File: mihael.pdf - Župnija Šoštanj

Transcription

File: mihael.pdf - Župnija Šoštanj
Sveto velikonočno tridnevje
To so dnevi, ko kristjani obhajamo največje skrivnosti naše vere. Večerno bogoslužje
velikega četrtka nas najprej popelje v dvorano zadnje večerje k ustanovitvi sv. evharistije.
V molitveni uri po sv. maši se v spominjanju podamo v vrt Getsemani na obronku Oljske
gore, kjer se je začelo Jezusovo trpljenje z Judovo izdajo vojakom. Tam se je začel veliki
petek, ki je dobil pečat z Jezusovo smrtjo na Kalvariji. Večerno bogoslužje velikega petka
nam želi predstaviti Božji načrt odrešenja. Bogoslužje v čast Jezusovemu trpljenju
zaključimo s češčenjem Najsvetejšega pri Božjem grobu. To češčenje nas spremlja tudi
na veliko soboto, ko prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila.
Večerno bogoslužje velike sobote imenujemo velikonočna vigilija in pomeni vrh našega
praznovanja. Po velikonočni hvalnici ob velikonočni sveči prisluhnemo branju
starozaveznih beril. Potem zadoni slava in pred evangelijem trikratni spev aleluje. To
slovesno oznanja, da je Kristus vstal in živi. Pri tej velikonočni sv. maši blagoslovimo
krstno vodo, ob kateri obnovimo krstne obljube. S tem pokažemo, da je naša vera
postavljena na temelj Kristusovega vstajenja. S prejemom sv. obhajila damo pečat
našemu praznovanju.
GLASILO ZDRUŽENE ŽUPNIJE ŠOŠTANJ - BELE VODE - ZAVODNJE
»Nad božji grob prisije jasen svit:
Velika noč!
Iz groba Bog častit nam vstaja.«
Velika noč 2015
(S. Sardenko)
SVETA BIRMA
Slovesnost svete birme bomo obhajali na tretjo velikonočno nedeljo,
19. aprila 2015 ob 10.30 uri.
Z devetdnevnico za birmance bomo pričeli v petek 10. aprila. Srečevali se bomo vsak dan
ob 18.30 uri oz. pred večerno sveto mašo in se je potem skupaj udeležili. Birmanci, starši
in botri boste zakrament svete spovedi opravili v četrtek 16.4. po sveti maši.
Ko človek odrašča, je potrebno vero utrditi. To se zgodi pri sveti birmi. Sveti Duh nas pri
birmi utrdi v veri, da velikodušno in s prepričanjem živimo svoje krščanstvo. Z birmo
postanemo polnoletni kristjani, odgovorni drug za drugega. Imamo pravico in dolžnost, da
oznanjamo in branimo Kristusov nauk. Da nas lahko Sveti Duh pri birmi potrdi za take
naloge, moramo v veri dozoreti. Birma nam da milost, da moremo po veri živeti in podeli
nam darove Svetega Duha.
Ob neki priliki je Jezus takole nagovoril svoje učence: »Ne imenujem vas več služabnike,
ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam
povedal vse, kar sem slišal od svojega Očeta« (Jn 15,15) . Kljub neizmerni razliki med
človekom in Bogom je človek poklican k prijateljstvu z Bogom. Če bomo živeli s Svetim
Duhom, bomo doživeli prave čudeže in ostali bomo vedno mladi.
MIHAEL izdaja združena župnija ŠOŠTANJ, BELE VODE, ZAVODNJE. Odgovarja župnik in dekan
Jože Pribožič, Skorno 1/b, p.p. 8, 3325 Šoštanj tel.: 03/898-43-53, fax: 03/898-43-52
Kristus je od mrtvih vstal, aleluja!
Naj praznovanje Velike noči poglobi našo vero v Troedinega Boga,
da bomo lahko gradili med seboj mostove prijateljstva.
