, podtrzymywanym
prawą ręką na głowie; w lewej ręce – kiść winogron; na kwadratowej
podstawie sygnatura: „E. Wittig”; na jednym z boków podstawy napis:
„ODL. ARTYSTYCZNA / METALARS / WARSZAWA”;
brąz, odlew patynowany; wys. 52 cm, podstawa 15 x 15 cm.
Warszawa, Zakład Odlewów Artystycznych „METALARS” – spółka Leona
Kranca i Tadeusza Łempickiego, Leszno 55, lata 1932-1935.
11 000 zł
206
59
sztuka dawna
207
207
208
Aleksander ŻURAKOWSKI (1892-1978)
Niepokonanym,1949
gips, wys. 113 cm; sygn. i dat.: X-XII-/1949
oraz obok: A.Żurakowski / HEROIKA
1 500 zł
208
Aleksander ŻURAKOWSKI (1872-1978)
Leonardo da Vinci, 1959
gips, wys. 84 cm; z boku napis: ZWORNIK MYŚLi;
sygn. i dat.: AŻ / 1959
800 zł
60
sztuka
współczesna
grafika
rysunek
malarstwo
rzeźba
61
sztuka współczesna
301
301
Miroslav NỲDL (ur. 1924)
Zestaw karykatur pisarzy i artystów – 52 sztuk,
lata 60. - 70. XX w.
technika mieszana (tusz, akwarela, collage), papier; format
zróżnicowany ok. 34, 5 x 29,5 cm (m.in. karykatury Adama
Ważyka, Jerzego Putramenta), ok. 45 x 31 cm (m. in.: Jerzy
Andrzejewski, Jan Dobraczyński, Kornel Filipowicz, Stanisław
Lem, Tadeusz Nowak, Jan Parandowski, Roman Brandstaetter,
Tadeusz Różewicz, Konrad Srzednicki, Władysław Terlicki,
Melchior Wańkowicz, Mieczysław Wejman),
ok. 62, 5 x 45 cm (m.in.: Lesław Bartelski, Vietězslav Nezval,
Jarosław Iwaszkiewicz);
sygn. u dułu; nỳ, arkusze podpisane ołówkiem na odwrocie.
Prace wystawiane m.in. w Polsce oraz w czasie światowego
kongresu PEN Club-u w 1994 r. w Pradze.
6 000 zł
62
sztuka współczesna
302
302
Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
As I opened fire poster - Tryptyk, 1966
litografia barwna, papier; 63 x 52 cm (wymiar każdej z prac w świetle oprawy)
na odwrocie każdej z prac dwie karteczki z nadrukiem: ROY LICHTENSTEIN (1923-1997) as I opened fire 1964-acryl on canvas/ triptych – panel 1[panel 2,
panel 3], 173 x 142.½ cm/coll. stedelijk museum amsterdam oraz edition and colour – correction/ Stedelijk Museum, Amsterdam/ © R. Lichtenstein 1964 c/o
Beeldrecht Amstelveen/ printed in the netherlands
3 800 zł
63
sztuka współczesna
304
303
303
Jolanta BABICZ (ur. 1967)
Teatr I, 2009
linoryt, papier; 60 x 41,5 cm (wymiar kompozycji), 100 x 70 cm (wymiar arkusza);
sygn., dat. i opis u dołu ołówkiem: TEATR I, 6/20, JOLANTA BABICZ 2009
na odwrocie stempel autorski: EX LIBRSI/ Jolanta Babicz
1 000 zł
304
Tadeusz KANTOR (1915-1990)
Les epourantoile - cykl strachów na wróble, 1961
serigrafia barwna, papier; 29,2 x 39,2 cm;
sygn. ołówkiem p. d.: T Kantor, napis l. d.: 51/300
napis na pracy u dołu: les epourantoile - cykl strachów/ na wróble, u góry napisy autorskie
oraz data: maj/61
800* zł
305
Jerzy NOWOSIELSKI (1923-2011)
Kobieta stojąca w wodzie, 1993
serigrafia, papier, 43 x 29 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: II/5/50 JERZY NOWOSIELSKI 93 (ołówkiem)
305
64
4 500 zł
sztuka współczesna
306
307
306
Tadeusz KANTOR (1915-1990)
Kompozycja biało-czarna, 1976
serigrafia, papier; 29,5 x 39,2 cm;
sygn. ołówkiem p. d: T Kantor, dat. l. d.: 51/300 1976
800* zł
307
Tomek SĘTOWSKI (ur. 1961)
Babilon
akwaforta, papier; 34 x 40,5 cm (wymiar kompozycji);
sygn. i napis l. d. ołówkiem: T. Sętowski. "Babilon" akwaforta E/A
2 500 zł
65
sztuka współczesna
308
308
Stefan ŻECHOWSKI (1912-1984)
Z cyklu: Wojna, 1935
piórko, tusz zielony (atrament?), papier naklejony na tekturkę;
14,4 x 16, 9 cm;
sygn. piórkiem l. g.: SZ oraz dat. ołówkiem p. d.: 1935
Na odwrocie napis wtórny ołówkiem: Stefan Żechowski/- tusz lawowany/ z cyklu
„Wojna” 1935 rok.
4 000 zł
309
Jerzy NOWOSIELSKI (1923-2011)
Plecy
ołówek, papier; 20, 3 x 14 cm;
sygn. l. d.: J.N.
309
66
2 000 zł
sztuka współczesna
310
310
Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Szkice, 1998
tusz, papier; 21 x 29,5 cm;
sygn. l. d.: F.B.S. 1698
4 000 zł
67
sztuka współczesna
311
312
311
Andrzej TOMASZEWSKI (ur. 1966)
Bez tytułu, 1997
piórko, tusz, papier; 40 x 30 cm;
sygn. i dat. p. d.: A. Tomaszewski 97
na odwrocie stempel wwozowy oraz numer obrazu ołówkiem: 0415 oraz stempel z FUNDACJI
DOBROCZYŃOŚCI I POMOCY/ DOM KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
3 000 zł
312
Andrzej STRUMIŁŁO (ur. 1928)
Po pogrzebie Wiktora i po rozmowie z E., 2012
tusz, gwasz, papier; 69 x 49 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: 1/IV/ 2012/A.S, napis wzdłuż prawej krawędzi:
Po pogrzebie Wiktora i po rozmowie z E.
na odwrocie nalepka z informacjami o pracy.
2 000 zł
313
313
68
Jan Grzegorz ISSAIEFF (ur. 1953)
A.R.C.H.E, 1980
tusz, papier; 44,5 x 33 cm (wymiar kompozycji);
opis l. d.:”A.R.C.H.E” p. d.: Jan Issaieff '80
2 600 zł
sztuka współczesna
314
Tadeusz BRZOZOWSKI (1918-1987)
Illustrissimo Magistro Guillermo Sandberg, 1967
314
tusz, herbata, papier; 59 x 47 cm;
sygn. i dat. p. d.: T.Brzozow- / ski / Octob. 1967
Proponowana Państwu praca to doskonały przykład twórczości Tadeusza Brzozowskiego. Artysta kreujący własną wizję, uchyla rąbka tajemnicy, dzieląc się swoją
wizją sztuki. Po zadomowieniu się sztuki informelu, które w polskim środowisku przyjęło się po 1956 roku -po okresie „odwilży”, w malarstwie Brzozowskiego coraz
silniejsze tendencje przybrały - niemal na równi - plama intensywnej barwy oraz kanciasta załamująca się linia. W rysunku, główną rolę przejęła giętka wręcz
finezyjna linia. Prace te nierzadko zdumiewały silną ekspresją oraz intrygującymi tytułami. Dodatkowo wyróżniały się różnorodną stylistyką, która zapewniła
malarzowi uznanie krytyki i publiczności. Proponowana praca łączy w sobie wszystkie elementy, spinając finezyjne linie, tworzące abstrakcyjną wizję i finalnie
uzyskując konieczne napięcie.
50 000* zł
69
sztuka współczesna
401
401
Tomek SĘTOWSKI (ur. 1961)
Szkic do obrazu, 2003
technika mieszana (akwarela, węgiel?),
papier; 48 x 68 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. l. d.: T.Sętowski 2003
8 000 zł
402
Wacław TARANCZEWSKI (1903-1987)
Martwa natura
pastel, papier; 72,5 x 69,5 cm;
sygn. p. d.: T (rama autorska)
402
70
8 000 zł
sztuka współczesna
403
403
Jan LEBENSTEIN (1930-1999)
Akt leżący, 1988
akwarela, gwasz, pastel, tusz, piórko, papier; 67 x 97 cm (w świetle oprawy);
sygn. l. d.: Lebenstein 88
Jan Lebenstein należy do wąskiej grupy artystów polskich, któremu udało się zdobyć uznanie za granicą. W pierwszym etapie twórczości Lebenstein tworzy
nostalgiczne pejzaże obrazy o skromnych pomieszczeniach, skrótowy sposób traktowania w nich postaci ludzkich zapowiada charakterystyczną dla artysty skłonność
do deformacji. Prezentowana przez nas praca pochodzi z cyklu kompozycji fantastycznych odnoszących się do szerokiego tła kulturowego. Przedstawia akt leżącej
kobiety opartej o podłoże lewą ręką. U jej stóp spoczywa fantastyczny stwór przypominający hybrydę ptaka i ryby. W tle rozciąga się widok na orientalne miasto.
Wcześniejsze wersje tego obrazu to: „Bosfor” oraz „ Porwanie Europy”. Precyzyjny, detaliczny rysunek oraz swoboda operowania materią malarską, bogactwo tonów
w wąskiej skali barwnej nadaje tej pracy osobisty wymiar ukazujący lęki bądź nasuwający pytania egzystencjalne. Praca jest doskonałym przykładem dojrzałej
twórczości Jana Lebensteina.
32 000 zł
71
sztuka współczesna
405
404
404
Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Olaboga urwana noga, 1974
akwarela, ołówek, papier; 28,5 x 40 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: F.S. N.Y. 1674 napis u dołu z prawej czerwonym
cienkopisem: Olaboga urwana noga
5 200 zł
405
Stefan ŻECHOWSKI (1912-1984)
Z cyklu: Młodość, 1937
piórko, tusz, akwarela, papier naklejony na tekturkę; 21 x 21,2 cm;
sygn. i dat. piórkiem p. d.: 1937/ Żechowski Stefan
Na odwrocie wtórny? ołówkiem: Stefan Żechowski/- tusz lawowany/
z cyklu „Wojna” 1935 rok.
406
5 300 zł
406
Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Święty Jerzy walczący ze smokiem, 1973
akwarela, ołówek, papier; 29,6 x 40 cm (w świetle oprawy);
sygn. u dołu: der Kampf des Hl. Georg mit dem Drachen FStarowieyski
COLONIAE AGRIPRE 1673
5 200 zł
72
sztuka współczesna
407
Józef SZAJNA (1922-2008)
Collage, 2006
collage, papier; 70 x 50 cm;
sygn. i dat. p. d.: Szajna 2006
15 000 zł
407
73
sztuka współczesna
408
Jerzy TCHÓRZEWSKI (1928-1999)
Narodziny ognia, 1962
olej, płyta; 60 x 76,5 cm
sygn. p. d.: TCHÓRZEWSKI
Na odwrocie napis autorski?: J.Tchórzewski 62/ „NARODZINY OGNIA” oraz napis mało czytelny napis: (…) / WR III5393/99/87 ?
90 000 zł
Jerzy Tchórzewski zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948. Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie od
1954 rozpoczął pracę w Akademii Sztuk Pięknych, w 1987 uzyskał tytuł profesora. Obrazy Tchórzewskiego zostały określone, jako te które
„odzwierciedlają świadomość przeczutego chaosu”.
Prezentowany obraz należy do prac malarza, o których, artysta mówił „przemieniał bierną materię plastyczną w pulsujący życiem organizm”.
Tu nadał jej kształt wywołujący skojarzenia z błyskawicą przeszywającą niebo, czerwona-jasna łuna wraz z kompozycją opartą na liniach diagonalnych nadaje ekspresyjny charakter. Piorun jest niejednorodny, każda z jego odnóg tworzy pozorny ruch w obrazie. Praca jest doskonałym
przykładem twórczości malarza, który już od wczesnego, figuratywnego okresu twórczości w latach 1948-1955, kiedy to umieszczał sylwetki
ludzkie i wyimaginowane w fantastycznych pejzażach, odznaczał się typem wyobraźni bliskim surrealizmowi. Po 1955 zaczął malować abstrakcyjne wizje czasami w kompozycjach pojawiały się kształty ludzkie i zwierzęce. Powstałe dzieła wyróżniały się metafizycznym zmieszaniem emocji
z materią, światłem i barwą.
Prace z lat 60-tych to wyniki długotrwałych poszukiwań artysty. W tym okresie odbywało się wiele wystaw skąd obrazy Tchórzewskiego trafiały
do muzeów bądź prywatnych kolekcji. Polecamy Państwa uwadze tą prace. Temat, kompozycja, uproszczona forma to charakterystyczne
elementy w twórczości malarza tego okresu.
74
sztuka współczesna
75
sztuka współczesna
410
409
409
Jan Grzegorz ISSAIEFF (ur. 1953)
Misterium, 2012
olej, płótno; 110 x 70 cm;
sygn. dat. i opis na odwrocie: MISTERIUM/ Jan G. Issaieff-Krociński/ AD.2012 (powtórzone dwukrotnie)
410
Ryszard WINIARSKI (1936-2006)
Gra 7 x 7, 1999
10 000 zł
akryl, ołówek, płótno; 50 x 50 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Winiarski’99 powyżej napis 8-th game 7 x 7
5 800 zł
76
sztuka współczesna
411
411
Henryk STAŻEWSKI (1894-1988)
Kompozycja
relief, akryl, deska; 21,5 x 21,7 cm;
sygn. na odwrocie długopisem H.Stażewski
25 000 zł
77
sztuka współczesna
412
412
Jan HRYNKOWSKI (1891-1971)
Porzucone skarby, 1965
olej, płótno; 46,5 x 55,5 cm;
sygn. i dat. l. g.: j.hrynkowksi / 965
Na odwrocie na blejtramie nalepka z BIURA WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH W KRAKOWIE z odręcznie wpisanym
tytułem, datą i autorem pracy
4 000 zł
413
Jerzy KRAWCZYK (1921-1969)
Martwa natura z rybą, 1955
olej, płótno; 39 x 50.5 cm;
sygn. i dat. l. g.: gmerk autorski i dat.: 55
413
78
7 000 zł
sztuka współczesna
414
414
Jan CYBIS (1897-1972)
Kwiaty, 1966-68
olej, płótno, 81 x 65 cm;
sygn. l. d.: J. Cybis
napis na odwrocie: J.CYBIS "Kwiaty" 81x65 cm / arkady 533 1966-1968 r. (na blejtramie) oraz na krośnie: ARKADY-393 75 (w kółku)
58 000 zł
79
sztuka współczesna
416
415
415
Fryderyk Antoni HAYDER (1905-1990)
Komopzycja
olej, płótno; 126 x 98 cm;
napis na odwrocie na blejtramie: F. HAYDER
7 000 zł
416
Rafał POMORSKI (1921-1974)
Pejzaż IV, przed 1965
olej, płótno; 69 x 99,5 cm;
sygn. p. d.: Pomorski
Na odwrocie na blejtramie 2 nalepki z Biennale der Ostseeländer Rostock 1965, jedna naklejka
opisana imieniem i nazwiskiem autora, tytułem: Pejzaż IV oraz: nr. kat. 27
2 500 zł
417
Stanisław Leon KUSKOWSKI (1941-1995)
Kompozycja abstrakcyjna, 1989
olej, płótno; 50 x 38 cm;
sygn. l. d.: Staszkowi / St Kuskowski 89
417
80
1 500 zł
sztuka współczesna
418
418
Marian BOGUSZ (1920-1980)
Martwa natura z lampą górniczą, 1954
olej, płótno; 69 x 95 cm;
sygn. p. d.: mbogusz;
na odwrocie napis autorski: BOGUSZ MARIAN/ „MARTWA NATURA/ Z LAMPĄ GÓRNICZĄ”/ OLEJ-1954/ 0.70 x 1.00
13 000 zł
81
sztuka współczesna
419
419
Jan CHRZĄSZCZ (1944-2012)
Ala, 1999
olej, płótno; 120,5 x 100,5 cm;
sygn. p. d.: 1999 JChrząszcz;
na odwrocie nalepka autorska z nazwiskiem malarza, tytułem obrazu i rokiem powstania: 1999; na krośnie napis ołówkami: 13-08 [data dzienna obrazu]
22 000 zł
82
sztuka współczesna
420
Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)
Dźwignia, 1985
olej, akryl, płótno; 160,5 x 120 cm;
sygn. p. d.: Jan Dobkowski 85
na odwrocie napis autorski: Jan Dobkowski/
„DŹWIGNIA” 1985/olej + akryl/160 cm x 120 cm
"W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć,
w niej tkwię. To, co rzeczywiste – poprzez fakt, że
złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne. Linia jest
najważniejsza. Linia to myśl." Powołując się na
słowa artysty można domniemywać, że jego obrazy
powinno się czytać, jako abstrakcyjne i symboliczne.
