katalog družboslovja in humanistike

Comments

Transcription

katalog družboslovja in humanistike
katalog družboslovja
in humanistike
2013
1
Dragi bralci,
Pred vami je najnovejši katalog teoretičnih zbirk Študentske
založbe. Novi prevodi, zanimivi avtorji, vznemirljivi naslovi.
Ponujamo vam najboljše, kar smo v zadnjih letih izdali na
področju humanistike, dodajamo pa tudi nekaj tistega, kar še
izide.
Katalog je urejen po abecednem vrstnem redu avtorjev,
ob koncu kataloga pa so naštete vse izdaje iz posameznih
zbirk (brez periodike ČKZ, ki jo lahko pregledate na www.
studentskazalozba.si) in posebej označene tiste knjige, ki so
razprodane.
Želimo si, da bi v intelektualno vznemirljivem programu
naših zbirk našli tisto, kar že dolgo iščete, odkrili nove in pozabljene strasti ali si naredili miselni prepih v glavi.
Vaša Študentska založba
www.studentskazalozba.si
čkz
Urednica: Nina Kozinc
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo je humanistična in družboslovna
znanstvena revija, ki že več kot tri desetletja obravnava aktualne družbene probleme v luči najsodobnejših znanstvenoteoretskih tokov. Obdelava tematik zajema filozofske, sociološke, politološke
idr. pristope, pa tudi sodobne, v osnovi multidisciplinarne strokovne obdelave, kot so študije spolov,
ekologijo, študijo kultur itd. Nekaj naslovov zadnjih številk: Še vedno Romi, Yuniversum, Migracije,
Javne in zasebne vojne ...
koda
Urednik zbirke: Aleš Šteger
Knjižna zbirka Koda ustvarja svež, odprt prostor dialoga, konfrontacij in zbliževanj sodobnih teoretskih in umetniških praks. Pri tem poskuša iz različnih zornih kotov, artikulacijskih in časovnih
perspektiv osvetljevati fenomene in vprašanja sodobnega časa. Poseben poudarek je pri tem na
tistih, pogojno rečeno, mejnih tekstih, katerih diskurz prestopa stroge meje zgolj znanstvenega,
publicističnega ali umetniškega in ustvarja novo, nekonvencionalno kakovost mišljenja.
scripta
Urednik zbirke: Boštjan Resinovič
Knjižna zbirka Scripta je namenjena izdajanju kakovostne in cenovno čim bolj ugodne študijske ter
strokovne literature, ki jo je mogoče uporabiti tudi v študijske namene. Za vse je značilna izjemno
ugodna cena, knjige so broširane in z mehkimi platnicami. Je edina tovrstna edicija, ki ne dela
diskriminacije med posameznimi vedami. V pričujočem katalogu so prisotna besedila, ki presegajo
ozek okvir zgolj študijske in strokovne literature in so zanimiva za širše bralstvo.
Arendt, Hannah
Agamben, Giorgio
G
iorgio agamben se je leta 1942 rodil kot grof skupnosti Salaparuta
na jugu Sicilije, a je plemiški naslov izgubil že pri petih letih, ko je
v veljavo stopila nova italijanska ustava. Leta 1965 je diplomiral iz prava,
kasneje obiskoval seminarje Martina Heideggerja in se nato preselil v
Francijo. V štirih desetletjih je ustvaril impresiven avtorski opus, ki na
edinstven način spaja literarno teorijo, kontinentalno filozofijo, politično
misel in religiozne študije, ter upravičeno velja za enega najbolj izzivalnih
mislecev današnjega časa.
homo sacer
Zbirka: Koda, 2004
Naslov izvirnika: Homo Sacer
Prevod: Samo Kutoš
Strani: 263
ISBN: 9789616446631
Cena: 10 €
V arhaičnem rimskem pravu je bil
homo sacer (v prevodu sveti človek)
tisti, ki ga je lahko vsakdo ubil, ne da
bi s tem zagrešil umor. Prav v uboja
zmožnem življenju homo sacer avtor
najde ključ za ponovni premislek o
politični filozofiji. Agamben namreč
meni, da je temeljno vprašanje biopolitike, katero življenje je vredno živeti
in katerega ne. Po Agambenu smo
danes vsi homines sacri, izročeni na
milost in nemilost suvereni odločitvi
oblasti. V takem stanju se vse tradicionalne kategorije politične refleksije,
od človekovih pravic do demokracije
in državljanstva, postavijo pod vprašaj.
In postavi se vprašanje, kdo definira
točko smrti.
čas, ki ostaja
Komentar k Pismu
Rimljanom
Zbirka: Koda, 2008
Naslov izvirnika: Il Tempo
che resta. Un commento alla
Lettera ai Romani
Prevod: Vera Troha
Avtor spremne besede:
Gorazd Kocijančič
Strani: 296
ISBN: 9789612421854
Cena: 15 €
Gre za svojevrsten primer branja enega
najvplivnejših religioznih tekstov
krščanstva, Pisma Rimljanom apostola Pavla iz leta 56 n. št. Avtorjevo
raziskovanje mesianizma vodi k drugi
centralni referenci te knjige, Walterju
Benjaminu. Agamben iz branja Pisma Rimljanom in Benjaminovih Tez
o f ilozof iji zgodovine povleče vrsto
doslej neslutenih paralel med obema
tekstoma, v katerih se Benjaminova
filozofija zgodovine prikaže v luči
ponovitve in prisvojitve Pavlovega
koncepta časa, ki ostaja.
odprto. človek in žival
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: L'aperto
Prevod: Vera Troha
Avtorica spremne besede:
Jelica Šumič Riha
Strani: 139
ISBN: 9789612423957
Cena: 26 €
Agamben si v pričujoči knjigi zastavlja
vprašanje o razmejitvi med človekom in živaljo. V kritičnem dialogu
s številnimi znanstveniki in filozofi,
še posebej s Heideggrom, definira
potek meje v človeku samem. Šele
ko človek suspendira svojo živalskost, se mu odpre svet. A obenem
človek skupaj s svojo živalskostjo
izobči tudi svoje življenje v območje izrednega stanja. Razmerje med
človeškim in živalskim, med bios in
zoe, tako postane odločilni moment
teorije politične emancipacije, polje,
v katerem se križajo številni ključni
aspekti Agambenove filozofske misli.
H
(1906–1975) je bila nemška filozofinja judovskega
rodu. Med drugim je bila učenka Husserla, Heideggerja in Jaspersa.
Njeno delo obsega tako teoretsko-filozofska kot družboslovna dela, ukvarjala se je v glavnem z naravo politike in političnega življenja. Pri Študentski založbi je leta 2003 (trenutno razprodano) izšlo tudi njeno, še danes
nepreseženo delo o totalitarizmu, Izvori totalitarizma.
annah arendt
eichmann v
jeruzalemu
Zbirka: Koda, 2007
Naslov izvirnika: Eichmann
in Jerusalem: A Report on the
Banality of Evil
Prevod: Polona Glavan
Avtor spremne besede:
Darij Zadnikar
Strani: 385
ISBN: 9789612421120
Cena: 18 €
Aristoteles
poetika
Zbirka: Koda, 2012
Naslov izvirnika: Arte Poética
Prevod: Kajetan Gantar
Avtor spremne besede:
Kajetan Gantar
Strani: 237
ISBN: 9789612424831
Cena: 29 €
NOVO!
Knjiga temelji na prispevkih Arendtove za časopis The New Yorker s
procesa proti nacističnemu poveljniku
Adolfu Eichmannu. Je eno ključnih
del za razumevanje okoliščin nacističnega načrtnega genocida nad
Judi ter mehanizmov zla v primerih
organiziranih množičnih pobojev.
Knjiga prerašča analizo vzgibov za
dejanja enega najbolj zloglasnih vojnih
zločincev vseh časov in prehaja v kritiko pravno-institucionalnih vzvodov,
ki so nastali na osnovi nürnberških
procesov po drugi svetovni vojni in
rahlo modificirani obstajajo še danes.
Filozof Aristotel (384–322 pr. n. š.) je epohalna osebnost takšnega formata,
da bi kateremukoli njegovemu delu težko odrekali velik pomen za znanost
in kulturo. Poetika je delo s področja filozofske estetike in teorije umetnosti,
za katero smemo trditi, da je najpomembnejše tovrstno besedilo v zgodovini
človeške misli sploh. Aristotel v njem obravnava predvsem dve umetniški obliki:
tragedijo in epiko, pri čemer večji del razprave nameni prvi in je s svojimi
pogledi iz Poetike neizmerno vplival na prihodnje čase vse do današnjih dni.
Naša izdaja je ponatis druge, dopolnjene izdaje prevoda Poetike izpod peresa
akademika prof. dr. Kajetana Gantarja (Cankarjeva založba, Ljubljana 1982).
Prenovljena izdaja vključuje slovarček pomembnejših izrazov izvirnega
besedila!
Poetika je zaradi svojega bogastva zamisli in temeljnega mesta v
zgodovini kulture delo, ki ne sodi zgolj na polico vsakega humanista
in družboslovca, ampak na bralni seznam vsakega duhovno ozaveščenega posameznika. Je eden od neizčrpnih in nepresegljivih virov
zahodne in svetovne kulture, h katerim se vedno znova vračamo,
vsaka generacija po svoje.” Kajetan Gantar
PONATIS
USPEŠNICE!
4
5
Bachelard, Gaston
Bauer, Joachim
G
J
(1884–1962) je bil sprva narovoslovec, preden se
je šele relativno pozno scela posvetil filozofiji. Od 1940 do 1952 je bil
profesor za zgodovino znanosti na pariški Sorboni. Poleg Poetike sanjarije
obsega njegov opus predvsem dela, kot sta Psihoanaliza ognja in Psihoanaliza vode.
(1951) je profesor medicine in psihoterapevt, ki je leta 1996
za svoje nevrobiološke raziskave prejel ugledno nagrado Organon-Preis
nemškega združenja za biološko psihiatrijo. Deluje na Oddelku za psihosomatsko medicino Univerzitetne klinike v Freiburgu.
aston bachelard
poetika sanjarije
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika:
La poétique de la rêverie
Prevod : Suzana Koncut
Avtor spremne besede:
Igor Škamperle
Strani: 275
ISBN: 9789612423605
Cena: 29 €
O strukturah sanj in mehanizmih,
ki jih vodijo, je bilo od Freuda dalje
zapisanega in ugotovljenega marsikaj.
Kako pa je s sanjarijami, še posebej
s pesniško sanjarijo, procesom, ki se
godi pri budnosti in je ključen element
ustvarjalnega procesa? Knjiga proučuje razmerje med predstavljajočo/
izmišljujočo si zavestjo in svetom,
pri čemer sanjarjenje postavi za najbolj dinamično referenčno točko.
Bachelard zagovarja moč kreativne
domišljije in zatrjuje, da smo ljudje
najprej - sanjači. Knjiga je raziskava
treh globokih okolij sanjarjenja in
domišljije – otroštva, jezika in
kozmosa – v kateri avtor zadosti stališču, da za razumevanje razumevanja
nista dovolj le razum in znanje.
oachim bauer
princip človeškosti
Zakaj smo po naravi nagnjeni
k sodelovanju
Zbirka: Claritas, 2009
Naslov izvirnika: Warum wir
von Natur aus kooperieren
Prevod: Slavo Šerc
Strani: 210
ISBN: 9789612422042
Cena: 24 €
NOVO!
Bauman, Zygmunt
Barthes, Roland
Z
R
oland barthes se je rodil leta 1915 v francoskem mestu Cherbourg
v Normandiji. V letih od 1935 do 1939 je na pariški Sorbonni študiral
klasično literaturo. V svoji karieri se je izjemno uveljavil na področjih literarne teorije, filozofije in kulturne kritike.. Na njegov intelektualni razvoj je
izjemno vplival francoski lingvist Ferdinand de Saussure. S svojim delom
je odločilno vplival na razvoj strukturalizma, semiotike, družbene teorije in
kasneje tudi post-strukturalizma tako v Evropi kot v Združenih državah.
užitek v teksta
Zbirka: Koda, 2012
Naslov izvirnika: Le plaisir
du texte
Prevod: Špela Žakelj
Avtor spremne besede:
Rok Benčin
Strani: 176
ISBN: 9789612425562
Cena: 24 €
6
Užitek teksta Rolanda Barthesa prinaša
kratek, toda zgoščen esej o senzibilnem
bralcu, predvsem pa nas opominja, da
pri razpravah o literaturi ne govorimo
niti zgolj o avtorju niti zgolj o pripovedi, ampak predvsem o besedilu.
Veselje do branja namreč izhaja le iz
slednjega, pri čemer gre Barthesu za
razliko med (lacanovskim) užitkom v
besedilu in veseljem kot posledico branja. Barthes zagovarja užitek besedila
proti brezbrižnosti znanosti in puritanstvu ideološke analize ter potrjuje
uživanje v besedilu proti preprostemu
užitku, ki ga prinaša trivialna literatura.
NOVO!
Avtor pokaže, da človek ni prvenstveno naravnan egoistično in konkurentsko, predost daje sodelovanju
in ujemanju. Jedro vse motivacije so
vzajemna človeška naravnanost, pozitivno vrednotenje in iskanje pravega
ljubezenskega odnosa prejemanja in
dajanja. Izhajajoč iz aktualnih nevroloških odkritij, knjiga oriše človeka, ki
je fiziološko naravnan na sodelovanje
in tako nasprotuje sociobiološkim
predstavam Dawkinsa in drugih.
Avtor podaja nov pogled na celotno
biologijo: tudi geni so vse kaj drugega
kot egoistični.
ygmunt bauman (1925) je eden najpomembnejših živečih sociologov
in intelektualcev. V svojih delih kritično premišlja o sodobni družbi v
obzorju svoje izobrazbe ter neprecenljive izkušnje poljskega Juda, ki je na
lastni koži spoznal predvojno družbo, nacizem in stalinizem.
moderna in
holokavst
Zbirka: Claritas, 2006
Naslov izvirnika: Modernity
and holocaust
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović
Avtor spremne besede:
dr. Janez Juhant
Strani: 372
ISBN: 9789612420529
Cena: 10 €
Bauman na konkretnem primeru
iztrebljanja Judov ilustrira, kako
katastrofalne posledice ima lahko
eliminacija učinkovanja preprostega
moralnega čuta človeka, ki ni obložen
s takšno ali drugačno ideologijo ali
preračunljivostjo. Gre za nedolgovezno družboslovno klasiko, ki je
prejela prestižno Amalfijevo nagrado
za sociologijo.
7
Beck, Ulrich
Brague, Rémi
U
R
(1944) je eden od najbolj uveljavljenih in prevajanih sociologov na svetu. Poleg knjige Družba tveganja (v slovenskem prevodu
izšla pri založbi Krtina), ki je proslavila njegovo ime, je njegov renomé utrdila napoved globalizacije, tako da danes nobena sociološka ali filozofska
debata o stanju sodobne družbe Becka ne more obiti.
émi brague (1947), eden največjih živečih eruditov, je profesor filozofije na Université de Paris I Panthéon-Sorbonne in na Univerzi v
Münchnu.
lrich beck
lastni bog
O zmožnostih religij za mir
in njihovem potencialu za
nasilje
Zbirka: Claritas, 2009
Naslov izvirnika: Der eigene
Gott – Friedensfähigkeit
und Gewaltpotential der
Religionen
Prevod: Aleš Učakar
Strani: 276
ISBN: 9789612422523
Cena: 25 €
Religije so v današnji medijski dobi
postavljene v položaj medsebojnega
konkuriranja in so prisiljene komunicirati (med seboj). Avtor obravnava
strpnost in nasilje (kot dva obraza
religij), pet modelov civiliziranja
svetovnih religijskih konfliktov in, v
povezavi s problematiko prioritete
miru in resnice, prihodnost religij v
svetovni družbi tveganja.
božji zakon
Filozofska zgodovina neke
zaveze
Zbirka: Claritas, 2009
Naslov izvirnika: La Loi de
Dieu-Histoire philosophique
d'une alliance
Prevod: Jasmina Arambašić
Strani: 521
ISBN: 9789612422387
Cena: 35 €
Bratož, Rajko
Bogeva, Julija (ur.), Fetcher, Caroline (ur.)
