Oktober 2013.pdf

Comments

Transcription

Oktober 2013.pdf
•
•
•
•
•
•
•
•
V soboto, 12. in 26. oktobra, ob 10. uri, bodo pevske vaje za otroški
pevski zborček. Vabimo vse otroke, ki radi prepevajo.
V nedeljo, 13. oktobra, po 9. maši, ima Frančiškova družina mesečno
srečanje.
V nedeljo, 13. in 27. oktobra, ob 10.30 uri, bo maša z otroki. Posebej
vabljene družine. V nedeljo 13. 10. sodelujejo veroučenci 9. razreda, v
nedeljo 27. 10. pa veroučenci 2. razreda.
V nedeljo, 20. oktobra, imata zakonski skupini »kostanjev piknik« pri
Zavčevih.
V tednu po 20. oktobru bomo spovedali otroke pri veroučnih urah.
V soboto, 26. oktobra, bo na Brezjah potekal dan Frančiškove
duhovnosti. Vabljeni vsi, ki jih navdihuje sv. Frančišek.
V nedeljo, 27. oktobra, ob 18. uri, vabimo k Svetemu Ožbaltu k molitvi
za mir v Duhu Assisija.
Na praznik Vseh svetih bodo na pokopališčih molitvena bogoslužja:
novo rogozniško ob 14. uri; staro rogozniško ob 15. uri; mestno, skupaj
z občinsko komemoracijo, 30. oktobra, ob 13. uri.
NE POZABITE!
V NOČI IZ SOBOTE, 26. OKTOBRA, NA NEDELJO, 27. OKTOBRA,
PREHAJAMO NA ZIMSKI ČAS. URNE KAZALCE BOMO POMAKNILI ZA
URO NAZAJ. VEČERNE MAŠE BODO OB 18. URI.
V SEPTEMBRU 2013
smo krstili:
Tilna Jereneca, Mariborska 20,
Vala Gašperiča, Podvinci 56,
Gajo Guček, Kocbekova 4, Celje,
Glorijo Markič, Mejna 9,
Lovra Rotarja Čeha, Linhartova 1.
smo poročili:
Boštjana Paherja in Tamaro Murko, oba Svetinci 36 a.
so odšli k Bogu:
Anton Mohorič, Mežanova 12,
Alojz Bezjak, Spuhlja 23.
Izdaja: Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel, Minoritski trg 1, SI - Ptuj,
tel: 0590 73000, www.kloster.si
Odgovarja: p. Mirko Pihler, župnik moderator
Oktober
2013
ROŽNOVENSKA POBOŽNOST
Poleg maja je oktober Marijin mesec. V
maju obhajamo šmarnice, v oktobru pa
rožnovensko pobožnost. Vsak dan molimo
rožni venec, ki ga vsi papeži močno
priporočajo. Sveti pater Pij je imenoval rožni
venec »orožje za obrambo in rešitev, ki nam
ga je podarila Marija, da ga uporabimo proti
zvijačam peklenskega sovražnika«. Vsem, ki so patru Piju bili blizu, je
razlagal: »Če sta Brezmadežna v Lurdu in še bolj brezmadežno Srce v Fatimi
vztrajno priporočala molitev rožnega venca, ali morda to ne pomeni, da ima
ta molitev izjemno vrednost za nas in za naše čase?«
Če še ne verjamemo, moramo začeti verjeti, da nas lahko samo molitev
reši iz zmešanih in čudnih situacij, ki jih gledamo, doživljamo in ki jih bridko
čutimo na lastni koži in v duši. Nedvomno drži, da ne samo molitev, ampak
tudi delo. Vendar do zdaj je bilo samo delo, delo in delo, molitve pa bore
malo. Če nam je všeč ali ne, je potrebno priznati, da se premalo prosi za
Božji blagoslov, da bi lahko delo imelo pravi uspeh, z njim pa notranje
zadovoljstvo.
V naši cerkvi molimo rožni venec vsak dan pred sveto mašo, razen ob
nedeljah, ko patri zaradi priprave na sveto mašo ne utegnemo. Zato vas
vabimo, da se nam med tednom pridružite pri molitvi in ob nedeljah pred
sveto mašo začnete sami z glasno molitvijo rožnega venca.
Rožnovensko pobožnost v oktobru smo oblikovali tako, da pred jutranjo
mašo (ob 7.10h) molimo rožni venec,
ob koncu maše pa litanije Matere
Moli, moli rožni venec
Božje. Pred večerno mašo (ob 18.30h)
ljubljeni slovenski rod!
slovesno molimo rožni venec in litanije
Zvesto nad teboj
Matere Božje, med mašo pa beremo
počival bo Marijin
Ptujskogorske »Šenvoršce«, ki jih je
blagoslov!
uredil in zbral p. Janez Šamperl in so jih
napisali različni avtorji. Lepo vabljeni!
NAŠI RAJNI in SVETE MAŠE
CERKVENO PETJE
Pred nami je mesec november, mesec
naših rajnih. Prvega novembra obhajamo
praznik Vseh svetih, takoj naslednji dan pa
Spomin vseh vernih rajnih. Najprej se bomo
spomnili vseh, ki so že v nebesih in so sveti,
nato pa vseh, ki se še očiščujejo in v vicah
trpijo posledice grešnega življenja na zemlji.