Prezentowana praca pt.: „ Dźwignia” przedstawia
parę w akcie erotycznego zbliżenia. Obraz jest
charakterystyczny dla dojrzałej twórczości malarza,
ukazujący płynne linie, pozornie poplątane, jednak
niosące narracyjną wymowę, artysta dąży do
uproszczenia, analogii do tej stylizacji można
szukać w sztuce starożytnej. Artysta poprzez
czytelną abstrakcję tworzy obraz o erotycznej
tematyce, lecz ukazany subtelnie dzięki środkom
wyrazu.
420
22 000 zł
83
sztuka współczesna
421
421
Stanisław MŁODOŻENIEC (ur. 1953)
Figloraj, 1999
olej, płótno; 65 x 91,5 cm
sygn. i dat. l. g.: SM 22V99
na odwrocie napis autorski: SM/ „FIGLORAJ”/ 1999
9 000 zł
422
Jan URBAŃSKI (ur. 1982)
David Bowie, 2013
akryl, olej, deska; 52 x 28 cm;
sygn., dat. i opis na odwrocie: DAVID BOWIE, JU / XIII
422
84
1 800 zł
sztuka współczesna
423
423
WITOLD-K (ur. 1932)
Bez tytułu, 1970
akryl, płótno; 74 x 89 cm;
sygn. p. g.: Witold-K. 1970
Na odwrocie napis autorski: 2320 A
16 000 zł
85
sztuka współczesna
424
424
425
Wacław KONDEK (1917-1976)
Ballada Bidaczów Stary II, 1969
tempera, deska, 50 x 71 cm;
Na odwrocie napisy autorskie ołówkiem: Ballada Bidaczów Stary II
(…) /1969/ WACŁAW KONDEK/ tempera na (…)
6 500 zł
425
Radosław SOWIAK (ur. 1950)
Karnawał - Warcaby z Mondrianem, 2013
technika własna, płyta; 100 x 100 cm
sygn., dat. i opisany na odwrocie: R.SOWIAK/ 13/ ”KARNAWAŁ WARCABY Z MODRIANEM”/ AKRYL
1 900 zł
426
426
86
Małgorzata RUDOWICZ DE RUDÉE (ur. 1956)
Grzech, 1994
mosiądz, emalia; 58,5 x 49 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: de rudée;
Na odwrocie napis autorski: „GRZECH”/ de rudée/ 1994 oraz owalny
stempel Galerii Sztuki Współczesnej Anny Iglińskiej.
3 000 zł
sztuka współczesna
427
Władysław HASIOR (1928-1999)
Delegat Naszej Sprawy, 1989
427
asamblaż, 64 x 44 x 10 cm;
sygn. na odwrocie: "Delegat Naszej Sprawy" /
1989 / Hasior; poniżej dedykacja: Camilowi / z
Wielkim Szacunkiem i Przyjaźnią / Hasior 10 II 90.
17 000 zł
87
sztuka współczesna
501
501
Hugo FRANÇOIS (1899-1981) i Pablo PICASSO (1881-1973)
Śpiący - Talerz, 1967-71
blacha, tworzywo sztuczne, 73 x 100 cm, sygn. na odwrocie: mbogusz
srebro repusowane; waga 2107 g. średn. 42,2 cm;
sygn. na odwrocie: Picasso / 16 / 20, na krawędzi pr. srebra, oraz znak złotnika, numer referencyjny serii 2159/1398
François Hugo był prawnukiem pisarza Victora Hugo (1802-1885). Poznał Pabla Picassa w 1917 roku podczas premiery „Parady Diagileva”
w Paryżu, do którego to przedstawienia malarz zaprojektował scenografię oraz kostiumy. Kolejne spotkanie obu artystów miało miejsce w połowie lat 50. XX i było
wynikiem zamówienia srebrnych talerzy. W 1956 Pablo Picasso wykonał rysunki przedstawiające awers i rewers dla każdego obiektu. W tym okresie powstało osiem
egzemplarzy. W 1967 roku Hugo złożył malarzowi propozycję wykonania serii naczyń, uzyskując autoryzację. Każde z naczyń zostało wykonane w srebrze i złocie
i indywidualnie opisane.Zespół srebrnych i złotych talerzy ma cechy formalne nawiązujące do wcześniejszego cyklu naczyń ceramicznych wykonanych przez Picassa
w latach 1947-1971. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się 6 talerzy z motywem twarzy, wykonanych w pierwszej autorskiej serii w latach
1947-1948, które zostały podarowane przez artystę w czasie jego pobytu w Muzeum Narodowym w Warszawie 29 sierpnia 1948 roku w liczbie 19. Współpraca
François Hugo z Pablem Picasso została potwierdzona przez malarza w zarejestrowanych wspomnieniach przeprowadzonych przez Gilberte Brassaï (Gilberte
Brassaï, „Conversations avec Picasso”, Paris – Gallimard - 1964, wyd. polskie tłum. Zb. Florczak: Brassaï, „Rozmowy z Picassem”, Kraków 2001, s. 320).
Opis na podstawie opracowania prof. UKSW dr. hab. Doroty Folgii-Januszewskiej z 6 lipca 2012
55 000 zł
88
502
502
WITOLD-K (ur. 1932)
Relief, 1967
aluminium; 86 x 186 cm;
sygn. i dat. p.g.: WITOLD-K 67
Na obecnej aukcji mamy przyjemność zaprezentować pracę Witolda-K polskiego artysty od wielu lat mieszkającego i tworzącego za granicą. Wykonanie jej polegało
na rzeźbieniu młotkami w aluminium oraz na anodyzowaniu materiału - tworzeniu dekoracyjnych warstw tlenków na jej powierzchni. Uzyskany efekt tworzy
niezastąpione odczucia. Artysta za pomocą aluminium oraz nowo stworzonej faktury wytwarza najsubtelniejsze zjawiska zależne od rodzaju użytego światła,
praca zmienia swoje właściwości, tworząc nowe odblaski.
Witold-K urodził się 15 maja 1932 roku w Warszawie. W latach 1951-1955 studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uczniem
m.in. Eugeniusza Arcta, Wojciecha Fangora oraz Henryka Tomaszewskiego. W trakcie studiów oraz tuż po nich wykonywał projekty graficzne dla polskich ekspozycji
na targach międzynarodowych. W 1964 roku wyjechał na stypendium do Paryża, następnie w 1969 roku do USA. W 1980 roku zamieszkał w Denver, gdzie
mieszka i tworzy do tej pory. Jego bogata twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźbę, grafikę oraz fotografię.
Państwa szczególnej uwadze polecamy opisywaną pozycję. Na aukcjach niezwykle rzadko pojawiają się prace Witolda-K tego typu. W tym roku artysta został
odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda ta jest wspaniałym
akcentem ukazującym różnorodne dziedziny twórczości tego międzynarodowego już artysty.
Patrz: Witold-K at Sotheby`s, Warszawa, Amsterdam, 2007, s. 77, 79
90 000 zł
89
sztuka współczesna
504
503
505
Andrzej ŁOPIŃSKI (ur. 1960)
Bez tytułu - z cyklu: Droga mleczna
brąz, kamień; 157 cm;
sygn. na brązowej podstawie: AŁ
3 500 zł
504
Tomek KAWIAK (ur. 1943)
Art is business, 1991
brąz; wys. 30 cm;
sygn. i dat.: TOMEK KAWIAK 1991 oraz nr. 7/8
3 200 zł
505
503
90
Sunol ALVAR (ur. 1935)
Portret wiolonczelisty - Pablo Casals, 2007
brąz patynowany; wys. 29 cm;
sygn. na odwrocie wiolonczeli: ALVAR , nr odlewu 126/ 500
napis na trójkątnej podstawie: po lewej: RESTAURA, po prawej: PABLO CASALS /
BOULOGNE - BILLANCOURT / PARIS 2007
1 500 zł
sztuka dawna
rzemiosło
artystyczne
szkło i porcelana
platery i srebra
varia
meble
91
rzemiosło artystyczne
601
601
602
603
Wazon secesyjny
brzusiec cebulowy przechodzący w długą, wysmukłą szyję;
szkło warstwowe, przezroczyste, zielone, pudry szklane, odcienie zieleni morskiej, wiosennej, oliwkowej; wys. 46,5 cm;
sygn. na brzuścu (ryta): Daum / Nancy oraz krzyż lotaryński
Francja, Nancy, firma Daum, ok. 1910
8 800 zł
602
Wazon
o pękatym brzuścu, szerokim wylewie;
szkło warstwowe, mleczne pokryte nakładanymi barwnymi zaciekami, przezroczyste;
wys. 31,5 cm;
2 ćw. XX w.
800 zł
603
Butlik z motywem kwiatów i ptaszków
niewielka buteleczka z ośmiogrannym korpusem, dekorowanym ręcznie malowanymi gałązkami kwiatowymi i motywem ptaszków; krótka szyjka opasana
cynowym pierścieniem; na spodzie naczynka charakterystyczny ślad po rwaniu szkła;
szkło opalowe, cyna; farby emaliowe żółte, czerwone, niebieskie i brązowe; wys. 13,9 cm, szer. 7 cm, głęb. 5,4 cm.
Niemcy, pocz. XVIII w.
4 000 zł
92
rzemiosło artystyczne
604
604
605
Wazonik i miseczka, huculskie
miseczka o konicznie rozchylonych krawędziach, zdobiona kwiatową rozetą w dnie
i dwoma szlakami ornamentu rytego wokół kołnierza. Wazonik o gruszkowym brzuścu,
zdobiony ornamentem geometryczno – roślinnym w układzie pasowym ( palmety, szlak
półkoli, listki); glina garncarska, angoba – pobiałka, dekoracja ryta i malowana barwnie
(brąz, żółty, zieleń), szkliwo ołowiowe; miseczka - wys. 4,7 cm, średn. 13,5 cm;
dzbanuszek - wys. 10 cm; miseczka i dzbanuszek sygnowane odręcznie napisami znakami rytymi cyrylicą (nieczytelne).
Pokucie - ludowe wyroby huculskie, XX w. (okres powojenny?)
500 zł
605
Wazon huculski ze szlakiem kwiatów
wysmukły, z lekko rozchyloną szyjką; wokół brzuśca ryty szlak kwiatów z listkami, wokół
szyjki obwódka i szlak podwójnych listków; małe wyszczerbienie przy podstawie;
glina garncarska, angoba - pobiałka, dekoracja ryta i malowana barwnie (brąz, zieleń,
żółty), szkliwo ołowiowe; wys. 20,5 cm; nie sygnowany.
Pokucie – ludowy wyrób huculski, XX w. (okres powojenny?)
400 zł
606
606
Talerz huculski
z dekoracją ornamentalną o motywach geometryczno –roślinnych wokół kołnierza i w lustrze, w tonacji zielono – seledynowo – żółto – brązowej o rytym
konturze: motywy liściasto - kwiatowe, trójkąty, stylizowany bukiet osadzony w sercu o brązowym konturze. Dekoracja barwna lekko rozmyta poza kontur,
technologiczne skazy (uszkodzenia) szkliwa przy brzegu kołnierza; glina garncarska, naczynie toczone na kole, pobiałka, farby ceramiczne ( zieleń, żółty, brąz),
szkliwo ołowiowe; wys. 4,8 cm, średnica 32 cm; na nie szkliwionym odwrocie ryty odręcznie napis ukraiński (cyrylicą), częściowo do odczytania: Maйстыр
(…) Косив (?) ..56 (data roczna?)
Pokucie - Huculszczyzna, Kosów (?), wyrób ludowy, XX w.
600 zł
93
rzemiosło artystyczne
607
607
608
609
Jeleń na rykowisku
na owalnym cokole ze wzniesieniem z plastycznym pniem i kępą liści (krzewem) ryczący jeleń, oparty tylnymi nogami na kępie plastycznych liści;
powierzchniowe pęknięcia szkliwa na podstawie i konarze drzewa; porcelana, farby podszkliwne; wys. 37 cm, dł. podst. ok. 31cm;
sygn. od spodu: druk zielenią chromu: w owalu z poziomą linią – lew kroczący w lewo, a poniżej: L.H.S., wokół owalu napisy: Hutschenreuther (powyżej),
Selb – Bawaria (poniżej) oraz: Abteilung für Kunst; wycisk: K.TUTTER; zachowany fragment papierowej etykietki – marki handlowej.Niemcy, Selb (Bawaria),
Dział Sztuki, Fabryka Porcelany Lorentza Hutschenreuthera (zał.1857), Dział Sztuki, model Karla Tuttera (1883 – 1969), okres międzywojenny.
Model znanego niemieckiego rzeźbiarza pracującego w porcelanie, związanego z wytwórniami Rosenthala i Hutschenreuthera; Tutter chętnie podejmował tematy
animalistyczne.
2 600 zł
608
Liżąca się pantera (Sich leckender Panther)
na niskiej okrągłej podstawie stojąca na tylnych łapach pantera, liżąca sobie bok; z boku na wierzchu podstawy ryte: E. Oehme;
czerwona kamionka böttgerowska; wys. 19 cm; sygn od spodu: wyciski: BÖTTGER/ STEINZEUG, skrzyżowane miecze 3-krotnie przeszlifowane ukośnie,
1321, ryte: G.242 (numer modelu). Miśnia, model Ericha Oehme z 1921 roku, realizacja późniejsza (okres powojenny?).
Erich Oehme (1889 – 1970), niemiecki rzeźbiarz - animalista, związany od 1912 roku z manufakturą w Miśni, współpracował także z wytwórniami
w Nymphenburgu, Volkstedt i Lichte.