J
C
R
ulija bogeva,
pravnica, soustanoviteljica neodvisne beograjske tiskovne agencije Beta, od leta 1996 poroča s
haaškega sodišča.
aroline fetscher,
haaškem sodišču.
srebrenica
8
(1952) je izredni profesor za zgodovino starega veka na
Univerzi v Ljubljani. Predaval je tudi na številnih tujih univerzah. Od
leta 1995 je izredni član SAZU.
ajko bratož
publicistka, od leta 1999 dela kot poročevalka na ozemlju nekdanje Jugoslavije in na
dokumenti, pričevanja,
haaški proces
Zbirka: Koda, 2005
Naslov izvirnika:
SREBRENICA. Ein
Prozeß. Dokumente und
Materialien aus dem UNKriegsverbrechertribunal
in Den Haag
Prevod:
Urška P. Černe in Igor Divjak
Avtorica spremne besede:
Maja Petrovič
Strani: 332
ISBN: 9789612420215
Cena: 15 €
Julija 1997 je bilo z območja Srebrenice, ki je bilo pod varovanjem enot
Združenih narodov, odpeljanih in
umorjenih okrog 7500 muslimanov.
Srebrenica prinaša izbrane zapisnike
sodnih pričevanj preživelih, svojcev
umorjenih, prič zločina, zločincev in
pristojnih strokovnjakov. Osupljiva
pričevanja, zbrana v tej knjigi, so
neprecenljiv in za človeštvo nujno
potreben dokument naše sedanjosti in
opomin prihodnjim rodovom.
Avtor opisuje različna pojmovanja
odnosa med božjim in zakonom v
predzgodovinskih religijah, judovskem,
islamskem in krščanskem izročilu vse
do sedanjosti. Njegovo dojemanje
osvetljuje v luči široke palete filozofskih, političnih in religijskih virov. V
sklepnem delu obravnava pretrganje
zveze med zakonom in božjim, ko
so moderne družbe začele razumevati zakon preprosto kot pravilo, ki
ga skupnost daje sama sebi. Avtor
razloži, kaj ta prekinitev pomeni za
sodobni svet.
rimska zgodovina 1
grška zgodovina
Zbirka: Scripta, 2011
Strani: 320
ISBN: 9789616777070
Cena: 34 €
Grška zgodovina prinaša sistematičen in poglobljen pregled grške
antične zgodovine. Pregled obsega
grško zgodovino od mikenske kulture
do konca helenizma, podrobneje so
predstavljene teme, ki se nanašajo
na bližino našega prostora (Grki na
Jadranu, v Sloveniji in njeni soseščini).
TRETJA,
DOPOLNJENA
IZDAJA.
Od začetkov do
nastopa cesarja
Dioklecijana
Zbirka: Scripta, 2007
Strani: 527
ISBN: 9789619143179
Cena: 35 €
Gre za prvi obširnejši poskus predstavitve obče zgodovine Rima v slovenskem jeziku (prvi del obravnava
tisočletno obdobje od začetkov Rima
do nastopa cesarja Dioklecijana 284
po Kr., drugi del pa bo zajemal okrog
tristoletno obdobje pozne antike).
Nekoliko podrobneje je predstavljen
današnji slovenski prostor s sosednjimi
območji.
9
Bruckner, Pascal
P
ascal bruckner (1948) je francoski esejist in romanopisec, dobitnik
številnih nagrad. Njegova proza je doživela tudi slavno filmsko upodobitev (R. Polanski, Bitter Moon). V zbirki Beletrina je izšel tudi njegov
roman Ljubezen do bližnjega.
nenehna vzhičenost
esej o prisilni sreči
Zbirka: Claritas, 2004
Naslov izvirnika:
L'Euphorie perpétuelle
Prevod:
Slavica Jesenovec Petrović
Avtor spremne besede:
Vinko Ošlak
Strani: 253
ISBN: 9789616446778
Cena: 7 €
Bruckner v Nenehni vzhičenosti trdi, da
zahodno družbo osvaja novo sredstvo
za omamljanje – kult sreče. »Bodite
srečni!« je maksima, ki jo moramo
živeti. V knjigi esejev Bruckner pokaže, kako je ideal sreče, podedovan
od razsvetljenstva, sčasoma postal
resničen credo sodobnosti, ki kulminira
v zahtevi po sreči za vse. Ta, v načelu
svobodomiselna zahteva, postane
represivna, takoj ko se sreča preobrazi
v resnično dolžnost.
Knjiga je tudi pri nas takoj ob izidu
postala prodajna uspešnica in je
doživela že dva ponatisa.
Butler, Judith
J
(1956) je ameriška poststrukturalistična filozofinja, dejavna na področjih feminizma, t. i. queer teorije, politične filozofije, etike,
profesorica primerjalne književnosti in retorike na University of California
v Berkeleyju.
udith butler
antigonina zahteva
Sorodstvo med
življenjem in smrtjo
Zbirka: Koda, 2009
Naslov izvirnika:
Antigone's Claim
Prevod: Suzana Tratnik
Avtorica spremne besede:
Eva D. Bahovec
Strani: 143
ISBN: 9789612422189
Cena: 24 €
10
Radikalno novo branje enega ključnih
dramskih tekstov svetovne književnosti, Sofoklejeve Antigone. Antigonin
oče je po materi Jokasti obenem njen
brat, njena brata Polinejkes in Eteokles sta obenem Antigonina nečaka,
sinova njenega brata in očeta Ojdipa.
Termini sorodstva postanejo dvoumni,
ta destabilizacija sorodstvenih vezi pa
postavlja pod vprašaj tako antični tekst
kot vse njegove doslejšnje
interpretacije. Knjiga je kritični dialog
s koncepti sorodstva Lévi-Straussa, s
Heglovo in Hölderlinovo obravnavo
Antigone in posebej z Lacanovimi
interpretacijami lika Antigone.
Ciceron, Mark Tulij
M
ark Tulij Ciceron (106-43
pr. n. št.) je bil rimski filozof,
državnik, politik, pravnik in najvplivnejši avtor rimske ustave. Cicerov
obsežni korpus razprav in govorov
nosi še dandanes nadvse aktualna
sporočila, saj vsebujejo moralne in
politične dileme, vredne ponovnega
premisleka. Njegova najbolj znana dela
so Največje dobro in največje zlo, O
govorniku, Štirje govori proti Katilini
in O prerokovanju, O dolžnostih pa
je njegovo zadnje delo.
»Bravurozni retorik je Rimljanom približeval grško
filozofijo in se imel za eklektika. Med različnimi mnenji
je izbral tisto, ki se mu je zdelo najbolj primerno in
ga podkrepil s primeri iz praktičnega življenja. Med
obravnavanimi vprašanji je še danes veliko aktualnih,
kot je na primer denacionalizacija ozemlja ali etika
nepremičninskih preprodajalcev.« (Dnevnik)
o dolžnostih
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: De officiis
Prevod: Nada Grošelj
Avtor spremne besede:
Brane Senegačnik
Strani: 204
ISBN: 9789612423780
Cena: 25 €
O dolžnostih je zadnji esej rimskega
filozofa Cicerona. Delo je razdeljeno na tri knjige, v katerih koncipira
najboljši način življenja in obnašanja.
Za razliko od ostalih Ciceronovih
besedil je O dolžnostih spisano v
sproščenem anekdotičnem slogu, katerega pomenske izpeljave so pretresale
duhovno zgodovino Evrope. Knjiga
pomeni oporni steber razmisleku
življenja v sodobni republiki, ki išče
svojo regulativo.
NOVO!
Delo, ki je
še danes moralna
avtoriteta.
Coleman Danto, Arthur
A
rthur coleman danto (1924), ameriški filozof in umetnostni zgodovinar, od leta 1966 profesor filozofije na univerzi Columbia v New
Yorku.
filozofsko
razvrednotenje
umetnosti
Zbirka: Koda, 2006
Naslov izvirnika:
The Philosophical
Disenfranchisment of Art
Prevod: Vid Sagadin in
Irma Plajnšek Sagadin
Strani: 284
ISBN: 9789612420840
Cena: 15 €
V času, ko je umetnost lahko karkoli,
je za Dantoja nujno vprašanje, kaj je
tisto, kar določenim stvarem podeljuje
status umetniškega dela in jih tako
razločuje od navzven povsem nerazločljivih stvari, ki nimajo umetniške vrednosti. Iz te perspektive, ki
je pravzaprav poziv k ponovnemu
ovrednotenju umetnosti, je filozofija
umetnosti hkrati že srce filozofije.
Gre za prvi prevod tega avtorja v
slovenščino.
Douglas, Mary
M
ary douglas (1921-2007) je britanska antropologinja in osrednji
lik britanske socialne antropologije. Njeno delo, ki se je raztezalo
čez drugo polovico dvajsetega stoletja, je bilo izjemno brano, njene teorije
pa so bile prenesene tudi v družbene vede in humanistiko.
čisto in nevarno
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika:
Purity and Danger
Prevod: Marija Zidar
Strani: 261
ISBN: 9789612423254
Cena: 27 €
12
Čisto in nevarno je antropološki
klasik. Razprava o ideji nečistega in
okužbe velja za temeljno delo socialne
antropologije in sodobno antropološko mojstrovino, ki je pomembnost
antropoloških zanimanj predstavila
občinstvu zunaj ozkih akademskih
krogov, bila pogosto citirana v neantropoloških delih ter imela izjemen
vpliv na številna področja razprave,
od religije do družbene teorije.
Deleuze, Gilles
G
illes deleuze se je rodil v Parizu leta 1925 in leta 1948 na Sorbonni dokončal študij filozofije. Njegov
monumentalen opus lahko razdelimo v dve skupini – v prvo sodijo intepretacije spisov drugih klasičnih filozofov, v drugo pa eklektični filozofski eseji o določeni temi (razlikovanju, filmu, shizofreniji, filozofiji). V zgodovino
družbene misli je zapisan kot eden osrednjih mislecev preteklega stoletja. Ob izidu njegove Logike smisla (1969) je
Michel Foucault celo zapisal: »Nekega dne bo to stoletje znano kot Deleuzovo.«
guba
kritika in klinika
V Gubi je Deleuze izbral svoja krajša
besedila, ki se večinoma ukvarjajo z
literaturo. Osnovni problem, s katerim se Deleuze ukvarja skozi celotno
knjigo, povzema Proustov citat, ki
ga postavi za moto: »Lepe knjige so
napisane v neke vrste tujem jeziku.«
Deleuze si torej zastavlja vprašanje
pisave, toda ne pisave kot take, temveč
kot »manjšinske« pisave, ki v svojem
jeziku izumlja nov, tuj jezik. Pisatelji
tako po Deleuzeu niso bolniki, temveč
zdravniki civilizacije. Ob tem se ne
izogne tudi vprašanju odnosa svoje
filozofije do psihoanalize in odkriva
literarnost Freudovih besedil.
Kritika in klinika je Deleuzov izbor
tekstov o literaturi, natančneje o
temeljnih konceptih in dilemah
literature. Deleuze zastavlja vprašanje
pisave, natančneje »manjšinske« pisave,
ki v svojem jeziku izumlja nov, tuj
jezik. Takšna pisava, ki jo lahko
najdemo v literarni umetnosti, spravlja
na površje notranjo zunanjost jezika
in s tem pisavo nagiba v »delirij«.
toda ta delirij ni nevrotičen, temveč
onkraj nervoze izsili »zdravje«. Pisatelji
tako po Deleuzu niso bolniki, temveč
zdravniki civilizacije. Knjiga tako
odpira tudi vprašanje odnosa med
filozofijo in literaturo.
Zbirka: Koda, 2009
Naslov izvirnika: Le pli
Prevod: Jana Pavlič
Avtor spremne besede:
Slavoj Žižek
Strani: 242
ISBN: 9789612422486
Cena: 25 €
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika:
Critique et clinique
Prevod: Suzana Koncut
Spremna beseda: Rok Benčin
Strani: 250
ISBN: 9789612422905
Cena: 25 €
proust in znaki
Zbirka: Koda, 2012
Naslov izvirnika:
Proust et les signes
Prevod: Jana Pavlič
Spremna beseda: Jana Pavlič in
Tomaž Toporišič
Strani: 191
ISBN: 9789612424824
Cena: 29 €
Vsak simptom je beseda, ampak
najprej so vse besede simptomi, pravi
Deleuze k Proustovemu Iskanju izgubljenega časa. Nismo ne fiziki ne
metafiziki: biti moramo egiptologi.
Kajti med stvarmi ni mehanskih
zakonov, kot med duhovi ni hotene
komunikacije. Vse je implicirano, vse
je komplicirano, vse je znak, pomen,
esenca. Logosa ni, so le hieroglifi.
Iskanje izgubljenega časa ni sestavljeno
kot katedrala ali kot obleka, ugotovi
Deleuze, ampak kot mreža. Pripovedovalec Marcel je pajek, katerega
mreža sama je Iskanje, ki nastaja, pajek
in telo sta en in isti literarni stroj.
NOVO!
13
Edinger, Edward F.
Erjavec, Aleš
E
A
dward f. edinger (1922–1998) je bil ameriški psihoanalitik, ki je v
svojem delu gradil na dognanjih C. G. Junga. Znan je predvsem po svoji
obravnavi procesa individualizacije in po izvirni metodi aktivne imaginacije.
jaz in arhetip
Zbirka: Claritas, 2004
Naslov izvirnika:
Ego and archetype
Prevod: Anja Zalta
Avtor spremne besede:
dr. Jožef Magdič
Strani: 417
ISBN: 978961446556
Cena: 15 €
Knjiga obravnava posameznikovo
napredovanje k psihološki celoti, v
analitični psihologiji znani kot proces
individuacije. To napredovanje omogočajo arhetipske podobe kolektivnega
nezavednega, ki so skupne vsemu
človeštvu. Edinger sledi posameznim
postajam v procesu individuacije in jih
povezuje z iskanjem pomena v mitu,
sanjah, religiji in umetnosti.
(1951) je znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC
SAZU v Ljubljani, redni profesor estetike na Univerzi v Ljubljani in
predstojnik Oddelka za kulturne študije Fakultete za humanistične študije
Univerze na Primorskem. Je predsednik Slovenskega društva za estetiko.
leš erjavec
estetika in politika
modernizma
Zbirka: Koda, 2009
Strani: 280
ISBN: 9789612422219
Cena: 27 €
Eliade, Mircea
Fischer-Lichte, Erica
M
E
ircea eliade je romunski religiolog, filozof, zgodovinar in profesor na
Univerzi v Chicagu, tvorec pomembnih pojmov religiozne izkušnje
paradigem religiologije, ki so referenčne še danes. Vplivna je predvsem njegova razdvojitev človekove realnosti na sakralno in profano ter vpeljava ideje
večnega vračanja, ki služi razumevanju funkcije in statusa mitov in ritualov.
joga: nesmrtnost in
svoboda
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: Le yoga,
immortalité et liberté
Prevod: Jedrt Maležič
Avtorica spremne besede:
Tina Košir
Strani: 457
ISBN: 9789612423773
Cena: 35 €
14
Joga predstavlja izhodišče sodobnega
evropsko-ameriškega razumevanja
kompleksnega sistema joge. Knjiga
je v angleščini izšla leta 1958, v času
dozdevnega raztapljanja zahodnjega
kolonializma in orientalizma, kar je
avtorju omogočilo nepristranski vstop
v indijsko misel. Joga ni le rezultat
popisovanja zgodovine določene
religije, temveč predvsem zajem teorije in prakse religioznih življenjskih
izkušenj. Analiza jogijske doktrine je
umeščena v širši vedantski kontekst,
kar bralca na eni strani seznani z
nepolariziranim, v ciklizem vpetim
videnjem sveta, na drugi strani pa
mu ponudi specifike neverbalnega,
intuitivnega spoznanja resnice.
rica fischer-lichte (1943) je profesorica na Inštitutu za teatrologijo
pri Freie Universität v Berlinu. Sodi med najuglednejše raziskovalke na
področju kulturnih študij, ki se ukvarjajo z dramatiko in gledališčem, a tudi
s širšimi fenomeni performerstva oz. insceniranja.
estetika
performativnega
Zbirka: Koda, 2008
Naslov izvirnika:
Ästhetik des Performativen
Prevod: Jaša Drnovšek
Avtor spremne besede:
Lado Kralj
Strani: 375
ISBN: 9789612421557
Cena: 20 €
NOVO!
