OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH

Comments

Transcription

OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
ČRNI VRH NAD IDRIJO
LETNO POROČILO O DELU
ŠOLSKO LETO 2011/2012
Ravnateljica: Irena Kenk, prof.
Črni Vrh nad Idrijo, september 2012
1
1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES V ZAVODU
V šolskem letu 2011/12 je bilo v devetih oddelkih 120 učencev. Imeli smo dva oddelka podaljšanega bivanja, v katera je bilo
vključenih 84 učencev. Učencev vozačev je bilo 55, od teh se jih je 29 v šolo vozilo z avtobusom, s šolskim kombijem 21 ter 5
učencev so vozili starši sami (Mrzli Log, Kanji Dol).
Pouk smo izvajali v eni izmeni s pričetkom ob 7.30.
Zaposleni:
Irena KENK, prof.
Katja Miklavič, prof.
Marija RUPNIK HLADNIK, prof.
Vera RUDOLF
Vera PODKRAJŠEK, prof.
Elizabeta BONČA, prof.
Ivanka ERJAVEC, prof.
Frančiška RUPNIK
Darja RUPNIK
Lilijana HOMOVEC
Martina HABE, prof.
Maja SEVER, prof.
Karmen SIMONIČ MERVIC, prof.
Nina BENČINA, prof.
Drago KAVČIČ
Barbara PETKOVŠEK, prof.
Florijana ŽNIDARŠIČ
Danica VIDMAR
Ingrid ČRNOLOGAR
Nina KAVČIČ
Jožica RUDOLF
Cvetka KAVČIČ
Adolf RUDOLF
ravnateljica
Šolska svetovalna delavka, dodatna individualna strokovna pomoč učencem
razredna učiteljica in razredničarka 1. razreda
razredna učiteljica in razredničarka 2. razreda
razredna učiteljica in razredničarka 3. razreda
razredna učiteljica in razredničarka 4. razreda
razredna učiteljica in razredničarka 5. razreda
učiteljica v jutranjem varstvu in OPB
razredničarka 6. razreda, poučevala slovenski jezik, vodila šolsko knjižnico
razredničarka 7. razreda, poučevala biologijo, kemijo, tehniko in tehnologijo,
naravoslovje; izbirni predmet Poskusi v kemiji, Organizmi v naravnem in umetnem
okolju
razredničarka 8. razreda, poučevala matematiko, fiziko
razredničarka 9. razreda, poučevala angleščino in izbirni predmet nemščina
poučevala geografijo, zgodovino, državljanska vzgoja in etika, gospodinjstvo; izbirni
predmet Življenje človeka na Zemlji
izvajala dodatno strokovno pomoč - angleščina
poučeval športno vzgojo; izbirni predmet, Izbrani šport, Šport za zdravje, Šport za
sprostitev
poučevala likovno vzgojo na predmetni stopnji, izbirni predmet Likovno snovanje I,
Likovno snovanje II, bralno-likovni projekt Marjetica, učiteljica OPB
poučevala glasbeno vzgojo na predmetni stopnji; OPZ 1. In 2. razred (Cekinčki),OPZ 3.,
4. in 5. razred (Cekin), mladinski pevski zbor, OPB
poslovna sekretarka in računovodkinja
kuharica
čistilka
čistilka
čistilka
hišnik
1.1 Učni uspeh šole, realizacija obveznega programa oziroma pouka pri vseh predmetih in obisk pouka
Razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Skupaj
Realizacija pouka(%)
99,72
100
98,83
98,93
99,05
97,92
98,20
99,10
103,92
99,51
Obisk pouka (%)
93,66
93,57
89,47
95,98
95,50
97,01
95,70
96,20
94,69
94,65
Učni uspeh šole je bil 100%
Realizacija pouka je bila 99,51 %.
Obisk pouka je bil 94,65% (lansko leto 94,76 %);večje število obolelih učencev - viroze v zimskem času, status športnika).
A ŠPORTNI, NARAVOSLOVNI, KULTURNI, TEHNIŠKI DNEVI
Izvedeni so bili vsi načrtovani dnevi dejavnosti.
ŠPORTNI DNEVI
1. TRILETJE

Pohod v Lome (september 2011)

Pohod Črni Vrh – Zadlog– Idrijski Log – Črni Vrh (15. maj 2012)

Pohod Črni Vrh – Podjesen – Lome – Črni Vrh (8. junij 2012)

Atletski troboj, Postojna (8. maj 2012)

Štafetne igre, Črni Vrh (13. junij 2012
2
2. TRILETJE

Pohod na Čaven (14. september 2011)

Smučanje in pohod Cerkno (15. februar)

Šolske atletske olimpijske igre, stadion Postojna (9. maj 2012)

Plavanje, Žusterna (1. junij 2012)

Športne igre, Črni Vrh, 5. in 6. razred (21. junij 2012)
3. TRILETJE

Pohod na Čaven (14. september 2011)

Smučanje, pohod, Cerkno, Črni Vrh (15. februar)

Šolske atletske olimpijske igre, stadion Postojna (9. maj 2012)

Plavanje, Žusterna (1. junij 2012)

Športne igre, Črni Vrh (21. junij 2012)

Končni izlet, Izola, Portorož (12. junij 2012); 9. razred
NARAVOSLOVI DNEVI
1. TRILETJE

Obisk pri kinologinji Maji Golob, Idrijski Log (17. maj 2012)

Obisk v hiši eksperimentov, Ljubljana (12. junij 2012)

Sistematski zobozdravniški in zdravniški pregled, Idrija 3. razred (1. februar 2011)

Sistematski zobozdravniški pregled, Idrija, 2. razred (7. november 2011),

Sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, Idrija, 1. razred (14. 2. 2012)
2. TRILETJE

Sistematski in zobozdravniški pregledi ( oktober 2011)

Obisk v hiši eksperimentov, Ljubljana (28. februar 2012)

Občinsko središče Idrija, muzej, Mestna knjižnica in čitalnica, Antonijev rov, OŠ Idrija 4. in 5. razred (23. april 2012)
3. TRILETJE

Zobozdravniški pregled, Idrija, 9. razred (26. september 2011)

Sistematski pregled, Idrija, 8. razred (6. december 2011)

Zobozdravniški pregled, Rastem s knjigo, Idrija, 7. razred (3. oktober 2011)

Merjenje ploščine, OŠ Črni Vrh (28. september 2011)

Preslikave, OŠ Črni Vrh, 7. razred, (19. december 2011)

Poklicna orientacija, Psihiatrična bolnica Idrija (7. februar 2012)

Stik z živalmi, Črni Vrh (26. april 2012)

Ogled proizvodnje Hidria IMP Klima d.o.o., Godovič, 9. razred (26. november 2010)
KULTURNI DNEVI
1. TRILETJE

Veseli zvoki v prazničnem decembru, rajanje z dedkom Mrazom (23. december 2011)

Gledališka predstava Glasbena pravljica Gal v galeriji, Cankarjev dom Ljubljana (2. februar 2012)

Pevska revija Naša pomlad, Idrija (24. april 2012)

Praznovanje dneva državnosti (22. junij 2012)
2. TRILETJE

Veseli zvoki v prazničnem decembru in ogled filma Sam doma, OŠ Črni Vrh (23. december 2011)

Gledališka predstava Glasbena pravljica Gal v galeriji, Cankarjev dom Ljubljana (2. februar 2012)

