V MARCU ČAS MILOSTI SEMINAR NOVE EVANGELIZACIJE – fra

Comments

Transcription

V MARCU ČAS MILOSTI SEMINAR NOVE EVANGELIZACIJE – fra
• V petek in soboto, 11. in 12. aprila, so birmanci
na duhovnih vajah pri sveti Trojici v Halozah.
• V petek in soboto, 11. in 12. aprila, so
animatorji Oratorija na pripravah v Kančevcih.
• V soboto, 12. aprila, ob 10. uri, blagoslov
motoristov in motorjev pred našo cerkvijo.
• Na cvetno nedeljo, 13. aprila, družinski križev
pot pri Sveti Ani v Halozah.
• V velikem tednu bomo spovedovali vsak dan
dopoldan od 9. do 11. ure in popoldan od 16.
do 19.30 ure.
• Od 17. aprila do 4. maja, zaradi velikonočnih praznikov in prvomajskih
počitnic ne bo verouka.
• V sredo, 23. aprila, začetek birmanske tridnevnice pri večernih mašah pred
slovesnostjo svete birme.
• Na belo nedeljo, 27. aprila, ob 10. uri, slovesnost svete birme za našo
župnijo in župnijo sv. Jurija, v cerkvi sv. Jurija na Ptuju.
• Na belo nedeljo zvečer, 27. aprila, začetek provincialnega kapitlja naše
minoritske province. Naše delo priporočamo v molitev.
• V četrtek 1. maja, začnemo s šmarnično pobožnostjo. Šmarnice za otroke
bodo vsak dan, razen ob nedeljah, pri sv. Roku, ob 18. uri, v kloštru po
večerni maši, ob 19.30 uri in v Spuhlji v ponedeljek, sredo in petek ob 19.uri.
V MARCU
NAJ VAS OB VELIKI NOČI OD
sveti krst so prejeli:
MRTVIH VSTALI KRISTUS
Matic Baum, Ptuj, CMD 15,
POVEŽE
MED SEBOJ IN VAM
Anej Kmetec, Draženska c. 14f,
DAJE POGUMA V ŽIVLJENJU!
Anej Kostanjevec, Spuhlja 29.
večno zvestobo sta si obljubila:
Amadej Kmetec, Soviče 17 in Nina Pilinger, Draženska c. 14f.
k Bogu po plačilo so odšli:
+ Marjeta Petrovič, Na Tratah 10,
+ Kristina Ivanuša, Ul. 5. prek. br. 16,
+ Janez Šegula, Groharjeva 1,
+ Marija Polanec, Placar 35,
+ Jožefa Skok, Šeronova 1.
Izdaja: Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj,
tel: 0590 73000; http://kloster.si
Odgovarja: p. Mirko Pihler, župnik moderator
April
2014
ČAS MILOSTI
Bližamo se vrhuncu postnega časa.
Pet dragocenih tednov nam je že bilo
podarjenih in z njimi številne priložnosti
za prenovo osebnega in občestvenega
življenja. Čas milosti nas vse močneje kliče, naj se vrnemo h Gospodu, se
tesneje oklepamo Kristusa ter ga znova postavimo v središče svojega življenja.
Postni čas nas kliče, da nase in na druge zremo z Božjim pogledom ljubezni ter
bolj živimo kot bratje in sestre.
Razmislimo, kako zares jemljemo klic postnega časa in kako intenzivno
hodimo po poti krščanske prenove; kakšno mesto dajemo Božji besedi; kako
po njej vstopamo v odnos z živim Bogom; koliko prisluhnemo, ko nas po svoji
besedi nagovarja in razodeva skrivnosti svoje ljubezni; v kolikšni meri nam
Božja beseda usmerja in oblikuje življenje; koliko se dejansko spreminjamo ali
pa ostajamo na površju.
Ko Jezusa postavimo v središče našega življenja se spremenijo odnosi.
Postajamo drugačni, boljši. Skupaj se znamo zahvaljevati, slaviti Boga in živeti
izkušnjo odpuščanja.
Če smo dosedanje priložnosti zamudili, nam ponuja posebno priložnost
radijski misijon, ki ga začenjamo danes in lahko v njem, zlasti v petek, na
spovedni dan, zavzeto sodelujemo. Naj nam bodo zadnji dnevi posta
blagoslovljeni in vsem želimo polno mero milosti vstalega Kristusa!
SEMINAR NOVE EVANGELIZACIJE – fra. IVO PAVIĆ
Seminar nove evangelizacije v Svetem Duhu končujemo v naslednjih dneh.
V ponedeljek in torek (7. in 8. aprila) bo z nami karizmatični duhovnik,
frančiškan iz Bosne, fr. Ivo Pavić. Oba dneva bo bogat
duhovni program: od 17. do 19. ure poučevanje, ob 19.
uri sveta maša in od 20. do 22. ure poučevanje in
molitev. Ves čas bo tudi priložnost za sveto spoved. Vse
to se bo dogajalo v naši cerkvi. Prisrčno vabljeni!
RADIJSKI MISIJON
Radijski misijon na radiu Ognjišče bo od današnje nedelje,
6. aprila, do sobote, 12. aprila. Vodil ga bo jezuit in priznani
umetnik p. Marko Rupnik, ki bo imel vsak dan dva govora: ob