Avtor fenomen modernizma predstavlja kot “enega zgodovinskih vrhuncev
slavljenja umetnosti”. Na dlani je,
da umetnost uspe tak eminenten
položaj uživati le znotraj določenih
družbenih in ideoloških konstelacij.
Erjavec zato detektira in konceptualizira eksemplarične primere presečišč
polj estetskega in političnega v modernizmu ter ponovno osvetljuje širok
spekter vprašanj, polemik in idejnih
bojev, ki so jih ta svojčas odpirala. Najpozneje od šestdesetih let minulega
stoletja sodobnih umetnin ni več
mogoče zaobjeti s pojmi tradicionalnih estetik: namesto da bi umetniki
ustvarjali »dela«, vse bolj proizvajajo
dogodke, ki stara estetska razmerja
med subjektom in objektom ter med
materialnim in znakovnim statusom
razveljavljajo. Da bi lahko temu razvoju sledili, je Fischer-Lichtejeva
izoblikovala tako imenovano estetiko performativnega, ki med drugim
vključuje telesno soprisotnost akterjev
in gledalcev, performativno proizvajanje materialnosti ter opredelitev
uprizoritve kot dogodka.
15
Fragmenti predsokratikov
I
zvori filozofije in znanosti zahodne civilizacije v treh knjigah, integralni prevod po klasični Diels-Kranzovi izdaji,
prvič v slovenščini! Epohalno delo, ki prinaša več kot 2200 strani dvojezičnih tekstov (slovensko in starogrško ali
latinsko) in bogat spremni aparat.
fragmenti
predsokratikov
(izd. Hermann Diels in
Walther Kranz)
Zbirka: Koda, 2012
Naslov izvirnika: Die
Fragmente der Vorsokratiker
Strani: skupaj pribl. 2200,
3 knjige v ovitku
Urednik in spremna beseda:
Gorazd Kocijančič
Prevajalci: Dašo Benko, Živa
Vorak, Jan Ciglenečki, Gorazd
Kocijančič, Ignacija J. Fridl,
Sonja Weiss, Boris Vezjak,
David Movrin, Franci Zore
Cena: 179 €
Fragmenti predsokratikov, ki jih je prvič leta 1903 izdal Hermann Diels, so
epohalno delo, ki že več kot 100 let opredeljuje naše razumevanje začetkov
miselnega izročila stare Grčije in s tem evropskega mišljenja v celoti. Monumentalnost dela ga je takoj spremenila v pravo institucijo s številnimi
novimi izdajami in ponatisi.
Slovenski prevod Predsokratikov sodi med prve prevode celotnega dela
na svetu; gre za knjigo, ki sodi na knjižno polico vsakega intelektualca.
izid:
20. december
2012
Branje Predsokratikov
nam ponuja neposreden
vpogled v začetke artikuliranega in strukturiranega razmišljanja o
svetu in človeku v njem,
ki se je kasneje razvil v
to, čemur danes pravimo
zahodna civilizacija.
Predsokratiki so svojevrsten genom in temelj naše civilizacije.
(dr. Samo Rugelj)
Pravijo, da je vsa zahodna misel zgolj opomba
k Sokratu, Platonu in Aristotelu. Zato je toliko bolj zanimivo, kaj se
je dogajalo prej. Berimo
predsokratike in izvedeli bomo.
(Alenka Zor Simoniti)
Upam, da prevod
fragmentov predsokratskih filozofov ne
bo postal zgolj obvezno
študijsko gradivo, ampak
Knjiga, iz katere bomo
- razrvani od nihilističnega razvrednotenja
vrednot - vsak posebej
v sebi poskušali znova
najti dobro kot edini
temelj, h kateremu je
strmela in mora strmeti
neka civilizacija, če hoče
preživeti.
(dr. Ignacija J. Fridl)
v prednaročilu
do 5. 12. 2012
le 149 €
Predsokratska besedila so prvi »spomin naše zahodne civilizacije, katere korenine
so mediteranske in še bolj konkretno grške. Te strani razodevajo, kaj sta bili na
svojem začetku filozofija in znanost, se pravi teologija, matematika, astronomija,
geografija, zgodovina in medicina« ( Jean-Paul Dumont).
16
17
Foucault, Michel
Gell, Alfred
M
A
(1926-1984) je eden ključnih filozofov in zgodovinarjev znanosti dvajsetega stoletja. V slovenščino je prevedeno večino
njegovih ključnih del, med drugim: Arheologija vednosti, Nadzorovanje i
kaznovanje, Zgodovina norosti v času klasicizma, Zgodovina seksualnosti 1-3,
Življenje in prakse svobode.
(1945–1997) je bil angleški antropolog in dolgoletni
predavatelj na univerzi v Oxfordu in predavatelj socialne antropologije
na londonski šoli za ekonomijo (mesto profesorja je zaradi odpora do administrativnega dela vse življenje vztrajno odklanjal). Poleg serije odmevnih
člankov predstavljajo njegovo osrednje delo štiri monografije: Metamorfoza
kazuarjev, Ovijanje v podobe, Neksus umetnosti in Antropologija časa, ki je leta
2000 prav tako izšla v zbirki Koda.
ichel foucault
rojstvo klinike
Zbirka: Koda, 2009
Naslov izvirnika: Naissance de
la clinique - une archéologie du
regard médical
Prevod: Jelka Kernev Štrajn
Strani: 298
ISBN: 9789612422653
Cena: 29 €
Rojstvo klinike je na sledi razvoju zdravniškega poklica, še posebej
institucije klinike (clinique). Njena
osrednja pozornost velja konceptu
zdravniškega pogleda (regard), ki
je tradicionalno omejen na majhne,
specializirane institucije, kot so bolnice
in zapori, Foucault pa ga odkriva v
širših socialnih prostorih s funkcijo,
da upravlja z ljudskimi množicami,
hkrati pa je podlaga revolucionarnemu
duhovnemu preobratu.
lfred gell
umetnost
in delovanje
Antropološka teorija
Zbirka: Koda, 2007
Naslov izvirnika: Art and
Agency: An Anthropological
Theory
Prevod: Katarina Žakelj in
Tomo Virk
Strani: 343
ISBN: 9789612420932
Cena: 20 €
Galston, William A.
Godelier, Maurice
W
M
illiam a. galston
je ameriški politični teoretik, ki zagovarja politični
pluralizem in liberalno družbo, v času predsedovanja Billa Clintona
je bil njegov politični svetovalec.
liberalni nameni
Dobrine, vrline in raznolikost
v liberalni državi
Zbirka: Claritas, 2008
Naslov izvirnika: Liberal
purposes. Goods, virtues, and
diversity in the liberal state
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović in Borut Petrović
Jesenovec
Avtor spremne besede:
dr. Bojan Žalec
Strani: 462
ISBN: 9789612421984
Cena: 25 €
18
Knjiga je klasika s področja teorije
državljanstva in pomemben prispevek
k sodobni teoriji liberalizma. Oporeka
stališču, da je bistvo liberalizma v
nevtralni drži glede različnih načinov
življenja in individualnih pojmovanj
tega, kaj je dobro ali vredno. Branje
za vse politične teoretike, sociologe,
pravne teoretike in tudi za širši krog
bralcev, ki jih zanimajo vprašanja,
kot so državljanska vzgoja, kulturna
raznolikost in odnos med cerkvijo
in državo.
Umetnost in delovanje predstavlja
zelo samosvoj, svež poskus razbrati
vlogo in namen umetnosti v družbi.
V ospredju je vprašanje, kaj sploh
naredi umetnost za umetnost. Gell
pri tem ponuja teorijo, ki se radikalno
razlikuje od tovrstnih poprejšnjih
teoretskih poskusov.
aurice godelier (1934), francoski filozof in antropolog, ustanovitelj
katedre za sociologijo ekonomije na Collège de France. Je začetnik
marksistične ekonomske antropologije.
uganka daru
Zbirka: Koda, 2006
Naslov izvirnika:
L'énigme du don
Prevod: Suzana Koncut
Strani: 290
ISBN: 9789612420864
Cena: 15 €
Uganka daru predstavlja avtorjevo
življenjsko delo, rekapitulacijo večdesetletnega razmišljanja o razmerjih
med ekonomijo, politiko, sorodstvom
in religijo. Je analiza sodobnega kapitalizma, naperjena proti vladavini
svobodnega trga in ključna knjiga za
novo branje in razumevanje fenomena
daru, ki ga je pred skoraj stoletjem
analiziral Marcel Mauss.
Knjiga, ki se bolje bere decembra kot januarja, toda
že januarja se bere bolje kot mnoge druge knjige decembra. (Marcel Štefančič jr., Mladina, 3. 2. 2007)
19
Grdina, Igor
Goethe, Johann W.
P
J
rof. ddr. igor grdina (1965) je znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Doktoriral je iz slavistike in zgodovine,
raziskovalno se ukvarja z zgodovino starejše slovenske književnosti, s kulturno
zgodovino in politično zgodovino 19. stoletja.
slovenci med
tradicijo
in perspektivo
Knjiga je politična zgodovina obdobja,
v katerem smo Slovenci dobili status
sodobno pojmovanega naroda. Njen
osrednji poudarek je na opisu dogajanj med prvo svetovno vojno, ki so
vodili k ustanovitvi jugoslovanske
države. Odkritje doslej popolnoma
spregledanega vira – dnevnika kranjskega deželnega odbornika dr. Evgena
Lampeta – je avtorju nudilo možnost
globljega vpogleda v zakulisje političnih spopadov med »avstrijakanti«
in pristaši južnoslovanske politične
koncentracije.
svetovna vojna ob
soči 1: evropski
zaplet
Je prva knjiga načrtovane tridelne
monografije o prvi svetovni vojni.
V tem eruditskem zgodovinskem
delu je na ozadju širšega konteksta
evropskega spopada brez primer še
posebej osvetljena perspektiva vloge
Slovencev v vojni vihri, zlasti dogajanja
na eni najhujših vojaških front vseh
časov, ki je potekala med avstro-ogrsko
monarhijo in Italijo ob Soči. Grdina
z izjemno obrušenim in pikantnim
pripovednim slogom prepleta gosto
mrežo zgodb, jih ponovno oživlja in
pretvarja v vznemirljivo in napeto
branje. Knjiga zelo plastično predoči
kompleksno kolesje, ki je sprožilo
prvo vojno v Evropi. Po eni strani
panoramski historiografski pogled
na oblikovanje fronte med Julijskimi
Alpami in Jadranom, po drugi strani
pa izjemno vrvenje drobnih individualnih zgodb, zablod in tragedij,
katerih odmeve zaznavamo vse do
današnjih dni.
Politični mozaik 1860–1918
Zbirka: Claritas, 2004
Strani: 386
ISBN: 9789616446525
Cena: 5 €
Zbirka: Koda, 2009
Strani: 145
ISBN: 9789612422608
Cena: 15 €
20
ohann wolfgang von goethe (1749–1832)
je eden največjih nemških
pesnikov, pisateljev in dramatikov ter ena osrednjih osebnosti evropske
predromantične književnosti.
iz mojega življenja.
poezija in resnično
Zbirka: Claritas, 2007
Naslov izvirnika: Aus meinem
Leben. Dichtung und
Wahrheit.
Prevod in spremna beseda:
Štefan Vevar
Strani: 353
ISBN: 978-961-242-120-5
Cena: 20 €
Po zasnovi je pričujoča knjiga
avtobiografija velikega weimarskega
klasika, po svojih razsežnostih pa
predvsem Goethejeva velika življenjska
in umetniška izpoved, ki jo je pisal
dolgih 30 let, vse do svoje smrti, in
prišel v njej le do petindvajsetega leta
svojega življenja.
Gregorčič, Marta
M
arta gregorčič (1977), slovenska sociologinja, sodeluje z različnimi
inštituti, gibanji in skupinami, ki odpirajo teoretsko polje za vprašanja
migracij, izključevanja in militarizacije, prostore za teoretsko kritiko neoliberalizma, za študije socialne ekologije, radikalnega izobraževanja.
»¡alerta roja!«:
teorije in
prakse onkraj
neoliberalizma
Zbirka: ČKZ, 2005
Strani: 192
ISBN: 9789612420437
Cena: 10 €
¡Alerta roja! ali »najvišja stopnja
pripravljenosti« je neke vrste alarm,
ki ga razširijo staroselci v Chiapasu,
kadar želijo svoje skupnosti, mehiško
družbo in svet obvestiti, da morajo
premisliti pot, po kateri hodijo,
ali pa da je njihovo pot zasul plaz
represije ali genocidov. Alerta roja je
krik upornikov proti neoliberalizmu
in onkraj njega. Avtorica nas v svojem
delu opozarja, zakaj tudi v Sloveniji
in Evropi potrebujemo alerto rojo –
najvišjo pripravljenost za upor kot
ustvarjanje, za radostno uporništvo!
21
Groys, Boris
Holloway, John
J
(1947) je najbolj bran in prevajan teoretik revolucije, ki
poučuje podiplomske študente sociologije na Inštitutu za družbene vede
in humanistiko na Benemérita Universidad Autónoma de Puebla v Mehiki.
B
ohn holloway
(roj. 1947 v vzhodnem Berlinu) je študiral filozofijo in matematiko na Univerzi v Leningradu.
Po delu na številnih znanstvenih inštitutih v Leningradu in Moskvi je l. 1981 emigriral v zahodno Nemčijo.
Ukvarja se z umetnostno kritiko, teorijo medijev in filozofijo. Njegov opus obsega številna dela, med njimi Celostna
umetnina Stalin in Kritika zbirke. Na New York University trenutno zaseda mesto profesorja za ruske in slovanske
študije, kot sodelavec pa dela še za univerzo v Karlsruhe, kjer še živi in dela kot rektor Kunstakademie na Dunaju.
oris groys
uvod v antifilozofijo
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika: Einführung
in die Anti-Philosophie
Prevod: Tanja Petrič in
Tomaž Grušovnik
Strani: 236
ISBN: 9789612423124
Cena: 26 €
Knjiga lucidnih in ostrih filozofskih esejev Uvod v antif ilozof ijo
se dotakne osrednje preokupacije
filozofije - iskanja resnice. V 19.
stoletju so se filozofi, kot so Marx,
Nietzsche in Kierkegaard, dokopali
do uvida v »potrošniško« naravo
filozofije, ki vsako resnico spremeni
v uporabno blago. Od tod sledita
radikalen prelom in nova veja filozofije, ki jo Groys - po analogiji z
umetnostjo - imenuje antifilozofija, se pravi filozofija, ki ne operira
več s kritiko, marveč z zapovedjo.
Antifilozofija se po Groysu noče
načelno posloviti od resnice ali
rehabilitirati sofistike, temveč
poudarja dejstvo, da je »resnično«
v pomembnem smislu posledica
posameznikovih dejanj in predvsem
odločitev. Njegovi esejistični portreti
velikih antifilozofov to mišljenje prvič
kontekstualizirajo in postavljajo v
zgodovinsko sosledje - od Kierkegaarda preko Heideggra do Derridaja
in Marshalla McLuhana. Knjiga ni
le svojevrstna zgodovina filozofije,
temveč tudi polemična in provokativna refleksija o stanju sodobnega
mišljenja in jo lahko beremo kot
napotilo mislečemu subjektu.