609
700 zł
Alegoria Afryki (z serii: Cztery kontynenty)
na okrągłym, niskim cokole z plastyczną dekoracja kwiatową stojący w kontrapoście Murzyn w pióropuszu i przepasce z barwnych piór, ze skórą słonia
z trąbą na prawym przedramieniu i łukiem , z ubitym atrybutem w prawej zaciśniętej dłoni (strzała); porcelana, farby naszkliwne, złocenia; wys. ok. 16 cm;
sygn. od spodu kobaltem podszkl. miecze z kropką między ostrzami, ryte: 2657 (numer modelu), wycisk: 52.
Miśnia, model Petera Reinicke (1715-1768) z ok. 1748 – powtórzenie XX-wieczne, lata 1924-1934 (tzw. Pfeiffermarke)
1 500 zł
94
rzemiosło artystyczne
610
610
Zespół naczyń serwisowych ze szlakiem złoconego reliefu z kwiatami
i plecionką
składa się z 6 talerzy głębokich, 12 talerzy płytkich, 6 talerzyków do przystawek, 3 salaterek
czworokątnych płytkich, 2 podłużnych półmisków, maselniczki okrągłej z pokrywą, dzbanka,
mlecznika i cukierniczki; naczynia zdobione przy krawędziach szlakiem złoconego reliefu
z motywem stylizowanych rozetek i plecionki, uchwyty złocone; jeden talerz z drobnym
wyszczerbieniem; razem: 33 sztuki;
porcelana, złocenia; talerze głębokie - wys. 4,4 cm; średn. 25,6 cm; talerze płytkie wys. 2,5 cm, średn. 25,6 cm; talerze do przystawek - wys. 2 cm, średn. 19,5 cm; salaterki wys. 4,2 cm, 19 x 19 cm (1 szt.), wys. 5,2 cm, 23,8 x 23,8 cm (2 szt.); półmiski wys. 3,2 cm, 26,5 x 18,5 cm (1 szt.), wys. 3,5 cm, 36,2 x 25,4 cm (1 szt.); maselniczka wys. 9,5 cm, średn. talerza 19 cm, średn. pokrywy 12 cm; dzbanek - wys. 25,5 cm;
mlecznik - wys. 15,5 cm; cukiernica - wys. 14 cm, szer. 18 cm;
sygn. drukiem zielenią chromu: w owalu tarcza z literami C/M/HR pod koroną zamkniętą,
z boków daty: 1814, 1914, pod tarczą napisy: Hutschenreuther/ Hohenberg/ BAVARIA
Niemcy, Hohenberg (Bawaria), Fabryka Porcelany Carla Magnusa Hutschenreuthera (zał.
1814), okres międzywojenny
2 500 zł
611
611
Talerz dekoracyjny z tłoczoną i złoconą dekoracją kwiatowo – ornamentalną
neobarokowy, miskowy, o lekko rozchylonym kołnierzu; wokół kołnierza o krawędzi z reliefem muszlowym i z rocaillami cztery reliefowe kompozycje
kwiatowe, w lustrze gałązka fioletowych astrów i drobnych żółtych kwiatków; relief złocony;
porcelana, tzw. Pressdekor (dekoracja tłoczona – odciskana), złocenia błyszczące i matowe, farby naszkliwne; wys. 6 cm, średn. 31 cm;
sygn. kobaltem podszkl. skrzyż. miecze i x, wyciski: 1867, 156, naszkl. czernią: 36 g.
Miśnia, poł. XX w.
2 000 zł
95
rzemiosło artystyczne
612
612
613
Zestaw do herbaty, kobaltowy, ze złoceniami roślinnymi
składa się z dzbanka – nalewki i dwóch filiżanek ze spodkami. Dzbanek o oktogonalnym brzuścu
o przekroju prostokąta ze ściętymi narożami, z szerokim wylewem i wysokim taśmowym uszkiem; filiżanki
wielokątne, lekko rozchylone, na stopkach, z łamanym uszkiem, spodki o wielobocznym wachlarzowym kołnierzu.
Naczynia kobaltowe, ze stylizowaną dekoracją kwiatową o złoconym konturze (pełny kwiat róży i gałązki
z drobnymi kwiatkami); wewnętrzny wylew dziobka i wnętrza filiżanek z szerokim pasem złocenia; krawędzie i uszka
złocone; w dnie filiżanek złocone rozetki, a przy brzegach szlak ornamentu z listków; przetarcia złoceń na uszkach
i w lustrach spodków, trzy pęknięcia czaszy jednej filiżanki; porcelana, kobalt (bleu roi), złocenia; dzbanek - wys. 17 cm,
filiżanka - wys. 6 cm, średn. 10 cm; spodek - wys. 2,5 cm, średn. 15 cm; sygn. drukiem czarnym (na dnie dzbanka
i jednego spodka: Manuf.re de Foëscy/ Passage Violet No.5./ Bl. Poisonniere à Paris, znaki ryte: 111 (spodki i 1 filiżanka), B (dzbanek). Francja, Paryż, 5 Passage Violet, skład porcelany André & Cottier – filia wytwórni Foëscy
(w departamencie Cher), 2 – 3 ćw. XIX w. - po 1834.
1 900 zł
613
614
Patera secesyjna
o owalnej, płytkiej czaszy, na wysokim, dwudzielnym trzonie z owalną, wypukłą stopą, przechodzącym pod czaszą
w dwie listwy –uchwyty zawinięte z boków w meander; przy uchwytach plastyczne festony żółtych jabłek,
podobny motyw na bokach czaszy, uzupełnione plakietkami z kaboszonami i motywem kwiatowym; na stopie
motyw kaboszonów; majolika, farby podszkliwne (w tonacji zielono- szarej, z akcentami żółci, błękitu i brązu),
szkliwo ołowiowe; wys. 33,5 cm, 38 x 24 cm; sygn. od spodu wyciskiem – nieczytelnym (napis i cztery cyfry?).
Nieustalona wytwórnia europejska - Niemcy (Karlsruhe) lub krąg Wiener Werkstätte?, okres międzywojenny?
800 zł
614
Wazon z tańcami polskimi : Krakowiak i Mazur
owoidalny, z krótką, lekko rozchyloną szyjką; wokół podstawy i szyjki wraz z górną częścią brzuśca – szerokie musztardowo – żółte pasy, wokół brzuśca
cztery barwne kompozycje, powtarzające się na przemian i podpisane w banderolach pod tańczącymi parami: KRAKOWIAK, MAZUR; skazy technologiczne
na miniaturach i brzuścu; porcelit, druk barwny, farby naszkliwne, złocenia; wys. 42, 5 cm; sygn. drukiem zielonym: w wieńcu z dwu gałązek splecionych
u dołu litera P, poniżej półkoliście: CHODZEŻ, niżej: MADE IN/ POLAND. Polska, Chodzież, Fabryka Fajansu i Porcelany, 3 ćw. XX w.
Miniatury z serii: Tańce polskie, zaprojektowanej w 1927 roku przez Zofię Stryjeńską, spopularyzowanej m.in. poprzez dekoracje na porcelanie ćmielowskiej
i chodzieskiej oraz jako motyw dekoracyjny pudełek na czekoladki wytwórni Wedel .
900 zł
96
rzemiosło artystyczne
615
615
Serwis obiadowy Maria, ze szlakiem niebieskiej „koronki” z kwiatami
(na 12 osób)
składa się z dużej wazy na zupę z pokrywą, dwu waz mniejszych z pokrywą, do dań gorących, dwu
salaterek na stopkach, różnej wielkości, dwu sosjerek z talerzową postawą, dwu półmisków różnej
wielkości, 12 talerzy głębokich, 12 talerzy płytkich i 12 talerzyków do przystawek; razem: 45 sztuk.
Naczynia z reliefem z różą wokół 8-kątnych krawędzi; relief podkreślony złotymi obwódkami
i szlakiem niebieskich płaskich łuków z wyrezerwowanymi białymi kwiatkami; mała szczerba na talerzu
płytkim i talerzyku do przystawek;
porcelana, druk barwny, złocenia; waza - wys. 20 cm, szer. (z uchami) 33 cm; wazki mniejsze - wys. 13 cm,
szer. 23 cm (z uchami); salaterki - wys. 7,6 cm, 25,5 x 27 cm i wys. 7 cm, 22,5 x 24 cm;
sosjerki - wys. 9 cm, 23,5 x 14 cm; półmiski - wys. 4 cm,
37,5 x 23 cm, wys. 3 cm, 27,5 x 17 cm; talerze głębokie - wys. 4 cm, średn. 24,5 cm; talerze płytkie wys. 2,5 cm, średn. 25 cm; talerze do przystawek - wys.2 cm, średn. 19,8 cm;
sygn. drykiem zielenią chromu: korona zamknięta/ ·Rosenthal·/ SELB · BAVARIA/ MARIA oraz: Modell von/
Ph. Rosenthal;
Niemcy, Selb (Bawaria), koncern Rosenthala, okres międzywojenny.
4 800 zł
616
616
Patera z parą ogrodników
płytka, okrągła patera o ażurowych, wycinanych bokach, na wysokim trzonie w formie pnia drzewa oplecionego plastycznymi gałązkami różyczek,
wchodzących na ażurowe boki patery-koszyka. W dnie patery barwny bukiet z irysem i niezapominajkami. Pierścieniowa owalna podstawa ze złoconym
ornamentem meandra i stylizowanych kwiatków wokół. Przy trzonie (frontalnie) para ogrodników (wieśniaków?): bosa dziewczyna z prostokątnym,
zamkniętym koszem z owocami i młodzieniec z przewieszoną ukośnie torbą, krojący chleb, z okrągłym koszykiem u stóp. Trzon montowany z paterą
na trzpień metalowy. Drobne ubytki dekoracji plastycznej (gałązki i różyczki); porcelana, farby naszkliwne, złocenia; wys. 27 cm; średnica patery 20,5 cm;
sygn. wyciskiem: tarcza z trzema stylizowanymi listkami (choinkami) pod koroną, poniżej: Schierholz; kobaltem podszkl. znak o kropkowanym konturze :
tarcza pod koroną z trzema listkami (?), na nieszkliwionej krawędzi podstawy: 8; Niemcy, Plaue, Von Schierholz’sche Porzellanmanufaktur Plaue GmbH, XX w.
2 500 zł
97
rzemiosło artystyczne
702
701
701
Komplet sztućców obiadowych na 6 osób w etui
składający się z łyżek do zupy (dł. 21 cm), widelców i noży do drugiego dania
(dł. 18,6 cm i 212 cm) oraz łyżeczek do herbaty (dł. 15 cm), z płaskimi
trzonkami, rozszerzającymi się i zakończonymi trójkątnie, dekorowanymi
delikatną wicią kwiatową; trzonki noży dociążone z ostrzami ze stali
nierdzewnej (firmy Gerlach); sztućce w oryginalnym etui wyłożonym
różowym jedwabiem z nazwą firmy drukowaną na taśmie - Józef
PELKOWSKI/ WARSZAWA;
plater cechowany (BM J.PELOWSKI GW 10 LAT)
Warszawa, Józef Pelowski, lata 30. XX w.
2 000 zł
702
Paterka secesyjna
na okrągłej stopie, z kolistym talerzem zdobionym na kołnierzu szerokim
reliefowym pasem margarytek i podobnym motywem w lustrze, z dwoma
stylizowanymi uchwytami z falistej wici z główkami kwiatowymi;
plater cechowany (WMFM bite negatywowo); wys. 10,5 cm, szer. 33,2 cm,
głęb. 23 cm.
Geislingen, Württembergische Metallwarenfabrik, pocz. XX w.
700 zł
703
703
Kabaret do przypraw
wsparty na trzech kulkach i trójkątnym, dwupoziomowym stelażu z trzema
kolistymi otworami na cylindryczne pojemniczki do przypraw ze szkła
fasetowanego, z nakrywkami platerowanymi - solniczka i pieprzniczka
z ażurowymi nakrętkami, musztardniczka z nakrywką na zawiasie i wycięciem
na łyżeczkę; pośrodku kielichowaty pojemnik na wykałaczki;
plater cechowany (WÜRTT.METALLW.FABRIK/GEISLINGEN-STEIGE/NS WMF)
Geislingen, Württembergische Metallwarenfabrik, 2 poł. XX w.
900 zł
98
rzemiosło artystyczne
704
704
705
Serwis do herbaty na tacy
składający się z imbryka do herbaty, mlecznika, dwuusznej cukiernicy z pokrywką i dwuusznej
wazki bez pokrywki; naczynia gruszkowate, puklowane, wsparte na 4 ażurowych nóżkach z liści
akantu i ceowników, o nieregularnie wyciętej górnej krawędzi zdobionej esownicami,
perełkowaniem i kwiatami; wylew dzbanka w formie dzióbka dekorowanego akantem, wylew
mlecznika szeroki, trójkątny; nakrywki zwieńczone kwiatonem, ucha roślinne; taca kolista
z uniesionym kołnierzem zdobionym ażurem dobierana;
plater cechowany (znak wykonawcy – gwiazda 5-ramienna , z wpisaną literą W, na pajęczynie
i nr 62); imbryk – wys. 20,3 cm, szer. 23 cm, głęb. 12 cm; mlecznik – wys. 13,1 cm,
szer. 14,7 cm, głęb. 9,7 cm; cukiernica – wys. 16,4 cm, szer. 19,7 cm, głęb. 10,5 cm;
wazka – wys. 12,8 cm, szer. 17,5 cm, głęb. 8,8 cm; taca – wys. 2,7 cm, średn. 29,5 cm.
Nowy Jork, firma E.G. Webster & Son (czynna 1859-1928), 4 ćw. XIX w.
Znana firma platernicza założona przez Elizera Webstera; prowadzona początkowo samodzielnie,
a potem do spółki z bratem (Webster & Brother), a po jego wycofaniu się w 1886 roku z synem
Fredem (Webster & Son). Sprzedana w 1928
1 400 zł
705
Patera
na kolistej podstawie dekorowanej festonami, z cylindrycznym cokołem zdobionym girlandą
różaną, na którym osadzony trzon skomponowany z czterech kanelowanych kolumn
podtrzymujących kolisty talerz patery, obrzeżony galeryjką dekorowaną podobnie jak podstawa,
wkładka ze szkła nieoryginalna; plater cechowany (B.HENNEERG /WARSZAWA oraz gwiazdka,
nr 3220) , szkło; wys. 30 cm, średn. 29 cm. Warszawa, Bracia Henneberg, 4 ćw. XIX w.
706
2 500 zł
706
Cukiernica
wsparta na czterech nóżkach, owalna, z nakrywką na zawiasie zwieńczoną uchwytem z gałązek z liśćmi; korpus dekorowany delikatnym, punktowo
grawerowanym ornamentem secesyjnym ze stylizowanych wici; plater cechowany (S.SULIKOWSKI i 23) wys. 13 cm, szer. 13,5 cm, głęb. 10 cm.
Kraków, Fabryka Wyrobów Metalowych S. Sulikowski, pocz. XX w.
1 300 zł
99
rzemiosło artystyczne
707
708
707
Filiżanka ze spodkiem
na kolistej stopie, dołem stożkowata, wyżej cylindryczna ujęta w pas emalii
kolorowej o motywach kwiatowych; z boku taśmowe ucho; spodek
z kołnierzem zdobionym emaliowanym pasem podobnie jak filiżanka;
srebro złocone próby 916 cechowane (cecha probierni z lat 1927-54, nazwa
wytwórni cyrylicą MJUF) emalia komórkowa; filiżanka - wys. 5 cm, szer. 8 cm,
głęb. 6,5 cm; spodek – średn. 10,5 cm; waga 132 g.
