Župnijski list

Comments

Transcription

Župnijski list
Bogoslužno petje
Spoštovani pevci, vaš delež ob praznovanju Velike noči
je neprecenljiv. Ponosni in hvaležni smo vam vsi za vaše
sodelovanje. Zopet je pred vami izziv Velike noči! V
naprej se vam zahvaljujem za vse, za petje, vaje in vaš
čas, ki ga boste darovali letos ob Veliki noči!
Ministrantje
Tudi brez vas bi težko opravili bogoslužje ob Veliki noči.
Prosim vas za udeležbo na vajah in pri obredih. V četrtek
in petek so vaje ob 18,30, v soboto pa zjutraj ob 7,00.
Sv. maša v centru starejših
Sv. maša v centru starejših bo v petek, 10.4. ob 15,00.
Lepo vabim pevce in vse ostale, da se nam pridružite in
varovancem centra prinesemo nekaj velikonočnega
vzdušja.
Obhajilo starejših
Starejše in bolne bom obhajal na veliki petek. Če želi še
kdo prejeti sv. obhajilo in opraviti spoved pred veliko
nočjo, pa ne more priti v cerkev, mi to sporočite.
Spoštovani!
To ni le spoštovanje in ustaljeno besedičenje brez
čutenja in notranjega »naboja«, to je radost božjega
v globini praznika in vaše osebe, kateri želiva
blagoslova, sreče, veselja ob doživljanjih velike
skrivnosti božje ljubezni, ki se te dni preliva iz
nebeških višin k nam! Ni pomembno, če je ne
razumemo, pomembno je, da jo sprejmemo. Odprite
svoja življenja Vstalemu, da vas iz teme dvigne v
svetlobo božje radosti!
Blagoslovljeno Veliko noč!
URADNE URE ŽU ČRNUČE
Tel. (01) 561 28 82
pon: 10.00 - 12.00
tor: 16.30 - 17.30
pet: 16.30 - 17.30
MAŠNI NAMENI
Oznanjeni bodo pri vseh
mašah in na oglasni deski.
URNIK SV.MAŠ
Nedelja:
Črnuče: 8.00, 10.00, 18.00
Nadgorica: 9.00
Med tednom:
8.00 (sreda, prazniki), 18.00
druge dni.
NAMESTO CVETJA NA
GROB
Naša dobra dela so lepa
molitev. Z darovi v dober
namen pletemo nevenljivi
venec za večni pokoj našim
rajnim.
KARITAS
Pisarna je odprta vsak prvi in
tretji četrtek v mesecu ob
18.30.
POROKE
Čas po dogovoru. Prijavite
se vsaj 30 dni pred
poroko.
TEČAJ ZA ZAROČENCE
Krekov trg 1, 01/234 26 64
20.4. - 24.4. ob 19.30 na
Krekovem trgu
Edi Strouhal in Stanko Štefanič
Glasilo župnije Črnuče, 29. marec 2015
http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/
Še nekaj dni in Jezusa bodo križali. Zaenkrat so njegovi učenci še mirni in zvesti ter
obljubljajo večno zvestobo. Kmalu po Jezusovi aretaciji pa se stvari spremenijo.
Najprej se razbežijo, potem zatajijo, nazadnje skrijejo. Pod križem ostane poleg
Jezusove Matere in dveh žena, samo eden od učencev.
Zaradi teh njihovih dejanj jih večkrat označimo za strahopetce. Jezusa so poznali, mu
sledili in ga poskušali razumeti. Z besedo in zgledom jih je učil ponižnosti in
potrpežljivosti, poguma, nikakor ne strahopetnosti in bojazljivosti. Bil je potrpežljiv,
vendar je imel vedno konkreten odgovor za vsakogar. Ko so Judje zlorabili tempelj, je
celo uporabil silo. Ustrašil se ni niti Pilata, ko so ga privedli predenj. Kljub temu pa
vera Jezusovih učencev, do tri dni po križanju, še ni bila prava in tu je razlog za
primanjkljaj poguma.
V dogodkih pred Veliko Nedeljo o vstajenju niso vedeli ničesar, razmišljali so čisto po
človeško in imeli so samo zemeljske skrbi. Tega jim pravzaprav ne moremo očitati,
saj še niso bili prepričani, da je Jezus Bog in da pred Bogom ne moreš pobegniti,
zato so se razbežali. Niso še vedeli, da je vse kar je govoril res, zato je razumljivo, da
so ga zatajili. Razumljivo je, da so se skrili, saj so se zbali za svoja življenja. Niso
vedeli, da bo Jezus vstal in da bodo vstali tudi sami.