“antifilozofija
je življenjska
odločitev.“
spreminjamo svet brez
boja za oblast: pomen
revolucije danes
Zbirka: ČKZ, 2004
Naslov izvirnika: Change The
World Without Taking Power:
The Meaning of Revolution
Today, 2002. Pluto Press.
Prevod: Mirsad Begić, Barbara
Beznec, Marta Gregorčič idr.
Avtor spremne besede:
Darij Zadnikar
Strani: 235
ISBN: 9789616446839
Cena: 15 €
S to knjigo je Holloway leta 2002
zarezal novo kritično, negativno in
dialektično teorijo, ki »boj« postavlja
v središče našega razumevanja in
ustvarjanja sveta. Ker je izhajal iz
izkušenj uporov kmetov, zapatistov
v Chiapasu in bojev brezposelnih
delavcev v Argentini, je uspel odpreti
teoretične premisleke nekapitalistične družbe. Holloway je postal
najbolj zaželen teoretik revolucije, ki
ga gostijo vse prestižnejše svetovne
univerze, vendar vsak trenutek najde
čas le za preproste ljudi, upornike
neoliberalizmu.
Hribar, Tine
A
kademik dr. tine hribar je slovenski filozof fenomenolog, redni profesor
za fenomenologijo in filozofijo religije na Oddelku za filozofijo Filozofske
fakultete v Ljubljani. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
ena je groza
Zbirka: Koda, 2010
Strani: 438
ISBN: 9789612422882
Cena: 32 €
„Boris Groys ugotavlja dvoje: resnica po eni strani
ne obstaja, po drugi pa je resnic preveč.“
(Primorski dnevnik)
To je knjiga o grozi in grozodejstvih
20. stoletja, obenem pa o navajenosti
na ta grozodejstva v našem 21. stoletju.
Groza, o kateri pripoveduje pesem
Srečka Kosovela, ki je dala knjigi
naslov, je brez časovnih določil in
omejitev. Knjiga akademika dr. Tineta Hribarja jo jemlje kot izhodišče
analize, ki v nadaljevanju s kritičnim
pogledom obravnava stališča vodilnih
slovenskih mislecev - od Edvarda
Kocbeka in Dušana Pirjevca do Slavoja Žižka in Gorazda Kocijančiča - o
ključnih dogodkih slovenstva ob koncu
druge svetovne vojne. Poudarek je na
njihovem pogledu na sprepletenost
triumfalnih in tragičnih vidikov slovenske zgodovine.
23
Ihan, Alojz
Javornik, Miha
M
predava na Oddelku za slovanske jezike in književnosti
Filozofske fakultete v Ljubljani. Javornik je sodeloval na več znanstvenih
konferencah v domovini in po svetu.
A
iha javornik
(1961) je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor mikrobiologije in imunologije
na Medicinske fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg strokovnega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega
dela v medicini se Alojz Ihan ukvarja tudi s književnostjo. Za svoje literarno delo je prejel številne nagrade, med
njimi nagrado Prešernovega sklada. V zbirki Beletrina v kratkem izzide njegov nov roman.
lojz ihan
»Psihopatologija države
skozi pogled zdravnika
in pisatelja in precizno
esejistično zrcalo.« Bernard
Nežmah, Mladina
zlati vek
ruske kulture
Poti ruske umetniške besede
(1670–1840)
Zbirka: Scripta, 2008
Strani: 234
ISBN: 9789612421465
Cena: 20 €
»Boleče potovanje v slovensko srce teme.« Samo
Rugelj, Bukla
NOVO!
Juhant, Janez
Prava knjiga ob
pravem trenutku.
J
(1947) je redni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani.
Njegova dela segajo na področje zgodovine filozofije, filozofske antropologije, etike, družbene filozofije in filozofije religije.
anez juhant
etika i
državljanski eseji
Zbirka: Koda, 2012
Avtor spremne besede:
dr. Rado Pezdir
Strani: 237
ISBN: 9789612425128
Cena: 24 €
V »državljanskih esejih« Ihan takoj
na začetku osupne bralca z radikalno
novo definicijo človeške moralnosti
– morala je za avtorja možganski
procesor, ki z občutkom »mirne vesti«
napove, da nas okolica zaradi naših
dejanj ne bo zavrgla. S tem je avtorju
uspelo najti kraljevsko izhodišče,
da lahko z radikalnostjo človeške24
Prvi sistematični in poglobljeni pregled ruske literarne zgodovine od 18.
stoletja do sredine 19. stoletja, ko se v
kulturi uveljavita realistična poetika in
estetika. Knjiga pomeni za vsakogar, ki
ga zanima ruska kultura, znanstveno
poglobljen, a hkrati poljudno napisan
pregled ruske literarne zgodovine.
Pregled je zasnovan tako, da po eni
strani razkriva estetske zakonitosti
v ustvarjanju posameznih ustvarjalcev, po drugi strani pa ob analizi
konkretnih umetnostno literarnih
form ponuja vpogled v zakonitosti
ruskega kulturnega razvoja.
ga anatoma in fiziologa, hkrati pa z
duhovitostjo umetnika na prijeten in
celo lahkoten način opisuje slovenske in svetovne dimenzije sodobne
družbene krize ‒ v kateri imajo vsi
akterji »čisto vest«, hkrati pa je vsak
dan milijonom ukradeno ne le njihovo
imetje, temveč tudi prihodnost. Avtor s
kirurško natančnostjo secira družbene
okoliščine, zaradi katerih človekov
moralni procesor ostaja pomirjen in
»vest čista« – tudi pri direktorju, ki
se mu zdi normalno prisvojiti »svojo«
tovarno, tudi pri bančniku, ki se mu
zdi normalno dobiti nagrado za popolnoma zavožen kredit, tudi pri »redno
zaposlenem socialističnem« novinarju,
ko njegovi honorarni kolegi dobijo
petkrat manj za enako delo, tudi pri
imetniku stanovanja »po Jazbinšku«,
ki vztraja na desetkratni ceni, kot jo
je plačal sam, tudi pri sindikalistu, ki
do pike vztraja na »pravicah« socialističnih delavcev, čeprav s tem ustvarja
socialni apartheid in kanibalizem do
lastni otrok. Ihan s klinično mirnostjo
secira človekovo moralo in hkrati
niti v enem trenutku ne moralizira
– »morala je del naše anatomije in
našega funkcioniranja, je edina, ki jo
imamo, in bolj, ko jo poznamo, bolje
jo bomo znali uporabljati za bivanje
na kosu zemlje, kjer smo se rodili«.
Na poti k vzajemni
človeškosti
Zbirka: Claritas, 2009
Strani: 393
ISBN: 9789612422394
Cena: 28 €
Etiko/moralo so do nedavnega razglašali za represivno in jo poskušali zamenjati z “naprednimi” ideologijami,
kot so socializem in komunizem,
liberalizem in libertinizem. Toda vse
našteto se je izkazalo za uničevalsko
do vseh počez in sploh do celotnega
življenjskega okolja, od družbenega do
naravnega. Pričujoče delo je zanesljiv
vodnik skozi etično/moralno snovanje
človeštva nekoč in danes, tu in drugod,
na religijski in posvetni ravni.
človek v iskanju
svoje podobe
Zbirka: Claritas, 2003
Strani: 268
ISBN: 961-6446-43-6
Cena: 7 €
Knjiga omogoča najširši vpogled
v področje antropologije v njenem
zgodovinskem in sodobnem prerezu
in pomenu. Avtor sledi razvoju antropologije znotraj filozofije od antike
do danes, pri čemer upošteva tudi
rezultate spoznanj empirične antropologije in drugih ved (npr. biologije,
psihologije, lingvistike, teologije).
25
Jullien, François
F
rançois jullien (roj. 1951) je profesor na pariški univerzi VII-Denis
Diderot ter direktor inštituta za sodobno filozofijo Institut de la Pensée
Contemporaine in centra Marcel-Granet. Je avtor več kot dvajsetih knjig s
področja kitajske kulture, filozofije in medkulturnih razlik med vzhodom in
zahodom. Hvalnica pustosti je prvo Jullienovo delo prevedno v slovenski jezik.
hvalnica pustosti
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika:
Eloge de la fadeur
Prevod: Tanja Ahlin
Avtorica spremne besede:
Katja Kolšek
Strani: 151
ISBN: 9789612423193
Cena: 21 €
Hvaljenje pustosti in dolgočasja namesto dramatičnih kompozicij in
izjemnih detajlov je v nasprotju z
običajnimi pričakovanji zahodnih
umetnostnih sladokuscev. V pričujoči,
eruditski in izjemno prodorni knjigi
se avtor postavi po robu zahodni percepciji in pustost predstavi z vidika
kitajske kulture, kjer velja za osrednjo
estetsko vrlino. Hvalnica pustosti je
kulturna študija, očrt vzhodne estetike, mala vaja iz sinologije, vzhodne
filozofije in obenem prelomno delo, ki
je neobhodno za razumevanje kitajske
umetnosti in kulture.
Kerže, Ivo
I
vo kerže (1976) se je v svoji publicistiki profiliral kot katoliški mislec, ki
skuša vprašanja postmodernosti preseči z odločnim antimodernim zasukom. Zanima ga zlasti mejno področje med tomizmom in heideggerjansko
hermenevtiko, znotraj katerega se mu s posebno ostrino vsiljuje premislek o
razmerju med ontologijo in narodnostjo.
začetek slovenske
filozofije
Etnoontološka raziskava
Zbirka: Claritas, 2008
Strani: 428
ISBN: 9789612421809
Cena: 20 €
V delu avtor odkrije začetek slovenske
filozofije v književnosti iz obdobja
katoliške obnove ter razbere utemeljenost tega začetka v staroslovenskem
ontološkem pojmu stanovitnosti, ki
se posledično razkrije kot temeljno
obzorje slovenske eksistence.
Koter, Darja
D
je na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani doktorirala (1998) s področja zgodovine glasbenega inštumentarija. Je predstojnica Katedre za zgodovino in literaturo na Akademiji za glasbo UL ter
članica raziskovalne skupine na AGRFT in FF.
arja koter
Monumentalno
delo o zgodovini
slovenske glasbe!
NOVO
Monografija temelji na celoviti obravnavi zgodovine slovenske glasbe v
omenjenem obdobju in je novo delo te vrste po dolgih letih. Avtorica razvoj
slovenske glasbe prikaže v soodvisnosti od vsakokratnih družbenih oziroma
družbeno-političnih sprememb, se ne izogiba multikulturnim in nacionalnim
trenjem, upošteva sociološke in umetnostne študije ter glasbeni tok umešča
v širši družbeni kontekst in prikaže soodvisnost z istočasnimi evropskimi
gibanji. Vsebinsko se opira na zgodovino glasbenega gledališča, na dosežke
in pomen glasbenih društev pri razvoju slovenske glasbene in širše kulture,
poglobljeno predstavi posamezne skladatelje in njihova dela, skladateljske
šole in stilna gibanja, izpostavi pomembnejše poustvarjalce, posameznike in
ansamble, razvoj glasbenih oblik, glasbenega šolstva in izdelovanja glasbil,
ne nazadnje se posveča tudi delovanju glasbenih ustanov ter njihovemu
družbenemu pomenu. Delo je opremljeno z znanstvenim aparatom.
slovenska glasba
1848—1918
Zbirka: Koda, 2012
Recenzenta: dr. Matjaž Barbo
kot muzikolog in ddr. Igor
Grdina kot kulturni zgodovinar
Strani: 394
ISBN: 978 961 242 5593
Cena: 29 €
slovenska glasba
1918 -1991
26
Zbirka: Koda, 2012
Recenzenta: dr. Matjaž Barbo
kot muzikolog in ddr. Igor
Grdina kot kulturni zgodovinar
Strani: 536
ISBN: 978 961 242 5609
Cena: 34 €
Cena
kompleta
49 €
Kierkegaard, Søren
Kocijančič, Gorazd
D
G
anec søren aabye kierkegaard (1813–1855), filozof in teolog, je
prvi in najpomembnejši predstavnik filozofskega eksistencializma in v
določenem smislu začetnik moderne filozofije sploh.
ali – ali
Zbirka: Claritas, 2003
Naslov izvirnika: Enten – Eller
Prevod: Primož Repar
Avtor spremne besede:
Primož Repar
Strani: 621
ISBN: 9789616356718
Cena: 25 €
Ali – ali je temeljno Kierkegaardovo delo. V njem se srečamo z vsemi
poznejšimi pomembnimi eksistencialističnimi temami, predvsem z odločitvijo, pa tudi s tesnobo, melanholijo
… Delo sooča bralca z alternativo, ki
od njega terja izbiro med etičnim in
estetičnim, med čutno, neodgovorno
eksistenco (Don Juan) in etičnim
bivanjem, ki je urejeno skladno s
skupnostjo, obenem pa ne izgubi
svoje pristnosti. V poheglovski dobi
19. stoletja obstaja komaj še kakšno
delo, ki je primerljivo s pričujočim.
orazd Kocjančič (1964) je filozof, pesnik, velik poznavalec
Platona, prevajalec in urednik, prejemnik Rožančeve in Sovretove
nagrade. Prevedel je zbrana dela Platona, prav tako je sodeloval pri izdaji
novega prevoda Svetega pisma in uredil slovensko izdajo Fragmentov
predsokratikov. V zbirki Beletrina sta izšli dve njegovi pesniški zbirki.
razbitje
Sedem radikalnih esejev
Zbirka: Koda, 2009
Strani: 365
ISBN: 9789612422318
Cena: 27 €
“Kocijančičevi eseji so radikalni v
izvornem pomenu besede, se pravi, da
nas popeljejo h koreninam ... Knjiga
je poklon slovenskemu filozofskemu
jeziku in čudovit poizkus združevanja
znanosti in duhovnosti, filozofske
miselne ostrine s čisto praktičnimi
življenjskimi pobudami.“ (iz utemeljitve
komisije za Rožančevo nagrado 2009)
»Najbolj globok mislec devetnajstega stoletja.
Kierkegaard je bil svetnik.« Ludwig Wittgenstein
Kołakowski, Leszek
Kompendij socioloških teorij
Ur. Frane Adam in Matevž Tomšič
kompendij
socioloških teorij
Zbirka: Claritas, 1995/2004
Strani: 442
ISBN: 978961644655
Cena: 20 €
Kompendij socioloških teorij prinaša
širok izbor del temeljnih avtorjev
s področja sociologije, od klasikov
in utemeljiteljev te discipline (Weber, Durkheim, Simmel) do najpomembnejših sodobnih avtorjev
(Bourdieu, Giddens, Habermas).
Dodana je tudi spremna študija, ki
sta jo napisala urednika knjige.
L
eszek kołakowski (1927) je filozof, pisatelj in esejist. Ukvarja se predvsem
sociologija
Frane Adam
KOMPENDIJ
TEORIJ
scripta
28
Avtor svojih sedem besedil koncipira kot ključ do svojega filozofskega
sistema. Uvodna eseja predstavljata
oris ontologije in v navezavi nanjo
zasnutek nove etike. Esej o znanosti
s svojim pogledom v zgodovino predpostavlja zgodovinsko-hermenevtični
tematski sklop, a ga s svojo specifiko
prerašča in se v ključnem delu vrača
na problematiko ontologije, ki jo
konkretizira in dopolnjuje. Esej o
poeziji in mistiki v ontološkem ključu
določa polje poezije in umetnosti
nasploh ter slednjo opredeljuje v njeni
antitetični zedinjenosti z duhovno
izkušnjo. Knjigo zaključuje izjemen
dokument slovenske filozofske misli,
korespondenca o biti(h) med akademikom Tinetom Hribarjem in avtorjem.
mini predavanja
o maksi zadevah
Zbirka: Claritas, 2004
Naslov izvirnika:
Mini wykłady o maxi sprawach
Prevod: Jana Unuk
Avtor spremne besede:
dr. Janez Juhant
Strani: 306
ISBN: 9789616446785
Cena: 7 €
z zgodovino filozofije ter filozofijo religije in kulture.
