Čebelarsko društvo Novo mesto

Transcription

Čebelarsko društvo Novo mesto
Čebelarsko društvo
Novo mesto
Šesto ocenjevanje medu
v Novem mestu 2012
Poročilo o senzoričnem ocenjevanju medu
v Novem mestu 2012
Posebnost letošnjega letnika?
Vsekakor! Vsako leto prinese kaj novega,
posebnega, drugačnega. Če je ta posebnost
dobra, smo zadovoljni, če so posledice
drugačnosti slabe, smo razočarani.
Tudi letošnje leto odlikuje veliko posebnosti tako
v vremenu kot po količini pridelkov, med njimi tudi
medu. Spomladanska pozeba, moker in hladen
mesec maj in seveda nadpovprečna poletna
vročina so vplivali, da je večina čebelarjev točila
med letos le enkrat. Akacijevega praktično niso
točili. Tudi vzorcev cvetličnega medu je zelo malo
in le redki med njimi imajo značilnosti, ki jih
pričakujemo pri cvetličnem medu, to je izrazita
sladkost, dokaj intenzivna kislost in raznolika a pestra in prijetna cvetlična
aroma. Tudi gozdno medenje so čebele letos zaman pričakovale, tako da
tudi hojevega, smrekovega, gozdnega medu ni.
Nekoliko boljše pogoje pri nabiranju nektarja so imele čebele le v času
cvetenja lipe in kostanja in ker je večina čebelarjev med točila le enkrat, je
v njem velikokrat prisotna zelo kompleksna aroma, s pogosto zaznavo
arome po lipi in/ali kostanju.
To je le kratka ocena letošnje letine medu.
Kljub temu, da ČZS letos ni razpisala natečajev za senzorična ocenjevanja,
so se aktivni člani čebelarskega društva Novo mesto odločili, da bodo
ocenjevanje izpeljali. Na občinskem razpisu so uspeli pridobiti sredstva, ki
so jim omogočila izvedbo letošnjega, že 6. ocenjevanja.
Vroče avgustovske sobote, 18. avgusta, smo se zbrali na Kmetijski šoli
Grm vsi člani senzorične komisije in aktivni člani čebelarskega društva
Novo mesto, ki že vrsto let pomagajo pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja.
Ocenjevanje je potekalo po ustaljenem redu, na prehodno šifriranih in s
strani komisije za prevzem vzorcev pregledanih vzorcih. Vsem vzorcem so
izmerili vsebnost vode in električno prevodnost ter jih glede na označbo
čebelarjev razvrstili v šest skupin: akacijev (4 vzorci), cvetlični (8 vzorcev),
gozdni (3 vzorci), hojev (1 vzorec), kostanjev (21 vzorcev) in lipov med (6
1
vzorcev). Pri desetih vzorcih so ugotovili neustreznost deklaracije
(nepravilno zapisana enota za težo, nepravilno označen lot, brez datuma
uporabnosti), trem izmed teh je bila zaradi večjih pomanjkljivosti odvzeta 1
točka.
Dva vzorca sta bila s strani čebelarja poslana kot cvetlični med, a smo ju
zaradi previsoke vrednosti električne prevodnosti (>0,8 mS/cm) in
senzoričnih značilnosti prerazporedili, enega med gozdni in enega med
kostanjev med.
Med 43 ocenjenimi vzorci je osem vzorcev (z oceno enako ali večjo od 29)
prejelo zlato diplomo, največ točk med njimi je prejel vzorec cvetličnega
medu. Zlato priznanje so prejeli še vzorci lipovega, akacijevega,
cvetličnega in kostanjevega medu. Enaindvajset vzorcev z ocenami med
27 in 29 je prejelo srebrno priznanje, enajst vzorcev z oceno 25 do 27 je
prejelo bronasto, trije vzorci pa so prejeli zahvalo za udeležbo. Med
prispelimi in senzorično ocenjenimi vzorci je bilo največ kostanjevega
medu; med njimi so štirje vzorci prejeli zlato, enajst vzorcev srebrno, pet
vzorcev bronasto priznanje in en vzorec zahvalo. To je pokazatelj
letošnjega letnika – razmeroma veliko dobrega kostanjevega medu.
Razveseljivo je predvsem to, da je bilo med udeleženci tekmovanja največ
vzorcev iz okolice Novega mesta in da se njihovo število iz leta v leto veča.
To kaže, da se domači čebelarji vedno bolj zavedajo pomena sodelovanja
na tekmovanjih, ki prispevajo k boljši kakovosti medu.
Predsednica ocenjevalne komisije
Prof. dr. Terezija Golob
2
Nekaj utrinkov s 6. ocenjevanja medu ČD Novo mesto
Priprave komisije za številčenje vzorcev in pripravo seznama se
pripravlja na delo.
Predsednik Pavle
3
Zdaj se gre pa zares.
In ob končanem delu nam je Jožica kot vedno p ripravila še malico.
