mihael - Župnija Šoštanj

Transcription

mihael - Župnija Šoštanj
SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Postni čas zaključujemo s svetim velikonočnim tridnevjem:
- na veliki četrtek obhajamo spomin na zadnjo večerjo, kjer se
je »zgodila« prva sv. maša, ko je Jezus po večerji blagoslovil
kruh in ga dal apostolom z besedami »To je moje telo«. Z
besedami »To delajte v moj spomin« pa je apostole
posvetil v duhovnike.
- na veliki petek se spominjamo Jezusove smrtne obsodbe,
njegove smrti na križu in položitve v grob. Na ta dan
zaključimo večerno bogoslužje s češčenjem Svetega rešnjega
telesa v Božjem grobu.
- na veliko soboto postajamo in molimo pri Božjem grobu. Z
blagoslovom ognja želimo pokazati, da nas srečanje z Jezusom
ogreva in nam osvetljuje življenja pot. Blagoslov velikonočnih
jedil nam govori, da je hrana Božji dar.
Slovesno obhajanje vigilije – večernega bogoslužja, pa nas
napolni z radostjo, da je Kristusovo vstajenje od mrtvih
poroštvo našega vstajenja.
GLASILO ZDRUŽENE ŽUPNIJE ŠOŠTANJ - BELE VODE - ZAVODNJE
Aleluja. Aleluja.
Velika noč 2016
Kristus je vstal. Vstali bomo tudi mi.
Spokorno bogoslužje s priložnostjo za sveto spoved
bo v sredo 16. marca ob 18.30 uri v župnijski cerkvi!
KRIŽEV POT NA GORICAH NAD ŠOŠTANJEM:
v soboto na praznik svetega Jožefa 19. marca ob 16.00 uri.
Zadnji prvoobhajilni dan
za letošnje prvoobhajance in njihove starše bo
v soboto 23. aprila od 9.00 do 12.00 v
župnijski cerkvi.
Prvo sveto obhajilo
bo v naši združeni župniji v nedeljo 22. maja
ob 10.30 uri v župnijski cerkvi.
»Vera v posmrtno življenje je bistvena
za osmislitev tostranskega življenja,
predvsem njegove temne strani,
njegove tragike in smrti.«
(Alojz Rebula)
MIHAEL izdaja združena župnija ŠOŠTANJ, BELE VODE, ZAVODNJE. Odgovarja župnik in dekan
Jože Pribožič, Skorno 1/b, p.p. 8, 3325 Šoštanj tel.: 03/898-43-53, fax: 03/898-43-52
V tem duhu Vam želiva blagoslovljeno Veliko noč,
vaša duhovnika Jože in Marko
Svete maše na praznik sv. Jožefa,
19. marca 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 18. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Svete maše na 6. postno, cvetno nedeljo,
20. marca 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 uri
in ob 15. uri (Vera in luč).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 18. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Topolšica ob 10. uri.
Gaberke ob 11.30 uri.
Pri mašah bo blagoslov zelenja!
Svete maše na Veliki četrtek,
24. marca 2016 - dan Jezusove zadnje
večerje—prve svete maše:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 17. uri.
Zavodnje ob 17. uri.
Obredi na Veliki petek,
25. marca 2016 - dan Jezusovega trpljenja
in smrti:
Šoštanjska mestna cerkev ob 15.00
križev pot.
Šoštanjska župnijska cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 17. uri.
Zavodnje ob 17. uri.
Blagoslovi in vigilije na Veliko soboto,
26. marca 2016:
Blagoslov ognja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. uri.
Bele vode ob 8. uri.
Zavodnje ob 8. uri.
Blagoslov velikonočnih jedil:
Šoštanjska župnijska cerkev od 10h do 16h
vsako uro.
Šoštanjska mestna cerkev ob 10. in 15. uri.
Bele vode ob 13. in 17. 30 uri.
Zavodnje ob 14. in 17. 30 uri.
Gaberke ob 16. uri.
Topolšica ob 16.45. uri.
Velikonočna vigilija:
Šoštanjska župnijska cerkev 19.30 uri.
Bele vode ob 17.30 uri.