Vaša duhovnika Jože in Marko
Svete maše na cvetno nedeljo,
29. marca 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.
in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Topolšica ob 11.30 uri.
Gaberke ob 10. uri.
Svete maše na Veliki četrtek,
2. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 20. uri.
Bele Vode ob 18. uri.
Zavodnje ob 18. uri.
Obredi na Veliki petek,
3. aprila 2015:
Šoštanjska mestna cerkev ob 15.00
križev pot.
Šoštanjska župnijska cerkev ob 20. uri.
Bele Vode ob 18. uri.
Zavodnje ob 18. uri.
Blagoslovi in vigilije na Veliko soboto,
4. aprila 2015:
Blagoslov ognja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. uri.
Bele vode ob 8. uri.
Zavodnje ob 8. uri.
Blagoslov velikonočnih jedil:
Šoštanjska župnijska cerkev od 10h do
16h vsako uro.
Šoštanjska mestna cerkev ob 10.
in 15. uri.
Bele vode ob 13. in 18. uri.
Zavodnje ob 14. in 18. uri.
Gaberke ob 16. uri.
Topolšica ob 17. uri.
Velikonočna vigilija:
Šoštanjska župnijska cerkev 20. uri.
Bele vode ob 18. uri.
Zavodnje ob 18. uri.
Svete maše na Veliko noč,
5. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 5.30,
ob 6.15 velikonočna procesija z mašo
ob 7. uri in maša ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Bele Vode ob 8. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke ob 11.30 uri.
Topolšica ob 10. uri.
Svete maše na velikonočni ponedeljek,
6. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Sveti Anton ob 11.15 uri.
Svete maše na belo nedeljo,
12. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in
ob 8.30.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Gaberke ob 10. uri.
Florjan ob 11.15.
Svete maše na 3. velikonočno nedeljo,
19. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30.,
10.30 (slovesnost svete birme) in
ob 15. uri (Vera in luč).
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri.
Bele Vode ob 8. uri.
Zavodnje ob 9.15 uri.
Sv. maše v domu
Zimzelen, Topolšica ob
19.00: 7.4., 21.4., 5.5.
Svete maše na 4. velikonočno nedeljo,
26. aprila 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in
8.30 uri (skupni krst).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke ob 10. uri.
Ravne ob 11.15.
Na praznik svetega Jožefa Delavca
1. maja bo sveta maša pri Svetem Križu
ob 10.30 uri.
Svete maše na 5. velikonočno nedeljo,
3. maj 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7.
in ob 8.30.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15
in 19. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Florjan ob 10.30.
4. maj: sveta maša pri svetem Florijanu
ob 18. uri.
GABERKE IN TOPOLŠICA
Od 1.maja do rožnovenske
nedelje ne bo redne nedeljske
svete maše v Gaberkah in
Topolšici. Tako bodo lahko
lepe nedelje in druge
slovesnosti ob 10.30 uri.
Šmarnične maše pa bodo
tako v Gaberkah (vsako
sredo in petek ob 17.30
uri) kot v Topolšici (vsak
torek in četrtek ob 17.30
uri). Šmarnično pobožnost
bomo seveda imeli tudi pri
vseh delavniških mašah v
župnijski in mestni cerkvi.
Srečanje
zakoncev
jubilantov bo v
soboto 9.5. ob
10.00 uri v
šoštanjski
župnijski
cerkvi.
ŽPS
Prva seja novoizbranega ŽPS bo
v nedeljo 10. maja ob 20.00 uri.
Župnijsko romanje bo od 18. do 21.
junija. Obiskali in občudovali bomo
gorski svet Italije, Švice in Francije.
Srečanje prvoobhajancev in
njihovih staršev bo v soboto 11.4.
od 9.00 do 12.00 v župnijski cerkvi.
Praznik prvega
svetega obhajila
bomo v naših
župnijah obhajali:
Šoštanj 17. maja
ob 10.30 uri.
Zavodnje 14.junija
ob 10.30 uri.