Toda Jezus vstane, se jim prikaže in pričnejo verovati. Konec je bežanja, zatajitve in
skrivanja.
Kaj pa mi? Jezus ne bo vstal čez en teden, Jezus je vstal pred 2000 leti. Vemo, da je
Bog, vemo da je vse kar je govoril res in vemo, da s smrtjo ni vsega konec. Čemu
torej bežimo, tajimo in čemu se bojimo za zemeljsko, če pa vemo, da ne moremo
pobegniti, da je vse res in da nas vse čaka sodni dan.
Na Jezusov zgled pogumnosti velikokrat pozabimo. Namesto, da bi predstavili svoje
stališče, se raje skrijemo za Njegov zgled potrpežljivosti, češ, saj ne smemo
nasprotovati. Potrpežljivost je do neke mere že v redu, ima pa svoje meje. Če pri njej
vztrajamo predolgo, se kaj hitro prevesi v strahopetnost. To seveda ne pomeni, da
moramo na vsak način vsiljevati svoje mnenje ali prepričanje. Bog ne daj, da bi se
zatekali k nasilju.
Na smemo pa poklekniti pred vsakim, ki brez razloga žali našo vero in v resnici nima
pojma o čem sploh govori. Ne smemo se potuhniti v družbi, ki se iz Jezusa norčuje in
Izdal župnijski urad Ljubljana Črnuče, Stare Črnuče 13, tel. 561 28 82
Naše povabilo na internetu: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/stran.php?stran=np
Verouk
V velikem tednu in v velikonočnem tednu NI verouka!
Nadaljujemo ga v ponedeljek, 13.4. po ustaljenem
urniku! Za birmance (Deveti razred) velja dogovor s
katehetom. V sredo, 15.4. pričnete pri večerni maši
birmansko devetdnevnico, ki je za vas obvezna! Nekaj
navodil ste že prejeli, kar bo še potrebno pa boste
zvedeli med devetdnevnico.
se pretvarjati, da so nam neokusne šale všeč. Podobno velja tudi za posvetne zadeve.
Kolikokrat se sredi glavnega mesta Slovenije, z raznimi tujci na visokih položajih ali
priseljenci, ki oboji že dalj časa živijo pri nas, pogovarjamo v vseh mogočih jezikih.
Tudi to je strahopetnost. Ali, ko svojega mnenja ne upamo povedati in se raje
skrijemo za strpnost. Ali pa, ko z nami pometajo razne skupine ljudi, ki pod pretvezo
pravic, počasi dosegajo popolno sprijenost naroda in izničenje še tistih malo moralnih
načel, ki so sploh še ostala.
VELIKI TEDEN
(Začetek sv. maš in obredov sv. tridnevja –
Četrtek, petek in sobota – bo ob 20,00!)
Veliki četrtek
Dopoldne ob 9,00 bo v ljubljanski stolnici
»krizmena maša«, ko bo g. nadškof posvetil in
blagoslovil sv. olja, ki jih uporabljamo pri
delitvi sv. zakramentov. K tej maši smo
povabljeni vsi duhovniki in tudi verniki naše
nadškofije.
Vsaka stvar ima svoje meje, tudi življenje jih je nekoč imelo. Potem pa je Jezus vstal.
Pokazal je, da obstaja življenje tudi po smrti in da je sreča posmrtnega življenja
odvisna od zemeljskega življenja. Zavedajmo se tega, ne prestopajmo mej
potrpežljivosti in bodimo pokončni in pogumni Kristjani in Slovenci!
Domen
Velikonočno voščilo slovenskih škofov
V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na drugega, tako
pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: «Kaj iščete živega med mrtvimi?! (Lk
24,5) Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od
groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi
upi. Živega ne moremo iskati med mrtvimi! Vstal je in živi!
Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k bratom in
sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja. »On, ki so ga
razpeli na les in umorili je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani,
vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se vam je življenje
stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemnela, vam, ki ste pod
bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi
v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa
obzorja in se tudi sredi največje teme zasvita zora velikonočnega jutra.
Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč.
