TISKANI MEDIJI /PRINTED MEDIA:

Transcription

TISKANI MEDIJI /PRINTED MEDIA:
TISKANI MEDIJI /PRINTED MEDIA:
Pogostost, Medij /Frequency, Media
DNEVNIKI / DAILY:
Kamniški občan
TV Večer
Kapital
Vestnik MS
Delo
Kmečki glas
Vikend magazin
Dnevnik
Kommers oglasnik
Zasavc
Ekipa
Kvadrati
Ţurnal
Finance
Lady
Primorske novice
Lea
Primorski dnevnik
Lisa
Slovenske novice
Mladina
Sportske novosti
Moj dom
ABC zdravja
Večer
Moje zdravje
ABC zdravja Plus
Ţurnal 24
Naš čas
Aktiv.si
Nedeljski dnevnik
Ambient
Nedelo
Ampak
Neodvisni lokalni časopis - Prepih
Auto Bild
Nika
Avto + šport
Nova
Avto focus
Novi Glas
Avto foto market
Novi tednik
Avto-dom
Novice Slovenske Konjice
Bančni vestnik
Obrazi
BELLA DONA
Odprta kuhinja
Bistriške novice
OK!
Bravacasa
Ona
Bukla
Panorama - Slovenska Bistrica
Cool
Pilot
Cosmopolitan
Pogledi
Delo in dom plus
Polet
Deţelne novice
Posavski obzornik
Dita
Računalniške novice
Dolce Vita
Reporter
Domače novice - Slovenske Gorice
Rogaške novice
Dr. - brezplačnik
Savinjske novice
Ekonomska demokracija
Slamnik
Elle
Stop
EPI center
Story SLO
Eva
Svobodna misel
EVO
Šolski razgledi
FHM
Štajerski tednik
Gea
TV Okno
Glas gospodarstva
TEDNIKI IN
ŠTIRINAJSTDNEVNIKI /
WEEKLY AND
BIWEEKLY:
7 dni
Anja
Antena
Avto Magazin
Bonbon
Celjan
City magazine
Delavska enotnost
Delo - Sobotna priloga
Delo in dom
Demokracija
Denar in
Dnevnikov objektiv
Dobro jutro
Dolenjski list
Domţalske novice
Druţina
Gloss ekspres
Gorenjski glas
Hopla
Jana
Jeseniške novice
MESEČNIKI /
MONTHLY:
Glasnik občina Divača
Moj mikro
Študent
Glasnik občine Škofljica
Moje finance
The Slovenia Times
Global
Monitor
Trgovina (priloga Financ)
Gloss
Monitor PRO
Udarni list
Goriška
Motorevija
Vip
Gradbenik
Naš časopis
Viva
Gradnja in bivanje (priloga Financ)
Naš dom
Vzajemna
H.O.M.E.
Naša lekarna
Vzajemnost
Hausbau
Naša ţena
Zdrave novice
Hišni zdravnik
Novi medij
Zdravje
Horizont
Obrtnik
Zeleni glas
IRT 3000
Ognjišče
Ţiva (priloga Dolenjski list)
Isis
Ona plus
Zvezde Celja
Istra
Pet zvezdic
Izobraţevanje (priloga Financ)
Pil
Joker
Playboy
Joy
Podjetnik
Kamniške Novice
Pogled (priloga Ciciban)
BTC City – To je moje mesto
Katedra
Poslovna asistenca
City Center
Klik
Potepanja
Diners Club Magazine
Kmetovalec
Premiera
Dita
Kranjski glas
Pri nas doma
Elle Dekor
Kras
Primorski utrip
Flair
L&Z
Prometni vestnik
Gled ga
Le Monde Diplomatique
Ptujčan
GT strokovna revija za gostinstvo,
turizem in prehrano
Lepa & Zdrava
Publika
Kongres
Lipov list
Reader's Digest Slovenija
Korak
Lisa čarovnija okusa
Ritem in plus
Loški glas
Lisa Moje stanovanje
Rudar
Mariborčan
List - Revija za kulturo in druga
vprašanja občine Šoštanj in širše
Salon
MM kreativ
Sensa
MQ - Zdruţenje managerjev Slovenije
Skupaj za zdravje človeka in narave
Novice občine Juršinci
Sladkorna bolezen
Novice občine Rače Fram
Smrklja
Perfect Wedding
Sneţnik
Piar na kvadrat
Sokol
Podjetniški kapital
Spekter
Potovanja in stil - P&S
Svet & ljudje
Prepletanje
Svetovalec varčujem z energijo
Rina
Šentjurske novice
Salon Slovenija
Logistika (priloga Financ)
Mama
Mama in dojenček
Manager
Mariborski utrip
Mehanik in voznik
MM - Marketing magazin
Mobinet
Modna
Moj malček
OBČASNIKI /
OCCASIONALY:
Sporto magazin
Svet nepremičnin
Šport
Štajerski oglasnik
Turizem
Ure
Vita
Wellnes
Zlati kapital