Moskwa, Moskowskaja Juwielirnaja Fabrika, 2 ćw. XX w.
3 600 zł
708
Torebka na łańcuszku
prostokątna, wewnątrz wyłożona skórą, z przegródkami (odwrotnie
przyklejone) i zapięciem; od frontu grawerowany kwiat z zielonym kamieniem;
łańcuszek z owalnych ogniwek;
srebro próby 84 cechowane (monogram złotnika nieczytelny, znak probierni
rosyjskiej z lat 1908-26 z literą nieczytelną), skóra, wys. 8,5 cm, szer. 21 cm,
głęb. 2 cm; waga 259 g. Rosja, ok. 1910
3 800 zł
709
709
Mlecznik
na kolistej stopie z półwałkiem z kwiatów i liści, brzusiec z reliefową dekoracją
neorokokową na tle groszkowanym z dwoma rezerwami z ceowników
(wykonana po poł. XIX w.); wylew szeroki, ucho z gałązki akantowej; wnętrze
złocone; srebro próby 930; wys. 11,6 cm, szer. 14 cm, głęb. 11 cm; waga 254 g.
Londyn, 1828, złotnik Charles Fox
1 800 zł
100
rzemiosło artystyczne
710
710
711
Para świeczników
na czterech stylizowanych nóżkach i prostokątnej podstawie, profilowanej, wywyższonej, zdobionej pasem stylizowanych palmet oraz ornamentem roślinnogeometrycznym z owalnymi, gładkimi rezerwami; trzony ostrosłupowe do połowy kanelowane, powyżej dekorowane wieńcami, wsparte na sześciennych
cokołach, zakończone tulejkami wazonowymi;
srebro próby 3 cechowane ( cecha probierni warszawskiej z lat 1932-39, monogram złotnika - JCh); wys. 35,5 cm, szer. 12,5 cm, głęb. 12,5 cm; waga 672 g.
Warszawa, Józef Chyliński (czynny 1898-1939?), lata 30. XX w.
4 000 zł
711
Kabaret do przypraw
na czterech nóżkach i owalnej podstawie, na której osadzone dwa ażurowe koszyczki na flakony, pośrodku uchwyt w formie kanelowanej kolumny
ustawionej na sześciennym cokoliku z obręczami do korków, zwieńczonej wazą z zaczepami i łańcuszkami z doczepionymi nakrywkami z korkami; flakony
nieoryginalne ze szkła szlifowanego w gwiazdy i koła okute w metal; od frontu grawerowany herb;
srebro próby 1 cechowane (zestaw znaków z lat 1783-89 oraz cecha złotnika nieczytelna, znak potwierdzający próbę z 1809-19); wys. 27 cm,
szer. 25,5 cm, głęb. 16,5 cm; waga 900 g.
Francja, Paryż, 1783-1789
6 700 zł
101
rzemiosło artystyczne
712
713
712
Dzbanek
na czterech wygiętych, roślinnych nóżkach, gruszkowaty, u dołu
wybrzuszony, z wysokim wylewem w formie dzióbka, z obłym uchwytem
z kościanymi izolatorkami, z nakrywką kopulastą zwieńczoną plastycznym
kwiatem na gałązce; na brzuścu ślepe, owalne kartusze z dekoracją
grawerowaną w motywy roślinne;
srebro z głową Minerwy cechowane (cecha gwarancyjna słabo odbita, znak
złotnika –VEYRAT z gwiazdkami w rombie i nr 5466); wys. 23,2 cm,
szer. 20,5 cm, głęb. 14 cm; waga 500 g. Paryż, firma Veyrat , ok. 1840
713
714
714
Półmisek
2 500 zł
Cukiernica
w formie dwuusznej wazki, na czterech wygiętych nóżkach, u nasady
zakończonych liśćmi, dołem półkulista, ujęta pośrodku w gładki półwałek,
wyżej przechodząca w krótką szyję; po bokach dwa ucha skomponowane
z połączonych ze sobą ceowników zdobionych wicią kwiatową; nakrywka
zwieńczona wazą, wnętrze złocone;
srebro cechowane ( głowa Minerwy słabo czytelna, monogram złotnika SH
w rombie); wys. 13 cm, szer. 13 cm, głęb. 10,5 cm; waga 311 g.
Paryż, Henri Souflot (1884-1910), k. XIX w.
2 000 zł
owalny, gładki z wielolistnym kołnierzem obrzeżonym profilowaną taśmą, z grawerowanym herbem;
srebro próby 800 cechowane (półksiężyc, korona, 800, OTTO SCHNE..DER?); wys. 3 cm, szer. 61,5 cm, głęb. 40 cm; waga 2184 g.
Niemcy, k. XIX w.
5 000 zł
102
rzemiosło artystyczne
715
715
716
Naczynie z nakrywką (ecuelle)
cylindryczne, o płaskim dnie, gładkie, krawędź górna ujęta w profilowaną taśmę;
z boków łamane, ażurowe, ucha ozdobione rozetą i u nasady liśćmi; nakrywka obrzeżona moletowanym kimationem, z grawerowanym monogramem
wiązanym DC, pośrodku wywyższona, z kopułką, zwieńczona szyszką na rozecie z lancetowatych liści;
srebro próby 1 z kogutem cechowane (monogram złotnika i zestaw znaków
z lat 1798-1809); wys. 19,4 cm, szer. 26,7 cm, głęb. 21,2 cm; waga 1145 g.
Paryż, monogram złotnika JGR, 1798-1809
13 000 zł
716
Taca
owalna, o wielolistnym wykroju, z grawerowanym w lustrze herbem podwójnym pod koroną 7-pałkową; brzeg ujęty w profilowaną taśmę;
srebro próby 800 cechowane (S w kole, 800, półksiężyc, korona); wys. 1,8 cm, szer. 54,5 cm, głęb. 42,5 cm; waga 2545 g.
Niemcy, k. XIX w.
7 000 zł
103
rzemiosło artystyczne
717
718
717
Patera z pałąkiem
w formie kolistej misy ze szkła kryształowego, szlifowanego, zdobionej w dnie gwiaździstą
rozetą, na bokach symetrycznymi pionowymi kanelami oraz poziomym pasem rozetek
wpisanych w kwadraty; krawędź górna z wcięciami i dekoracją z rozetek; pałąk srebrny,
taśmowy obrzeżony perełkowaniem;
szkło, srebro cechowane (holenderska cecha srebra z kroczącym lwem niedobita, monogram
złotnika mało czytelny); wys. 18,5 cm; średn. 24,5 cm
Holandia, 1 ćw. XX w.
1 000 zł
718
Cukiernica skrzynkowa
wsparta na czterech kulkach, brzusiec wydęty, wyoblony, na rogach żebrowany; od frontu
otwór z kluczykiem; nakrywka na zawiasie, z profilowanym pasem przy krawędzi;
srebro próby 12 (bite negatywowo W.P, 12, polska cecha lombardowa ); wys. 9,1 cm,
szer. 15 cm, głęb. 12,5 cm; waga 330 g.
Niemcy ?, po poł. XIX w.
4 000 zł
719
719
Dzbanek do kawy
na kolistej stopie, gruszkowaty, u dołu wybrzuszony, o wąskiej, smukłej szyi, z kopulastą
nakrywką zwieńczoną gałką, z wysokim wylewem w formie dzióbka, z obłym uchwytem
z kościanymi izolatorkami; na brzuścu dekoracja grawerowana roślinna z dwoma kolistymi
rezerwami z monogramem wiązanym DR;
srebro z głową Minerwy z próbą 1 cechowane ( znak złotnika –VEYRAT z gwiazdkami
w rombie, nr 520); wys. 23,7 cm, szer. 21 cm, głęb. 13 cm; waga 524 g.
Paryż, firma Veyrat , ok. 1840
2 500 zł
104
rzemiosło artystyczne
721
720
720
Komplet sztućców na 6 osób i środka stołu
składający się z łyżek do zupy (dł. 21.3 cm), widelców i noży do drugiego dania (dł. 21 cm i 25,3 cm), widelców i noży przystawkowych (dł. 18,2 cm i 21,4 cm);
łyżek do bulionu (dł.18 cm); łyżeczek do herbaty (dł. 14,5 cm), łyżeczek do kawy (dł.10,8 cm) oraz łyżki wazowej (dł. 35,5 cm, szer. 9,5 cm), łyżki do
kompotu (dł. 19,2 cm, szer. 5,7 cm), widelca półmiskowego (dł. 26,2 cm), łopatki do ciasta płaskiej o nieregularnej krawędzi ozdobionej stylizowaną wicią
(dł. 26 cm); trzonki sztućców płaskie, rozszerzające się
i zakończone łukiem ozdobione dwoma poziomymi paskami ornamentu z „uciekającej fali”; srebro próby 3 cechowane (cecha krakowska z lat 1931-63
monogram złotnika WH, cecha importowa austriacka), waga całości ok. 3550 g.
Kraków, lata 30. XX w., monogram złotnika WH
6 700 zł
721
Cukiernica
wsparta na 4 nóżkach, puklowana i żebrowana, z korpusem dekorowanym w narożach reliefowymi różami; od frontu otwór na kluczyk; nakrywka na
zawiasie ozdobiona w narożach liśćmi i wolutą, zwieńczona plastycznym owocem na lancetowatych liściach; wnętrze złocone; srebro próby 13 cechowane
(monogram złotnika FTK, cecha probierni wiedeńskiej z próbą i rokiem nieczytelnym – 1838?); wys.14,5 cm, szer. 13,5 cm, gleb. 10,5 cm; waga 400 g.
Wiedeń, 1838?
6 000 zł
105
rzemiosło artystyczne
802
801
801
Komplet bransolet srebrnych z kamieniami naturalnymi
kompozycje bransolet stanowią ruchomo połączone oprawy
kamieni : szafirów, rubinów oraz szmaragdów, zapięcia szufladowe;
bransoleta z szafirów: 64 szt ciemnoniebieskich szafirów (korund
naturalny), szlif fasetowy, łączna masa ok.25 ct, srebro pr.0.925,
masa całkowita 42.240 g; bransoleta z rubinów: 64 szt różowych
rubinów (korund naturalny), szlif fasetowy, łączna masa ok.32 ct,
srebro pr.0.925, masa całkowita 41.930 g; bransoleta z
szmaragdami: 64 szt jasnozielonych szmaragdów (beryl naturalny),
szlif fasetowy, łączna masa ok.20 ct, srebro pr.0.925,masa całkowita
41.690 g.
8 000 zł
802
803
Pierścionek złoty
w formie kwiatu, ze stylizowaną szyną, w części centralnej brylant
o masie 0,17 ct (Si/H) w otoczeniu 8 szt brylantów o łącznej masie
0,24 ct (Si/H), złoto pr.0.375, masa całkowita 2.250 g
2 600 zł
803
Komplet biżuterii z kamieniami naturalnymi
składający się z naszyjnika oraz pierścionka, naszyjnik w formie połączonych ruchomo opraw kamieni: 5 szt ciemnoróżowych rubinów (szlif kaboszon),
4 szt ciemnozielonych szmaragdów (szlif fasetowy), 2 szt niebieskich szafirów (szlif fasetowy) oraz 2 szt pereł hodowlanych, srebro pr.0.925, masa całkowita
naszyjnika 21.130 g; pierścionek w formie trzech oprawionych kamieni: szafir niebieski (masa 2.40 ct), rubin (masa 0.80 ct), szmaragd (masa 0.60 ct), całość
dodatkowo ozdobiona markazytami, srebro pr.0.925, masa całkowita 5.960 g
3 300 zł
106
rzemiosło artystyczne
805
804
804
Pierścionek złoty
806
o ciekawej kompozycji opraw brylantów ukośnie osadzonych na szynie; 3 szt brylantów
w starym szlifie o łącznej masie 1.62 ct (Si1/K), złoto pr.0.585, masa całkowita 2.150 g
20 000 zł
805
Brosza platynowa w stylu art.-deco
o prostokątnym poziomym kształcie, w części centralnej brylant o masie 0,25 ct ( Si/G) oraz 2 szt brylantów towarzyszące jemu o łącznej masie 0,22 ct
(Si/G-H), kompozycję dopełnia 4 szt diamentów o łącznej masie ok. 0,10 ct oraz 40 szt diamentów o łącznej masie 0,40 ct ( w tym 3 uszkodzone), platyna
pr.0.900 – 0.950, masa całkowita 11.700 g
6 000 zł
806
Pierścionek złoto-platynowy
o klasycznej formie, kamień centralny- brylant o masie 0,86 ct (Si1/TCR) w ażurowej oprawie z platyny, złoto pr.0.750, platyna, masa całkowita 2.230 g
10 000 zł
107
rzemiosło artystyczne
807
808
807
809
Pierścionek złoty w typie art-deco
o podłużnej, lekko ażurowanej formie, wysadzany 7 szt brylantów o łącznej masie 0,50 ct
(VS-Si/I) oraz 4 szt diamentów o łącznej masie 0,12 ct (VS/I), złoto pr.0.583,
masa całkowita 4.000g
4 000 zł
808
Komplet biżuterii z kamieniami naturalnymi
składający się z bransolety, pierścionka oraz kolczyków, bransoletę stanowi kompozycja naprzemiennie ułożonych opraw kamieni: 5 szt szmaragdów, 4 szt
rubinów, 4 szt szafirów, wszystkie kamienie w szlifie fasetowym, dodatkowo kompozycja uzupełniona markazytami, srebro, pr.0.925, masa całkowita
bransolety 22.840g; pierścionek o kształcie rombu wypełnionego oprawami: 2 szt szmaragdów naturalnych, 3 szt szafirów niebieskich naturalnych, 2 szt
rubinów różowych naturalnych, dodatkowo: markazyty, srebro pr.0.925, masa całkowita pierścionka 9.560 g; kolczyki wiszące, o kształcie analogicznym
z pierścionkiem, kamienie: 4 szt szmaragdów naturalnych, 6 szt szafirów naturalnych, 4 szt rubinów naturalnych, dodatkowo markazyty, srebro pr.0.925,
masa całkowita kolczyków 16.020 g
5 600 zł
809
Bransoleta srebrna ze złotym zameczkiem
z prostokątnym elementem ozdobnym w roli zapięcia , w którym obsadzono fioletowy ametyst o masie 3.20 ct (szlif fasetowy uproszczony) oraz turkus
(tzw.hamburski), złoto pr.ok.14 ct, bransoleta oraz jej zakończenie i elementy łączące z zamkiem – srebro pr.ok.0.800, masa całkowita 13.300 g
4 000 zł
108
rzemiosło artystyczne
810
810
Pierścionek z brylantem
o klasycznej formie, z brylantem o masie 1.20 ct (Si2/H),
złoto pr.0.560, masa całkowita 2.900 g
35 000 zł
811
811
Pierścionek z brylantem
w części centralnej brylant o masie 1.80 ct (W/IF) w platynowej
oprawie (pr.0.950), piękna grawerowana szyna z motywem akantu,
złoto 14 ct, masa całkowita 2.670 g, okres międzywojenny XX w.