Vaši škofje
CVETNA NEDELJA
Ta dan se spominjamo Jezusovega slovesnega vstopa v Jeruzalem. To je
vstop v skrivnosti Velikega tedna. Ob poslušanju »pasijona«, ki smo ga in ga
še bomo izvedli nekoliko drugače kot v preteklih letih, se nam odpira
razumevanje dogodkov našega odrešenja. Tudi svoje osebno trpljenje
zmoremo razumeti v nekoliko drugačni luči. Obstanemo ob spoznanju,
kako se človeška ljubezen lahko hitro spremeni v sovraštvo. Poveličevanje
se spremeni v zahtevo po uničenju. »Hozana« istih ljudi postane »Križaj ga!«
Danes bo več možnosti, da opravite sv. spoved že dopoldne med obema
sv. mašama. Zvečer bo na voljo tuj spovednik od 18,30 naprej do konca
večerne maše. Oba duhovnika bova na voljo za sv. spoved tudi med
tednom, zlasti na veliki četrtek po sv. maši in med, ter po obredih velikega
petka.
Naše povabilo na internetu: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/stran.php?stran=np
Dragi bratje in sestre!
Po večerni maši bomo prenesli Najsvetejše v
»ječo« (Jezusa so ujeli in odpeljali v zapor) na
stranskem oltarju. V znak žalovanja ob
nerazumljivi krutosti Jezusovih rojakov in
predstavnikov rimske oblasti, bomo razkrili
glavni in daritveni oltar. Sledi skupna molitev –
bedenje z Jezusom v ječi do 23,00. Lepo vas
vabim, da se zberemo in nadaljujemo skupaj z
molitvijo. Celonočnega bedenja NI!
Velika sobota
Ob 6,00 bo pred zakristijo blagoslov
velikonočnega ognja, ki ga ponesemo na svoje
domove in tudi ponudimo sosedom. V cerkvi
blagoslovimo vodo. Ob 8,00 izpostavimo
Najsvetejše v božjem grobu v češčenje do
12,00, ko bo prvi blagoslov velikonočnih jedi.
Naj vam ne zmanjka časa, da se nebi ustavili na
tem svetem kraju!
Blagoslovi velikonočnih jedi:
Župnijska cerkev: 12,00, 13,00, 15,00 in 17,00.
Nadgorica: 14,00.
Brod: 16,00.
Velikonočno vigilijo pričnemo ob 20,00 pred
zakristijo z blagoslovom ognja in slavjem luči,
ki ga v temi nadaljujemo v cerkvi. Verniki se
zberete v cerkvi in nato skupaj s prižganimi
svečkami poslušamo hvalnico velikonočni
sveči. Nadaljujemo s poslušanjem Božje Besede
in krstnim bogoslužjem.
Po končanih obredih in sv. maši pripravimo vse
za vstajenjsko procesijo.
VELIKA NOČ
Slovesno praznovanje Kristusovega vstajenja
pričnemo pri božjem grobu s »trojno« ALELUJO
in nadaljujemo procesijo po običajni poti, če ne
bo dežja. Procesija je ob 7,00! Ob 14,00 pa
imamo še protipotresno procesijo po krajši
poti. Zapeli bomo litanije Matere božje in molili
za odvrnitev potresa.
Veliki petek
Dan, ki je za nas kristjane najbolj žalosten, je
spomin Jezusove smrti na križu. Ob 15,00
molimo v župnijski cerkvi križev pot. Po molitvi
križevega pota skupaj počistimo cerkev in jo
pripravimo za nadaljnje praznovanje. Nato
pričnemo z devetdnevnico »Božjega
usmiljenja«. Ta praznik (Božjega usmiljenja) je
v bogoslužje uvedel papež Janez Pavel II. na
»Belo nedeljo«.
Veliki petek je edini dan, ko ni svete maše po
vesoljni Cerkvi, ampak so le obredi velikega
petka in sv. obhajilo. Po obhajilu opravimo
simboličen Jezusov pogreb s prenosom
Najsvetejšega v božji grob. Nekaj časa
ostanemo v tihi molitvi pred grobom.
Pri vseh mašah na Veliko noč bo darovanje za
obnovo župnijske cerkve. Bog vam povrni za
vse darove!
Velikonočni ponedeljek
Sv. maše bodo po nedeljskem razporedu, ker je
to slovesni praznik in dela prosti dan.
Čiščenje cerkve
Veliki petek: Skupno čiščenje po molitvi
križevega pota.
11.4.: Ul. v Kokovšek, Žorgova, Cesta v Pečale
in Pot v Čeželj.

Similar documents