Pevska revija Naša pomlad, Idrija (24. april 2012)
3. TRILETJE

Gledališka predstava, Pilonova galerija, Nova Gorica, Ajdovščina (19. januar 2012)

Lutkovna predstava Romeo in Julija, Ljubljana (1. februar 2012)

Koncert Solisti in orkester, CD Ljubljana (17. april 2012)
TEHNIŠKI DNEVI
1. TRILETJE

Urejanje učilnice (4. september 2011)

Izdelovanje daril za starše (4. december 2011)

Obisk pri gasilcih PDG Črni Vrh, 1. razred (9. september 2011)

Izdelava daril (8. januar 2012)
2. TRILETJE

Urejanje učilnice, 4. in 5. razred (1. september 2011)

Izdelovanje daril Glinene posodice (12. oktober 2011)
3



Promet, Cerkno, 6. razred
Maketa naselja, OŠ Črni Vrh (10. april 2012)
Gibanje se prenaša, Shranjevanje in transport ter konstrukcijske zbirke, praktična vožnja s kolesom v spremstvu
policista Andreja Kastelica (17. maj 2012)
3. TRILETJE

Steklopihaška delavnica, apnica, poslikava na steklo, OŠ Črni Vrh (18. oktober 2011)

Klekljanje , OŠ Črni Vrh (8. November 2011)

Tradicionalni slovenski zajtrk, OŠ Črni Vrh (18. november 2011)

Klekljanje, OŠ Črni Vrh (14. februar 2012)

Poklicna orientacija, 9. razred, Ogled proizvodnje Hidria IMP Klima d.o.o., Godovič (27. januar 2012)
DRUGO


















Ekskurzija Koper, Piran, 4. razred do 9. razred (13. oktober 2011)
Dobrodelni koncert, OŠ Črni Vrh (29. oktober 2011)
Obisk učencev OŠ Dobrovo pri Ljubljani v OŠ Črni Vrh (18. november 2011)
Obisk OŠ Dobrovo, učenci 9. Razreda, Novoletni sejem (9. december 2011)
Odkritje mozaika in obisk Nika Grafenauverja (13. januar 2012)
Šolski parlament (6. februar 2012)
Udeležba na medobčinskem šolskem parlamentu, Idrija (13. februar 2012)
Nacionalni otroški parlament, zasedanje, Ljubljana (2. april 2012)
Koncert »Vsak se s kom pogovarja«, OŠ Črni Vrh (22. marec 2012)
Nadstandardni program, 9. razred, Obisk Muzeja novejše zgodovine Ljubljana, ogled zbirke Slovenci v XX. stoletju
50–letnica Čipkarske šole Idrija, Oddelek Črni Vrh (1. junij 2012)
Izid priročnika Stare tehnike klekljanja (1. junij 2012)
Predstavitev raziskovalne naloge, projekt SY_CUL tour, Idrija (6. junij 2012)
Razstava Stare tehnike klekljanja oživijo, Čipkarska šola Idrija, Festival (16. unij 2012)
Razstava IP Čipka v naravnih materialih pripoveduje o življenju, Čipkarska šola Idrija, Festival idrijske čipke (16. junij
2012)
Nastopi učencev OŠ Črni Vrh v Vita domu (trikrat)
Sodelovanje na otvoritvi knjižnice, Črni Vrh (21. junij 2012)
Proslava ob dnevu državnosti, OŠ Črni Vrh (24. junij 2012)
ŠOLA V NARAVI
Zimska šola v naravi – smučarskega tečaja za 4. razred nismo izvedli zaradi premajhnega števila učencev (8); izvedli ga
bomo v letošnjem letu skupaj s 4. in 5. razredom.
Letna šola v naravi je potekala od 11. do 15. junija 2012.
V šoli v naravi je letovalo 11 učencev 5. razreda. Program letne šole v naravi sta vodila, organizirala in izvajala Drago Kavčič,
učitelj športne vzgoje, in razredničarka Ivanka Erjavec, prof. razrednega pouka. Pedagoški vodja šole plavanja je bil Drago
Kavčič. Pri organizaciji šole v naravi sta pripomogli tudi ravnateljica Irena Kenk in računovodkinja Danica Vidmar. Knjižničarka
Darja Rupnik je pripravila knjige za potujočo knjižnico.
Dne 11. 6. 2012 je bilo na preizkusu preverjanja znanja plavanja ugotovljeno, da vsi učenci plavajo.
Po tečaju plavanja 15. 06. 2012 je bilo ponovno preverjanje. Bronastega delfina so prvič osvojili trije učenci in srebrnega delfina
so prvič osvojili trije učenci.
Učenci, ki so na preizkusu znanja plavanja pokazali enako znanje kot v tretjem razredu, dokazil niso ponovno prejeli.
Plavalni tečaj
Za učence tretjega razreda je potekal od 12. do 16. decembra 2011 tečaj plavanja v GRC Zapolje v Logatcu. Udeležilo se ga je
17 učencev. Poučeval jih je učitelj športne vzgoje Drago Kavčič in Andreja Pregelj, študentka 4. letnika, Pedagoške fakultete
Ljubljana. Vsi učenci so napredovali in uspešno zaključili plavalni tečaj.
B IZBIRNI PREDMETI
V sedmem, osmem in devetem razredu devetletke smo imeli 9 izbirnih predmetov:
7. razred
Likovno
snovanje
Nemščina I
8. razred
Likovno
snovanje II
Likovno
snovanje II
Nemščina II
9. razred
Organizmi v
naravnem in
umetnem
okolju
Poskusi v
kemiji
Raziskujem
domačo okolico
Računalništvo
Izbrani šport
Klekljanje
Računalništvo
Šport za
zdravje
Šport za
sprostitev
Klekljanje
Računalništvo
Klekljanje
4
1.2 Realizacija razširjenega programa (dodatni, dopolnilni, interesne dejavnosti) - ure
Vse naštete dejavnosti razširjenega programa so bile realizirane 100 %. Tudi ure dodatne strokovne pomoči za dvanajst
učencev so bile 100 % realizirane.
1.3 Realizacija razširjenega programa (dodatni, dopolnilni, interesne dejavnosti) - obisk
Obisk razširjenega programa je bil 100 % realiziran.
_______________________________________________________________________________________________________
VSEBINA DODATNIH POUKOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI, OPIS OPRAVLJENEGA DELA, DOSEŽKI UČENCEV
Dodatni in dopolnilni pouk slovenščina (mentorica Darja Rupnik)
Omenjeni pouk so obiskovali učenci 8. in 9. razreda, ki so želeli svoje znanje pridobljeno pri rednem pouku maternega jezika
poglobiti, dopolniti in razširiti. Učenci 9. razreda so se pripravljali tudi na nacionalno preverjanje znanja. Občasno se je dodatni
pouk spremenil v dopolnilni, da je mentorica pomagala učencem, ki niso razumeli snovi pri rednem pouku.
Pripravljali so se tudi na tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje. Tekmovalo je 26 učencev od 6. do 9. razreda,
bronasto Cankarjevo priznanje je prejelo 11 učencev, učenka Klara Rudolf, 8. razred, pa je prejela srebrno priznanje.
8. decembra 2011 so na šolskem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje prejeli bronasta priznanja: Eliza Felc –
1.razred, Mai Rupnik, Andraž Rudolf in Rožle Čuk – 2. razred; Larisa Bajc, Ivana Čuk, Neja Rudolf in Kristina Tominec – 3.
razred; Lina Rupnik – 4. razred; Metka Rudolf, Nika Hladnik, Ema Felc in Vanesa Rupnik – 5. razred; Katjuša Rupnik, Kristina
Pivk, Ambrož Rupnik in Uroš Žgavec – 6. razred; Miha Colja, Kristina Colja in Jure Logar – 7. razred; Klara Rudolf in Manca
Rudolf – 8. razred;Tina Batič in Tadeja Bonča – 9. razred.
Za regijsko tekmovanje, ki je bilo 26. januarja na Vrhniki, so bili izbrani Tina Batič, Tadeja Bonča, Klara Rudolf, Manca Rudolf,
pa tudi Terezija Rupnik, saj je dosegla število točk, ki dopušča vstop na to tekmovanje.
26. januarja 2012 se je pet učenk 8. in 9. razreda udeležilo regijskega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje na
Vrhniki. Klara Rudolf iz 8. razreda je prejela srebrno Cankarjevo priznanje. Imela ja najboljši rezultat v svoji skupini (OŠ 8.
razred), in sicer 47 točk od 50. Marca je odšla na državno tekmovanje, ki je bilo v Ljubljani.
Dodatni in dopolnilni pouk matematika (mentorica Martina Habe)
so imeli učenci skozi vse šolsko leto. Utrjevali in poglabljali so učno snov, ki je vzporedno potekala pri rednem pouku. Pred
tekmovanjem je potekala priprava na evropski matematični Kenguru. Priprave za to tekmovanje so potekale tudi na razredni
stopnji. Dopolnilni pouk so učenci obiskovali po potrebi in po sprotnem dogovoru. Najpogosteje je dopolnilni pouk potekal pred
pisnim ocenjevanjem znanja ali po daljši odsotnosti posameznega učenca.
Šolskega tekmovanja, od 6. do 9. razreda, se je udeležilo 26 učencev, bronasta priznanja je osvojilo 8 učencev (Jakob Kavčič,
Kristina Colja, Mateja Čuk, Klara Rudolf, Terezija Rupnik, Valentina Rupnik, Vesna Žgavec, Neja Mravlja). Področnega
tekmovanja so se udeležili 3 učenci (Kristina Colja, Klara Rudolf, Terezija Rupnik) in osvojili srebrno priznanje. Državnega
tekmovanja se je udeležila Kristina Colja – 7. razred in osvojila zlato priznanje.
Dodatni in dopolnilni pouk angleščina ter izbirni predmet nemščina (mentorica Maja Sever)
je potekal preko celega leta za učence od 6. do 9. razreda, po potrebi pa tudi za učence drugih razredov.