75 000 zł
109
rzemiosło artystyczne
812
813
812
Szkatułka z miniaturą „Trojka”
prostopadłościenna, na planie wydłużonego prostokąta o wyoblonych narożach,
wsparta na 4 małych, półkulistych nóżkach, zamykana na kluczyk,
z wpuszczanym zamkiem; ścianki pokryte czarną laką; od wewnątrz laka
czerwona; na wieczku malowana scenka rodzajowa na tle zimowego pejzażu,
z saniami zaprzężonymi w trójkę koni; w saniach przytulona para
i woźnica; papier mâché, laka; 9,6 x 26,8 x 9 cm. Rosja, Fiedoskino, XX w.
1 900 zł
813
814
814
Skarbonka – puszka kwestarska
w formie prostopadłościennej szafeczki zwieńczonej łukowo; od frontu
drzwiczki z wypukłymi napisami cyrylicą: „NJU JORK / WZAIMNOJE
STRACHOWANIJE / ŻIZNI / 20 / KOP” i zdobieniami floralno-muszlowymi;
na tylnej ściance – otwór do wrzucania pieniędzy, w narożach ozdobniki
floralne, u dołu – półplastyczna figurka mężczyzny w kapeluszu, z laską
wędrowca w ręku; na jednej z bocznych ścianek wybity napis cyrylicą:
„METAŁŁO-LIT. I MECHAN. FABRIKA / >TRUD< / WARSZAWA”;
stop cynowy, mosiądz, żelazo; 20 x 14 x 8,8 cm. Warszawa, XIX/XX w.
2 200 zł
Talerz dekoracyjny
kolisty, z fakturowanym lustrem i szerokim kołnierzem zdobionym reliefowo motywami góralskimi: powtarzające się naprzemiennie, przedzielone motywem
stylizowanych drzewek, scenki – juhas z owieczkami, grająca kapela, tańczące pary;
blacha żelazna, wybijana, fakturowana; wys. 3,5 cm, średnica 28,8 cm. Polska, 2 poł. XX w.
300 zł
110
rzemiosło artystyczne
815
Para waz dekoracyjnych
z wydłużonymi, owoidalnymi korpusami i krótkimi,
szpulowymi szyjami; brzuśce zdobione reliefowo
motywem lecących żurawi wśród obłoków;
na szyjach naczyń – motyw lancetowatych liści
obrzeżonych meandrem; wokół wylewów – pas
stylizowanego meandra;
brąz; wys. 40,5 cm, średnica brzuśca ca 19 cm,
średnica wylewu 14 cm.
Japonia, XIX/XX w.
815
6 500 zł
816
Henri VIAN (1860-1905)
Para kinkietów jednoświecowych,
klasycystycznych
z wąskimi trzonami przyściennymi w formie draperii
z frędzlami i chwostem; w miejscu przewiązania
tkaniny– zamocowane łukowate ramię z rurki,
zakończonej cylindryczną tulejką na talerzyku
opasanym perełką; pod talerzykiem – kołnierz z liści
akantu; sygn. w zwieńczeniu: „h. vian”;
brąz, odlew, złocony ogniowo; wys. 25,8 cm,
szer. 6 cm, głęb. 12 cm. Francja, Paryż, 4 ćw. XIX w.
Henri Vian – francuski artysta-brązownik, prowadził
pracownię w Paryżu, 5 Rue de Thorigny; specjalizował
się w wykonywaniu brązów wzorowanych na stylach
XVIII-wiecznych; jego prace odznaczono Złotym
Medalem na wystawie paryskiej 1889.
4 000 zł
816
111
rzemiosło artystyczne
817
818
817
Laska zdobiona masą perłową
trzon drewniany, lakierowany, zakończony stalową skuwką; uchwyt
spłaszczony, w formie wydłużonego trapezu, przypominający pióro wiosła,
z inkrustacją z macicy perłowej po obu stronach rączki – w kształcie trzech
zbliżonych do owalu „okienek” w oprawie srebrnej (?), grawerowanej
w motywy kwiatowe;
drewno, srebro?, stal, dł. 103 cm.
Austro-Węgry?, pocz. XX w.
1 100 zł
818
Szpicruta
elastyczny trzon opleciony woskowanym sznureczkiem, zakończony
skórzaną pętlicą, oddzielony od rączki mosiężną skuwką; rączka obszyta
skórą, z aplikowanym srebrnym monogramem wiązanym „LO”, zwieńczona
platerowaną gałką z nakładanym dwugłowym orłem carskim, z herbem
Moskwy pośrodku; wokół rączki skórzana pętlica;
skóra, sznurek woskowany, plater, srebro pr. 3; dł. ca 63 cm.
Rosja, pocz. XX w.; monogram srebrny – Polska, Kraków, złotnik „N.T.”;
po 1932.
819
1 200 zł
819
Szpicruta
elastyczny trzon i rączka – plecione z cielęcej, lakierowanej skóry; pętlica
przy rączce – wtórna;
skóra cielęca; dł. 85,5 cm.
Polska?, XX w.
700 zł
112
rzemiosło artystyczne
821
820
820
Johann Baptist HOMANN (1664-1724)
Mapa Śląska
z napisem u dołu z lewej, w ozdobnym kartuszu: „SUPERIORIS et INFERIORIS /
DUCATUS /SILESIAE / IN SUOS XVII MINORIS PRINCIPATUS / ET DOMINIA
DIVISI NOVA TABULA / in lucem edita / à IOH. BAPTISTA HOMANO /
Norimbergae. / Cum privilegio Sac. Caes. Majestatis”;
miedzioryt kolorowany, na papierze żeberkowanym; wymiary arkusza 53,3 x 62,4 cm.
Norymberga, pocz. XVIII w.
2 200 zł
821
Henri Abraham CHÂTELAIN (1684-1743)
Panoramy 3 miast stołecznych Rzeczpospolitej: Warszawy, Krakowa i Wilna
822
z napisem wzdłuż górnego marginesu: „CARTE DES TROIS ORDRES QUI COMPOSENT L’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE SAVOIR LE ROI,
LE SENAT ET LA NOBLESSE”; pośrodku: „Vue de Cracovie”, z lewej: „Vue de Varsovie”, z prawej: „Vue de Vilna”;
poniżej legenda i tekst w jęz. francuskim; miedzioryt kolorowany, na papierze żeberkowanym; wym. arkusza 46,1 x 54,5 cm.
Amsterdam, 1735; z dzieła: „Atlas Historique”, edytowanego w latach 1705-1739.
822
Tobias Conrad LOTTER (1717-1777)
2 200 zł
Mapa Afryki
z prawej u góry, w ozdobnym, owalnym kartuszu napis: „AFRICA / Concinnata, Secundum Ob.=/servationes Membror Acad. / Regal Scientiarum et nom. /
millorum aliorum et juxta / recentissimas annotationes. / Per. G. de l’ISLE Geographum / Augusta Vindelicor: / prostat apud / TOBIAM CONR. LOTTER /
CALCOGR.”; miedzioryt kolorowany na papierze żeberkowanym; wymiar arkusza 49,7 x 60,7 cm. Augsburg, po poł. XVIII w.
2 400 zł
113
rzemiosło artystyczne
823
823
Trzy ikony – „Deesis”
na trzech osobnych obrazach postacie: Chrystusa Pantokratora,
Marii oraz Jana Chrzciciela z kielichem eucharystycznym;
przedstawienie symboliczne, wiążące się z Sądem Ostatecznym;
Maria i Jan występują jako orędownicy błagający Boga o łaskę
rozgrzeszenia ludzi; najczęściej motyw Deesis obrazowany jest
na jednej ikonie; czasami występuje w formie składanego tryptyku;
tempera na desce, 38,5 x 32 cm (niewielkie różnice
w wymiarach desek).
Rosja, XX w.
12 000 zł
824
824
Ikona – Matka Boska „Skarbiaszcza”
Maria z Dzieciątkiem, stojąca pośrodku - na tle owalnej,
promienistej mandorli; nad Nią w obłokach unosi się Bóg Ojciec;
po bokach wyobrażeni święci i wierni, kierujący prośby i modlitwy
do Marii – Orędowniczki Wszystkich Strapionych;
u góry napis cyrylicą;
tempera na desce, złocenia; 18 x 15,5 x 3 cm.
Rosja, XIX/XX w.
1 700 zł
114
rzemiosło artystyczne
825
825
826
Ołtarzyk domowy, w typie biedermeier
w obudowie gablotkowej: oszklona skrzynka drewniana, oklejona papierem, ujęta od frontu orzechową ramą, ozdobioną w narożach kolistymi nakładkami
z mosiężnej, sztancowanej blaszki; wewnątrz niewielki wizerunek Świętej Niewiasty czytającej Księgę; wokoło skonstruowana bogata plastyczna struktura
architektoniczna – z mensą ołtarzową i kolumienkami podtrzymującymi baldachim zwieńczony koroną; między kolumnami – para bukietów z kwiatami
obszywanymi atłasową nicią; wokół kolumn wijąca się winorośl z gronami z paciorków; wszystko sporządzone z litych złotą i srebrną nicią tkanin, pluszu,
koronki, cekinów, sztancowanych blaszek w kształcie listków i kolorowych paciorków; z tyłu obudowy u dołu – lakowa pieczęć z odciśniętym herbem
[Brochwicz?] pod szlachecką koroną i literami „A.P”; tarcza herbowa na tle panopliów;
drewno, tektura, papier, szkło, tkanina, cekiny, paciorki; 44,8 x 35,2 x 9,2 cm. Europa Środkowa, Polska?, ok. poł. XIX w.
8 300 zł
826
Ikona –„ Matka Boska - Krzew Gorejący” („Nieopalimaja Kupina”)
na desce zamkniętej górą łukiem – w tzw. „ośli grzbiet”; wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wpisany w gwiazdę uformowaną z dwóch rombów;
w narożach uskrzydlone symbole 4 Ewangelistów oraz głowy skrzydlatych cherubów; tło złociste, tłoczone i radełkowane w motywy roślinne;
bordiura z wielobarwnej wici kwiatowej; u dołu napis cyrylicą: „NIEOPALIMAJA KUPINA B. M.”;
tempera na desce, 88,2 x 84,3 x 7 cm. Rosja pocz. XX w.
Ikona obrazująca treści akatystów – pieśni sławiących Matkę Bożą; symbolizuje dziewicze macierzyństwo Marii, nieustający w Niej ogień miłości Bożej, podobny
do krzewu, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi. Według wierzeń ludowych ikony z takim wizerunkiem chroniły domostwa przed pożarem.
22 000 zł
115
rzemiosło artystyczne
827
827
828
Strzelba – dubeltówka francuska, kapiszonowa
lufy stalowe, gładkie; łoże orzechowe krótkie,
z cienką szyją; kolba gładka, ze stopą okutą
stalowym trzewikiem; na warkoczu luf oraz
trzewika – grawerowany listek; podobnie
zdobione – płyta zamkowa, kontrblacha, osłona
spustów oraz tuleja stalowego wycioru,
umieszczonego pod szyną łączącą obie lufy;
pod lufami i na spodzie kolby – antabki do taśmy
nośnej (której brak); na lufach bite dwukrotnie
znaki ze skrzyżowanymi gałązkami palmowymi
i literami: „E / S E” oraz numer „158”;
stal, drewno; dł. lufy 79,7 cm,
z warkoczem 93,3 cm, dł. całkowita 120,3 cm.
Francja, manufaktura St. Etienne, 2 ćw. XIX w.
2 000 zł
828
829
Krótki karabin rosyjski, kapiszonowy, wz. 1853
lufa stalowa, okrągła, gładka, w części dennej 8-granna,
z bitą na boku liczbą „230” i licznymi, nieczytelnymi znakami
arsenałowymi; na wąsie lufy napis: „M[ode]le 1853”; na śrubie
mocującej wąs: „C/21”; łoże orzechowe, krótkie; kolba okuta
stalowym trzewikiem; powyżej stopy po zewnętrznej stronie
wypalony napis: „TULLE”; ponadto liczne koliste ślady po nie
zachowanych dekoracyjnych elementach; na łożu poniżej
kapiszonowego zamka – dwukrotnie powtórzony wypalany
napis: „B.V.C.” ; na płycie zamkowej ryty napis: „M[anufactu]re
Imp[eri]ale / de Tulle” i bity znak w kartuszu z literą „B” pod
koroną; pod lufą pogrążony w łożu i zabezpieczony blaszanym
bączkiem – wycior stalowy; ponadto para antabek z pasem
nośnym, skórzanym;
stal, drewno, skóra; dł. lufy z wąsem 82 cm, dł. całk. 113,7 cm.
Rosja, manufaktura w Tule, po 1853.
4 000 zł
829
Pistolet kapiszonowy
z zamkiem modernizowanym, przerobionym ze skałkowego; na płycie zamkowej grawerowany napis: „M. Giuratti”; lufa stalowa gładka, okrągła, w części
dennej 8-granna, zdobiona wicią roślinną pisaną srebrem; łoże orzechowe długie (brak kościanej końcówki); od spodu częściowo grążony, zabezpieczony
dwiema stalowymi tulejkami – drewniany pobojczyk zakończony stalowym grajcarkiem; łoże zdobione inkrustacjami srebrnymi w formie wici kwiatowej;
na grzbiecie kolby owalna, srebrna plakietka z grawerowanym pejzażem z budynkami; głowica owalna, profilowana, okuta stalą, z długimi wąsami po bokach;
stal, drewno, srebro; dł. lufy z wąsem 20,5 cm; dł. całk. 38,5 cm.
Włochy, XVIII/XIX w.; modernizowany 2 ćw. XIX w.
3 300 zł
116
rzemiosło artystyczne
830
830
Karabin kapiszonowy, francuski, z bagnetem tulejowym
lufa stalowa, okrągła, gładka, w części dennej boki fazowane; na grzbiecie
i bokach części dennej liczne znaki m. in. litera „H” w rombie (2 razy
powtórzona), data „1833”; napisy: „C de 18”, „A”, „B” pod koroną, liczba
„714”; łoże orzechowe, długie z przewężoną szyją i kolbą zakończoną
stalowym trzewikiem; zamek kapiszonowy, modernizowany ze
skałkowego (na płycie zamkowej – opatrzonej grawerowanym napisem:
„M[anufactu]re R[oya]le / de St Etienne” – widoczne flekowanie metalu
po wymianie zamka); pod lufą umieszczony w tunelu i żłobinie – wycior
stalowy; łoże z lufą zespolone 2 bączkami; pod spodem dwie antabki
z pasem nośnym z biało lakierowanej skóry; bagnet tulejowy, trójgranna,
z bitymi znakami (nieczytelnymi);
stal, drewno, skóra; dł. lufy z wąsem 119 cm, dł. całk. 141,5 cm,
dł. z bagnetem 178 cm.
Francja, manufaktura St. Etienne, 1833.
831
4 000 zł
831
Szabla polska, oficerska, w pochwie
głownia stalowa, z obustronnie ciągnionym, szerokim zbroczem;
na wewnętrznym płazie u nasady – bity napis: „G. BOROWSKI /
WARSZAWA”; na zewnętrznym płazie w partii zastawy – napis trawiony,
na czernionym tle: „HONOR I OJCZYZNA” oraz godło – orzeł
w koronie; jelec mosiężny, krzyżowo-kabłąkowy, z łezką
na zakończeniu ramienia; rękojeść w skórze, z 9 karbami w oplocie
z mosiężnego, dwupokrętkowego drutu; kapturek z długim warkoczem;
pochwa stalowa, niklowana, z 2 ryfkami i brajcarkami;
stal, mosiądz, skóra; dł. głowni 80 cm, krzywizna 1,5 cm,
dł. całkowita 93 cm, w pochwie 98,5 cm.