4
Senzorična komisija za ocenjevanje, Franc Kobe, Rafko Cerovšek
in Amalija Božnar med ocenjevanjem vzorcev medu, njami,…
Delo senzorične komisije je potekalo pod nadzorom predsednice
senzorične ocenjevalne komisije prof. dr. Terezije Golob in naše
Karmen.
5
Kot že vsa leta je bila tudi letos prinašalka vzorcev neutrudna
Jožica
Dobra volja ni nikoli odveč.
6
Ob koncu ocenjevanja še ena gasilska…
7
REZULTATI OCENJEVANJA MEDU ČD NOVO MESTO 2012
Zap
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Priimek in ime
PŠENIČNIK FRANC
MUŠIČ JOŽE
KOBE FRANC
DERGANC ALOJZ
PŠENIČNIK FRANC
MEJAČ JOŽICA
RUKŠE VINKO
KOBE FRANC
ANDERLIČ ANTON
JUREČIČ MARTIN
GORENC FRANC
VELIKONJA MILAN
GOLOB PAVEL-MARTA
LOBE BRANKO
PŠENIČNIK FRANC
KASTELIC TONE
GORENC FRANC
Naslov
JAGODNIK 1, 8231 TREBELNO
POD TRŠKO GORO 46, 8000 NOVO MESTO
LIPNICA 2, 8000 NOVO MESTO
GOR. GRADIŠČE 22A, 8310 ŠENTJERNEJ
JAGODNIK 1, 8231 TREBELNO
VAVPOTIČEVA 2, 8000 NOVO MESTO
GABRJE, LOKA 6, 8321 BRUSNICE
DOLŽ, LIPNICA 15, 8000 NOVO MESTO
CESTA 8A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
HRASTJE 2B, 8263 CERKLJE OB KRKI
ZALOG 23 8275 ŠKOCJAN
MODREJCE 1, 5216 MOST NA SOČI
STRANSKA VAS 16, 8000 NOVO MESTO
GABRJE, TRDINOVA POT 12, 8321 BRUSNICE
JAGODNIK 1, 8231 TREBELNO
MALI CEROVEC 4A, 8000 NOVO MESTO
ZALOG 23, 8275 ŠKOCJAN
Sorta
CVETLIČNI
LIPA
CVETLIČNI
KOSTANJ
AKACIJA
KOSTANJ
KOSTANJ
KOSTANJ
CVETLIČNI
KOSTANJ
KOSTANJ
LIPA
LIPA
KOSTANJ
KOSTANJ
KOSTANJ
CVETLIČNI
Vsebnost
vode
15,1
15,1
16,1
15,9
16,1
15,5
15,1
15,2
14,6
17,3
14,7
16,2
16,2
15,2
16,6
15,2
14,7
Elektrolitska
prevodnost
0,47
0,92
0,72
1,43
0,29
1,72
1,54
1,53
0,42
1,84
1,63
0,89
0,94
1,59
1,66
1,53
0,49
Skupno
dosežene
točke
30,38
29,88
29,63
29,34
29,29
29,27
29,21
29,02
28,83
28,82
28,81
28,77
28,77
28,68
28,67
28,35
28,31
Diploma
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
8
Zap
št.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Priimek in ime
ŠTAMCAR FRANC
MEDLE IVAN
GORENC FRANC
JURATOVEC ALEN
KASTELIC JANEZ
MIHELČIČ MARJAN
JUDEŽ FRANC
KASTELIC TONE
UCMAN ZVONKO
DERGANC ALOJZ
KRHIN MARTIN
LUZAR EMIL
DREV MARKO
ČEBELARSTVO KIRN
VIDMAR RUDI
DRUŽINA REŽEK
LOBE BRANKO
KOSI DOMINIK
MIHELČIČ MARJAN
GOLOB PAVEL-MARTA
SEVER JOŽE
GORENC FRANC
ŽIBERT MARTIN
KIRN MATJAŽ
ANDERLIČ ANTON
KOSI DOMINIK
Naslov
KOGLO 2, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
VAVPOTIČEVA 2, 8000 NOVO MESTO
ZALOG 23, 8275 ŠKOCJAN
GRBAVAC, PRILIPE 4, 8250 BREŽICE
ŠRANGA 24, 8216 MIRNA PEČ
JURČIČEVA UL. 15, 8000 NOVO MESTO
LOBETOVA 14, 8000 NOVO MESTO
MALI CEROVEC 4A, 8000 NOVO MESTO
MALI SLATNIK 28, 8000 NOVO MESTO
GOR. GRADIŠČE 22A, 8310 ŠENTJERNEJ
MALA CIKAVA, 8000 NOVO MESTO
KNEZOVA 69, 8000 NOVO MESTO
GAVCE 57, 3327 ŠMARTNO OB PAKI
MALI SLATNIK 29, 8000 NOVO MESTO
PREČNA 86, 8000 NOVO MESTO
DOLENJA VAS 1, 8216 MIRNA PEČ
GABRJE, TRDINOVA POT 12, 8321 BRUSNICE
BOJSNO 65, 8254 GLOBOKO
JURČIČEVA UL. 15, 8000 NOVO MESTO
STRANSKA VAS 16, 8000 NOVO MESTO
STARA CESTA 12, 8333 SEMIČ
ZALOG 23, 8275 ŠKOCJAN
GORENJA BREZOVICA 23B, 8310 ŠENTJERNEJ