23. novembra 2011 je bilo izvedeno šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. razreda, dve učenki sta
prejeli bronasto priznanje in se uvrstili na regijsko tekmovanje.

25. novembra 2011 je bilo izvedeno tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. razreda, ki se ga je udeležilo 6
učencev, od katerih so trije dosegli bronasta priznanja.

v marcu 2012 je bila izvedena angleška bralna značka EPI Reading Badge. Udeležilo se jo je 43 učencev od 4. do 9.
razreda, od katerih je 18 osvojilo srebrno priznanje, 8 učencev pa zlato priznanje. Preostali učenci so prejeli priznanje
za sodelovanje.
Dodatni in dopolnilni pouk slovenščine in matematike
je potekal tudi na razredni stopnji. Izvajale so ga razredne učiteljice. Učenci so se pripravljali na razna tekmovanja, poglabljali in
širili so različna znanja ter dopolnjevali manjkajoča znanja.
_______________________________________________________________________________________________________
Izvedli smo naslednje interesne in druge dejavnosti:
Prometni krožek in kolesarski izpit, Vesela šola (mentorica Vera Rudolf)
Učenci 5. razreda so se pripravljali in opravili teoretični in praktični del kolesarskega izpita. V tem šolskem letu so bili petošolci
vključeni tudi v projekt Policist Leon svetuje, ki ga je vodil policist Andrej Kastelic iz Policijske postaje Idrija. V sklopu tega
projekta so učenci spoznavali tudi osnove varne vožnje s kolesom. Zaključni del je bil test cestno prometnih predpisov za
kolesarski izpit, ki sta ga spremljala dva policista iz Policijske postaje Idrija. Učenci so prejeli izkaznice o opravljenem
kolesarskem izpitu.
Za tekmovanje v Veseli šoli se je prijavilo 15 učencev od 4. do 9. razreda. Šolsko tekmovanje je bil 18. marca 2012. Bronasto
priznanje je prejelo 13 učencev, državnega tekmovanja se ni nihče udeležil.
V Cici veseli šoli je tekmovalo 41 učencev od 1. do 3. razreda; potekalo je aprila 2012 in vsi učenci so prejeli priznanja.
Pevski zbori
Otroški pevski zbor Čekinček - 24 učencev
Otroški pevski zbor Cekin – 35 učencev
Mladinski pevski zbor - 41 učencev
5
Zborovodkinja: Florijana Žnidaršič
Preko celega leto so vsi zbori pridno vadili, naučili so se vrsto pesmi, ki so jih nato predstavili tako v šoli kot tudi v kraju in širši
okolici.

Nastop na dobrodelnem koncertu v OŠ Črni Vrh (29. oktober 2011)

Božični koncert vseh treh šolskih pevskih zborov –Zimska pravljica (23. december 2011)

Prireditev ob spominu na Janka Premrla Vojka (22. februar 2012)

Koncert »Vsak se s kom pogovarja«, OŠ Črni Vrh (22. marec 2012)

Revija pevskih zborov Naša pomlad, OŠ Idrija, nastop vseh treh zborov (24. april 2012)

Nastop ob 50–letnici Čipkarske šole Idrija, Oddelek Črni Vrh (1. junij 2012)

Revija pevskih zborov »Pesmi srca nam vedre«, Črni Vrh (3. junij 2012)

Nastop v Vita domu (trikrat)

Nastop na otvoritvi knjižnice , Črni Vrh (21. junij 2012)

Proslava ob dnevu državnosti , OŠ Črni Vrh (22. junij 2012)
Knjižničarski krožek (mentorica Darja Rupnik)
Navedeni krožek je obiskovalo 19 učencev od 6. do 8. razreda in opravljali naslednja dela: zavijali, restavrirali knjige, pripravljali
razstave, razvrščali knjige, pomagali mlajšim učencem pri iskanju knjig, jim svetovali, predstavljali knjižne novosti itd. Večkrat
na leto so imeli učenci različnih razredov ure knjižne in knjižnične vzgoje.
Učenci od prvega in petega razreda so si izposodili knjige za razredno knjižnico in so enkrat na teden hodili v knjižnico skupaj z
razrednikom.
ŠŠD in doseženi rezultati na športnem področju (mentor Drago Kavčič)
Učenci so se udeležili naslednjih tekmovanj:
št. Učencev
Razred
predmet/področje
tekmovalcev
7. - 9.
8
Nogomet – občinsko tekmovanje
6. - 9.
10
Smučanje - področno
2. - 9.
3
Kolesarjenje - OKI
št. učencev.
bronasto
8
št. učencev
srebrno
št. učencev
zlato
drugo
št. uč.
1
1. - 9.
18
Tek in kolesarjenje na Špičasti vrh
4
6. – 9.
5
DP v gorskem kolesarjenju
1
6. – 9.
7
Podr. prv. V nogometu
1
1
4
4
7
V šol.l. 2011/12 so se učenci naše šole udeleževali športnih tekmovanj, ki so bila organizirana na nivoju medobčinskih,
področnih in državnih prvenstev. Dosegli so kar nekaj odličnih uvrstitev:

22. septembra 2011 so se udeležili državnega prvenstva v gorskem kolesarjenju za osnovne in srednje šole.
Tekmovanje je potekalo v Ravnah na Koroškem. Najboljši rezultat tekmovalcev naše šole je dosegel Štefan Habe, ki
je v svoji kategoriji zasedel 3. mesto.