Polska, Warszawa, wytwórnia Gabriel Borowski, lata 30. XX w.
832
11 000 zł
832
Szabla polska, regulaminowa, podoficera, wz. 21/22
głownia stalowa, obustronnie ciągniona w szerokie, krótkie zbrocze; na wewnętrznym płazie u nasady zatarty bity napis: „G. BO[…] / WA[…]”;
jelec krzyżowo-kabłąkowy, mosiężny, niklowany; rękojeść drewniana, obszyta czernioną skórą, z 9 karbami w oplocie z dwupokrętkowego drutu mosiężnego;
stal, mosiądz niklowany, drewno, skóra; dł. głowni 76,2 cm, krzywizna 2 cm,
dł. całk. 89 cm.
Polska, Warszawa, firma Gabriela Borowskiego, lata 30. XX w.
3 500 zł
117
rzemiosło artystyczne
834
833
833
Kilim z motywami geometrycznymi
środek ciemno-beżowy, z pasem zębatych rombów,
ograniczonym z dwóch stron zygzakowatą linią; wzdłuż
dłuższych krawędzi – szlak z podwójnych rombów i pas
stylizowanej wici roślinnej; bordiura czerwona, prążkowana;
kolory wzorów: kilka odcieni brązów, zieleni, oranż,
ugier, błękit;
wełna na osnowie lnianej; 144 x 185 cm.
Polska, w typie tkanin kosowskich, lata 30. XX w.
1 200 zł
834
835
Kilim
z sześcioma pionowymi pasami, pomiędzy którymi
rozmieszczone romby i sześcioboki; tło piaskowo-beżowe,
wzory w kolorze bordo, karminu, zieleni, różu łososiowego;
wełna, len; 100 x 188 cm.
Polska, 2 tercja XX w. Ślady napraw.
800 zł
835
Tkanina z motywami geometrycznymi
w żywych kolorach – odcienie czerwieni, oranżu, żółci, bieli, beżu, czerni, fioletu i zieleni; w polu środkowym 4 sześcioboki, wokoło motyw haczykowy;
bordiura z wzorem prostokątów; wełna, len; 220 x 150 cm. Polska, lata 60. XX w.
1 000 zł
118
rzemiosło artystyczne
836
836
Tkanina gobelinowa
ze sceną pasterską; pejzaż z drzewami i odpoczywającym
w trawie stadkiem owiec; pośrodku leżąca, wsparta na łokciu
pastereczka i siedzący przy niej młodzieniec z kijem
pasterskim; bordiurę stanowi rama opleciona gałązkami
kwiatowymi; kolory: beż, odcienie zieleni, błękitu, brązu, ugru,
czerwieni i różu; od spodu w dolnych narożach ozn. czarną
farbą: „Ref. 582” i wymiary: „135 x 185”;
wełna, bawełna; podszycie satynowe; 135 x 185 cm.
Francja, Aubusson?, XIX w.
12 000 zł
837
837
Chusta śląska
pokryta w całości motywem palmet rozchodzących się
promieniście od środka z czarną „koroną”; wzory i tło
w odcieniach czerwieni, oranżu, brązu, z nutą szaro-błękitną;
kontury czarno-brązowe;
wełna kaszmirowa; 156 x 293,5 cm.
Europa Środkowa, Śląsk?, XIX/XX w.
2 000 zł
838
Kobierzec – chodnik kaukaski
środek z ukośną, rombową kratką na granatowym tle;
bordiura z kilku pasów wypełnionych wzorami
geometrycznymi; kolory – granat, czerwień, oranż, bordo,
błękit, beż; z tyłu naszywka z ręcznym, atramentowym
napisem: „Karabach/ 355-110”; wełna; 355 x 110 cm.
Kaukaz, Karabach, XIX/XX w.
838
4 300 zł
119
rzemiosło artystyczne
839
839
840
Żyrandol 30-świecowy, zelektryfikowany
dwupiętrowy, z trzonem zakończonym u dołu trójelementową tralką, a u góry zwieńczonym koroną z liści akantu; w dolnym wieńcu 6 ramion ozdobionych
motywem wolut, akantu, rozet oraz figurkami małp; końce ramion rozgałęzione potrójnie, na każdym 4 tuleje do żarówek;
w wieńcu górnym – 6 esowatych, krótszych ramion, zakończonych pojedynczą tuleją;
mosiądz złocony; wys. 94 cm, rozpiętość ramion 93 cm.
Europa Zachodnia, XIX/XX w.
7 000 zł
840
Piecyk żeliwny
na trzech wolutowych nóżkach z liści akantu; u dołu popielnik w formie szuflady, osłonięty od góry ażurową płytką z motywem wici akantowej i rozetek; nad
popielnikiem palenisko z rusztem – osłonięte rzędem traleczek, a wyżej dwuskrzydłowymi drzwiczkami z ażurową, skośną kratką; na bokach kolumienki z
wolutowymi spływami i plastyczną wicią roślinną; nad drzwiczkami dekoracja reliefowa z palmetą i wolutowo zwiniętymi gałązkami akantu; blat wierzchni w
formie wydłużonego wieloboku, z motywem rozety pomiędzy dwiema palmetami; w tylnej ściance korpusu – rura o przekroju owalnym;
żeliwo, czarna emalia; wys. 79,5 cm, szer. 60 cm, głęb. 61 cm (z rurą).
Europa Zachodnia, XIX/XX w.
1 800 zł
120
rzemiosło artystyczne
841
Barometr ścienny, lewarowy, z termometrem
w obudowie drewnianej, dekorowanej markieterią z szylkretu i blachy mosiężnej,
wycinanej w stylizowane wzory roślinne; mechanizm z kolistą tarczą, osłoniętą wypukłym
szkłem, z podziałką i napisami w jęz. francuskim; pośrodku – w miejscu mocowania
wskazówek – rozeta akantowa; tarcza ujęta perełkową listwą; krawędzie obudowy opasane
listwami mosiężnymi z motywem sznura oraz plecionki z kaboszonami; nad barometrem
termometr z podziałką na prostokątnej tafelce ze szkła mlecznego; rurka termometru
zwinięta u dołu ślimakowato; z tyłu drewnianej obudowy, za wąskimi, pionowymi
drzwiczkami - umieszczony właściwy element przyrządu – długa, odpowiednio wygięta
szklana rurka, charakterystyczna dla barometrów cieczowych;
drewno, szylkret, blacha mosiężna, szkło mleczne, szkło, listwy mosiężne; wys. 97 cm,
szer. 35 cm, głęb. 7,5 cm.
Francja, 4 ćw. XIX w.
15 000 zł
841
121
rzemiosło artystyczne
902
901
901
Kabinet w stylu mebli barokowych
w formie trójskrzydłowej, malowanej szafki, wsparty na czterech kabriolowych, rzeźbionych i złoconych nogach, umieszczonych na fornirowanej platformie.
Korpus malowany na oliwkowo, ozdobiony falistymi rezerwami wypełnionymi wiązankami kwiatowymi (na bokach) i scenami rodzajowymi o tematyce chinoiserie
(na skrzydłach), zwieńczony ażurowo z ornamentu rocailes. Platforma fornirowana, z rezerwą pośrodku ozdobioną motywami floralnymi. Wewnątrz szafek po
dwie szklane półki, w środkowej wycięte od frontu faliście, a jej wnętrze wyłożone talami szklanymi. Wewnętrzna strona skrzydeł drzwi fornirowana
i intarsjowana na obrzeżu żyłką (na bokach) oraz stylizowaną wicią roślinną (u góry i na dole). Materiał: konstrukcja – sosna, buczyna, sklejka; fornir – orzech,
jawor; 175,5 x 155,5 x 55 cm. Europa Zachodnia, 2 poł. XX w.
Mebel naśladuje w formie i dekoracji modne w XVII wieku duże, reprezentacyjne kabinety barokowe, w typie holenderskim i angielskim.
6 000 zł
902
Sekretera w stylu mebli rokokowych
o falistych kształtach, ze ściętymi frontowymi narożami, z odkładaną klapą i trzema szufladami, fornirowana, bogato intarsjowana we wzory floralne, wsparta
na czterech nóżkach, przednich w formie zwierzęcych łap. We wnętrzu sekreterowym centralnie umieszczona jednoskrzydłowa szafka ujęta na bokach,
2 segregatorami, 4 przegródkami oraz 6 szufladkami.
Materiał: konstrukcja – sosna, sklejka, dębina; fornir – mahoń; intarsje – brzoza; 103 x 110,5 x 64,5 cm
Europa Zachodnia, poł. XX w.
Sekretera wiernie naśladuje holenderskie meble rokokowe zarówno w formie, jak i intarsjowanej dekoracji.
4 500 zł
122
rzemiosło artystyczne
903
Komplet mebli neorokokowych
złożony z kanapy, 2 foteli, 4 krzeseł i stolika, o profilowanych
i dekorowanych rzeźbionymi ornamentami roślinnymi, złoconych
elementach szkieletu. Siedziska wyściełane tkaniną gobelinową
(współczesną), kanapa i fotele na oparciach, siedzeniach
i podłokietnikach, a krzesła na siedzeniach i oparciach. Oparcia lekko
odchylone, proste na bokach, zakończone faliście. Siedzenia
trapezoidalne. Nogi i poręcze esowate. Stolik z marmurowym
wkładem, wsparty na czterech esowatych nogach, spiętych
u dołu krzyżowym, falistym wiązaniem spiętym kwiatonem.
Materiał: brzoza (?); kanapa – 116 x 165 x 68 cm;
fotele – 107 x 74,5 x 76,5 cm; krzesła – 103,3 x 54 x 56 cm;
stół – 76 x 90 x 60,5 cm.
Europa Zachodnia, pocz. XX w.
Liczny komplet mebli do salonu, bogato rzeźbionych, dekoracyjnych, po
konserwacji szkieletów i tkaniny wyściełającej. Prezentuje modny na pocz.
XX wieku typ mebli stylizowanych na epoki historyczne w formach
stanowiących połączenie kilku okresów i przetworzonych do współczesnych
potrzeb. Dobrze dobrana, współczesna tkanina gobelinowa, podkreśla
stylowy charakter siedzisk.
903
19 000 zł
123
rzemiosło artystyczne
904
Sekretera rokokowa
o prostych bokach, zamykana ułożona ukośnie prostą klapą, z trzema
szufladami o falistych licach, wsparta na czterech konsolowych, faliście
wyciętych nóżkach, fornirowana, intarsjowana. Powierzchnie ujęte
obramieniem, z geometrycznymi polami wypełnionymi wzorzystym
fornirem, obwiedzionymi jasną żyłką. We wnętrzu sekretery pięć
szufladek umieszczonych wokół wnęki. Szyldy i uchwyty mosiężne,
odlewane. Szyldy w formie kartuszy, uchwyty półokrągłe ujęte
na bokach stylizowanymi połówkami ptaków. Zamki i zawiasy stalowe.
Zamki przykładano-wpuszczane, jednoryglowe. Zawiasy czopikowe,
kątowe; topola, brzoza; fornir i listwy profilowe – orzech; żyłka – jawor;
okucia – mosiądz, stal; 113 x 125,2 x 62,5 cm
Europa Środkowa, 2 poł. XVIII w.
Masywny mebel o formie typowej dla warsztatów środkowo-eropejskich,
z dekoracją korzystającą zarówno z elementów zdobniczych stylu
barokowego i rokoka. Klapa oraz wnętrze sekretery po naprawie
i konserwacji.
904
15 000 zł
905
Stolik pomocniczy - etażerka, tzw. niemy kelner,
klasycystyczna
z trzema okrągłymi blatami o różnej średnicy, zmniejszającej się ku
górze, na toczonym trzonie rozwidlonym w trójnóg zakończony
pantoflami i rolkami. Blaty obwiedzione profilowaną listwą, z nich dwa
dolne blaty obrotowe. Trzon z tralek prostych w górnej części, a u dołu
zaokrąglonych, skośnie kanelowanych. Nogi wykonane oddzielnie
i połączone z trzonem stalowym trójdzielnym płaskownikiem.
Materiał: mahoń; 111 x śr. 60 (dolnego blatu) cm.
Anglia, ok. poł. XVIII w.
Stolik zwany „niemym kelnerem” (z jęz. ang. dumb waiter) o typowej dla
tego mebla formie (z trzema blatami) i wykonaniu wskazującym okres
powstania (blaty ujęte listwą, tralki kanelowane skośnie, całość z mahoniu).
Znany od pocz. XVIII w. Stawiany przy stole głównym w narożach do
samodzielnej obsługi lub na przyjęciach, pozwalał wyeliminować służbę,
która nagle, a szczególnie w XIX wieku stała się „męczącym” dla
gospodarzy towarzystwem. Służył do ustawianie na nim potraw, napojów,
talerzyków i sztućców. Największą popularnością stoły te cieszyły się
w 2 poł. XVIII w.
905
124
7 000 zł
rzemiosło artystyczne
906
906
Stół-biurko rokokowe
ze zbliżonym do prostokąta blatem, o nieznacznie falistym obrzeżu, z trzema szufladami, w faliście wyciętym u dołu, oskrzynieniu, wsparte na esowatych,
graniastych i zbieżnych ku dołowi nogach, fornirowane, bogato ozdobione brązami. Blat pośrodku wyklejony zieloną skórą, na obrzeżu ozdobioną złoconym
moletowanym wzorem. Frontowa oskrzynia na dłuższym boku imituje podział na trzy szuflady. Nogi na narożach u góry i na dole ujęte ozdobnymi ażurowymi
mosiężnymi okuciami, podobne w formie uchwytów na licach szuflad.
Materiał: konstrukcja – dębina; fornir – róża; blat wyklejony skórą; okucia – mosiądz; 76 x 110,5 x 61,5 cm.
Francja (?), XVIII w./ XIX w.
Typowe, wygodne biurko do pracy w stylu francuskich mebli rokokowych. Egzotyczny wzorzysty fornir różany i liczne, choć późniejsze, mosiężne okucia podkreślają jego
luksusowe wykonanie. Niewielkie gabaryty i smukłość formy to jego duża zaleta. Warto zwrócić uwagę, że francuskie warsztaty stolarskie, były przez wiele dekad
prowadzone przez członków jednej rodziny, specjalizując się w produkcji kosztownych mebli rokokowych i klasycystycznych, także w XIX wieku. Biegłość warsztatowa
umożliwiała luksusowe wykonanie, niemal nie odbiegające od XVIII wiecznych modeli.
26 000 zł
125
rzemiosło artystyczne
907
Sekretarzyk w stylu Ludwika Filipa
w formie prostokątnego stołu o zaokrąglonych narożach, z dwoma
szufladami w oskrzynieniu, wspartego na tralkowych nogach,
z umieszczoną na tyle blatu nadstawką z dwuskrzydłową szafką
i 6 szufladkami, fornirowany. Górna płyta nastawki z trzech stron i blat
na krótszych bokach ujęte galeryjkami z tralek. Na skrzydłach drzwiczek
pseudoramy w formie arkad zwieńczonych łukami wklęsło-ostrymi. Lica
szuflad oskrzynienia ujęte perełkowaniem. Szyldy w nastawie kościane,
o falistym zarysie (brak jednego na górnej, lewej szufladce). Szyldy
szuflad z wytłaczanej blachy stalowej, wydłużone z rozetą pośrodku.
Zamki mosiężne, wpuszczane, jednoryglowe.