MALI SLATNIK 27, 8000 NOVO MESTO
CESTA 8A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
BOJSNO 65, 8254 GLOBOKO
Sorta
KOSTANJ
CVETLIČNI
AKACIJA
KOSTANJ
AKACIJA
KOSTANJ
KOSTANJ
LIPA
KOSTANJ
CVETLIČNI
KOSTANJ
GOZDNI
KOSTANJ
KOSTANJ
HOJA
KOSTANJ
LIPA
KOSTANJ
CVETLIČNI
KOSTANJ
LIPA
GOZDNI
CVETLIČNI
KOSTANJ
GOZDNI
AKACIJA
Vsebnost
vode
15,5
14,7
14,7
16,7
15,6
16,4
17,4
16,7
17,8
15,8
16,2
16,3
16,4
16,9
17,1
15,9
16,7
15,7
17,1
16,6
15,6
16,0
14,3
16,4
15,1
16,9
Elektrolitska
prevodnost
1,78
0,76
0,28
1,58
0,27
1,48
1,67
1,03
1,52
0,64
1,28
1,09
1,44
1,13
1,34
1,32
0,96
1,63
1,10
1,46
1,16
1,04
1,31
1,11
1,14
0,34
Skupno
dosežene
točke
28,27
27,98
27,81
27,81
27,75
27,72
27,47
27,47
27,37
27,37
27,10
27,07
26,88
26,76
26,71
26,51
26,47
26,39
26,04
25,83
25,75
25,15
25,08
24,72
24,71
23,76
Diploma
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
ZAHVALA
ZAHVALA
ZAHVALA
9
Ker se kljub vsakoletnim opozorilom čebelarjem o pomembnosti
pravilno izpolnjene nalepke na kozarcih še vedno pojavljajo napake,
prilagamo vzorec pravilno izpolnjene nalepke in primere najbolj
pogostih napak čebelarjev.
10
11
Ob zaključku 6. ocenjevanja medu Novo mesto 2012
Že se poletje preveša v jesen. Izvedli smo
že 6. ocenjevanje medu. Letošnja letina je
bila ena najslabših po letu 1974.
Spomladansko deževje nam je pobralo
pridelek akacije in cvetličnega medu ter
hoje. V kostanjevi paši pa je bila suša, tako
da je kostanj odcvetel v parih dneh, s čimer
se je zmanjšal tudi pridelek kostanjevega
medu. Kljub slabemu vremenu in suši pa
so medovi dokaj kvalitetni, saj so bili kar
dobro ocenjeni.
Na ocenjevanje smo prejeli 43 vzorcev
šestih sort medu iz cele Slovenije. Največ
jih je bilo od domačih čebelarjev, kar je
zelo razveseljiv podatek.
Samo ocenjevanje je bilo izvedeno na strokovni ravni pod budnim očesom
predsednice ocenjevalne komisije prof. dr. Terezije Golob, ki je vodila
tričlansko ocenjevalno komisijo. Ocenjevanje je potekalo po pravilniku o
ocenjevanju medu ČZS. Na ocenjevanju je bilo ugotovljeno nekaj
nepravilnosti o označevanju medu, dva vzorca pa sta bila iz cvetličnega
prekvalificirana v gozdni med. Vsi vzorci so ustrezali kriterijem.
Vsem čebelarkam in čebelarjem se za oddane vzorce zahvaljujem, saj brez
vaših vzorcev nebi bilo ocenjevanja.
Zahvalil bi se tudi ocenjevalni komisiji in vsem članom društva, ki ste
pomagali in delali na izvedbi ocenjevanja. Hvala tudi šoli Grm, centru
biotehnike in turizma. Prve tri uvrščene vzorce čakajo bogate nagrade, vse
ostala pa zlata, srebrna ali bronasta priznanja. Za konec vas vabim na
naslednje ocenjevanje medu prihodnje leto, sedaj pa skrbno poskrbite za
svoje čebelice, medu pa ne prodajajte pod ceno.
Želim vam čim več uspeha v čebelarstvu.
Naj medi!
Franc KOBE
Predsednik ČD Novo mesto
12
Sponzorji:
STENKO d.o.o.
Tiskarna KAPUŠIN
Špruha 3
SI-1236 Trzin
[email protected]
Branko Kapušin
Krasinec 55a
8332 Gradac
Založilo: Čebelarsko društvo Novo mesto
Brošuro uredil in oblikoval: Zvonko Ucman
Naklada: 45 izvodov
September 2012
13