14. decembra 2011 je potekalo v Idriji medobčinsko prvenstvo v nogometu za starejše dečke. Na turnirju so starejši
dečki iz 7., 8. in 9. razreda osvojili 3. mesto.

31. januarja 2012 so se učenke udeležile področnega prvenstva v nogometu. Prvenstvo je potekalo v Novi Gorici, kjer
so naša dekleta osvojila 2. mesto.

9. februarja 2012 je bilo na smučišču SC Cerkno regijsko tekmovanje osnovnih šol v smučanju. Nastopili so tudi
učenci naše šole, ki trenirajo v SK Javornik. Trije učenci naše šole so prejeli bronaste medalje in sicer: Alenka Trček
med kategoriziranimi deklicami, Tadej Rupnik med kategoriziranimi dečki in Blaž Govekar med nekategoriziranimi
dečki.

14. maja 2012 je bilo v Novi Gorici področno prvenstvo v atletiki za osnovne šole Severno primorske regije. Na
tekmovanju je nastopilo 8 naših učencev in kar trije so domov prinesli medalje: Andraž Kavčič, zlata v teku na 300m,
Štefan Habe, srebrno v teku na 1000m ter Miha Colja, bronasto medaljo na 300m.

6. junija 2012 je Andraž Kavčič tekmoval na državnem prvenstvu v atletiki za osnovne šole v teku na 300m.