Knjiga je zbirka kratkih esejev
o naslednjih temah: moč, slava,
enakost, laganje, toleranca, potovanje,
vrlina oziroma krepost, kolektivna
odgovornost, kolo sreče, dvoumnosti
prevare, nasilje, dolgočasje, potreba
po svobodi, razkošje, narava Boga,
spoštovanje narave, vraževerje,
nacionalni stereotipi.
Vse našteto obravnava v širšemu
krogu bralcev dostopnem slogu, pri
tem pa imajo njegova premišljevanja
težo besedil vrhunskega poznavalca
zgodovine filozofije in človeške
kulture.
29
Kos, Janko
Lefebvre, Georges
J
G
anko kos (1931)
je doktor literarnozgodovinskih ved. Njegovo strokovno
in znanstvenoraziskovalno delo zajema številna področja. V slovensko
literarno teorijo je vpeljal novo sistematiko in raziskoval osnove razdelitve
literarne zgodovine na obdobja.
slovenci in evropa
Zbirka: Claritas, 2007
Strani: 380
ISBN: 9789612421311
Cena: 20 €
Katera duhovna gibanja, tokovi in
smeri so od zgodnjega srednjega veka
segali v slovensko kulturo in kakšno
mesto jim je bilo namenjeno v njenem
razvoju? Predvsem pa, kako smo jih
sprejemali, smo se ob njih navdihovali ali jih zavračali? S tega stališča
govorijo Kosove razprave o slovenski
recepciji antike in Biblije, reformacije,
razsvetljenstva in romantike, vse do
velikih »izumov« 19. in 20. stoletja –
komunizma, anarhizma in nihilizma.
eorges lefebvre (1877–1959), vpliven zgodovinar, ki je pisal
predvsem o francoski zgodovini. Za življenja je bil član zgodovinarske šole Annales in je zasedal stolico za francosko revolucijo
na Sorboni.
francoska revolucija
Zbirka: Koda, 2007
Naslov izvirnika: La
Révolution française
Prevod: Vera Troha
Strani: 365
ISBN: 9789612421137
Cena: 15 €
Latour, Bruno
Lozar, Janko M.
B
je eden vidnejših sodobnih antropologov znanosti in
tehnologije, ki se nam s Pandorinim upanjem prvič predstavlja v slovenščini. Je eden od pionirjev teorije actor-network. Trenutno predava na
Institut d'études politiques de Paris, pred tem pa je bil štiriindvajset let redni
profesor École des Mines de Paris.
runo latour
pandorino upanje
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: Pandora’s
Hope: An Essay on the Reality
of Science Studies
Prevod: Polona Glavan
Avtor spremne besede:
Mario Kopić
Strani: 359
ISBN: 9789612423964
Cena: 39 €
30
Prijatelj znanstvenik je Bruna Latoura
iznenada vprašal: »Ali verjameš v
resničnost?« Daljnosežno vprašanje
je sprožilo nastanek knjige Pandorino upanje. Latour pred bralcem
razgrinja argumente in ideje, ki so
pripeljali do verjetja v resničnost,
neodvisno od človeške interakcije.
V odgovorih sega daleč v zgodovino
k Platonovim dilemam o resnici in
pravici ter nazadnje pokaže na pravo
tveganje v vojnah znanosti: negotovo
pokoritev navadnega mnoštva pred
vojskujočimi se silami branilcev
dokončne Resnice. Pričujoča zbrika
ključnih Latourjevih tekstov preverja
razmerja med človekom, naravo in
artefakti ter kaže, kako se dogodki
materialnega sveta pretvarjajo v enote
znanstvenega znanja.
J
anko m. lozar
(1973) je predavatelj na Oddelku za filozofijo Filozofske
fakultete v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo se umešča v fenomenološko
polje in izhaja predvsem iz razmislekov o nihilizmu, krizi evropske umnosti
in zgodovini biti, kot so jih razvijali Nietzsche, Husserl in Heidegger.
vedrenje vedrine
Zbirka: Koda, 2011
Strani: 359
ISBN: 9789612423988
Cena: 29 €
NOVO!
Knjiga vsrka bralca v stoletje pred
francosko revolucijo in ga popelje
skozi oris tedanje Evrope, njenih
gospodarskih, kulturnih in političnih
tokov, ki so končno privedli do izbruha
revolucije. Lefebvre ne popisuje le dogodkov, ampak njihova gibala, vzroke
in konstrukcije. Osebe, ki so igrale
pri historičnih procesih pred in med
izbruhom revolucije osrednjo vlogo,
povezuje v mrežo intrig, interesov,
odvisnosti in vpliva. Zgodovinska
dejstva, ki se berejo kot kriminalka!
Knjižni prvenec filozofa Janka Lozarja
izhaja iz uvida v nova razpoloženja
evropskega človeka v 21. stoletju.
Medtem ko so v prejšnjem stoletju,
recimo pri Heideggru, prevladovali
eksistenciali, kot sta skrb in tesnoba,
Lozar analizira njim nasprotna oz.
dopolnjujoča razpoloženja, kakršna
izvirajo iz radosti biti, drugače rečeno,
iz vedrine. Vedrina označuje človekovo
razpoloženje, duševni občutek, torej
čustvo, hkrati pa govorimo tudi o
vedrini neba. Vsakdo od nas ve, da
veder človek ve, kako in kakšno je
vedro nebo. Torej je treba le poiskati
odgovor na vprašanje, kako to, da smo
pripravljeni potrpežljivo naklanjati
pozornost oblačnemu nebu, ki se
jasni in vedri.
NOVO!
31
Luckmann, Thomas
T
homas luckmann (1928), sociolog
slovensko-avstrijskega rodu, je ena
vodilnih osebnosti družbenih znanosti druge polovice 20. stoletja. Njegovo
ime je povezano z glavnim tokom razvoja teoretičnega in metodološkega
znanja fenomenološke filozofije ter interpretativne sociologije.
družba,
komunikacija, smisel,
transcendenca
Zbirka: Claritas, 2007
Uredila: Vinko Potočnik in
Igor Bahovec
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović, Borut Petrović
Jesenovec in Aleš Učakar
Avtor spremne besede:
Igor Bahovec
Strani: 473
ISBN: 9789612421441
Cena: 20 €
Pričujoči izbor iz Luckmannovih
temeljnih del s področja sociologije
religije skuša celoviteje predstaviti
njegov znanstveni opus. Za njegovo
teoretsko perspektivo je značilno stališče, da mora znanost človeka in njegov
življenjski in družbeni svet obravnavati
kot celoto. Zato se zavzema za dialog
sociologije z drugimi družbenimi in
humanističnimi znanostmi.
MacIntyre, Alasdair C.
Š
kot alasdair macintyre (1929) je najslavnejše ime na področju etike
kreposti v drugi polovici 20. stoletja in eden ključnih predstavnikov
sodobnega vala zanimanja za vrlinsko etiko, ki meni, da je osrednja etična
tema dobro življenje.
Majerhold, Katarina
K
(1971) je filozofinja, raziskovalka in publicistka. Je avtorica številnih znanstvenih in
strokovnih knjig, člankov, esejev in dokumentarnih filmov (Ljubezen, 2008; Čustva, tkanina našega življenja, 2010). Sodeluje v znanstvenih in strokovnih uredništvih (Sodobnost, Časopis za kritiko znanosti, Andragoška
spoznanja) in raziskovalnih projektih.
atarina majerhold
živeti
Zbirka: Koda, 2012
Strani: 192
ISBN: 9789612424701
Cena: 27 €
Knjiga Živeti Katarine Majerhold
nas v eruditskih, a obenem izjemno
berljivih in pogosto provokativnih
razmišljanjih popelje med ključna
vprašanja naše sodobne individualnosti. V esejih, ki krožijo okrog
velikih vprašanj o resnici, svobodi,
lepoti, homoseksualnosti in čustvih,
na vsem razumljiv način križari med
filozofskimi koncepti in našimi vsakdanjimi izkušnjami. Avtorica hkrati
ves čas ostaja v duhu časa in na vprašanje srečnega in dobrega življenja
odgovarja z aktualnimi, konkretnimi
in modroslovnimi odgovori, ki stavijo
na interdisciplinarni holistični pristop.
Knjiga vsem dostopne filozofije življenja, ki je obenem tudi primer, kako
živeti filozofijo.
Sveže in
izzivalno
o življenju.
NOVO!
odvisne racionalne
živali: zakaj
potrebujemo vrline
Zbirka: Claritas, 2007
Naslov izvirnika: Dependent
Rational Animals
Prevod: dr. Nada Grošelj
Avtor spremne besede:
dr. Bojan Žalec
Strani: 216
ISBN: 978-961-242-071-0
Cena: 10 €
32
Za avtorja smo človeška bitja po eni
strani praktični razsojevalci in po
drugi živali, odvisne ena od druge.
Tako etike ne moremo ločevati od
biologije, zato je potrebno vzpostaviti odnos med našo človeškostjo in
živalskostjo. Avtor v pričujoči knjigi
kulturno-historično pripoved o vrlinah
iz svojih predhodnih del, ki segajo
od antike do sodobnosti, dopolnjuje
z njihovo naravno in filozofsko psihološko genezo.
»knjiga živeti nas popelje skozi čare in čez čeri našega
bivanja. ne dovoli nam naivnega pogleda na resničnosti
sodobnega življenja, a nas hkrati spodbudi, da globoko
vdihnemo in izdihnemo, da živimo. in to sproščeno, a s
prodornim pogledom v samoumevnosti, predsodke in
manipulacije.« Neža Mrevlje, Siol
McCabe, Herbert
Merleau-Ponty, Maurice
H
M
erbert mccabe (1926–2001), dominikanski
redovnik, filozof in teolog,
je predaval na Oxfordu. Njegova velika tema je bilo tudi opozarjanje
na redukcionalistični pogled na Boga, ki pomeni zapadlost malikovanju.
dobro življenje
Etika in iskanje sreče
Zbirka: Claritas, 2008
Naslov izvirnika: The Good
Life-Ethics and the Pursuit of
Happiness
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović in Borut Petrović
Jesenovec
Strani: 128
ISBN: 9789612421816
Cena: 10 €
Pričujoča knjiga je briljanten in eo ipso
ustvarjalen vstop v filozofijo, ki nam v
optiki zasledovanja sreče in dobrega
življenja odpre oči za razumevanje
osrednjih filozofskih in življenjskih
stvari: pojmov sreče, organizma, življenja, jezika, pravičnosti, družbe,
resnice, vzgoje, politike in nenazadnje
človeškega. Potemtakem gre za spoj
antropologije in etike, katere presečišče
tvori razumevanje kreposti.
aurice merlau-ponty (1908–1961) je ena ključnih oseb francoske
filozofije. Velja za filozofa eksistencializma, predvsem zaradi svoje
tesne povezanosti z Jean-Paulom Sartrom in Simone de Beauvoir.
fenomenologija
zaznave
Zbirka: Koda, 2006
Naslov izvirnika:
Phénoménologie de la
perception
Prevod: Špela Žakelj
Avtor spremne besede:
dr. Janez Srehovec
Strani: 495
ISBN: 9789612420857
Cena: 20 €
Medved, Andrej
Mitchell, W. J. T.
A
W
(1947) je galerist, teoretik in pesnik, ki se že vrsto let
ukvarja s sodobno likovno umetnostjo.
. j. t. mitchell je profesor angleščine in umetnostne zgodovine na
Univerzi v Chicagu in urednik revije Critical Inquiry.
ndrej medved
pictura poesis
Zbirka: Koda, 2010
Strani: 433
ISBN: 9789612423186
Cena: 29 €
34
Pictura poiesis prinaša pregled čez
slovensko povojno slikarstvo. Gre za
poskus širše konceptualizacije vrhunskih vizuelnih poetik, ter obenem
njihovo širšo kontekstualizacijo, ki ni
zamejena zgolj na slovenski kontekst
ne na medij vizuelne reprezentacije,
marveč sega tudi na področje filozofije, literature in drugih umetnosti.
Poseben poudarek v knjigi je namenjen mlajšim likovnim ustvarjalcem.
Ključna knjiga o ključnih slovenskih
slikarjih zadnjih 60 let.
V knjigi Fenomenologija zaznave
Merleau-Ponty priostri kritiko klasične dihotomije telesa in duha in s
svojo problematizacijo tega razmerja
postane kritik tako kartezijanskega
racionalizma kot behaviorističnega
empirizma.
slikovna
teorija
Zbirka: Koda, 2009
Naslov izvirnika:
Picture theory
Prevod: Lela B. Njatin
Strani: 497
ISBN: 9789612422646
Cena: 25 €
Mitchell vzpostavlja novo razumevanje
podobe in tudi pojem ikonologije
uporabi na nov način, in sicer kot
metodo, s katero podob ne razlagamo
več z besedili, ampak jih od njih razlikujemo – svojo ikonologijo imenuje
kritična ikonologija. Gre za prevrednotenje podobe, ki je v današnjem
svetu – tako v vizualni kulturi kot v
javni sferi – vpliv ali moč videnega.
S tem pa podoba pridobiva tudi na
politični moči. Aktualnost njegovega
dela se kaže tudi v primerih, ki jih
navaja. Posega tako v področje filma
(npr. JFK) kot televizije (posnetki iz
Abu Graiba).
35
Mlinar, Anton
A
(1952) je samostojni raziskovalec, ki je do leta 2005
predaval moralno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Njegova
raziskovalna področja so moralna teologija in filozofija, bioetika, ekologija,
razmerje med etiko in pravom.
nton mlinar
evtanazija
Zbirka: Scripta, 2005
Strani: 335
ISBN: 9789612420451
Cena: 13 €
Evtanazija je klasična téma moralne filozofije in teološke etike ter
obenem torišče dramatičnih dilem
sodobnega sveta, ko artikulira težke
in pomembne odločitve spričo povsem novih vprašanj, ki jih odpirajo
biotehnološke znanosti. Na eni strani
je živa zavest, da civilizacija sloni na
prepovedi ubijanja, na drugi strani pa
se ni mogoče izogniti pričakovanjem,
da bi upoštevali pravico do odločanja o
samem sebi. Knjiga predstavlja celosten zgodovinski pregled problematike,
današnji položaj in pravno-etično
refleksijo tega področja.
Murdoch, Iris
I
ris murdoch (1919–1999), rojena na Irskem, je ena najpomembnejših
britanskih in evropskih pisateljic in priznana filozofinja. Na Murdochovo
so najmočneje vplivali Platon, Freud, Sartre, Wittgenstein in Simone Weil.
suverenost dobrega
Zbirka: Claritas, 2006
Naslov izvirnika: The Soverreignty
of Good
Prevod: Slavica Jesenovec Petrović in
Borut Petrović Jesenovec
Avtor spremne besede: dr. Bojan Žalec
Strani: 240
ISBN: 9789612420888
Cena: 7 €
36
Gre za avtoričino najvplivnejše filozofsko besedilo, ki je že postalo
klasika. V njem Murdochova trdi,
da je platonska metafora dobrega
kot sonca pravilna. Ključna funkcija
v zrenju stvari pripada ljubezni, kajti
ljubezen nas usmerja k dobremu, nam
sporoča Murdochova. Primerjalno
obravnava tudi dobro in lepoto –
lepoto lahko vidimo relativno jasno,
dobro pa je težje jasno uzreti. V tem
kontekstu Murdochova razvije svoje
pojmovanje svobode.