Zavodnje ob 17. 30 uri.
Svete maše na Veliko noč,
27. marca 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 5.30, ob 6.15
vstajenjska procesija z mašo ob 7. uri in maša
ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Bele Vode ob 8. uri z vstajenjsko procesijo.
Zavodnje ob 10. uri z vstajenjsko procesijo.
Gaberke ob 10. uri.
Topolšica ob 11.30 uri.
Svete maše na velikonočni ponedeljek,
28. marca 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sveti Anton ob 11.15 uri.
Svete maše na belo nedeljo,
3. aprila 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.,
8.30 uri (skupni krst).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Topolšica ob 10. uri.
Florjan ob 11.15 uri.
Svete maše na 3. velikonočno nedeljo,
10. aprila 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri.
Bele Vode ob 8. 30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke ob 10. uri.
Svete maše na 4. velikonočno nedeljo,
nedelja dobrega pastirja, 17. aprila 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30., 10.30
(slovesnost svete birme) in
15. uri (Vera in luč).
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.00 uri.
Zavodnje ob 9.15. uri.
Svete maše na 5. velikonočno nedeljo,
24. aprila 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.,
8.30 uri (skupni krst).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke ob 10 uri.
Ravne ob 11.15 uri.
Svete maše na 6. velikonočno nedeljo,
1. maja 2016:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sveti Križ ob 10.30 uri.
4. maj- sveti Florijan:
Ob 18. uri sv. maša pri Sv. Florjanu.
DRUŽINSKE MAŠE:
Nedelja, 10.4. ob 11.15 v mestni
cerkvi (pripravlja 3. razred).
Nedelja, 8.5., ob 8.30 v župnijski
cerkvi (pripravljata 1. in 2.
razred).
SKUPNI KRST
Kakor v aprilu, bo tudi v juniju skupni krst na
prvo in zadnjo nedeljo, ker je zadnja nedelja v
maju »lepa nedelja«.
GABERKE IN TOPOLŠICA
Od 1. maja do zahvalne nedelje ne
bo redne nedeljske svete maše v
Gaberkah in Topolšici. Tako bodo
lahko lepe nedelje in druge
slovesnosti
ob
10.30
uri.
Šmarnične maše pa bodo tako v
Gaberkah (vsako sredo in petek
ob 17.30 uri) kot v Topolšici (vsak
torek in četrtek ob 17.30 uri).
MAŠE V DOMU ZIMZELEN:
22.3; 5.4; 19.4; 3.5 ob 19. uri.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V TOSCANO
ob od 2.-5. junija 2016.
Prijavite se čim prej.
ŠKOFIJSKO ROMANJE
V RIM
bo od 26.-29. septembra.
Prijave že sprejemamo.
SREČANJE ZAKONCEV
JUBILANTOV
bo v soboto, 7. maja, ob 10. uri.
Srečanje za starše in botre birmancev bo v soboto 2. aprila ob 10.00 v Mihaelovem
domu.
Slovesnost svete birme bo v naši združeni župniji v nedeljo 17. aprila ob 10.30 uri v
župnijski cerkvi.
Z devetdnevnico za birmance bomo pričeli v petek 8. aprila. Srečevali se bomo vsak dan
ob 18.30 uri oz. pred večerno sveto mašo in se je potem skupaj udeležili.
K devetdnevnici vabljeni tudi starši in botri birmancev.
Vsi pa vabljeni k molitvi za letošnje birmance.
Sveto pismo poroča, da so apostoli krščencem podelili Svetega Duha. Zato Cerkev s posebnim
klicanjem prosi, naj na posinovljene otroke pride Sveti Duh z obiljem svojih darov. S tem ko
birmovalec položi roko nad vsakega birmanca, nakaže, da je podeljevanje tega zakramenta
povezano z apostoli in prvimi Binkoštmi. Tako birmanci postajajo priče Jezusa Kristusa sedanjem
svetu.

Similar documents