10. junija 2012 so učenci nastopili na tekmovanju v gorskem teku na Špičasti vrh. Tekmovanje se je štelo za pokal
Primorskih gorskih tekov. Naši učenci so odlično tekmovali, v svojih kategorijah so zmagali: Kristina Pivk in Ambrož
Rupnik ter Štefan Habe; Angela Habe, Matjaž Lozar in Andraž Kavčič so osvojili druga mesta; Elizabeta Habe, Johan
Habe in Štefan Pivk pa so zasedli tretja mesta.
Zgodovinski krožek – (mentorica Karmen Simonič Mervic)
Pet učenk 9. razreda (Neža Rudolf, Tina Batič, Tadeja Bonča, Neja Mravlja, Vesna Žgavec) je pripravilo raziskovalno nalogo z
naslovom «Trgovina s čipko« in zanjo prejelo zlato priznanje.
Zgodovinskega tekmovanja se je udeležilo 8 tekmovalcev iz 8. in 9. Razreda. Bronasto in srebrno priznanje sta prejeli Klara
Rudolf iz 8. razreda in Neža Rudolf iz 9. razreda.
6
TEKMOVANJA
Raz. št. učencev
tekmovalcev
8. in 8
9. r.
9. r.
5
predmet/področje
Zgodovina, Šolsko tekmovanje OŠ Črni Vrh,
regijsko tekmovanje OŠ Spodnja Idrija
PRIZNANJA
bronasto št. srebrno
uč.
št. uč.
2
2
Zgodovina,
Mladi raziskovalci zgodovine, ZPMS,
raziskovalna naloga »Trgovina s čipko«
zlato
št. uč.
drugo
št. uč.
/
5
Mlade raziskovalke zgodovine –(mentorica Karmen Simonič Mervic)
Mlade raziskovalke, učenke 9. razreda (Neža Rudolf, Tina Batič, Tadeja Bonča, Neja Mravlja, Vesna Žgavec) so izbrale
raziskovalno temo, v okviru razpisa Mladi raziskovalci zgodovine pri ZPMS Plačilna sredstva Trgovino s čipko. Trgovina s čipko
oz. čipka kot plačilno sredstvo je bil izbran iz več razlogov. Čipkarstvo je na Črnovrškem tradicija, v zadnjih dvajsetih letih se je
kvaliteta in nivo znanja klekljanja zelo povečal. Vse učenke, ki so se vključile v raziskovalno nalogo, so dobre klekljarice. Letos
smo obeležili tudi 50 let delovanja oddelka Črni Vrh Čipkarske šole Idrija. Čipka je v času Jugoslavije predstavljala plačilno
sredstvo. Klekljarice so klekljale za trgovce v Gorici (Italija). Ti niso plačevali v denarju, zaslužek so klekljarice porabile za nakup
blaga v njihovi trgovini. Čipka je bila del trgovine na črno in se jo je čez mejo večinoma tihotapilo. Klekljana čipka je bila in je še
predmet trgovanja, uradnega in tudi neuradnega. Koliko prometa se s čipko opravi na črno, je težko oceniti. Kljub nizki urni
postavki za klekljanje, je mogoče klekljane izdelke spraviti v promet in tudi nekaj zaslužiti.
V času jesenskih počitnic so bile učenke v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, enota Idrija, kjer so se seznanile z delovanjem arhiva
in pregledale nekaj arhivskega gradiva. V veliko pomoč jim je bila ga. Urška Bajc Rupnik, univ. dipl. etnologinja, ki se v
idrijskem muzeju ukvarja s proučevanjem čipke. Pri njej so dobile tudi gradivo o trgovini s čipko, ki ga je pripravili po pregledu
nekaterih fondov o čipki v ZAL, enota Idrija.
Aktivnosti iz področja biologije, kemije in naravoslovja (mentorica Lilijana Homovec)
V okviru teh dejavnosti so potekale priprave za tekmovanje za Proteusovo priznanje, tekmovanje s področja biologije.
Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev iz 8. in 9. razreda.
Tekmovanje za Preglovo (kemija) priznanje so se prav tako udeležili učenci 8. in 9. razreda in sicer 16 učencev; 4 učenci so
prejeli bronasta priznanja. S področja Mladi raziskovalec sta se tekmovanja udeležila dva učenca in prejela bronasto priznanje.
Raz.
8., 9.
8., 9.
8., 9.
9.
TEKMOVANJA
št. uč.
tekmovalcev
14
4
16
2
predmet/področje
Biologija (Proteusovo priznanje)
Mladina in gore
Kemija (Preglovo priznanje)
Mladi raziskovalci - kemija
PRIZNANJA
bronasto št. srebrno
uč.
št. uč.
0
0
0
0
4
0
2
0
zlato
št. uč.
o
0
0
0
drugo
št. uč.
/
/
/
/
Naravoslovni krožek (mentorica Lilijana Homovec)
Krožek je obiskovalo 23 učencev 7. do 9. razreda.
Likovni krožek (mentorica Barbara Petkovšek)
Krožek je obiskovalo 15 učencev 3., 4. in 5. razreda, izvedli so 20 likovnih nalog z različnih likovnih področij, nekatere izdelke so
tudi sproti razstavili v prostorih šole. Učenci so bili motivirani, prihajali so redno in zavzeto opravljali delo.
Ustvarjalno branja (mentorica Ivanka Erjavec)
Krožek je obiskovalo 11 učencev 5. razreda. Spodbujal je mlade k branju in dvigu njihove bralne kulture, hkrati pa jih je
motiviral za branje in poustvarjanje. Izbor knjig za branje, raznolikost pristopov, sproščenost, a hkrati strokovno utemeljena in
premišljena didaktična aplikacija ter vedrina, so vključevali spoznavanje klasične in sodobne književne produkcije.
Lutkovna predstava Rdeča Kapica, ki so jo pripravili učenci 5. razreda, smo prijavili na Srečanje otroških gledaliških skupi 2012
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Učenci so po odigrani petkovi predstavi (10. februar 2012),prejeli
strokovno oceno predstavnice SNG Nova Gorica, selektorice Martine Mrhar, ki je ovrednotila predstavo Rdeča kapica.
Predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Idrija, Rado Božič pa je lutkovno
gledališki skupini učencev 5. razreda in mentorici – umetniški vodji Ivanki Erjavec podelil priznanje za udeležbo na Območnem
srečanju otroških gledaliških skupin.
Ročna dela (mentorica Marija Rupnik Hladnik)
Ročna dela je obiskovalo 13 učencev od 1. do 4. razreda. Učenci so prerisovali vzorce, vezli in šivali gobeline. Svoje izdelke so
razstavili 1. 6. 2012 v sklopu prireditve ob 50- letnici Čipkarske šole Idrija oddelek Črni Vrh.
7
INTERNI ŠOLSKI PROJEKTI
Bralno-likovni projekt Marjetica (mentorica Barbara Petkovšek)
Projekt je na šoli pod tem imenom v tem šolskem letu potekal drugič, nadomestil pa je družinski projekt Knjigobubo.
Sodelovali so učenci od 1. do 4. razreda (47). Prebirali so Pobarvane pravljice, ob vsaki zgodbi so izdelali likovno delo z ustrezno
motiviko. Izdelke so učenci vlagali vsak v svojo mapo, na kateri so označevali tudi prebrane knjige.
Projekt Bogatenje besednega zaklada (mentorici Marija Rupnik Hladnik in Vera Rudolf)
Projekt se že trinajsto leto izvaja v Osnovni šoli Črni Vrh. Lansko leto se je izvajal v 1. in 2. razredu. Projekt je vključen v
učenčev urnik enkrat tedensko. Posamezne ure vsebujejo elemente motorike telesa, grafomotorike, vaje motorike govoril,
razlaga neznanih oz. manj znanih besed, ki se pojavljajo v njihovih učbenikih ter poslušanje knjižnega jezika. Pri vajah motorike
govoril imajo učenci z govornimi motnjami še dodatne vaje utrjevanja pravilne izreke posameznih glasov.
S projektom se želi pokazati pomen dodatnega programa bogatenja besednega zaklada, ki bi moral biti, po mnenju šole,
vključen v vzgojno-izobraževalno delo z učenci v prvem triletju osnovne šole.
Projekt Bralni nahrbtnik (mentorice Katja Miklavič, Darja Rupnik, Vera Rudolf, Vera Podkrajšek, Marija Rupnik
Hladnik, Elizabeta Bonča)
V šolskem letu 2011/12 se je nadaljeval projekt Bralni nahrbtnik z učenci od prvega do četrtega razreda. Projekt smo
poimenovali Starši – naši partnerji pri bralnih navadah. Taka oblika dela zahteva timsko delo učiteljic. Osnovni cilj bralnega
nahrbtnika je doseči, da bo otrok postal bralec za vse življenje ob podpori svojih staršev. Starši so namreč otrokovi prvi vzorniki
