REGENERACIJA HRBTENICE - večna mladost 1489999 (slo)

Transcription

REGENERACIJA HRBTENICE - večna mladost 1489999 (slo)
REGENERACIJA HRBTENICE





Koncentrirajte se na prstanec desne roke.
Osvetlite ta prst s SREBRNO-BELO svetlobo z istočasno osvetlitvijo hrbtenice.
To koncentracijo zadržite po nekaj minut v dnevu.
Dodatek: Vsak večer, od 22.00 – 23.00 ure po lokalnem času (V tem času dela tudi GG z vsemi nami po
celem svetu – takrat je ogromna koncentracija energije ter se zgodijo trenutne in hitre ozdravitve.).
Če občutite bolečino samo nadaljujte s koncentracijo še nekaj minut do popolne prekinitve bolečine. Pride
do trajne spremembe negativnega programa in stanja hrbtenice (Ali pa je to faza trenutnega ozdravljenja,
ali faza postopnega izboljšanja.). To je odvisno samo izključno od Vaše VERE v sebe + znanje, ki ga imate v
Vaši zavesti.
Najprej se spoznajmo z učenjem GG-a, nato sledi pridobivanje znanja in šele potem RAZUMEVANJE. Ko se
to znanje osvoji, vsaka Vaša misel deluje v trenutku: POMISLIŠ IN SE ZGODI.
Stvarnik tako deluje. Njegova misel je trenutno dejstvo in realizacija želenega.
To nas Stvarnik sedaj uči.
Naša zaveza je, da vzdržujemo zdravo telo, ker smo celica v EDINEM TELESU NAŠEGA OČETA.
Vse, kar obstaja (vsak človek, zvezda, planeti…), se nahaja v Telesu Edinega Boga.
Zato smo podprti .
Stvarnik takoj pomaga vsem. Da bi prejeli to pomoč takoj, je potrebno STRUKTUIRATI SVOJO ZAVEST
(očistiti različnih matričnih programov) – narediti jo takšno, da lahko takoj sprejme ZNANJE BOGA.
Ta znanja nam zagotavljajo samozdravljenje + ozdravitev vseh sfer življenja.
Vedno delamo najprej za makrorešitev vseh, šele potem našo osebno željo - nalogo.
Usposabljamo se za dosego cilja.
S spreminjanjem sebe, spreminjamo cel svet okrog sebe, ker se spreminja kolektivna zavest.
Lepo bi bilo, da bi vsi to naredili: najprej spremenimo sebe – v smeri NORME STVARNIKA . Na tej poti
dosežemo vse. Postanemo oblikovalci svojega življenja.
Kreiramo svojo BODOČNOST in SEDANJOST.
Preteklost je že statika. Se je že zgodilo. S tehnologijami GG-a lahko delamo s preteklostjo.
Prihodnost je vedno dinamična in to, kar vedno potrebujemo, to pritegnemo iz prihodnosti.

Similar documents