Vsi ljudje v času okrog prvega novembra množično obiskujemo naše
drage rajne na pokopališčih. Ob vsej skrbi za lepo urejenost groba, pa
kristjani nikar ne pozabimo na molitev za rajne. Kaj pomaga lepo urejen
grob poln cvetja in sveč, ko duša pokojnega hudo trpi v vicah in nihče zanjo
ne moli? Vedeti moramo, da duše, ko so v vicah, zase ne morejo storiti prav
nič. Nič, popolnoma nič. Bog, pa lahko po daritvi svetih maš nakloni
ogromne milosti. Na ta način jim lahko pomagamo in zanje darujemo svete
maše, pri teh sodelujemo in naše iskreno sodelovanje pri teh mašnih
daritvah prinesemo kot dar nebeškemu Očetu. Prav to bi radi poudarili, da
našim rajnim, če so potrebni naše pomoči, lahko najbolj pomagamo le z
molitvijo in daritvijo svete maše. V ta namen si boste lahko ob koncu
oktobra v cerkvi vzeli list, na katerega boste zapisali imena vaših rajnih, za
katere bomo nato molili v novembru in vsak torek zvečer darovali eno sveto
mašo.
Tako kot člani nevidne nebeške Cerkve, naši rajni, potrebujejo molitve in
darovane maše, tako tudi člani zemeljske Cerkve potrebujemo pomoč naših
bratov in sester v veri. Večina mašnih namenov, ki jih naročite je za vaše
drage rajne, kar je dobro in potrebno. Ob tem pa želimo spomniti, da tudi
mi še živeči potrebujemo molitve in svete maše. Kajti redko zasledimo
namene kot so npr. za telesno zdravje, za božji blagoslov in
varstvo, za ozdravitev notranjih ran ali
družinskega debla, za razumevanje v
družini, za pravilno življenjsko odločitev…
ali v zahvalo za uslišano prošnjo.
V samostanu nas je šest patrov, se
pravi, vsak pater lahko vsak dan daruje sveto mašo
po naročenem namenu. Zato vas spodbujamo in
vabimo, da radi darujete svete maše, pa naj bodo za rajne
ali za zdravje ali za kakršno koli drugo pomoč ali v zahvalo.
Dar za mašni namen znaša 17 €.
Drugi vatikanski cerkveni zbor je zelo poudaril
lepoto bogoslužja. Le-tega pa si ne moremo
predstavljati brez pevskega zbora. Zato so pevci na
koru enako pomembni kot ministranti pri oltarju.
Hvala Bogu, imamo dober pevski zbor. Zahvaljujemo se organistu in vsem
pevcem, ki se trudijo za lepo petje! Dejstvo pa je, da se naš zbor stara.
Vsako toliko kdo zaradi starosti omaga in tako se zbor številčno zmanjšuje,
novih pevcev pa ni. Zato v imenu zbora vabimo vse, ki imate čut in
sposobnost za lepo petje in dobro voljo, da se pridružite zboru! Vsi smo
odgovorni za bogoslužje, zato če sami nimamo pevskega talenta,
spodbudimo in nagovorimo prijatelja ali soseda, da s svojim glasom da čast
Bogu in veselje ljudem. Korajžno in brez strahu! Vsakega novega pevca
bomo veseli. Pevske vaje so vsak četrtek ob 19. uri. Vabljeni!
Prav tako spodbujamo starše ter dedke in babice, da spodbudijo svoje
otroke in vnuke, k otroškemu pevskemu zborčku. Vsi želimo, da so maše z
otroki lepo pripravljene, za to pa moramo tudi nekaj storiti.
ČRNEC V BELI KOŽI – p. Miha Drevenšek
Naša minoritska provinca je izdala novo knjigo: Pater Miha Drevenšek v
Zambiji. S to knjigo bi radi bratje minoriti na poseben način obeležili drugo
obletnico misijonarjeve smrti. Avtor p. Janez Šamperl na izviren in zanimiv
način prikaže misijonarjevo življenje in delo od rojstva do smrti. Knjigo lahko
dobite v župnijski pisarni.
OSTALA OZNANILA IN DOGODKI ZA MESEC OKTOBER
•
•
•
•
•
V oktobru vas vabimo k skupni in osebni molitvi rožnega venca.
Danes, 6. oktobra, začenjamo »Teden za življenje« (spored na oglasni
deski in v časopisu Družina).
Jutri, 7. oktobra, po večerni maši, vabimo
člane Župnijskega pastoralnega sveta na sejo.
V torek, 8. oktobra, ob 19. uri, imajo sodelavci
Karitas dekanijsko srečanje v Stopercah.
V soboto, 12. oktobra, nas bo obiskala
Frančiškova družina iz Varaždina. Ob 9. uri bo
sveta maša, h kateri vabimo tudi naše
Frančiškove brate in sestre.