in vzgojitelji. Z bralnim nahrbtnikom se želi to vlogo utrjevati in jo ohranjati. Ker so učenci zelo radi brali in poslušali branje
staršev iz bralnega nahrbtnika se bo s to obliko sodelovanja s starši nadaljevalo tudi naslednje šolsko leto in sicer od prvega do
četrtega razreda.
Bralna značka (mentorice Vera Podkrajšek, Marija Rupnik Hladnik, Vera Rudolf, Elizabeta Bonča, Ivanka Erjavec,
Darja Rupnik)
Na šoli so vsi razredi tekmovali za Bevkovo bralno značko.
Razred
Število tekm.
Štev. uspešnih tekm.
Nagrade
1.
12
12
mapa in priznanje
2.
12
12
Priznanje
3.
17
17
Priznanje
4.
8
7+4
mapa in priznanje
5.
12
12
Priznanje
6.
15
12+1
Priznanje
7.
14
10+1
mapa in priznanje
8.
16
14+3
Priznanje
Priznanje in priznanje za devetletno zvestobo bralni znački, knjiga Mira
9.
15
15
Cerarja Osnove demokracije
skupaj
120
120
Projekt Rastem s knjigo
Učenci 7. razreda so 3. 10. 2011 obiskali Mestno knjižnico in čitalnico v Idriji v okviru projekta Rastem s knjigo. Imeli so
delavnice in knjižnično vzgojo. Najprej so jih peljali skozi knjižnico, nato pa so jih naučili uporabljati Cobiss, fotokopirati, si
sposojat, iskati knjige ipd. To znanje so potem preizkusili pri vajah, ki smo jih dobili na delovnem listu.
Za konec so si ogledali filmček z naslovom BLAZNO RESNO O ŠOLI. Dobili so tudi knjigo z istim naslovom.
Knjiga Blazno resno o šoli obravnava večne probleme otrok v osnovni šoli, kot so: učne težave, zamujanje »špricanje«, težave
pri telovadbi, odnosi med sošolci, vrstniško nasilje, »špecanje«, prve ljubezni, težave z učitelji, nesporazumi s starši idr., med
njimi pa tudi sodobnejše pojave kot npr. mobing. Pisateljica je razumevajoča, na strani otrok, pa vendar jim nedvoumno in
odločno sporoča, kaj je prav in kaj ne. S pozitivno naravnanim in humornim pristopom tako spretno krmari med vzgojnostjo in
uporništvom, kar je posebno privlačno in dobrodošlo.
Pohvaliti velja tudi ubeseditev odnosa učenec-učitelj, kjer avtorica jasno podčrta kompleksnost, raznolikost in spremenljivost
značajev, tako odraslih kot otrok, s čimer preseže togo črno-belo slikanje vlog. Knjiga je priročnik z neštetimi nasveti, kako si
»udomačiti šolo«, obenem pa se bere tudi kot privlačna zgodba.
Učenci so imeli možnost izposoje knjig tudi med letnimi počitnicami (julij in avgust) ter opravljanje Bevkove bralne značke (od 6.
do 9. razreda).
8
V šolskih prostorih potekajo tudi izvenšolske dejavnosti.
Na šoli delujeta oddelek Glasbene šole Idrija (poučevali sta Valči Kavčič in Aleksandra Žakelj, prof.) in oddelek Čipkarske šole
Idrija (vodi Anka Jamšek). Z navedenima oddelkoma šola sodeluje na različne načine: razni glasbeni nastopi učencev z
mentorstvom učiteljev Glasbene šole ter razstave čipkarskih izdelkov otrok in odraslih. Ob 50- letnici Čipkarske šole Idrija,
oddelek Črni Vrh so učenci Čipkarske šole z njihovo učiteljico Anko Jamšek, v sodelovanju z OŠ Črni Vrh pripravili razstavo in
odmevni kulturni progam, ki se ga je udeležilo mnogo krajanov ter zunanjih oboževalcev čipk.
Učenci trenirajo karate (Karate klub Kolektor), ples (Plesni klub Idrija), smučanje (Smučarski klub Javornik), nogomet, vadijo
gasilske veščine (Prostovoljno gasilsko društvo Črni Vrh), vključeni so v modelarski krožek (Vojko Česnik) in se srečujejo na
taborniških srečanjih.
Zdrav življenjski slog
Lansko leto se je na OŠ Črni Vrh prvič odvijal projekt Zdrav življenjski slog. S projektom sta bili otrokom omogočeni dve dodatni
uri vodene športne vadbe na teden. Naš cilj je navdušiti otroke za gibanje ter zdrav način življenja. Želimo si da bi se v projektu
našel vsak otrok zato je ponudba športov in aktivnosti raznolika. S projektom želimo pripomoči k zmanjšanju debelosti, slabih
drž, psihičnih bolezni …
Program je potekal po pouku, med počitnicami in ob sobotah. Predstavljeni so bili različni športi, teoretične vsebine ter
korekcijska vadba, da se je vsak od otrok lahko nekje našel.
Vadba je bila za otroke brezplačna, ker je financirana iz Evropskih socialnih skladov ter Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport.
Projekt pomembno lahko pripomore k otrokovemu zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju. Pozitivne rezultate kaže tudi
primerjava rezultatov otrok, ki so vključeni v projekt s tistimi, ki niso. Vključeni otroci so namreč bolj gibalno zmogljivi, imajo
močnejše roke in ramenski obroč, boljšo usklajenost gibov ter so bolj aerobno vzdržljivi.
Na OŠ Črni Vrh je projekt potekal v ponedeljek in sredo; vanj so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda.
2.
KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA
2.1 Dosežki učencev pri nacionalnem preverjanju znanj v preteklem šolskem letu
Pri nacionalnih preizkusih znanja na koncu 6. razreda so učenci dosegli naslednje rezultate:
Predmet
Povprečje OŠ Črni Vrh, 6. razred %
Slovensko povprečje %
slovenščina
62,71
56,70
matematika
56,00
58,16
angleščina
51,28
50,29
Pri nacionalnih preizkusih znanja na koncu 9. razreda so učenci dosegli naslednje rezultate:
Predmet
Povprečje OŠ Črni Vrh, 9. razred %
Slovensko povprečje %
slovenščina
62,89
54,94
matematika
44,53
51,44
DVE
69,07
58,48
Gornji rezultati kažejo, da so učenci 6. in 9. razreda dosegali višji odstotek kot je slovensko povprečje pri vseh predmetih,
razen pri matematiki.
Po vrnitvi preizkusov (RIC) so učiteljice posameznih predmetov najprej z učenci, nato z ravnateljico analizirale dosežene
rezultate in ugotavljale razloge dosežkov ter ukrepe za njihovo izboljšanje. Starši so imeli možnost pregleda preizkusov.
2.2 Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred
V tem šolskem letu so vsi učenci (100%) izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred.
3. SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH
3.1 Hospitacije
Ravnateljica je v okviru svojih delovnih obveznosti redno spremljala delo in razvoj zaposlenih. Opravila je 50 hospitacij pri vseh
pedagoških delavcih na šoli. Dokumentacija je v arhivu šole.
9
3.2 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
Vsi zaposleni se stalno izobražujejo. Te oblike izobraževanja so različne: študijske skupine za posamezna področja, individualna
izobraževanja na seminarjih, ki prispevajo k strokovni in osebnostni rasti zaposlenih. Enako se je izobraževala tudi ravnateljica.
Opravila je ravnateljski izpit ter izpit iz Upravnega postopka.
Vsa dokumentacija o izobraževanju zaposlenih je v arhivu šole.
4. OBSEG IN KAKOVOST SODELOVANJA DIREKTORJA Z ORGANI ZAVODA, S STARŠI, Z UČENCI, Z
USTANOVITELJEM
Sprotno obveščanje staršev je potekalo v obliki sporočil razredničark ali vodstva šole tako v ustni kot v pisni obliki.
Šola ima spletno stran (www.oscv.si), preko katere je javnost seznanjena z dogodki na šoli in organizacijsko obliko. V okviru
spletne strani je tudi e-šola (redovalnica, urniki, prehrana, navodila učencem za delo ipd.).
Sodelovanje z ustanoviteljem je potekalo nemoteno, prav tako v pisni ali ustni obliki.
5. DRUGA DEJAVNOST, POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM
5.1 Sodelovanje oziroma vključevanje zavoda v življenje v lokalnem in regionalnem okolju ter
medgeneracijsko druženje
