11. in ob 17. uri, ponovitev obeh pa bo ob 21. uri. Posnetki
govorov bodo na voljo tudi na spletni strani radija. V času misijona bo vsak
večer ob 20. uri prenos rožnega venca. Dnevno bo na voljo duhovnik za
telefonski pogovor s poslušalci od 12. do 14. ure in od 18. do 20. ure.
V ta misijon bodo vključene mnoge župnije s celodnevnim spovedovanjem,
tudi naša. Tako bomo na cvetni petek, 11. aprila, dežurni v spovednici ves dan.
Izkoristite to izjemno priložnost!
OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA
Potem, ko smo prehodili že dobršen
del duhovne poti postnega časa, je pred
nami veliki teden, ki je vrhunec
bogoslužnega leta in našega krščanskega
življenja.
CVETNA NEDELJA - spomin Gospodovega slovesnega vhoda v Jeruzalem in
njegovega trpljenja. Pri vseh mašah bomo blagoslovili oljčne vejice in zelenje.
Slovesni blagoslov bo ob 10. uri na samostanskem dvorišču.
Veliki ponedeljek, veliki torek in velika sreda so dnevi pripravljanja,
predvsem pa dnevi, ko boste verniki imeli priložnost obhajati velikonočno
spoved. Krovni dokumenti naše pastoralne prenove in tudi papež Frančišek
zelo naglašajo pomen osebnega srečanja z Jezusom, ki se na imeniten način
uresničuje pri obhajanju zakramentov, še posebej v spovednici.
VELIKI ČETRTEK - spomin Gospodove zadnje večerje, pri kateri je Jezus
postavil zakramenta sv. Evharistije in mašniškega
posvečenja. Zjutraj maše ne bo. Zvečer ob 19. uri bo
somaševanje z obredom umivanja nog. Med mašo ne
bo spovedovanja. Po maši bo prenos Najsvetejšega na
»Oljsko goro«, kjer bo ura češčenja.
VELIKI PETEK – spomin Jezusovega trpljenja in smrti.
Ta dan ni svete maše. Ob 7.30 uri bomo molili sveti
križev pot in spovedovali. Ob 19. uri bodo obredi velikega petka: bogoslužje
Božje besede, češčenje križa, obhajilo in češčenje pri Božjem grobu.
VELIKA SOBOTA – Jezus počiva v grobu. Ob 7.30 uri bo samostanska
skupnost molila pri Božjem grobu. Blagoslovi velikonočnih jedil bodo vsako
polno uro, od 9. do 17. ure. Pri kapeli na Spolenakovi bo blagoslov ob 15. uri,
pri Svetem Roku pa ob 16. uri. Zvečer ob 19. uri bo velikonočna vigilija:
blagoslov ognja in velikonočne sveče na samostanskem dvorišču, slavje luči in
slovesna sveta maša. S seboj prinesite sveče za krstne obljube!
VELIKA NOČ – praznik Kristusovega vstajenja.
Vstajenjska procesija bo ob 6.30 uri, nato sveta maša.
Ostale maše bodo ob 9., 10.30 in 19. uri, pri Svetem Roku,
ob 9. uri. Pri vseh mašah bo tradicionalno velikonočno
darovanje in voščila s podajanjem rok.
VELIKONOČNI PONEDELJEK. Maše bodo po nedeljskem
sporedu, tudi pri Svetem Roku ob 9. uri.
Prisrčno vabimo k obredom velikega tedna in k mašam na veliko noč!
POLETNO DOGAJANJE ZA OTROKE
Dragi starši, da boste lahko načrtovali in omogočili
otrokom dobro preživete počitnice vas obveščamo:
1. Kot vsako leto tudi letos organiziramo počitnice
na morju v Piranu, za ministrante in otroke iz
pevskega zborčka. Rezerviran imamo prvi teden v
juliju, in sicer od 30. junija do 5. julija 2014.
2. Oratorij za vse tri ptujske župnije bo potekal od 18. do 22. avgusta 2014.
OSTALA OZNANILA IN DOGODKI ZA MESEC APRIL
• Danes, ob 16. uri, vabimo na »Šterntalski« križev pot v Kidričevo. Vodi ga
provincial p. Milan Kos.
• Jutri, 7. marca, po večerni maši (20.00), seja Župnijskega pastoralnega sveta.
• V ponedeljek in torek, 7. in 8. aprila, vabljeni na zadnje dneve seminarja
nove evangelizacije, z gostom fra. Ivo Pavićem.
• V torek, 8. aprila, ob 19. uri, dekanijsko srečanje sodelavcev Karitas v
Kidričevem.
• V sredo, 9. aprila, ob 18.00 uri sestanek za starše birmancev.
• V sredo, 9. in 23. aprila, ob 19.45 srečanje biblične skupine.
• V četrtek, 10. aprila, od 15.00 do 20.00 ure preverjanje znanja za birmance.
• V petek, 11. aprila, celodnevno spovedovanje v okviru radijskega misijona
in spokorno bogoslužje za našo župnijo pri večerni maši.