MIKrovent v praksi, Damjan Bahč, MIK, d.o.o.

Transcription

MIKrovent v praksi, Damjan Bahč, MIK, d.o.o.
PREZRAČEVALNI SISTEM
®
Mikrovent
v praksi
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
Elektro shema
myrra
Damjan Bahč
myrra
Tehnična shema
DETAJL A-A PRINCIP DELOVANJA
Pogled od znotraj!
Zašcitni pokrov elektronike
PCB elektronika
Priklop napajanja 220 V
Usmerjevalno-loèevalne plošèice
Zapiralna loputa
Zapiralna rocica dovoda zunanjega zraka
Zunanji filter
Notranji filter
Zapiralna roèica
Zapiralna loputa
C
C
Zunanji filter
El. motor- vpihovanje
svežega zraka noter
Izmenjeva toploteRekuperacija
El. motor- izpihovanje
starega zraka navzven
Pogled od zunaj!
DETAJL C-C PRINCIP DELOVANJA
Svež in hladen zrak
Zunanji filter
Zunanji filter
El. motor- vpihovanje
svežega zraka noter
Usmerjevalno-locevalne plošcice
Usmerjevalno-locevalne plošcice
Izmenjeva toploteRekuperacija
Damjan Bahč
Star in ogret zrak
Notranji filter
El. motor- izpihovanje
starega zraka navzven
Detajl MIKroventa
125
Alu blenda znotraj
Alu blenda zunaj
Mikrovent
Paroneprepustni trak
Damjan Bahč
Detajl MIKroventa
Fasada- zakljucni sloj
Purpen
Fasada- izolacija
AB preklada Notranji omet
Izolacija
Gips plošca
Podkonstrukcija za gips
ALU blenda noter
Zracnik- PVC rozeta
Mikrovent
KARO omarica 250
Alu kotnik
8092..
Damjan Bahč
MIKrovent®–Režim delovanja
S prvim kratkim pritiskom vklju čimo 1. rež im – normalno
obratovanje – LED sveti trajno modro, režim je namenjen trajnemu
obratovanju. Uporabnik lahko nastavlja zvezno število obratov od
minimalnih do maksimalnih glede na velikost prezračevanega
prostora, »obremenjenosti« zraka v prostoru in glede na hrupnost
naprave. Zato ima uporabnik možnost lastne nastavitve intenzivnosti
delovanja glede na njegove potrebe.
Damjan Bahč
MIKrovent®–Režim delovanja
Z drugim kratkim pritiskom, ki mora slediti v času 2s od takrat, ko
smo spustili tipko ob vklopu 1. re žima, vklju čimo 2. re žim –
intenzivno prezrač evanje – LED sveti svetlo modro, je namenjeno
časovno omejenemu intenzivnemu obratovanju. Uporabnik za ta režim
lahko nastavlja dva parametra: hitrost ventilatorjev in čas intenzivnega
prezračevanja. Po preteku nastavljenega časa se avtomatsko prekine in
naprava preide na normalno prezračevanje. Čas se nastavlja stopensko
7.5, 15, 30, 60 minut.
Damjan Bahč
MIKrovent®–Režim delovanja
S tretjim kratkim pritiskom, ki mora slediti v času 2s od takrat, ko
smo spustili tipko ob vklopu 2. re žima, vklju čimo 3. re žim–
izsesavanje notranjega zraka– LED sveti trajno oran ž no – deluje samo
ventilator, ki odvaja zrak iz prostora v okolico, zato zrak samo izsesavamo.
Nastavljamo intenzivnost izsesavanja in čas izsesavanja v stopnjah
7.5,15,30,60min. Po preteku časa se režim preklopi na normalno
obratovanje.
Damjan Bahč
MIKrovent®–Režim delovanja
S četrtim pritiskom, ki mora slediti v času 2s od takrat, ko smo
spustili tipko ob vklopu 3. re ž ima, vklju čimo 4. re žim – vpihovanje
zunanjega zraka – LED sveti trajno roza, režim, ki pride v poštev poleti
(deluje samo ventilator, ki dovaja zunanji zrak v prostor). Logika režima je
naslednja: poleti zjutraj, ko je zunanji zrak najhladnejši ob odhodu iz stanovanja
vključimo intenzivno vpihovanje svežega zraka za 60min, ki prostor prezrači in
ohladi. Po preteku tega časa se režim preklopi na normalno obratovanje, ki preko
toplotnega izmenjevalca vzdržuje temperaturno razliko med notranjim in zunanjim
zrakom, ko se zunanji zrak kasneje ogreje oz. prične delovati klima naprava.
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
MIKrovent®–Prezračevalni sistem
Damjan Bahč
MIKrovent®
Damjan Bahč
MIKrovent®
Damjan Bahč
MIKrovent®
Damjan Bahč
KARAKTERISTIKE MIKROVENTA®
Damjan Bahč
KARAKTERISTIKE MIKROVENTA®
Damjan Bahč
PRIMERJAVA – 100 PISARN
Proizvajalec
Tip
CPS
Mikrovent®
2
100 pisarn dimenzij 25 m
Količina dovodnega zraka
Količina odvodnega zraka
Rekuperacija - Vračanje toplote
TEHNIČNE
Grelna enota
KARAKTERISTIKE
Filter sveži zrak
Filter odpadni zrak
Moč naprave
INVESTICIJA Cena naprave in montaže
Poraba na leto (kWh)
PORABA EL. Strošek elek. na leto (€) (cena 1 kWh = 0,12 €/kWh)
ENERGIJE
Strošek elek.v 25 letih z 4% (€) inflacijo
VZDŽEVANJE - Strošek čiščenja sistema na leto/3 leta
ČIŠČENJE Strošek čiščenja v 25 letih (€) z 3% inflacijo
3.000 m3/h
3
3.000 m /h
3
3.000 m3/h
3.000 m /h
75-94% ≈ 85 % 70-87% ≈ 80 %
min 15 kW
⁄
F5
G4
4 kW
F5
G4
2,5 kW
cca 80.000 €
49.000 €
28.032
3.364 €
17.520
2.102 €
140.440 €
87.775 €
cca 17.000 €
0,00 €
198.288 €
0,00 €
Za ogrevanje in hlajenje ocenjujemo porabo cca. 17.500,00 €
OGREVANJE IN 50% energije za ogrevanje in hlajenje
PREZRAČEVANJE 1. 50% energije za prezračevanje
8.750 €
8.750 €
1.313 €
1.750 €
3.364 €
2.102 €
3. Strošek čiščenja sistema na leto/3 leta
cca 17.000 €
0,00 €
1+2+3 na leto
1+2+3 na 25 let s 4% infl . + investicija
10.343 €
511.821 €
3.852 €
209.838 €
100%
41%
2. Strošek el. energije na leto
SKUPAJ
Damjan Bahč
MIKrovent®
MIKrovent – do 35 m3/h
MIKrovent 300 – do 100 m3/h
Damjan Bahč
MIKROVENT®
Damjan Bahč
THE
KONEC
END

Similar documents