Dobrodelni koncert, OŠ Črni Vrh (29. oktober 2011)
Obisk učencev OŠ Dobrovo pri Ljubljani v OŠ Črni Vrh (18. november 2011)
Obisk OŠ Dobrovo, učenci 9. Razreda, Novoletni sejem (9. december 2011)
Veseli zvoki v prazničnem decembru, Vitadom Črni Vrh (23. december 2011)
Odkritje mozaika in obisk Nika Grafenauverja (13. januar 2012)
Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, Vitadom Črni Vrh (7. februar 2012)
Pomladna prireditev »Vsak se s kom pogovarja«, OŠ Črni Vrh (22. marec 2012)
Pomladna prireditev »Vsak se s kom pogovarja«, Vitadom Črni Vrh (28. marec 2012)
Nadstandardni program, 9. razred, Obisk Muzeja novejše zgodovine Ljubljana, ogled zbirke Slovenci v XX. stoletju
50–letnica Čipkarske šole Idrija, Oddelek Črni Vrh (1. junij 2012)
Izid priročnika Stare tehnike klekljanja (1. junij 2012)
Razstava Stare tehnike klekljanja oživijo, Čipkarska šola Idrija, Festival (16. unij 2012)
Razstava IP Čipka v naravnih materialih pripoveduje o življenju, Čipkarska šola Idrija, Festival idrijske čipke (16. junij
2012)
Nastopi učencev OŠ Črni Vrh v Vita domu (trikrat)
Sodelovanje na otvoritvi knjižnice, Črni Vrh (21. junij 2012)
Proslava ob dnevu državnosti, OŠ Črni Vrh (24. junij 2012)
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci so sistematično pregledani na sistematskem pregledu v 1., 3., 5. in 7. razredu osnovne šole, zobozdravniške
preglede pa imajo učenci vseh razredov.
Učenci prvega, drugega triletja in 7. razred so vključeni v tekmovanje za zdrave zobe.
AKCIJA PROTI KAJENJU – učenci 7., 8. in 9. razreda že vrsto let podpišejo slovesno zaobljubo, da ne bodo prižgali cigarete.
SODELOVANJE Z DPM Črni Vrh
Šola Črni Vrh je sodelovala z Društvom prijateljev mladine Črni Vrh z dejavnostmi kot so: teden otroka; delavnica za otroke in
njihove starše, Miklavževanje, rajanje z dedkom Mrazom, kolesarjenje ob dnevu družine itd. Vse omenjene dejavnosti so
potekale v prostorih šole, na površinah okrog nje in na šolskem igrišču.
6. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA HOSPITACIJ IN PEDAGOŠKE PRAKSE ZA ŠTUDENTE
V šolskem letu 2011/12 so na šoli izvajali pedagoško prakso:
 Barbara Rupnik, študentka 1. letnika, univerzitetnega študijskega programa razredni pouk, Pedagoška fakulteta
Ljubljana, mentorica je bila Vera Podkrajšek
 Veronika Rupnik (6. do 19. junij 2012),dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, mentorica je bila
Barbara Petkovšek.
 Simon Kavčič (11. 6. do 15. 6. 2012), dijak Živilske šole, živilsko-prehranski tehnik, Biotehniškega izobraževalnega
centra Ljubljana, mentorica Ingrid Črnologar.
10
7. SODELOVANJE OZIROMA VKLJUČENOST ZAVODA V IZVAJANJE PROJEKTOV NA DRŽAVNI RAVNI
Inovacijski projekt Čipka v naravnih materialih pripoveduje o življenju
NOSILEC: OŠ Črni Vrh pod okriljem ZRSŠ in v sodelovanju s ČŠ Idrija – oddelek Črni Vrh
S projektom so začeli v lanskem šolskem letu in k sodelovanju povabili tudi ČŠ Idrija. Vodja projekta je Barbara Petkovšek,
članice pa so Lilijana Homovec, Anka Jamšek ter še dve iz ČŠ Idrija.
Opis projekta:
Prepletanje tankih niti v prosojne čipke je pripoved o želji ljudi po lepem, ki nas spremlja skozi vso zgodovino na vseh področjih.
Hkrati ljudje nosimo v sebi tudi želje po spremembah, novostih in razumevanju delovanja narave. Tako projekt Čipka v naravnih
materialih pripoveduje o življenju združuje vse tri vidike našega razmišljanja.
Dragoceno veščino klekljanja smo želeli razširiti in obogatiti z novim pristopom izdelave čipke od risanja papircev v motiviki
drevesa do klekljanja čipke z izključno naravnimi materiali, ki so nam bili dostopni v domačem okolju in so ga učenci sami
potrebno obdelali: volna, lan, slama, leskove vitre, travne bilke, luske smrekovih storžev, lubje, lišaji, kostanj, žir, fižol, koruzna
semena…
Projekt celostno zajema razmišljanje o naravi. Skušali so jo pogledati skozi prizmo čipke, tako v samih vzorcih kot v materialih,
iz katerih bi jo klekljali. S sprehodi v domačo okolico in z nabiranjem naravnih materialov po travnikih in v gozdu so želeli
učencem spodbuditi pozornost do življenja v naravi in prebuditi njihovo ustvarjalnost. Čipke, ki so nastale, imajo močno izrazno
moč, so posebne in zanimive.
Inovacijski projekt Strategije za razvoj kompetence učenja
NOSILEC: OŠ Črni Vrh pod okriljem ZRSŠ
V šolskem letu 2011/2012 je projektna skupina inovacijskega projekta Strategije za razvoj kompetence učenja (Ivanka
Erjavec - vodja in članice Irena Kenk,Katja Miklavič, Barbara Petkovšek, Maja Sever) zastavila nove cilje na področju učenja.
Razvijali so formalne, neformalne ter naključne ali priložnostne strategije učenja, ki so potekale v različnih učnih okoliščinah, s
ciljem, da se izboljša posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem so učenci pridobivali tudi interes, značajske poteze,
vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti.
Različni pristopi k učenju vodijo k različnim rezultatom, posebna odlika za posameznika je, da prevzame odgovornost za svoje
učenje in da zna svoje učenje prilagoditi različnim zahtevam.
Z razvojem kreativnih in učinkovitih učnih okolij razvijajo učno kulturo in uspešne didaktične strategije za izboljšanje znanja. S
celostnim pristopom, z različnimi aktivnostmi so spodbujali medpredmetno in medrazredno sodelovanje, sodelovanje z zunanjimi
zavodi ter medgeneracijsko druženje. Izvedene so bile delavnice za učence z naslovom Strategije bralnega razumevanja in
timsko poučevanje likovne vzgoje na področju oblikovanja prostora.
Vključevanje razvoja socialne kompetentnosti v pouk kot kroskurikularno kompetenco in kompetence učenja je skladna z načeli
razvoja šolskega sistema, ki jih promovira Evropska skupnost.
Cilj inovacijskega projekta je jasen, osnovna strategija dela je projektna oblika dela in akcijsko raziskovanje.
Predstavitev inovacijskega projekta v Power Point obliki na elektronskem naslovu: [email protected]
PROFILES – PROJEKT 7. EVROPSKEGA OKVIRNEGA PROGRAMA
Projekt PROFILES je namenjen poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov na osnovi družbeno-naravoslovnega
konteksta z raziskovanjem.
Vodja projekta je Lilijana Homovec.
Konzorcij PROFILES sestavlja 21 ustanov iz 19 različnih držav, članica konzorcija je tudi Pedagoška fakulteta Univerze v
Ljubljani. Namenjen je promociji poučevanja in učenja naravoslovja z raziskovanjem. Pri tem ima osrednjo vlogo
samozavedanje učiteljev, da je potrebno na osnovnošolski in srednješolski ravni pri svojem delu uporabljati inovativne in
učinkovite strategije poučevanja naravoslovnih predmetov.
Temeljni cilj projekta je usposobiti učitelje biologije, kemije in fizike za uporabo učnih gradiv, ki sledijo filozofiji projekta. V
projekt je v Sloveniji vključenih 52 osnovnih in srednjih šol, med njimi tudi OŠ Črni Vrh.
V projektu so sodelovali učenci 8. in 9. razreda pri biologiji. 8. razred je bil vključen kot aktivna skupina, ki je delala po metodi
raziskovanja, 9. razred pa kot primerjalna skupina, ki je delala po standardnih metodah poučevanja biologije. To je bilo mogoče,
ker so v šolskem letu 2011/12 učenci osmega in devetega razreda delali po skoraj istem programu pri biologiji. Vsi učenci so
reševali anketne vprašalnike, ki so se nanašali na poučevanje biologije in so se zbirali na PeF v Ljubljani.
Delo je sicer zahtevno in naporno, pomeni pa napredek, posodobitev in popestritev dela v razredu in bomo z njim nadaljevali
tudi v naslednjem šolskem letu.
Preventivni projekt«Policist Leon svetuje« v 5. razredu.
NOSILEC: Andrej Kastelic, Policijska postaja Idrija, od septembra 2011 do junija 2012.
Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razreda osnovne šole. S projektom se želi otroke seznaniti o nevarnostih, s
katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter
11
spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega se želi povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti
partnersko sodelovanje med otroki, učitelji, starši ter policijo.
Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek »Policist Leon svetuje« V njem so obravnavane varnostne vsebine,
ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojeno tudi letnemu času: promet, nasilje, pirotehnika, kriminaliteta,
kolo. Uvodni del delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so opisane v namišljeni zgodbici,
sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Učenci zvezek dobijo v osebno last. Doma skupaj s starši odgovarjajo na različna
vprašanja v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi drugi, ki lahko kakor koli
pripomorejo k vzgoji in zagotavljanju splošne varnosti otrok.
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
Pravilna prehrana in prava izbira hrane sta pogoja boljšega počutja in ohranjanja zdravja in s tem zdravega načina življenja.
Predvsem zajtrk predstavlja pomemben dnevni obrok, saj pravi celo pregovor, da se po jutru dan pozna. Tako so 18. novembra
2011 tudi naši šolarji okusili hrano za zajtrk, saj so na mizi imeli kruh, maslo, mleko in jabolko, ki je bilo slovenskega porekla. S
tem smo hoteli izpostaviti pomen kmeta kot pridelovalca živil slovenskega izvora in čebele, ki so tesno povezane s kmetijstvom
in predelavo hrane, saj je njihova najpomembnejša naloga opraševanje, in tako pomembno vpliva na pridelavo hrane za ljudi in
živali.
8. SODELOVANJE S STARŠI in PREDAVANJA za učence, starše in učitelje




