Materiał: konstrukcja – sosna, dębina, topola; fornir – mahoń; okucia –
mosiądz, stal; 113 x 99 x 69 cm.
Europa Środkowa, Polska (?), ok. 1860
Mebel do pisania i przechowywania korespondencji, o prostej formie
i dekoracjach (łuki wklęsło-ostre, tralki, perełkowania) właściwych stylistyce
panującej około połowy XIX wieku, na którą w tym czasie silny wpływ
wywierały prądy gotycyzujące, popularne w Europie szczególnie w latach
1860-90 (i później), zwane neogotykiem (w jęz. ang. Gothic Revival).
907
4 500 zł
908
908
126
Stół w stylu Ludwika Filipa
z owalnym, rozsuwanym blatem, wspartym na pięciu kanelowanych
tralkach umieszczonych na platformie o falistym zarysie, którą oparto
na czterech esowatych nóżkach. Na blacie obramienie ujmujące pole
wypełnione wzorzystym fornirem. Nóżki u góry zakończone stylizowaną
głową ptaka;
sosna, fornir – orzech; 75,5 x 125 x 94 cm; możliwość powiększenia
powierzchni blatu do wymiarów ok. 470 x 94 cm;
Europa Środkowa, ok. 1860
Typowy rozkładany stół z epoki Ludwika Filipa, o dekoracyjnie okleinowanym
blacie, z uzupełnionym w przeszłości ubytkiem forniru.
4 000 zł
rzemiosło artystyczne
909
909
910
Stolik pomocniczy w stylu klasycystycznym
okrągły z kamiennym wkładem, z szufladką w oskrzynieniu, wsparty na czterech graniastych, zbieżnych ku dołowi nogach, fornirowany, bogato zdobiony okuciami
z mosiężnej wytłaczanej blachy. Czerniona żyłka wokół blatu. Oskrzynienie ozdobione w górnej partii pasem z perełkowaniem i liśćmi, a u dołu plecionką. Nogi
na narożach ozdobione czernionymi żyłkami. W górnej partii nóg zwisy z dzwonków (kampanule). Na kostkach spinających oskrzynienie z nogami owalne rozety.
Uchwyt toczony, mosiężny. Materiał: konstrukcja – dębina; fornir – jawor; wkład – kamienny; okucia mosiężne; 76 x śr. 50 cm.
Polska (?), 1 poł. XIX w.
Stolik pomocniczy zakorzeniony w tradycji klasycystycznej, bogato ozdobiony, dobrze zachowanymi, okuciami z blachy. Dzięki kamiennemu wkładowi można było nań
postawić ciepły dzbanek z herbatą, bez uszczerbku dla powierzchni.
910
3 300 zł
Sekretera klasycystyczna
o prostych bokach, zamykana ułożoną ukośnie klapą, z dwoma szufladami, wsparta na czterech konsolowych, graniastych nóżkach, fornirowana, intarsjowana.
Powierzchnie ujęte obramieniem, żyłkami i wstęgą, z geometrycznymi polami pośrodku wypełnionymi czeczotą. We wnętrzu sekreterowym sześć różnej
wielkości szufladek ujmujących wnękę, u podstawy której zasuwany wiekiem pojemnik. Zawiasy stalowe, pasowe. Zamki przykładano-wpuszczane, jednoryglowe,
klapy mosiężny, szuflad stalowe. Szyldy mosiężne, zbliżone do owalu. Uchwyty mosiężne, półokrągłe;
sosna; fornir – orzech, intarsje – orzech, czeczota orzechowa, róża; żyłki – dębina; okucia – stal, mosiądz; 88,7 x 106,5 x 59 cm.
Europa Środkowa, Polska (?), koniec XVIII w.
Mebel o klasycyzującej formie i dekoracji, zapewne wykonany w prowincjonalnym warsztacie, do wyposażenia dworu. W dobrym stanie zachowania.
7 500 zł
127
rzemiosło artystyczne
911
911
912
Stolik pomocniczy art deco
z prostokątnym blatem, na węższych bokach zaokrąglonym i przechodzącym w cztery graniaste smukłe nóżki zakończone roklami.
W blacie wgłębienie prostokątnego kształtu.
Materiał: konstrukcja – sosna, sklejka, fornir – orzech; rolki – mosiądz; 73,5 x 57 x 44,5 cm.
Polska, ok. 1925-30
Mebel przeznaczony pierwotnie do ustawienia gramofonu lub radia, z praktycznym wgłębieniem zapobiegającym zsunięcie się ustawionego nań sprzętu.
Delikatny i smukły, o typowej formie mebli z końca lat 20. XX w.
1 100 zł
912
Kwietnik w stylu art deco
z pięcioma półkami, zamontowanymi na graniastym trzonie (górna) oraz na wspierających go dwóch podporach w formie ceownic (cztery boczne).
Całość umieszczona na prostokątnej platformie, której krótsze boki wywinięte ku dołowi pełnią funkcję podpór.
Materiał: konstrukcja – sosna, sklejka, orzech; fornir – orzech; 99,5 x 73,7 x 32,7 cm.
Polska, ok. 1930
Kwietniki w formie postumentów z wieloma półkami do ustawienia doniczek z kwiatami, stały się modne w XX wieku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego
nadano im silnie zgeometryzowane i przestrzenne wzory, dzięki czemu stały się ważnym elementem dekoracji wnętrz, wyraźnie inspirowanym stylem art deco.
Oferowany obiekt jest po konserwacji.
1 000 zł
128
rzemiosło artystyczne
913
913
914
Barek art deco
w formie prostopadłościennej szafki, lekko zbieżnej ku dołowi, zamkniętej pojedynczym i przeszklonym skrzydłem, z umieszczoną na blacie tacą wyłożoną taflą
lustrzaną oraz uchwytami na krótszych bokach, wsparty na czterech ściętych, czernionych nóżkach zakończonych rolkami. We wnętrzu na tylnej ścianie dwie
półki z otworami na kieliszki, na każdej po 5 otworów, a na bokach na stalowych listwach po cztery uchwyty do kieliszków (?).
Materiał: konstrukcja – brzoza, sklejka; fornir – orzech; 79 x 39 x 74 cm.
Europa Środkowa (Czechy?), ok. 1940/50
Barek o formie ściśle związanej ze stylistyką art deco, jednocześnie mocno uproszczonej, przez co wskazującej na powstanie po okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Pewne elementy formy oraz jej rozwiązania i dekoracji mogą wskazywać na powstanie w kręgu oddziaływania czeskiego wzornictwa.
2 600 zł
914
Sekretarzyk w stylu art deco
o prostych bokach i froncie, z odkładaną klapą i trzema szufladkami pod nią oraz dwiema wspierającymi całość na bokach jednoskrzydłowymi szafkami
umieszczonymi na cokołach, fornirowany wzorzystym orzechem. Obrzeża frontu ujęte płaskim półwałkiem. Między szafkami, a szufladami, we wnęce na kolana,
dekoracyjne, wycięte schodkowo trójkątne wsporniki. We wnętrzu sekreterowym szafka jednoskrzydłowa pośrodku, ujęta trzema wąskimi segregatorami, pod
którymi wnęka, a na bokach dodatkowo pojedyncze większe segregatory ujmujące całość tego wypełnienia. We wnętrzu szafek pojedyncze półki. Zamki
mosiężne, przykładano-wpuszczane, jednoryglowe. Zawias klapy nożycowy.
Materiał: konstrukcja – sklejka, sosna, mahoń; fornir – orzech, mahoń; okucia – mosiądz; 100,2 x 76,3 x 35 cm. Polska, ok. 1925-30
Typowy mebel w stylu art deco, o zwartej, skubizowanej formie, właściwej latom 20. XX w. Mebel o wyjątkowo wyrafinowanych kształtach, elegancki, niewielki.
Powierzchnia zróżnicowana wzorzystym fornirem obramiona i dzięki temu zamknięta subtelnym półwałkiem. Rzadki na polskim ryku antykwarycznym.
7 300 zł
129
rzemiosło artystyczne
915
916
915
Komoda biedermeier
o prostych bokach i froncie z czterema szufladami, z których górna i dolna o prostych licach, a środkowe wybrzuszone, wsparta na czterech graniastych nogach,
fornirowana. Front ujęty toczonymi kolumienkami, zwieńczonymi korynckimi rzeźbionymi kapitelami. Zamki stalowe, wpuszczane, jednoryglowe.
Materiał: konstrukcja – świerk (?); fornir – mahoń; 81,4 x 88 x 47,7 cm. Europa Środkowa, 1 ćw. XIX w.
Komoda o kształtach typowych dla początku wieku, kiedy to przemijający styl klasycystyczny silnie oddziaływał na biedermeier. Elegancka i skromna jednocześnie,
w dobrym stanie zachowania.
6 000 zł
916
Para luster biedermeierowskich
rama prostokątna o falistym przekroju, wsparta na prostym cokole, zakończonym półwałkiem, zwieńczona szeroką deską, zakończoną falistym gzymsem
i nałożoną na niego deską z dwóch esownic;
sosna, fornir – mahoń; 162 x 62,5 x 7 cm.
Europa Środkowa, ok. 1830.
Lustra w stylu biedermeier, o klasycznej dla tego typu mebli formie i skromnej dekoracji z listwy ondulowanej.
3 500 zł
130
rzemiosło artystyczne
917
917
Cztery krzesła i stół w stylu neorokokowym
stanowiące zestaw o falistych elementach szkieletu. Stół o zbliżonym do owalu blatem
o falistym zarysie, z oskrzyneiniem rzeźbionym i wyciętym u dołu faliście, wsparty
na czterech silnie giętych, esowatych nogach, spiętych u dołu krzyżowym wiązaniem
z „muszlową” dekoracją pośrodku. Na blacie szyba. Krzesła z balonowymi,
podrzeźbianymi oparciami, wyściełane na siedzeniach, wsparte na czterech nogach,
przednich esowatych, tylnych szablastych. Oparcie przewężone pośrodku i spięte falistą
łączyną, którą podobnie jak zwieńczenie ozdobiono rzeźbionymi ornamentami roślinnymi.
Siedzenie rozszerzone ku przodowi. Oskrzynienie u dołu faliście wycięte.
Materiał: krzesła - konstrukcja – buczyna; fornir – mahoń; stół:
konstrukcja – sosna; fornir – mahoń; krzesła – 95 x 44 x 44 cm; stół - 76 x 106,5 x 75 cm.
Europa Środkowa, krzesła – ok.. 1840/50 i stół – ok. 1860
Meble posiadają typowe cechy stylu z około połowy XIX wieku, kształtowanego pod wpływem
rokoka wiktoriańskiego. Te same elementy, czyli zaokrąglone, ale nie tapicerowane oparcia
krzeseł oraz esowate nogi przednie były wykonywane nadal w 2 poł. XIX wieku w całej Europie
Środkowej. Suchy akant i płaskość ramiaków oparcia będąca jeszcze nawiązaniem do
przebrzmiałego biedermeieru, wskazują na wczesne wykonanie omawianych krzeseł
u początku nowej fali mody na rokoko. Natomiast stylistyka stołu bliska jest końcowej fazie tego
periodu w latach 60., na co wskazuje forma blatu oraz silnie profilowane, fantazyjne podnóże.
918
4 500 zł
918
Stół w stylu art deco
z prostokątnym blatem o zaokrąglonych narożach i szerokim oskrzynieniu, rozsuwanym, wspartym na czterech toczonych kolumnach umieszczonych na
platformie kształtem nawiązującej do blatu. Kolumny u dołu ujęte toczonymi, pozłacanymi bazami, podobnej formy nóżki wspierające platformę. Poły blatu
po jego rozsunięciu wspierane na ukrytych w oskrzynieniu bramkach o graniastych nogach; sosna, fornir – palisander; 79,2 x 122,6 x 102 cm; dwa wkłady:
42 x 102 cm dają możliwość powiększenia blatu do ok. 290/300 x 120 cm. Europa Zachodnia (?), ok. 1925-30
Stół z uwagi na formę mógł być używany w gabinecie do celów konferencyjnych. Uniwersalny, prosty kształt nawiązuje do mebli o klasycyzującym charakterze, modnych
zarówno w XIX, jak i na pocz. XX w.
4 600 zł
131
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
To nie koniec
Zapraszamy na wieczorną sesję on-line
Szanowni Państwo
Ograniczona pojemność katalogów aukcji tradycyjnych zmusza nas do prezentowania dalszej oferty aukcyjnej
w formie aukcji on-line. Znajdziecie tu Państwo nie tylko obiekty w bardzo atrakcyjnych cenach, które były oferowane na
wcześniejszych aukcjach, ale także dużą ilość nowych, ciekawych eksponatów.
U wielu naszych klientów aukcje internetowe budzą obawy. Sposób uczestniczenia w licytacji nie jest jednak
uwarunkowany dobrą znajomością obsługi komputera. Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, zachęcamy do składania
zleceń u pracowników Rempexu w takiej samej formie jak na aukcjach tradycyjnych (zlecenia telefoniczne lub stałe).
W sesjach można również uczestniczyć za pośrednictwem portalu Artinfo.
Z naszej strony gwarantujemy Państwu rzetelność opisów wykonanych przez rzeczoznawców i ekspertów oraz
potwierdzenia autentyczności do każdego zakupionego obiektu.
Katalog aukcji on-line znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.rempex.com.pl i www.artinfo.pl
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i życzymy udanych zakupów.
132
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Roman SERAFIN (1912-1992)
Album z fotografiami - Zakopane
album z zestawem 19 fotografii, oprawa albumu skórzana z dekoracjami wytłaczanymi w skórze;
fotografie czarno-białe, papier fotograficzny, wymiary fotografii: 18 x 24 cm;
każda z fotografii sygnowana u dołu (z lewej lub prawej strony): Fot R Serafin; fotografie podpisane
(podpisy pod fotografią w albumie)
1 000 zł
Jerzy MILLER (1921-1985)
Panorama Warszawy, 1958
miedzioryt, akwarela, kredka; 16 x 28,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Miller 1958; napis autorski l. d.: miedzioryt barwiony
400 zł
Paweł STELLER (1895-1974)
Nad stawem, 1931
drzeworyt, papier; 19,1 x 14,1 cm (klocek);
sygn. p. d.: P. Steller 1931; opis autorski l. d.: Drzeworyt – Nad stawem
400 zł
133
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
Antoni KIERPAL (1898-1960)
Ulica Kozia w Warszawie
akwarela, ołówek, kredka, papier; 23,5 x 33 cm (w świetle oprawy)
sygn. l. d.: Antoni Kierpal / Warszawa
Na odwrocie drukowana nalepka z informacją o artyście.
800 zł
Frantiśek TOMAN (1886-1942)
Widok na Hradczany
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 30,5 x 45,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. p. d.: Fr. Toman
800 zł
Stanisław JANOWSKI (1866-1942)
Niedzica, 1905
olej, płótno naklejone na tekturę; 29 x 47 cm;
sygn. i dat. l. d.: Panu Stanisławowi Winterowi / w przyjaznym upominku / ST.
JANOWSKI. 1905.
2 700 zł
134
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976)
Na brzegu morza
olej, płótno naklejone na tekturę; 46,5 x 65 cm;
sygn. p. d.: St. Żurawski
3 500 zł
Ludwik NAWOJEWSKI (1863-1930)
Martwa natura z grzybami i ogórkami, 1922
olej, tektura; 34,5 x 45 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: L.NAWOJ / 1922
Na odwrocie nalepki: z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie z
Salonu Dorocznego 1922/23 z autorem, tytułem, ceną, podpisem i datą 24.