Nancy, Jean-Luc
M
oderni francoski mislec jean-luc nancy (1940) je tesno zvezan z dekonstrukcijo druge polovice 20. stoletja. Na svoji filozofski poti je bil tesno povezan s francoskimi dekonstruktivisti od Jacquesa Derridaja do
Jean-François Lyotarda. Objavil je številne knjige, med drugim tudi več monografij, posvečenih Heglu, Kantu,
Descartesu, Heideggerju in Lacanu. V slovenskem jeziku imamo tudi deli Odpor(nost) poezije (2009) in Evidenca
filma: Abbas Kiarostami (2009).
corpus, noli me
tangere, rojstvo prsi
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: Corpus
Prevod : Mirt Komel in
Varja Balžalorsky
Strani: 300
ISBN: 9789612423612
Cena: 29 €
Pričujoča knjiga predstavlja izbor iz
obsežnega opusa vplivnega francoskega filozofa Jean-Luca Nancyja. Knjiga
združuje tri ključna samostojna dela.
Zbirka esejev Noli me tangere je pomemben prispevek k avtorjevi dekonstrukciji krščanstva. Hkrati je vzorčni
primer Nancyjeve pronicljive pisave
o umetnosti, ki zajema analize platen
slikarjev, kot so Rembrandt, Tizian,
Coreggio, Bronzino in Dürer. Kako je
bilo mišljeno telo? Kako ga misliti na
novo? Telo smrtnikov, politično telo,
telo zakonov, mistično Kristusovo telo
– vsa ta telesa nahaja beseda corpus,
naslov in tema drugega Nancyjevega
besedila, zbranega v tej knjigi. V njem
revidira klasične zaznamke telesa
pri Platonu, Aristotelu, Descartesu,
Heglu, Husserlu in Freudu in pokaže,
da so tehnološke, biološke in politične
spremembe naše kulture nastavile
potrebo novega razumevanja telesa.
Delo Rojstvo prsi proučuje, kako v zoru
zahodnih metafizik koncipirati prihod,
rojstvo, ki označuje bivanje. Prvi del
zaznamuje vprašanje, kako obstoju
kot golemu obstoju danes podeliti
smisel, kaj bi rojstvo prisotnosti v tem
oziru lahko bilo. V drugem delu pa
se Nancy odprto obrača k umetnosti
s slutnjo, da umetnost prisotnost že
izpostavlja in ji je izpostavljena.
“Trilogija francoskega filozofa, ki reprezentativno
predstavlja njegove poglavitne tematike in misli iz
zadnjih dveh deseletij” (Bukla).
NOVO!
Filozof
našega časa.
Negri, Antonio / Hardt, Michael
A
(1933) je politični filozof in pisatelj, ki
je bil pred izdajo Imperija znan predvsem zaradi svojega
obsežnega dela o Spinozi. Bil je profesor političnih ved na
univerzi v Padovi, na Université de Vincennes (Paris-VIII)
in Collège International de Philosophie v Parizu.
ntonio negri
M
ichael hardt (1960) je profesor za literaturo in
italijanščino na univerzi Duke v ZDA. Njegovo akademsko delo se osredotoča predvsem na moderni roman in
moderno poezijo ter literarno in kulturno teorijo.
imperij
Zbirka: ČKZ, 2003
Prevod: Politični laboratorij
(Mirsad Begić, Barbara Beznec,
Maksimiljan Gulič idr.)
Spremna beseda: Antonio Negri
Strani: 392
ISBN: 9789616446402
Cena: 15 €
multituda
Vojna in demokracija
v času imperija
Zbirka: ČKZ, 2005
Naslov izvirnika: Multitude
Prevod: Politični laboratorij
(B. Beznec, A. Kurnik, U. Suša,
M. Begić, L. Megušar,
M. Gulič, B. Kelbl)
Strani: 429
ISBN: 9789612420420
Cena: 15 €
Imperij je interdisciplinarno delo, ki
analizira nastajajočo politično obliko
svetovnega trga. Svoj navdih črpa
predvsem iz najimenitnejših (heretičnih) tradicij delavskih, anitkolonialnih,
antipatriarhalnih in kontrakulturnih
gibanj. Knjiga Imperij lahko postane
zaboj z orodjem za vse tiste, ki želijo
misliti in delovati zunaj hladnovojne
izbire med kapitalističnimi korporacijami in partijskimi birokracijami.
Knjiga je nadaljevanje prevedene
uspešnice Imperij. V Multitudi avtorja
najprej opišeta permanentno globalno
vojno kot mehanizem nove oblike
kapitalizma, v nadaljevanju pa se
osredotočita na subjekte protiimperija.
Multitude, mnogoterost singularnih
uporniških praks, stopijo na mesto, ki
ga je nekoč zavzemal revolucionarni
delavski razred.
Negri, Antonio (ur.)
vrnitev
Biopolitični besednjak
Zbirka: Koda, 2005
Naslov izvirnika: Du retour –
Abécédaire biopolitique
Prevod: S. Pelko in M. Medvedšek
Spremna beseda: Stojan Pelko
Strani: 179
ISBN: 9789612420482
Cena: 10 €
38
Vrnitev je zbirka intervjujev,
ki jih je z Negrijem opravila
francoska psihoanalitičarka Anne
Dofourmantelle. Gre za simbolno
trojno Negrijevo vrnitev: po dolgih
letih v zaporu in izgnanstvu se
vrača kot svoboden državljan,
kot pisec, ki s svojimi deli podira
prodajne rekorde, in kot ikona
novih družbeno-političnih gibanj.
Nežmah, Bernard
B
se je rodil leta
1961. V osemdesetih letih je
bil urednik na Radiu Študent in na
tedniku Mladina. Na Filozofski
fakulteti v Ljubljani predava sociologijo, posveča pa se predvsem preučevanju
lingvistike in medijev, poznan pa je
tudi kot vesten kronist in komentator političnega dogajanja. Je avtor
socio-antropološke študije Kletvice in
psovke ter knjig Jelcinova Rusija, Zrcala
komunizma in Ekosofi. Za svoje delo
je dvakrat prejel Jurčičevo nagrado.
ernard nežmah
Ali lahko
zgodovina tiskanih
medijev pri nas
razloži njihovo
aktualno
stanje?
časopisna zgodovina
novinarstva
na slovenskem med
letoma 1797-1989
Zbirka: Koda, 2012
Avtorica spremne besede:
Sandra Bašić Hrvatin
Strani: 410
ISBN: 9789612425586
Cena: 35 €
Knjiga proučuje nastanek in zgodovinski razvoj časnikov na Slovenskem
od leta 1797, ko se pojavijo Vodnikove
Ljubljanske novice, pa do leta 1990,
ko se konča obdobje enopartijskega
režima in se prične moderna doba
časnikarstva. Delo je poleg zgodovinskih prikazov osredotočeno
predvsem na konkretne primere posameznih časnikov skozi zgodovinska
obdobja, pri čemer bo pozorno na
formiranje posameznih tipov novinarskih žanrov (poročilo, komentar,
književna kritika, polemika, intervju,
reportaža …), hierarhijo tem, evolucijo
žanrov, slogov pisanja, nastop in mesto
avtorskih člankov, vloga cenzure in
seveda samih epistemoloških vprašanj:
kaj je novinarstvo? kaj je zgodovinsko
dejstvo? kaj je zgodovina novinarstva?
Na osnovi zbranih dejstev in analiz
knjiga predstavilja relevantno podobo,
kaj je bila in kako je tekla zgodovina
novinarstva na Slovenskem.
NOVO!
Novak, Boris A.
Pelko, Stojan
B
S
oris a. novak (1953) je profesor na Oddelku za primerjalno književnost
in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Je pesnik, dramatik,
esejist in prevajalec in literarni teoretik.
pogledi na francoski
simbolizem
Zbirka: Scripta, 2007
Strani: 209
ISBN: 9789612421076
Cena: 15 €
Posebna kvaliteta knjige
je, da so interpretacije
simbolistične poetike
opremljene s konkretnimi primeri pesmi, ki jih je
večinoma prevedel avtor
knjige sam, nekatere na
novo. ( Valentina Plahuta
Simčič, Delo)
Avtor analizira značilnosti simbolizma
kot umetnostnega in duhovnozgodovinskega obdobja, ki s specifično
rabo simbola poskuša obnoviti duhovno vertikalo in izreči neizrekljivo
skrivnost izgubljene transcendence.
Knjiga pregledno predstavlja utemeljitelje simbolizma (Baudelaira,
Verlaina, Rimbauda in Mallarméja),
simbolistično šolo v ožjem smislu
besede ter mednarodno razširitev tega
gibanja po evropskih in izvenevropskih
književnostih, vključno s slovensko.
tojan pelko (1964) je doktor filozofije, filmski publicist in esejist. prevaja
iz francoščine.
podoba misli
Zbirka: Koda, 2007
Strani: 265
ISBN: 9789612420949
Cena: 15 €
»Pelkova knjiga je ljubezensko pismo filmskim
udarcem, ki naredijo, da mislimo, in Gillesu Delleuzu, ki je filozofijo spremenil v filmski udarec –
v pašo za oči.« Marcel Štefančič, jr., Mladina
Pipes, Richard
Č
astni doktor harvardske univerze richard pipes se je rodil leta 1923 na
Poljskem v asimilirani židovski družini, ki je leta 1939 pred nacizmom
prebegnila v Nemčijo. Med študijem se je specializiral za rusko zgodovino
in med hladno vojno za ameriško CIA-o celo vodil ekipo analitikov, ki je
preučevala sovjetske vojaške sposobnosti in politične cilje. Je avtor številnih
člankov in monografij o ruski zgodovini.
Novak, Michael
A
meričan slevanskega porekla michael novak (1933) je predstojnik
katedre za religijo, filozofijo in javno politiko na inštitutu American
Enterprise Institute. Tam je tudi vodja socialnih in političnih študij.
kratka zgodovina
ruske revolucije
o gojenju svobode
razmišljanja o
moralni ekologiji
Zbirka: Claritas, 2007
Naslov izvirnika:
On Cultivating Liberty:
Reflections on Moral Ecology
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović in Borut Petrović
Jesenovec
Spremna beseda: dr. Bojan Žalec
Strani: 368
ISBN: 978-961-242-072-7
Cena: 10 €
40
Novak se ukvarja s kulturnimi temelji
svobode, kar ga vodi v raziskovanje
tradicije zahodne družbene misli.
Njegova ost je usmerjena proti dejavnikom, ki ogrožajo svobodni trg
in demokratično družbo, hkrati pa
opozarja, da je treba skrbno paziti
na to, da se »moralna ekologija« ne
spridi v moralni relativizem. Bistveni
moment njegovega razmišljanja je
refleksija odnosa med krščanstvom
in kapitalizmom.
Podoba misli je delo, posvečeno Gillesu
Deleuzu, njegovi teoriji in njenemu
vplivu na razvoj filmske misli ob koncu
dvajsetega stoletja. Pelko pa s svojimi
razlagami posameznih gledaliških in
filmskih prizorov zadovolji tudi manj
zahtevnega bralca.
Zbirka: Koda, 2011
Naslov izvirnika: A concise
history of the Russian
revolution
Prevod: Seta Knop
Avtor spremne besede:
ddr. Igor Grdina
Strani: 522
ISBN: 9789612423971
Cena: 49 €
Ameriški akademik Richard Pipes v
svojem delu Kratka zgodovina ruske
revolucije na zgoščen način poda
zgodbo o Rusiji na začetku prejšnjega stoletja. Knjiga je razdeljena na
tri vsebinske sklope, v katerih Pipes
sistematično obdela agonije carističnega režima, boljševiško vstajo
in širjenje revolucije ter Rusijo pod
dikataturo boljševikov. Avtor s svojimi
izzivalnimi argumenti pogosto zaplava
proti ustaljenemu toku prepričanj
zgodovinarjev, zato Kratka zgodovina
ruske revolucije ni zgolj prepričljiva in
barvita zgodovinska skica določenega
obdobja, temveč drzno pisanje, ki
bralca sili k ponovnemu premisleku.
NOVO!
41
pojmovnik slovenske
umetnosti po
letu 1945
Zbirka: Koda, 2009
Sozaložnik: Acta, ALUO
Strokovna urednica:
dr. Nadja Zgonik
Strani: 360
ISBN: 978-961-92733-1-9
Cena: 29 €
V zgoščenih, informacijsko bogatih geslih knjiga osvetljuje ključna
gibanja, skupine, pojme in pojave,
ki so se uveljavili in odločilno vplivali na potek zgodovine slovenske
likovne umetnosti v zadnjih šestih
desetletjih, od socrealistične umetnosti do NSK. To je prvi sistematični
poskus strokovne obdelave celotne
zgodovine slovenske umetnosti po
letu 1945 in vse do danes. Zaradi
geselske obravnave fenomenov knjiga
ponuja zbirko osnovnih podatkov in
obenem ovrednotenje pojavov, skupaj
s temeljno literaturo za nadaljnje
branje in študij.
»Dobili smo knjigo, ki nam pomaga prepoznati, razločiti in razumeti, kar se je
dogajalo na slovenski likovni sceni po 2. svetovni vojni.« Miha Naglič, Gorenjski glas
Quignard, Pascal
Safranski, Rüdiger
R
üdiger safranski (roj. 1945) je nemški filozof in pisatelj. Mednarodno
slavo si je pridobil predvsem po miselnih portretih številnih nemških
mislecev in umetnikov. Mojster iz Nemčije je prva knjiga Rüdigerja Safranskega v slovenskem prevodu.
mojster iz nemčije
Heidegger in njegov čas
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika: Ein Meister
aus Deutschland
Prevod: Alfred Leskovec
Avtor spremne besede:
Dean Komel
Strani: 518
ISBN: 9789612423131
Cena: 34 €
Biografija Martina Heideggerja,
največjega in najbolj prevajanega
nemškega filozofa 20. st., spremlja vse
od njegovega rojstva pa do njegove
smrti v znamenju spokojnosti in sprave
P
(1948) pri nas poznamo kot romanopisca (Terasa v
Rimu), scela prezrto pa je doslej ostalo njegovo sicer vsaj enakovredno
esejistično ustvarjanje.
ascala quignarda
sovraštvo do glasbe
Zbirka: Koda, 2005
Naslov izvirnika: La haine de
la musique
Prevod: Suzana Koncut
Avtor spremne besede:
Mladen Dolar
Strani: 216
ISBN: 9789612420208
Cena: 10 €
42
Quignard se v svojem delu posveča
zgodovinsko skoraj povsem
zamolčanemu, nasilnemu obrazu
glasbe. Začne pri mitskih razsežnostih
g l a s b e, p o t u j e p re k o b re d n i h
funkcij, tja do pomena glasbe v
koncentracijskih taboriščih. Quignard
razmišlja, da je v današnjem času
tišina prevzela pomen in mesto glasbe.
s svetom. Bralec skozi Heideggerjev
osebni in filozofski razvoj spremlja
miselna in politična dogajanja časa,
v katerem je živel, njegovo razmerje
in dosmrtno prijateljstvo s Hannah
Arendt, njegov odnos do nacionalsocializma in poznejše razčiščenje
z njim ter njegovo povojno usodo.
Knjiga spretno in strnjeno predstavlja
najpomembnejše filozofske smeri in
osebnosti, ki so zaznamovale prejšnje
stoletje in nenazadnje tudi Heideggerjev razvoj in je več kot priporočljivo
branje tako za filozofsko podkovane
kot tudi za vse ostale, ki jih zanima
nedavna evropska preteklost, še posebej pa tako velik mislec, kot je bil
Heidegger.
Sartre, Jean Paul
J
ean - paul sartre (1905–1980), francoski eksistencialistični filozof,
dramatik, scenarist in pisatelj. Leta 1945 je ustanovil revijo Les Temps
modernes (Moderni časi), kot glasilo francoskega eksistencializma, revija pa
izhaja še danes.
oris teorije čustev
Zbirka: Claritas, 2007
Naslov izvirnika: Esquisse
d'une théorie des émotions
Prevod: Slavica Jesenovec
Petrović in Borut Petrović
Jesenovec
Avtor spremne besede:
Bojan Žalec
Strani: 70
ISBN: 9789612421328
Cena: 10 €
Eno izmed Sartrovih najpomembnejših del. Vsebuje ideje, ki jih je
kasneje vključil v svoje glavno delo
Bit in nič (1943), in predstavlja morda
najboljši uvod vanj, v delu pa odpira
novo obzorje tolmačenja čustev, ki so
strateški »magijski« načini kosanja s
težavnimi situacijami. Ljudi in njihovih čustev ne moremo obravnavati
izolirano od njihovega položaja. Ko
hočemo doseči določene cilje, pri
tem vedno naletimo na ovire, saj na
nek način želimo spremeniti svet.
