"VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE! ALELUJA!"

Comments

Transcription

"VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE! ALELUJA!"
spletna stran:
"VSTAL JE KRISTUS,
UPANJE MOJE!
ALELUJA!"
MOLITEV OB VELIKONOČNIH
JEDILIH
Vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu ob 18. uri v cerkvi (Zg. Kungota) molimo za veroučence in njihove starše; domovino, družino, župnijo. vsak torek se lahko v biblični skupini ob 18. uri udeležite pogovora o nedeljski božji besedi. 26. aprila v stolnico na posvetitev novega mariborskega nadškofa. V imenu Očeta in Sina in Sv. Duha.
Dobri Bog,
v tem velikonočnem jutru
se ti zahvaljujemo drug za drugega
in za vse dobro, kar nam daješ,
saj mnogi niso deležni te milosti.
Naj ob tej hrani doživimo
veselje skupnosti.
Pomagaj nam,
da bomo vse dobrine
uporabljali zmerno in ob tem
pomislili tudi na ljudi, ki trpijo.
Oče naš …
Blagoslovi nas vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
v na romanja: 20. maja dekanijsko romanje vdov in vdovcev v Krkavče in Koštabono (Istra). Prijave pri g. župniku. 20. junija bo župnijsko romanje s pevci na Roglo in Sv. Kunigundo na Pohorju. v celodnevno češčenje bo v Zg. Kungoti 12. maja, v Sp. Kungoti 15. maja. Lepo vabljeni, da počastimo Jezusa v najsvetejšem zakramentu, se mu izročimo in priporočamo. Ob obhajanju spomina na
trpljenje, smrt in vstajenje
Jezusa Kristusa,
vam želimo obilo blagoslova.
Naj vaše srce napolnita
radost in tolažba
vstalega Gospoda.
v 300 let od posvetitve naše cerkve bomo slovesno praznovali 31. maja. v srečanje starejših in bolnih bo 19. 9. v naši cerkvi V mesecu maju vabljeni k šmarnicam. Lepo praznovanje vam želijo vaš župnik Ciril člani ŽPS in ključarji Naj nam bo
Kristusova daritev vedno luč in pot.
In nikar se ne bojmo, saj smo
odkupljeni.
v srečanje zakoncev jubilantov bo v naši župniji 21. junija. Prijavite se vsi tisti, ki letos praznujete katero od okroglih obletnic svojega zakona. www.zupnija-kungota.si
+++++++++++++++++++++++++++++++++ Župnijski urad Gornja sv. Kungota,
odgovarja župnik Ciril Kocbek
e-mail: [email protected], mobi 041 391 955
VELIKA NOČ 2015 Največji krščanski praznik:
Aleluja, Kristus je vstal
Na veliko noč kristjani po svetu
praznujemo
največji
dogodek
cerkvenega leta: vstajenje odrešenika
Jezusa Kristusa od mrtvih.
Na veliko noč je
Jezus tretji dan
po križanju vstal
od mrtvih.
Kristjani
verujemo, da je s
svojim trpljenjem,
smrtjo in
vstajenjem
odrešil ljudi za
nebesa in jim
odprl pot v večno
življenje.
Velika noč je del velikega tedna in zaključek
velikonočnega tridnevja, ki se začne na
veliki četrtek. Takrat je Jezus na zadnji
večerji posvetil kruh in vino, ki simbolizirata
njegovo telo in kri, ter s tem uvedel obred
evharistije, osrednjega dogodka vsake
svete maše. Na veliki petek se spominjamo
Jezusovega trpljenja in smrti na križu,
veliko soboto pa preživimo z mislijo na
svojega Odrešenika v božjem grobu,
pripravljamo tradicionalne velikonočne jedi
in blagoslavljamo domove.
Mir vam bodi
Jezusova zmaga nad zlom je in ostaja
središče, ki nam zagotavlja premoč
dobrega nad zlom, zmago ljubezni nad
sovraštvom in življenja nad smrtjo. To je
veselo sporočilo velike noči. Zaradi
Jezusove velikonočne zmage nad zlim
smemo, tudi sredi vseh bolezni in naravnih
nesreč, vojn in mirnega sožitja gojiti trdno
upanje.
Kakor je po evangeljski pripovedi ves svet
na veliki petek pokrila tema, tudi nas
velikokrat prevzame žalost in malodušje.
So obdobja - in verjetno je takšno tudi
sedanje - ko je nevarnost nevere,
malosrčnosti in zbeganosti posebno velika.
Toda
svetloba
velikonočnega
jutra
preganja zlobo in temo. Jezus Kristus živi
in zagotavlja zmago dobrega nad zlim,
Božje ljubezni nad človeško zlobo in
življenja nad smrtjo. Zaupajmo mu!
Velika noč je najpomembnejši dan v
vseh
zgodovini.
Je
vrhunec
veličastnega božjega odrešenjskega
načrta in temelj naše katoliške vere.
zdravi. Morda še premalo verjamemo, da je
tudi politične, gospodarske in druge javne
zadeve mogoče urejati na temelju ljubezni
do drugega, ker bodo sicer dolgoročno
pripeljale do poloma družbe.
Sporočilo velike noči je preprosto: Samo
človek, ki v ljubezni prednostno poskrbi za
bolj potrebne, kot je sam, lahko prinese
prave rešitve na vseh področjih. S
Kristusom, z njegovo pomočjo zmorem vse!
Veselje, upanje, življenje
Velika noč in vstali Kristus nas vabita, da
skozi ta svet ne gremo s sklonjeno glavo,
ampak z jasnim ciljem. Na tej poti se ne
izogibamo sočloveka, ampak se s svojim
načinom življenja trudimo ustvarjati nove,
lepše, boljše medčloveške odnose. Ti so
nam danes potrebni bolj kot kdaj koli prej.
Jezusovo vstajenje nam lajša strah in
množi upanje, obljubil nam je milost in moč,
da bomo vsako preizkušnjo prestali s
pogumom in zaupanjem. Verujem v to?
Kristus je vstal! Kristus je res vstal,
ljudje!
Smrt ni več gospodar življenja
Po Kristusovem vstajenju vse, prav vse
dobi dokončni smisel. Smrt je premagana,
ni več zadnji gospodar življenja, saj Jezus
odpre novo življenje v nebesih.
Takšnega prerojenja pa smo potrebni vsi
mi, cerkvena občestva in država,
izkoriščani in ubogi enako kot srečni in
Gospod Bog,
ne dopusti, da bi bili otopeli in brezbrižni
ob veličastni slavi velike noči, marveč
daj, da svetloba vstalega Gospoda
doseže vsak kotiček naših brezčutnih
src.