SOLO 403-404.pdf

Transcription

SOLO 403-404.pdf
403 / 404
Navodila za uporabo
Ročna pršilka
Pozor!
Pred prvo uporabo temeljito preberite
ta navodila za uporabo in bodite pozorni
na vse varnostne napotke!
SOLO
Postfach 60 01 52
D 71050 Sindelfingen
Tel. 07031-301-0
Fax 07031-301-130
[email protected]
9 403 100
SOLO
P.O.Box 60 01 52
D 71050 Sindelfingen
Germany
Phone+49-7031-301-0
Fax +49-7031-301-149
[email protected]
12/2012
- SLO –
Varnostni napotki
 Za pravilno delovanje pršilke je potrebno
upoštevati vse navedene varnostne napotke.
 Pršilko pred vsako uporabo temeljito preglejte.
 Pršilka je namenjena nanašanju dovoljenih
tekočih zaščitnih sredstev za rastline,
insekticidov, herbicidov.in tekočih gnojil, ki so na
voljo pri pooblaščenih trgovcih.Priporočamo
uporabo zaščitnih substance odobrenih s strain
nemškega BBA (Nemški zvezni biološki inštitut).
 Pri vsaki menjavi škropiva je potrebno pršilko
temeljito očistiti. S tem se izognete mogočim
kemijskim reakcijam.
 Ne uporabljajte tekočin s temperature višjo od
40°C.
 Zaradi nevarnosti za zdravje se smejo s to
pršilko nanašati samo zgoraj navedene tekočine.
Dezinfekcijskih in impregnacijskih sredstev ne
smete uporabljati s to pršilko.
 Ne puščajte polne pršilke pod tlakom dalj časa
nenadzorovane.
 Iz varnostnih razlogov otroci, osebe mlajše od 16
let in osebe, ki niso seznanjene z navodili za
uporabo, ne smejo pršilke uporabljati.
 Pršilko hranite izven dosega otroških rok.
 Uporabnik je odgovoren do tretjih oseb.
 Pred razstavljanjem kateregakoli sestavnega
dela ali pred odpiranjem je potrebno iz pršilke
sprostiti ves tlak, s pritiskom na tlačni ventil (a)!
Pred pritiskom tlačnega ventila (a), mora biti
pršilka v pokončnem položaju. Važno: pršilko
usmerite stran od vašega obraza!
 Ne izpostavljajte pršilke visokim temperaturam.
V primeru nepravilnega delovanja, kot npr.
 puščanje rezervoarja,
 vidne poškodbe,razpoke, ipd.,
 druge nepravilnosti,
je potrebno takoj spustiti tlak iz rezervoarja s
pomočjo tlačnega ventila. Pršilke ne uporabljajte
dokler je ne pregleda kvalificirana oseba.
Proizvajalcu niso znani nobeni škodljivi učinki
zaščitnih sredstev za rastline na materiale izdelka
v času, ko se je izdelek proizvedel.
Priprava za uporabo
Pred razstavljanjem kateregakoli sestavnega dela
ali pred odpiranjem je potrebno iz pršilke sprostiti
ves tlak, s pritiskom na tlačni ventil (a)! Pred
pritiskom tlačnega ventila (a), mora biti pršilka v
pokončnem položaju.Za nalivanje tekočine je
potrebno najprej odstraniti črpalko. Ne uporabljajte
nobenega orodja!
Nalijte tekočino za pršenje do oznake za
maksimum.
Model 403: 1.25 litra
Model 404: 2.00 litra
Spoštujte varnostne smernice in zagotovite
doziranje skladno z navodili proizvajalca škropiva!
Dobro premešajte tekočino, vložite črpalko in jo
trdno privijte z sukanjem v smeri urinega kazalca.
Črpajte (b) s črpalko dokler tlak v posodi ne doseže
delovne višine. Odvečni tlak se avtomatsko sprosti
skozi varnostni ventil (a). Pričnite s pršenjem s
pritiskom na zaporni ventil(c). Če zaporni ventil
spustite, preneha pršenje.
Zaporni ventil (c) se lahko blokira s pomočjo rdeče
sponke, da preprečite nehoteno pršenje.
Čiščenje, nega in shranjevanje
Po vsaki uporabi sprostite tlak iz posode in vedno
držite pršilko v pokončnem položaju. Izpraznite
rezervoar, ga pazljivo očistite in operate s čisto
vodo. Ostankov škropiva ne izlivajte v odtoke
ampak jih odstarnite skladno z lokalnimi predpisi.
Za čiščenje uporabljajte čisto vodo in po potrebi
dodajte sredstvo za pranje posode.
Občasno z vodo in mehko ščetko očistite tudi
razpršilno šobo (d). Nikdar z usti ne izpihavajte
šobe!
Nikdar ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo
topila ali kisline (npr. bencin).
Vedno pršilko izpraznite in jo shranite na suhem
mestu, ki ni izpostavljeno zmrzali in direktnim
sončnim žarkom.
Beležka:
DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO:
ROTAR d.o.o.
Podsmreka 7b, 1356 Dobrova
Tel: 01/ 24-25-100
Fax: 01/ 24-25-125
[email protected]
www.rotar.si