Če tega ne moremo storiti drugače,
spremenimo sami sebe.
43
Schiller, Friedrich
Sloterdijk, Peter
J
P
(1759–1805) je bil profesor
zgodovine na jenski univerzi. Skupaj z Goethejem je bil glavna osebnost
nemškega viharništva in weimarske klasike.
(1947) je zagotovo eno najpomembnejših in najodmevnejših filozofskih peres današnjega časa. Njegove filozofske knjige
in eseji so del žive in vznemirljive filozofske debate po vsem svetu.
ohann christoph friedrich von schiller
o estetski
vzgoji človeka
Zbirka: Claritas, 2003
Naslov izvirnika: Über die
ästhetische Erziehlung des
Menschen
Prevod: Štefan Vevar
Avtor spremne besede:
dr. Bojan Žalec
Strani: 146
ISBN: 9789616446396
Cena: 10 €
V pričujoči knjigi Schiller artikulira
zamisli klasičnega nemškega humanizma.
Schiller prek sedemindvajsetih pisem
razvija pogled o lepoti in umetnosti
kot mediju, skozi katerega človeštvo in
posameznik napredujeta k človeškemu
bivanju.
O estetski vzgoji človeka je veličastno delo, ki
bralca povsem prevzame
s svojo močjo pesniškega
mišljenja. (Narvika Bovcon,
Ampak)
Simmel, Georg
G
eorg simmel (1858–1918) je bil nemški filozof in profesor na univerzi
v Strasburgu. Je avtor več kot dvestotih razprav, člankov in knjižnih
del z različnih področij filozofije, sociologije, ekonomije, kulturnih ved in
umetnostnozgodovinske kritike.
filozofija denarja
Zbirka: Koda, 2005
Naslov izvirnika: Philosophie
des Geldes
Prevod: Marija Javornik
Strani: 558
ISBN: 9789612420475
Cena: 15 €
Delo, ki je prvič izšlo 1900, spada
med nespregledljive klasike.
Denar je najbolj neosebna oblika
menjave, veliko bolj, kot so bili to
lahko rokodelski izdelki, školjke ali
kamni. Prav zato se z denarjem prične
racionalno kalkuliranje v človeških
glavah in medosebnih odnosih, ki
nadomesti prijateljsko izmenjavo.
Denar postane glavna gonilna sila v
procesu racionalizacije, ki je specifičen
za sodobno družbo.
To ni knjiga za tiste, ki bi radi na hitro obogateli, ampak za one, ki bi radi preživeli
kapitalizem. (Marcel Štefančič jr., Mladina)
44
eter sloterdijk
kritika
ciničnega uma
Zbirka: Koda, 2003
Naslov izvirnika: Kritik der
zynischen Vernunft
Prevod: Slavo Šerc
Strani: 628
ISBN: 9789616446334
Cena: 20 €
Dvesto let po izidu Kantove Kritike
čistega uma se zdi, da se mora vsaka
kritika, ki poskuša v modernem času
unovčiti dediščino razsvetljenstva,
nujno raztreščiti v cinizmu. Cinizem je
modernizirana, lažna in hkrati nesrečna zavest, ob kateri je razsvetljenstvo
doživelo uspeh in polom. Dobro situirana in hkrati bedna se ta zavest ne
čuti zavezana kritiki nobene ideologije,
saj refleksija ogroža njeno lažnost. Iz
te premise razvija nemški filozof Peter
Sloterdijk eno najpomembnejših in
najbolj kontroverznih filozofskih del
druge polovice 20. stoletja.
Po Sloterdijkovem mnenju je v 20. stoletju cinizem postal prevladujoča drža.
Ta drža besedam in celo mislim vzame pomen. (Robert Mulej)
srd in čas: politično
psihološki poskus
Zbirka: Claritas, 2010
Naslov izvirnika: Zorn und
Zeit. Politisch psyhologischer
Versuch
Prevod: Slavo Šerc
Strani: 347
ISBN: 9789612422677
Cena: 29 €
Knjiga, ki je v Evropi nemudoma
postala prodajna uspešnica, kljub
temu, da gre za filozofsko besedilo
na najvišji ravni. Osredotoča se na
timotično (po Platonovi trojni delitvi
duše) in maščevanje kot osrednja dela
človeške duševnosti kot gonila razvoja
in spremembe politične zgodovine, s katerima so povezana občutja
srda, jeze, zamere, žalitve (osebnega
dostojanstva), želje po maščevanju
ipd., te pa zasledimo skozi celotno
zgodovino (zahodne) civilizacije in
njene misli: od Iliade do totalitarizmov
moderne, od Machiavellija, Hobbesa
do Nietzscheja ...
Brilijantna in konceptualno bogata analiza vpliva srda na razvoj Zahodne
civilizacije. (Publishers Weekly)
45
Smolej, Tone (ur.)
Sylvester,
Sylvester, David
David
T
D
D
(1972) je profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Ukvarja se s
francosko-slovenskimi literarnimi stiki, primerjalno zgodovino evropskega
naturalizma in imagologijo.
(1924–2001) je bil britanski umetnostni kritik in kustos.
avidjesylvester
(1924–2001)
je bil britanski
umetnostni
in kustos.
Bil
eden vidnejših
promotorjev
britanske
modernekritik
umetnosti,
še
Bilumetnosti
je eden vidnejših
britanske
moderne umetnosti, še
posebej
Francisa promotorjev
Bacona in Luciana
Freuda.
posebej umetnosti Francisa Bacona in Luciana Freuda.
one smolej
tematologija
Izbrana poglavja
Zbirka: Scripta, 2007
Strani: 176
ISBN: 9789612420963
Cena: 15 €
Tematologija je ena najstarejših in
najpomembnejših panog primerjalne
književnosti. Ukvarja se z literarnimi temami, ki imajo lahko izvor v
grški mitologiji, bibliji, zgodovini,
lahko pa so le plod književnosti. V
našem izboru prednjačijo mitološke
ter zgodovinske teme, zlasti tiste, ki
se, podobno kot v svetovni književnosti, pojavljajo tudi v slovenskih
delih ali pa so vezane na slovenski
prostor (Antigona, Medeja, Ojdip,
Črtomir …).
avid sylvester
surovost stvarnega
surovost stvarnega
Intervjuji
s Francisom
Intervjuji s Francisom
Baconom
Baconom
Zbirka:
Koda, 2005
Zbirka:izvirnika:
Koda, 2005
Naslov
Interviews
Naslov
izvirnika:
Interviews
With Francis Bacon:
With
Francis
Bacon:
The Brutality of Fact
The Brutality
of Fact
Prevod:
Nuša Rozman
Prevod:
Nuša
Rozman
Avtor spremne besede:
Avtor spremne
Nataša
Smoličbesede:
Nataša 247
Smolič
Strani:
Strani:
247
ISBN: 9789612420192
ISBN:10
9789612420192
Cena:
€
Cena: 10 €
Knjiga pr inaša de vet slo vitih
Knjiga prinaša
devet slovitih
intervjujev
s klasikom
modernega
intervjujev s klasikom
modernega
figurativnega
slikarstva
Francisom
figurativnega
slikarstva
Francisom
Baconom,
ki jih
je posnel
angleški
Baconom, ki
jih jeinposnel
angleški
umetnostni
kritik
Baconov
prijatelj
umetnostni
kritik
in Baconov
David
Sylvester.
Pogovori
so predvsem
prijatelj berljivo
David Sylvester.
Pogovori
izjemno
in natančno
izpisana
so predvsem
izjemno
berljivo tokov
kritika
modernih
slikarskih
in tehnik.
natančno
izpisana
kritika
in
Knjiga
pa je
hkrati neke
modernih
slikarskihenega
tokov največjih
in
vrste
avtobiografija
tehnik. Knjiga
pa je Zaokrožujejo
hkrati neke jo
slikarjev
20. stoletja.
vrste avtobiografija
enegaslik.
največjih
reprodukcije
Baconovih
slikarjev 20. stoletja. Zaokrožujejo
jo reprodukcije Baconovih slik.
Strathern, Marylin
M
arylin strathern (1941) je ena najuglednejših britanskih in tudi
svetovnih antropologinj, poučuje na univerzi v Cambridgeu.
pisati antropologijo
Zbirka: Koda, 2008
Naslov izvirnika:
Partial Connections
Prevod: Marija Zidar
Avtorica spremne besede:
Maja Petrović-Šteger
Strani: 283
ISBN: 9789612421892
Cena: 15 €
46
Knjiga predstavlja analizo zahodnih
mišljenjskih praks ter sodobnih antropoloških pristopov k pisanju,
reprezentaciji in dokumentiranju
medkulturnih primerjav. Je precizen
premislek načinov, kako antropologija organizira, deli in povezuje
ideje, gradiva in konstrukte, o katerih
piše. Četudi je v knjigi uporabljeno
predvsem melanezijsko gradivo, delo
ni zgolj regionalna etnografska analiza, temveč predstavlja medkulturno
študijo organizacije pomena.
47
47
Šmitek, Zmago
Štuhec, Miran
poetika in logika
slovenskih mitov.
ključi kraljestva.
NOVO!
48
r. miran štuhec (1952) je izredni profesor na katedri za slovensko
književnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.
mitološko izročilo
slovencev
svetinje preteklosti
Zbirka: Koda, 2012
Strani: 428
ISBN: 9789612425579
Cena: 39 €
Šmitkova uspešnica o slovenski mitologiji, Mitološko izročilo Slovencev (2004, ponatis 2011), je bila po
mnenju mnogih »prvo zaokroženo
teoretično delo o slovenski mitologiji v knjižni izdaji«. Njegova nova
knjiga, Poetika in logika slovenskih
mitov, dopolnjuje tematski okvir
dosedanjega pisanja, med drugim
poblobljeno obravnava tudi bogato
izročilo o Kralju Matjažu, poleg tega z
obiljem podatkov povezuje slovensko,
slovansko in indoevropsko duhovno
izročilo v pregleden sistem. Najbolje
jo je brati vzporedno z Mitološkim
izročilom Slovencev, ker se podatki
obeh knjig ne ponavljajo, čeprav se
poglavja prepletajo in dopolnjujejo. A
tudi v ločenih vlogah sta obe knjigi,
vsaka po svoje, inspiracija in stimulacija vsem, ki jih ta tematika zanima.
D
Zbirka: Koda, 2011 (ponatis)
Strani: 428
ISBN: 978961446891
Cena: 35 €
»Da potreba po mitologijah tudi danes še ni usahnila, kažejo novi miti, ki
se pletejo okoli znanih
osebnosti, političnih dogodokov ali nacionalnih
zgodovin. Obstajajo tudi
»urbani miti« ter družinski in rodbinski miti. Vsi
ti miti običajno niso postavljeni na sam začetek
sveta. Vendar tudi klasičnih mitologij ne kaže
obravnavati kot nekaj
preživelega, temveč kot
enega od različnih, sočasno obstajajočih nivojev
dojemanja realnosti«
(Dr. Zmago Šmitek).
Dr. Zmago Šmitek zbira in sestavlja
razdrobljene zgodovinsko-mitološke
drobce v zaokroženo celoto, ki odstira
čustvovanje in domišljijo, logiko in etiko naših prednikov ter njihovo tesno
povezanost s skrivnostmi življenja,
narave, boga in onstranstva. Primerjave
z drugimi ljudstvi in kulturami kažejo
na eni strani sorodnost tovrstnih nazorov, po drugi strani pa osvetljujejo
slovenske posebnosti, saj je oblikovanje
odnosa do sveta potekalo v dialogih
z bolj ali manj oddaljenimi sosedi in
staroselci. V tem procesu so se hkrati
oblikovali temelji slovenske kulturne
samobitnosti, kar daje knjigi Mitološko izročilo Slovencev, sicer doslej
najizčrpnejšemu in s tem temeljnemu delu o “slovenskem mitološkem
kozmosu”, še prav poseben pomen.
naratologija
Med teorijo in prakso
Zbirka: Scripta, 2000
Strani: 168
ISBN: 9789616356121
Cena: 10 €
Trías, Eugenio
E
(1942), španski filozof, profesor na univerzi v Barceloni.
Rdeča nit njegove filozofije je razmišljanje o meji.
ugenio trías
mejni razum
Prodajni
uspešnici o
mitologijah
nekoč in danes.
Avtor v knjigi na reprezentativnih
delih slovenske književnosti 19. in 20.
stoletja uveljavi naratološki koncept
raziskovanja literarnega (tudi zgodovinopisnega) besedila. Knjiga dokazuje,
da sta naratološki raziskovalni vidik
in metoda še vedno povsem aktualna,
in je koristna osvežitev za slovensko
literarno vedo.
Zbirka: Koda, 2005
Naslov izvirnika: La razón
fronteriza
Prevod: Veronika Rot
Avtorica spremne besede:
Veronika Rot
Strani: 334
ISBN: 9789616446921
Cena: 10 €
Trías nam metodično in sistematično predstavi pojem razuma, na
osnovi katerega skuša postaviti nov
način razmišljanja o večnih filozofskih temah. V Mejnem razumu se
pojavijo vsa velika filozofska vprašanja: kaj je bit, realnost, resnica,
razum, spoznanje, čas, zgodovina,
človek, svoboda. Nanja Trías odgovarja v skladu s svojim filozofskim
sistemom ontologije meje. Filozofija meje je filozofija, ki si prizadeva
porušiti zidove, ki ovirajo našo sodobno kulturo.
49
Vidmar Horvat, Ksenija
D
oc. dr. ksenija vidmar horvat (1966) je profesorica na Oddelku za
sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Je članica Slovenskega
sociološkega društva in britanskega združenja Media, Communication and
Cultural Studies Association.
globalna kultura
Zbirka: Scripta, 2006
Strani: 111
ISBN: 9789612420772
Cena: 15 €
Avtorica sooča ključne sociološke,
kulturološke in antropološke pristope
k proučevanju procesov kulturne globalizacije. Kritično obravnava pojme
kreolizacije, hibridizacije, mestizo in
diasporične identitete ter opozarja na pasti nekritičnega prisvajanja
pojmovnikov, ki lahko pripomorejo
k vnovičnim stereotipiziranjem in reificiranjem kulture in kulturne razlike.
Weiler, Joseph H.
J
oseph h. weiler (1951) je svetovno uveljavljena avtoriteta na področju
evropskega, mednarodnega, primerjalnega in ustavnega prava. Je profesor
na mnogih svetovnih univerzah.
krščanska evropa
Zbirka: Claritas, 2005
Naslov izvirnika: Un'Europa
cristiana: Un saggio esplorativo
Prevod: Martina Ožbot
Avtor spremne besede:
dr. Blaž Ivanc
Strani: 196
ISBN: 9789612420222
Cena: 10 €
50
Weiler razmišlja o vlogi krščanske
kulture v sodobni Evropi. Knjiga
obravnava tudi vprašanje islama
in judovstva v Evropi ter ponuja
analizo evropskih ustav z vidika
njihovega nanašanja na Boga, religijo
ali krščanstvo. Zaradi strokovnosti
avtorja in interdisciplinarnega pristopa
je delo velikega pomena za razvoj
razprave o Evropi in krščanstvu (pa
tudi religiji nasploh), tudi zato, ker
odpira pomembne teme, o katerih pri
nas ne razpravljamo (npr. kristofobija
in znanost).
