BANČNI MANAGEMENT

Transcription

BANČNI MANAGEMENT
Enajsti mednarodni seminar za finančne strokovnjake iz bank,
zavarovalnic in podjetij
BANČNI MANAGEMENT
od 28. do 30. maja 2012 v Miločeru, Črna gora
“KAKO PO KRIZI DO BANK IN FINANC ZA LJUDI,
PODJETJA IN DRŽAVO”
Generalni sponzorji:
Sponzorji:
Komu je seminar namenjen?
Namenjen je predvsem srednjemu in višjemu managementu v bankah in podjetjih, strokovnjakom
na področju bančništva in zavarovalništva ter financ.
Način dela
Seminar bo potekal v obliki predavanj, ki bodo dopolnjena s primeri in izkušnjami iz prakse.
Pomemben del seminarja bo namenjen medsebojnim razgovorom, izmenjavi izkušenj in
navezovanju poslovnih stikov.
PROGRAM
Ponedeljek, 28. maja 2012
18.00 – 18.15
18.15 – 19.15
Uvod; Ivan Ribnikar
Kaj se dogaja v bankah in gospodarstvu nasploh;
Velimir Bole
Torek, 29. maja 2012
09.00 – 12.00
Novosti v regulaciji in nadzoru finančnih institucij na področju
kapitalskih zahtev, likvidnosti in finančnega vzvoda;
Bojana Miailović,
Matej Krumberger, Mojca Piškurić, Andrej Plos
12.00 – 13.00
Finančna stabilnost in makro nadzor finančnega sektorja;
Periša
Ivanović, Borut Repanšek
16.30 – 19.30
Aktualne teme s področja poslovanja bank (bančništvo na drobno,
transferne cene, trženje nebančnih storitev, kadri); Robert Kleindienst, Marko
Jernejčič, Barbara Smolnikar, Vesna Vodopivec
Sreda, 30. maja 2012
09.00 – 13.00
Problemi velike zadolženosti in nezadostne rasti bančnih posojil; Ivan
Ribnikar, Božo Jašovič, Marko Košak, Peter Groznik
Okrogla miza: “KAKO PO KRIZI DO BANK IN FINANC ZA LJUDI, PODJETJA IN
DRŽAVO”; Gligor Bishev, Aleš Hauc, Božo Jašovič, Ivan Ribnikar, idr.
2
ORGANIZACIJA
Seminar se bo začel 28. maja 2012 ob 18.00 uri in zaključil 30. maja 2012 ob 13.00 uri.
Potekal bo v hotelu Maestral, Miločer-Sveti Stefan, 81330 Budva, Črna gora. Podrobnejše
informacije o hotelu lahko dobite na telefonu: +382 33 410 143 ali na internetni strani:
www.maestral.info.
V hotelu smo rezervirali določeno število sob po cenah:
- 1/1 soba (prenočišče z zajtrkom) 95,00 EUR,
- 1/2 soba (prenočišče z zajtrkom) 79,00 EUR.
Turistična taksa, prijava in zavarovanje niso vključeni v ceno.
Prosimo, da si dokončno rezervacijo v hotelu uredite sami, na tel. št.: + 382 33 410 143, ali na
e-naslovu: [email protected], [email protected]. Plačilo je možno z
gotovino in plačilnimi karticami Mastercard, Maestro i Visa.
Prijave na seminar sprejemamo do vključno 24. maja 2012 na naslov: Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, na e-naslov: [email protected],
[email protected].
Kotizacija za seminar z e-gradivom znaša 390,00 EUR (DDV-ja ni potrebno plačati, ker bo
izvedba seminarja potekala izven Slovenije). Račun vam bomo posredovali po končanem
seminarju.
Morebitne odjave bomo upoštevali do 24. maja 2012, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.
Uradni jezik na seminarju bo nekdanji srbo-hrvaški jezik.
Dodatna pojasnila lahko dobite na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (kontaktna oseba Maja Černe
ali Zdenko Rojec) na tel. št.: + 386 (1) 5892 491, + 386 (1) 5892 494, e-naslovu:
[email protected], [email protected].
3
PRIJAVNICA NA SEMINAR
BANČNI MANAGEMENT
Ime in priimek
Podjetje/banka
Delovno mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naročil:
Banka/podjetje: ______________________________________________
Naslov banke/podjetja: ________________________________________
Ime in priimek osebe, ki je izvršila prijavo: __________________________
E-naslov/telefon