11. 1922; z numerem 52427 z nieczytelnym opisem oraz z zakładu
ramiarskiego Wacława Kozarzewskiego z Warszawy, ul. Marszałkowskiej 61
2 500 zł
Malarz nieokreślony, XIX/XX
Jesień
olej, sklejka; 47 x 57,5 cm;
sygn. p. d.: nieczytelna
7 600 zł
135
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
Felicja PACANOWSKA (1907-1975)
Portret mężczyzny w okularach, 1972
litografia, papier; 65 x 48 cm;
sygn. i dat. p. d.: F. Pacanowska / 1972
700 zł
Felicja PACANOWSKA (1907-1975)
Pies, 1954
litografia, papier; 42 x 32,7 cm;
sygn. i dat. l. d.: F. Pacanowska 54;
Na odwrocie pejzaż w technice akwareli (przekreślony) i napis ołówkiem: chien fait/a rome ?
700 zł
Tadeusz KANTOR (1915-1990)
Figury, ok. 1961
serigrafia, papier; 39,8 x 29,4 cm;
sygn. ołówkiem p. d.: T Kantor, napis l. d.: 51/300
800* zł
136
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Henryk PŁÓCIENNIK (ur. 1933)
Monotypia +, 2012
monotypia, papier; 45 x 33,5 cm (wymiar kompozycji),
61 x 47 cm (wymiar arkusza);
sygn. dat. i opis u dołu ołówkiem: "Monotypia+" 1/1. (AP.) 2012 r.
Henryk Płóciennik
1 200 zł
Pablo PICASSO (1881-1973) -według
Mężczyzna
litografia barwna, papier; 62 x 47,5 cm (wymiar kompozycji),
76,7 x 57 cm (wymiar arkusza)
sygn. w obszarze kompozycji l. g.: Picasso
oraz napis ołówkiem l. d.: 171/2000
800 zł
Salvadore DALI (1904-1989) -według
Bezczas
litografia barwna, papier; 32,7 x 47,5 cm (wymiar kompozycji),
50,5 x 65,5 cm (wymiar arkusza);
sygn. w obszarze kompozycji śr. d.: Dali / 1951 oraz napis
ołówkiem l. d.: MCLXVII/MM i sucha pieczęć
1 000 zł
137
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
Włodzimierz FINKE (ur. 1945)
Pocałunek, 2013
technika mieszana (gwasz, długopis, pastel, ołówek, collage), papier; 69 x 49 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. piórem p. d.: Finke Władysław 2013/: „Pocałunek”
Na odwrocie napis długopisem: „Pocałunek” / Finke Włodzimierz/ 2013/ akryl/ collage
2 600 zł
Witold ABAKO (ur. 1958)
Andrzej Wróblewski, 2006
akryl, płótno; 50 x 40 cm;
sygn. p. g.: ABAKO '06;
Na odwrocie napis autorski: WITOLD ABAKO 2006/ AKRYL 40 x 50/ „ANDRZEJ WRÓBLEWSKI”
3 300 zł
Helena CYGAŃSKA-WALICKA (1913-1989)
Wnętrze amonitu, 1968
olej, płótno; 92 x 73 cm; sygn. i dat. p. d.: H. C. Walicka 68
na odwrocie napis autorski: 1968 r/ 92x73cm / Helena CYGAŃSKA-/ WALICKA / „Wnętrze amonitu” oraz nalepka z BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH OLSZTYNZAMEK
1 050 zł
138
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Volodymyr GONCHARENKO (ur. 1947)
Motyw secesyjny, 2008
olej, płótno; 65 x 81 cm;
sygn. l. d.: B Goncharenko/ 2008
Na odwrocie napis autorski: W.Goncharenko/ “Motyw secesyjny”/(…) olej/ 65 x 81
2 500 zł
Robert SZCZEBIOT (ur. 1987)
Brama, 2011
olej, płótno; 64,5 x 44,5 cm;
sygn. p. d.: R. Szczebiot / '11;
Na odwrocie napis autorski: „Brama”/ 2011/ Robert Szczebiot
1 800 zł
Andrzej KONWERSKI (ur. 1941)
Postać O., 1985
olej, płótno; 65 x 65 cm;
sygn. l. d.: A. Konwerski
na odwrocie na krośnie napis: 04-12-008, na blejtramie napis autorski?: „Postać O”.
oraz nalepka z BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w LEGNICY z autorem,
tytułem, wymiarami, techniką oraz rokiem powstania: 1985
2 800 zł
139
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
Talerz ze wzorem Meduza
płaski talerz z czerwono- pomarańczowo- żółto-czarnym wzorem z głową Meduzy pośrodku
lustra; porcelana, druk naszkliwny barwny; wys. 2 cm, średn. 31 cm;
sygn. drukiem czarno –złotym: czarne koło z maską Meduzy, wpisaną w krąg z meandrem,
wyżej: Rosenthal/ Germany, niżej: VERSACE/ Medusa.
Niemcy, Rosenthal GmbH, wyrób linii Rosenthal meets Vesace, proj.Gianni Versace
(194-1997) z lat 80./90.XX w. , wzór realizowany gł. na porcelanie i szkle użytkowym.
2 000 zł
Sosjerka serwisowa z monogramem N pod koroną
empirowa, łódkowa, na stopce; pod szerokim wylewem złocony monogram N wpisany w
arabeskę, pod koroną; krawędzie złocone; porcelana, złocenia; wys. 17 cm, dł. 25 cm;
sygn. drukiem ceglastym N pod koroną, niżej: 60, z boków półkoliście: DORE / A SEVRES;
druk zielony w podłużnym owalu: S. 60.
Francja, manufaktura w Sévres, okres II Cesarstwa (1852 – 1870), rok 1860
Puzderko – jajko
700 zł
puzderko w formie strusiego jaja, z malowanym motywem złotej taśmy – wstążki,
przewiązującej jajko wzdłuż i w poprzek, z kolistą kompozycją kwiatową pośrodku wieczka,
na skrzyżowaniu złotych taśm; porcelana, złocenia, farby naszkliwne; wys. 13 cm, 18 x 14 cm;
sygn. drukiem szaro – złotym: w trójkącie C, niżej: Chodzież.
Fabryka fajansu i porcelany w Chodzieży, lata 60.XX w.
400 zł
140
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Nóż i widelec do pieczystego
z trzonkami z blachy srebrnej dociążonej dekorowanej ornamentem rokokowym i ostrzami
stalowymi, umieszczone w introligatorskim etui z nazwą sprzedawcy i adresem;
srebro, stal; dł. noża 33 cm, widelca 27 cm
Francja, k. XIX w.
300 zł
Kubek z uszkiem
gruszkowaty, u dołu zdobiony ornamentem neorokokowym, powyżej którego grawerowany napis z
datą – FMB (wiązane) 16 Grudnia 1847; z boku łamane, taśmowe ucho; wnętrze złocone;
srebro próby 12; wys. 7,1 cm, szer. 7 cm, głęb. 5,2 cm; waga 59,5 g
Warszawa, złotnik Karol Malcz, ok. 1847.
400 zł
Dzbanek do kawy
na okrągłej stopie, gruszkowaty, gładki, zwieńczony kwiatem, z trójkątnym wylewem, z liściastym
uchem; pod górną krawędzią palmetki;
srebro cechowane; wys. 20 cm, szer. 11 cm, głęb. 9,6 cm; waga 326 g.
Egipt, XX w. (po 1946)
1 500 zł
141
197 AUKCJA - SESJA ON-LINE
Kilim w tonacji niebieskiej, turecki
środek prostokątny, z wpisanym sześciobokiem i rombem; bordiura
trójpolowa, wypełniona wzorem ukośnych pasów, rombowej kraty i
rombowych szlaczków; przeważające kolory – odcienie szafiru i błękitu,
ponadto róż, czerwień i amarant; na jednym z naroży od spodu prostokątna
metka z godłem Turcji i napisem „GARANTIE D’ORIGINE”; pozostałe napisy
nieczytelne; wełna, bawełna; 200 x 286 cm.
Turcja, XX w.
600 zł
Zegarek kieszonkowy
w podwójnej, odkrytej kopercie z białego metalu; tarcza biała, osłonięta szkiełkiem; cyfry godzinowe czarne, arabskie; cyfry minutowe arabskie, czerwone; u góry
tarczy napis: „W. GRABAU / WARSZAWA”; u dołu: „CH. F. TISSOT & FILS / LOCLE”; zewnętrzna koperta gładka, po jej wewnętrznej stronie nr fabr. „412031”
oraz znak firmy TISSOT; na kopercie wewnętrznej powtórzone napisy takie, jak na tarczy; na mostku mechanizmu napis firmowy: „CH. F. TISSOT & FILS / LOCLE”;
biały metal, mosiądz, stal, szkło; średnica 5,2 cm; wys. z główką naciągu i ruchomym uszkiem 7 cm.
Warszawa, zegarmistrz Władysław Grabau, czynny jako mistrz od 1873.
Zakład jego mieścił się przy Nowym Świecie; na początku XX w. nawiązał współpracę z firmą szwajcarską TISSOT; sprowadzane z Locle mechanizmy montował w swojej
pracowni; w latach 1910-1917 pełnił funkcję Starszego w Zgromadzeniu Zegarmistrzów Warszawskich; firma czynna była po jego śmierci i przetrwała do 1939.
600 zł
Kilim w motywy kwiatowe
pole środkowe w kilku odcieniach brązu, pokryte wzorem stylizowanych kwiatów – pojedynczych gałązek i bukiecików; tło bordiury piaskowo-beżowe, z motywem
gałązek kwiatowych; kwiaty niebieskie, żółto-różowe, biało-różowe, liście seledynowe i malachitowe; wełna, len; 97 x 192 cm. Polska, lata 30. XX w.
800 zł
142
25 WRZEŚNIA GODZ. 21:00 www.artinfo.pl
Biurko
z prostokątnym blatem, wsparte z lewej strony na szafce zamykanej żaluzją,
a z prawej na dwóch graniastych nogach spitych prostą łączyną. Po zsunięciu ku
dołowi żaluzji we wnętrzu szafki cztery szuflady. Miedzy łączyną nóg,
a oskrzynieniem pośrodku trzy listwy; dębina, sosna; 70,3 x 85 x 51 cm.
Polska, ok. 1930-35
Podobne modele biurek, wykonywane w różnych wariantach były w Polsce
międzywojennej wykorzystywane w wielu instytucjach do celów biurowych. Powstawały na
konkretne zamówienia w fabrykach mebli na terenie całego kraju.
1 100 zł
Biblioteczka
dołem cokół z gładkimi ściankami; frontowe naroża mebla ścięte; drzwiczki
dwuskrzydłowe, oszklone, ujęte ćwierćwałkowymi i perełkowymi listwami; szyby
drzwiczek zamknięte łukowo, w narożach snycerskie zdobiny z motywem akantu;
wewnątrz 4 półki; górny wieniec opasany profilowanymi listwami i perełką;
drewno dębowe, szkło; wys. 192,5 cm, szer. 95 cm, głęb. 49 cm.
Niemcy, lata 20. XX w. Mebel po konserwacji i przeróbkach.
2 000 zł
Stół eklektyczny
na 4 toczonych, masywnych tralkowych nogach zakończonych kulami
i opatrzonych mosiężnymi rolkami; nogi zespolone rozbudowaną łączyną zbliżoną do
litery „X”; pośrodku umieszczony trzon w tym samym kształcie, co nogi; listwa pod
trzonem wsparta na 3 kulach z rolkami, ułatwiającymi przemieszczanie ciężkiego
mebla; dekoracja oskrzyni – snycerska, z motywem kaneli, akantów i wolut; blat
prostokątny, o zaokrąglonych narożach; sosna, dębina; mosiądz; wys. 77 cm, szer.
124 cm, głęb. 94 cm; Niemcy, 4 ćw. XIX w.
Stół konserwowany, przerabiany.
1 800 zł
143
INDEKS NAZWISK ARTYSTÓW
Alvar S. - 505
Andrzejewski Sz. – 109
Aronson N.L. – 205
Axentowicz T. – 122
Babicz J. – 303
Bieszczad S. – 159
Bogusz M. – 418
Bohuszewicz J. – 129
Bończa-Rutkowski W. – 137
Brzozowski T. – 314
Carlini G. – 164
Carmiencke D. – 139
Châtelain H.A. – 821
Chrząszcz J. – 419
Cybis J. – 414
Dobkowski J. – 420
Egry J. – 146
Eibisch E. – 010, 133
Epstein H. – 126
Filipkiewicz S. – 131
François H. – 501
Gałek S. – 147
Grodzicki K. – 107
Gutowski W.I. – 007
Hasior W. – 427
144
Hayder F. – 415
Hermanowicz H. – 003
Hernich A. – 204
Hofman W. – 143, 144, 145
Homann J.B. – 820
Hrynkowski J. – 127, 412
Issaieff J. G. – 313, 409
Jaxa Małachowski S. – 123
Just S. – 128
Kantor T. – 105, 304, 306
Kasprowicz J. – 121, 124
Kawiak T. – 504
Kisling M. – 119
Kondek W. – 424
Korecki W. – 138
Korzeń N. – 106
Kossak J. – 154, 156
Kossak W. – 152, 153
Kozakiewicz A. – 140
Krawczyk J. – 413
Krcha E. – 157
Kruszelnicki M. – 125
Krynicki N. – 101, 102, 103
Kulisiewicz T. – 011
Kuskowski S. – 417
Lebenstein J. – 403
Lichtenstein R. – 302
Lotter T.C. – 822
Łopieński I. – 005
Łopiński A. – 503
Malczewski J. – 110
Minkowski M. – 151
Młodożeniec S. – 421
Moniuszko J.Cz. – 150
Muter M. – 130
Neumann A. – 158
Norblin J.P. – 008, 015
Nowosielski J. – 305, 309
Nỳdl M. – 301
Picasso P. – 501
Pomorski R. – 416
Rudowicz M. – 426
Santerre J.B. – 165
Seydel H. – 104
Sętowski T. – 307, 401
Sowiak R. – 425
Stankiewicz J. – 004
Starowieyski F. – 310, 404, 406
Stażewski H. – 411
Strumiłło A. – 312
Stryjeńska Z. – 112, 113
Szajna J. – 407
Ślewiński W. – 149
Taranczewski W. – 402
Tchórzewski J. – 408
Tomaszewski A. – 311
Trusz I. – 136
Urbański J. – 422
Vian H. – 816
Wasilewski Cz. – 155
Weinbaum A. – 132
Weiss W. – 013, 014, 134, 135,
141, 148
Wijnants J. – 166
Winiarski R. – 410
Witold-K – 423, 502
Wittig E. – 206
Wojnarski J. – 001
Wojtkiewicz W. – 115
Wróblewska K. – 006
Wyczółkowski L. – 114
Wygrzywalski F.M. – 111, 120, 142
Żechowski S. – 308, 405
Żurakowski A. – 207, 208

Similar documents

Katalog - Warszawskie Targi Sztuki

Katalog - Warszawskie Targi Sztuki akwarela, tektura, 35,5 x 50 cm (w świetle oprawy); sygn. p. d.: MJabłoński (ołówkiem); Na odwrocie dwie nalepki wystawowe: z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1951 r. z tytułem: P...

More information