Westerman, Frank
F
rank westerman (roj. 1964) je študiral na Agronomski fakulteti v Wageningenu ter se specializiral za tehniko
gojenja tropskih kultur. Ko je za svojo diplomsko raziskavo o namakalnih sistemih Indijancev v Andih nekaj
časa prebil v Peruju, je začel pisati prve reportaže. Kasneje je več časa prebil na Balkanu. Je avtor številnih literarnih
in esejističnih del, katere kritika rada postavlja ob bok velikim potopisnim avtorjem in esejistom 20. stoletja kot sta
Bruce Chatwin in Ryszard Kapuściński. Njegova zadnja knjiga Žival, nadžival govori o usodi lipicancev in bo izšla
v letu 2013. Inženirji duše so prva Westermanova knjiga, prevedena v slovenščino.
inženirji duše
Zbirka: Koda, 2010
Naslov izvirnika: Ingenieurs
van de ziel
Prevod: Tanja Mlaker
Strani: 298
ISBN: 9789612423346
Cena: 29 €
Leta 1932 je Stalin prvikrat uporabil
frazo ‘inženirji duše’ in z leti je to
postal še predobro znan in zastrašujoč
koncept. Pisatelji naj bi – enako kot
pravi inženirji – pripomogli k definitivni utemeljitvi komunističnega
paradiža ter pomagali zgraditi t.i.
‘novega človeka’. Pisateljem so oblasti
kot dodatno nalogo namenile tudi
hvalo graditeljev in tako so dela o
ogromnih gradbenih projektih prerasla
v poseben žanr literarne propagande.
Nizozemski novinar in pisatelj Frank
Westerman je potovanje po literarni
zgodovini združil s svojim resničnim
potovanjem po Rusiji, saj si je pobliže
ogledal in podrobno raziskal ostanke
in posledice megalomanskih gradbenih del. Knjiga Inženirji duše ni samo
rekonstrukcija preteklosti, temveč avtor v njej nenehno posveča pozornost
tudi dandanašnji Rusiji. Literatura,
tehnika in sodobna družba so glavni
stebri, na katerih sloni ta kratkočasno
napisano delo, ki je obenem kulturna
analiza, zgodovinski brevir, literarna
študija in portret ruske družbe 20.
stoletja.
žival, nadžival
Zbirka: Koda, 2013
Naslov izvirnika: Dier, bovendier
Prevod: Mateja Seliškar Kenda
Westerman se osredotoča na tragične dogodke v evropski zgodovini 20. stoletja.
Skozi zgodbo o lipicancu Conversanu Primuli razkriva usodo štirih generacij
teh plemenitih konj in raziskuje, kakšen pomen so imeli za najmogočnejše
državne voditelje v času od razpada avstro-ogrske monarhije do snovanja
novih držav na območju bivše Jugoslavije.
IZIDE
2013!
Avtor, ki na
privlačen način
združuje reportažo,
esejistiko in
zgodovinopisje.
Wittgenstein, Ludwig
L
udwig wittgenstein (1889–1951) je eden najpomembnejših filozofov
20. stoletja, ki je močno vplival na razvoj filozofije jezika in teorije dejanja,
predvsem v krogih analitične filozofije.
kultura in vrednota
Zbirka: Claritas, 2005
Naslov izvirnika:
Vermischte Bemerkungen
Prevod: Aleš Učakar
Avtor spremne besede:
dr. Bojan Žalec
Strani: 157
ISBN: 9789612420369
Cena: 10 €
V knjigi so natisnjeni zapiski iz Wittgensteinove zapuščine, ki jih je izbral
in uredil Georg Henrik von Wright. V
njih najdemo njegove misli o religiji,
glasbi, arhitekturi, o naravi filozofije,
o duhu Wittgensteinovega časa, o
geniju, o judovstvu … Ta opažanja,
od katerih so mnoga aforistična, nam
dajejo vpogled v Wittgensteinovo
osebnostno in moralno integriteto
in intenzivnost.
Žalec, Bojan
D
r. bojan žalec (1966) je predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani,
kjer predava antropologijo in etiko, ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
kjer predava zgodovino slovenske filozofije.
doseganje dobrega
Zbirka: Claritas, 2006
Strani: 204
ISBN: 9789612420444
Cena: 10 €
52
Žalec v delu obravnava življenje osebe
predvsem z vidika dobrega življenja
in z moralnega vidika. Oboje je med
seboj povezano, saj človek ne more
živeti dobro, če ne živi moralno. To
avtor pokaže z razčlenitvijo človekove
osebe, ki za svoje delovanje potrebuje
vrednote.
Zeldin, Theodore
T
heodore zeldin (1933), je angleški sociolog, filozof in profesor zgodovine na Oxfordu. Je avtor številnih knjig,
med drugim več monografij o zgodovini Francije. Vseskozi so ga zanimali intimni vidiki vsakdanjega življenja
(na primer v delu A History of French Passions), svetovno slavo pa je požel prav z izdajo Intimne zgodovine človeštva
leta 1994, ki je obenem prva Zeldinova knjiga, prevedena v slovenski jezik.
»Brilijantna in konceptualno bogata analiza
vpliva srda na razvoj Zahodne civilizacije.«
Publishers Weekly
intimna zgodovina
človeštva
Zbirka: Koda, 2012
Naslov izvirnika: An intimate
history of humanity
Prevod: Aljaž Kovač
Strani: 298
ISBN: 9789612424695
Cena: 34 €
Pred nami je knjiga, ki zastavlja vrsto
vprašanj, kakršnih od klasičnega
zgodo­vinarja ne pričakujemo. Kako
smo izumili nove vrste ljubezni? Kako
smo postali imuni na osamljenost?
Zakaj smo v kuhanju napredovali
bolj kot v seksu? Kaj postane mogoče,
ko se srečata sorodni duši? Takoj
opazimo dvoje: da gre za teme, ki
zanimajo tudi tiste, ki jih zgodovina
kot suhoparno sosledje dejstev sicer
ne. V tej izjemno kratkočasni in razburljivi knjigi je zgodovina ne­ločljivo
prepletena s sedanjostjo. Zeldinov
pristop je interdisciplinaren, med­
naroden, provokativen in informativen.
Intimna zgodovina človeštva je knjiga
za vsakogar, ki bi rad razumel svojo
osebno zgodovino in sedanjost ter
morda celo pokukal v prihodnost, kar
pa je mogoče samo na ozadju intimne
zgodovi­ne celotnega človeštva.
NOVO!
Zabavna in
netipična
zgodovinska
vprašanja – in
odgovori!
izšlo do sedaj:
claritas:
igor senčar: Homo viator
ernst cassierer: Filozofija razsvetljenstva
franz brentano: Nauk o kategorijah
clive staples lewis: Odprava človeka
jacques le goff: Intelektualci v srednjem veku
brane senegačnik: V iskanju izgubljene mere
bojan žalec: Reprezentacije
milan komar: Pot iz mrtvila
timothy garton ash: Čarobna svetilka
igor škamperle: Magična renesansa
leo strauss: Naravno pravo in zgodovina
george edward moore: Principia ethica
charles taylor: Nelagodna sodobnost
theodor haecker: Vergilij – oče zahoda
france veber: Filozofija. Načelni nauk o človeku in njegovem mestu v stvarstvu
epiktet: Izbrane Diatribe in Priročnik
lucij anej seneka: O srečnem življenju in druge razprave
david hume: Naravna zgodovina religije
ara, magris: Trst, obmejna identiteta
izokrat, lisija, demosten, ciceron, evmenij: Antologija antičnega govorništva
erich neumann: Ustvarjalni človek
søren kierkegaard: Ali – ali
žalec, jermen, ule, potrč, komel, tóth: Intencionalnost in ontologija
jacques maritain: Človek in država
c. g. jung: Psihologija in vzgoja
milan komar: Red in misterij
mitja ogrin: Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od Frana Levstika do Izidorja Cankarja
hannah arendt: Izvor totalitarizma
friedrich schiller: O estetski vzgoji človeka
janez juhant: Človek v iskanju svoje podobe
larry siedentop: Demokracija v Evropi
igor grdina: Slovenci med tradicijo in perspektivo. Politični mozaik 1860–1918
edward f. edinger: Jaz in arhetip
jože hlebš: Usodna misel
pascal bruckner: Nenehna vzhičenost. Esej o prisilni sreči
leszek kolakowski: Mini predavanja o maksi zadevah
joseph h. h. weiler: Krščanska Evropa. Raziskovalna razprava
željko pavić: Arhonti biti. Poskus filozofije vere
ludwig wittgenstein: Kultura in vrednota. Mešani zapiski
bojan žalec: Doseganje dobrega
zygmunt bauman: Moderna in holokavst
54
michael novak:
O gojenju svobode. Razmišljanja o moralni ekologiji
Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline
iris murdoch: Suverenost dobrega
johann w. goethe: Poezija in resnično. Iz mojega življenja
jean-paul sartre: Oris teorije čustev
janko kos: Slovenci in Evropa
thomas luckmann: Družba, komunikacija, smisel, transcendenca
william a. galston: Liberalni nameni
ivo kerže: Začetek slovenske filozofije
herbert mccabe: Dobro življenje: Etika in iskanje sreče
janez juhant: Etika 1, Na poti k vzajemni človeškosti
remi brague: Božji zakon: Filozofska zgodovina neke zaveze
joachim bauer: Princip človeškosti: Zakaj smo po naravi nagnjeni k sodelovanju
ulrich beck: Lastni bog
peter sloterdijk: Srd in čas
alasdair macintyre:
čkz
(monografije od leta 2005 do 20012, periodiko najdete na spletni strani www.studentskazalozba.si):
antonio negri, michael hardt:
Imperij
Spreminjamo svet brez boja za oblast
marta gregorčič: »¡Alerta roja!«: teorije in prakse onkraj neoliberalizma
antonio negri, michael hardt: Multituda
john holloway:
koda:
paul virilo:
Hitrost osvoboditve
Rekonstruirana fikcija
janez strehovec: Tehnokultura – kultura tehna
jean baudrillard: Simulaker in simulacija. Popoln zločin
guy debord: Družba spektakla. Komentarji k družbi spektakla. Panegirik
donna j. haraway: Opice, kiborgi in ženske
irwin: Transnacionala
bilwet: Medijski arhiv
gilles deleuze, félix guattari: Kaj je filozofija?
alojz ihan: Deset božjih zapovedi
vilém flusser: Digitalni videz
maurice blanchot: Blanchotovi obrazi
susan sontag: O fotografiji
jun’ichiro tanizaki: Hvalnica senci
alfred gell: Antropologija časa
amelia jones: Bodyart – Uprizarjanje subjekta
walter benjamin: Enosmerna ulica
leon stefanija: O glasbeno novem
marina gržinić:
55
gaston bachelard:
Poetika prostora
boris groys: Teorija sodobne umetnosti
junichiro tanizaki: Hvalnica senci
zoran kanduč: Onkraj zločina in kazni
peter sloterdijk: Kritika ciničnega uma
janez strehovec: Umetnost interneta
johan huizinga, roger caillois, eugen fink: Teorija igre
béla hamvas: Silentium, Skrivni zapisnik, Unikorn
dominique laporte: Zgodovina dreka
georgio agamben: Homo sacer
elias canetti: Množica in moč
eugenio trias: Mejni razum
pascal quignard: Sovraštvo do glasbe
david sylvester: Surovost stvarnega. Intervju s Francisom Baconom
julija bogeva, caroline fetcher: Srebrenica. Dokumenti [ pričevanja [ haaški proces
georg simmel: Filozofija denarja
maurice godelier: Uganka daru
maurice merleau-ponty: Fenomenologija zaznave
a. c. danto: Filozofsko razvrednotenje umetnosti
alfred gell: Umetnost in delovanje. Antropološka teorija
giorgio agamben: Čas, ki ostaja: Komentar k pismu Rimljanom
marilyn strathern: Pisati antropologije
aleš erjavec: Estetika in politika modernizma
judith butler: Antigonina zahteva: Sorodstvo med
življenjem in smrtjo
gorazd kocijančič: Razbitje: Sedem radikalnih esejev
antonio negri: Vrnitev
stojan pelko: Podoba misli
hannah arendt: Eichmann v Jeruzalemu
georges lefebvre: Francoska revolucija
karmen šterk: Serijski morilec: normalen psihopat patološke matere
erika fischer-lichte: Estetika performativnega
gilles deleuze: Guba
gilles deleuze: Kritika in klinika
več avtorjev: Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945
igor grdina: Svetovna vojna ob Soči I: Evropski zaplet
w. j. t. mitchell: Slikovna teorija
michel foucault: Rojstvo klinike
tine hribar: Ena je groza
rüdiger safranski: Mojster iz Nemčije
boris groys: Uvod v antifilozofijo
françois jullien: Hvalnica pustosti
56
mary douglas:
Čisto in nevarno
andrej medved: Pictura Poesis
frank westerman: Inženirji duše
mary douglas: Čisto in nevarno
gaston bachelard: Poetika sanjarije
jean-luc nancy: Corpus, Noli me tangere, Rojstvo prsi
mircea iliade: Joga: nesmrtnost in svoboda
mark tulij ciceron: O dolžnostih
giorgio agamben: Odprto. Človek in žival
elias canetti: Množica in moč
bruno latour: Pandorino upanje
richard pipes: Kratka zgodovina ruske revolucije
janko m. lozar: Vedrenje vedrine
theodore zeldin: Intimna zgodovina človeštva
katarina majerhold: Živeti
gilles deleuze: Proust in znaki
več avtorjev: Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945
aristotel: Poetika
alojz ihan: Državljanski eseji
bernard nežmah: Zgodovina slovenskega novinarstva
darja koter: Slovenska glasba 1848—1991
roland barthes: Užitek teksta
gorazd kocijančič (ur.): fragmenti predsokratikov
scripta (seznam knjig, prisotnih v katalogu, vse druge na www.studentskazalozba.si):
rajko bratož:
Grška zgodovina
Rimska zgodovina 1
miha javornik: Zlati vek ruske kulture
anton mlinar: Evtanazija
boris a. novak: Pogledi na francoski simbolizem
tone smolej (ur.): Tematologija. Izbrana poglavja
miran štuhec: Naratologija. Med teorijo in prakso
ksenija vidmar horvat: Globalna kultura
rajko bratož:
Cene v katalogu veljajo na datum izdaje kataloga; redna letna znižanja in ostale ugodne
ponudbe lahko spremljate na www.knjigarna-beletrina.com, kjer kupujete s popustom.
naročila: [email protected] (avrora as d.o.o.) ali [email protected]
57
Najprej občudujete izložbo,
potem vstopite skozi obok v
veliko avlo. Zavijete lahko
desno, v knjigarno Beletrina,
kjer boste izbirali med
domačim in tujim leposlovjem,
otroškimi knjigami in darilnim
programom, ali pa levo, kjer
vas čaka knjigarna Azil s
humanistiko in stripi. Lahko
pa si privoščite počitek - v
kavarni LP med obema
knjigarnama.
KNJIGARNIŠKO
KAVARNIŠKI
KOTIČEK
V LJUBLJANI
Veselimo se vas ...
OBIŠČITE NAS NA
NOVEM TRGU
2
V LJUBLJANI
KNJIGARNA ZRC, NOVI TRG 2, 1000 LJUBLJANA
TEL: 01 /470 64 75, HTTP://AZIL.ZRC-SAZU.SI, E-MAIL: [email protected]
ODPRTO: 9,00–21,00, SOBOTA: 9,00–13,00
© Študentska založba, november 2012
Uredila: renata zamida
Oblikoval: jure legac
Naslovnica: samira kentrič
Borštnikov trg 2, Ljubljana
www.studentskazalozba.si
[email protected]
Ustanovitelj Študentske založbe je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.
Zbirke: beletrina, čkz, koda, scripta in posebne izdaje
Festivali: Dnevi poezije in vina (www.poezijainvino.org)
Literature sveta Fabula (www.festival-fabula.org)
Knjigarna: Beletrina (15-odstotni popust za študente, brezposelne in upokojence)
Novi trg 2, Ljubljana, tel.: 01/ 425 45 56
Prodaja in distribucija: avrora as, Predilniška 14, 4290 Tržič, [email protected]
Borštnikov trg 2, Ljubljana
www.studentskazalozba.si
60