Predavanje za učiteljski zbor, Tema: Kompetenca učenje učenja, predavala dr. Tatjana Ažman (23. avgust 2011)
Hospitacija staršev pri učni uri naravoslovja in tehnike v 5. razredu pri učiteljici Ivanki Erjavec;Tema:Učenje,
branje in domače naloge, predavala: Katja Miklavič, šolska svetovalna delavka; Tema: Učenje angleščine;
predavala Maja Sever, učiteljica angleščine (4. oktober 2011)
Roditeljski sestanek za starše in učence 8. razreda, Tema: Koča strica Toma, izvaja: Karmen Simonič Mervic (18.
oktober 2011)
Roditeljski sestanek za starše učencev 6. Razreda, Tema: NPZ, Tekoča problematika, izvaja Darja Rupnik (25.
oktober 2011)
Hospitacija staršev na delavnici z vsebino matematike v 9. razredu pri učiteljici Martini Habe, Tema: Strategije
učenja, predavala: Katja Miklavič (26. oktober 2011)
Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda, Tema: Kako se učimo angleščine, Delavnice za starše in
učence, izvaja: Maja Sever (27. oktober 2011)
Roditeljski sestanek za starše učencev 3. razreda, Tema: Plavalni tečaj, izvajata: Drago Kavčič, Irena Kenk (24.
november 2011)
Predavanje za starše učencev OŠ Črni Vrh, Tema: Med znanjem in odgovornostjo, izvaja: Karmen Simonič Mervic
(1. december 2011)
Roditeljski sestanek za starše učencev 1. Razreda ,Tema: Ukinitev finančnih sredstev za drugo učiteljico v 1.
Razredu, Podaljšano bivanje v naslednjem šolskem letu, izvaja: Irena Kenk (16. januar 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda; Tema: Vpis v srednjo šolo, predavala: Katja Miklavič (25.
januar 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 8. in 9. razreda, Tema: Predstavitev Gimnazije Jurija Vege Idrija, izvaja
Borut Hvalec, ravnatelj (25. januarja 2012)
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolčkov; Tema: Vstop v šolo,predavala: Katja Miklavič (1. februar
2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 1. in 5. razreda, Tema: Kaj ima babica najraje, Izvajata: Marija Rupnik
Hladnik , Ivanka Erjavec (9. februar 2012)
Sestanek za starše evidentiranih nadarjenih otrok; Tema: Nadarjeni, talentirani, predavala: Katja Miklavič (1.
marec 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 4. Razreda, Tema: Tekoča problematika, izvaja: Elizabeta Bonča (20.
marec 2012)
Predavanje za pedagoške delavce v OŠ Idrija, Tema: Soustvarjanje učiteljev, otrok in staršev (udeležencev) v
šolskem prostoru (21. marec 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 6. razreda, Tema: Predstavitev izbirnih predmetov, Strategije učenja,
izvaja: Darja Rupnik (19. april 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 5. razreda, Tema: Letna šola v naravi –Savudrija, izvaja: Ivanka Erjavec
(26. april 2012)
Roditeljski sestanek za starše učencev 7. Razreda, Tema: Kako delujejo možgani, izvaja: Lilijana Homovec (10.
maj 2012)
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolčkov, Tema: Informacija o šolskih učbenikih, Organizacija dela v 1.
razredu, izvajata: Vera Podkrajšek, Irena Kenk (4. junij 2012)
Delo šolske svetovalne delavke (Katja Miklavič)
Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole, tako splošnim kot posebnim potrebam učencev.
Sodelovala je pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev in v tem istem temeljnem okviru
tudi učencev s posebnimi potrebami.
12
V projekt prilagajanje šole učencem s posebnimi potrebami (vključno učenci z učnimi težavami) je bila nosilka in izvajalka
individual(izira)nega programa, z učitelji je sodelovala kot koordinator in v ta namen spodbudila in povezala vse potrebne
strokovne moči za pripravo, izvedbo in spremljanje omenjenega programa.
Šolska svetovalna delavka se je udeleževala in aktivno sodelovala na pedagoških in ocenjevalnih konferencah, organizirala
(nekatere tudi izvajala) predavanja za učitelje, starše in učence, redno je sodelovala z razredniki (tudi z ostalimi učitelji)
učencev, ki so učno manj uspešni in drugačno moteni; bila je vodja vseh timskih sestankov za učence z odločbami v tem
šolskem letu, udeležila se je timskih sestankov individualne projektne skupine Centra za socialno delo, nudila je pomoč učiteljem
pri izvajanju novih oblik dela pri pouku, pri izpolnjevanju raznih poročil, mnenj za učence, redno je sodelovala z ravnateljico. Z
vodstvom je sodelovala z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov na naši šoli. Poudarek je bil na posvetovalnem delu
z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne avtonomnosti, strokovnega sodelovanja, aktualnosti, razvojne usmerjenosti,
načela interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu. Z vodstvom
je sodelovala tudi pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli, pri oblikovanju vzgojnega načrta
šole ter pri evalvaciji vzgojnega načrta, načrtovanju in izvajanju stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev,
pri koordinaciji poklicne orientacije, pri oblikovanju programov pomoči učencem.
Na podlagi pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole na OŠ Črni Vrh pripada 45% zaposlitve
svetovalnega delavca. To delo je opravljala od ponedeljka do petka. Kot učiteljica dodatne strokovne pomoči je bila zaposlena v
deležu 55%.V projektu prilagajanja šole učencem s posebnimi potrebami je bila nosilka in izvajalka individualiziranih programov
za učence s posebnimi potrebami, ki so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pri delu z nadarjenimi je delala in sodelovala
kot koordinator z razredniki, ki so bili nosilci individualiziranih programov. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo se je
vključila v samo načrtovanje, izvedbo in spremljanje individualiziranih programov.
Posebno skrb je posvečala poklicni orientaciji in pomagala učencem pri ustrezni profesionalni odločitvi, vključitvi v srednje šole
ter razvoju interesov in sposobnosti pri učencih. Tako je izvajala ure poklicne orientacije, poklicno svetovanje v 8. in 9. razredu
ter organizirala obiske v zunanjih organizacijah (Psihiatrična bolnišnica Idrija, Hidria IMP Klima Godovič).
9.11. 2011 je bila na šoli za učence 9. razreda predstavitev programov Gimnazije Jurija Vege Idrija (šolska svetovalna delavka in
dijaki).
10.9.2011 je osem učencev 9. razreda obiskalo Zdravstveni dom Idrija, kjer so jim bili predstavljeni poklici medicinske sestre,
zdravnika, delo v laboratoriju, fizioterapiji, rentgenu, reševalcev.
11.11.2011 so se učenci 8. in 9. razreda udeležili prireditve ob 110. obletnici Gimnazije Jurija Vege Idrija.
28.11.2012 so imeli učenci 9. razreda predstavitev Klasične škofijske gimnazije Vipava (šolska svetovalna delavka, dijakinje).
13.12.2011 je potekal individualni razgovor staršev in učencev s psihologinjo Mojco Weber (predstavitev in interpretacija
rezultatov MFBT).
27.1.2012 so imeli učenci 9. razreda tehniški dan, v okviru katerega so obiskali IMP Klimo Godovič in tam spoznali različne vrste
poklicev.
7.2.2012 so imeli učenci 9. razreda naravoslovni dan, v okviru katerega so obiskali Psihiatrično bolnišnico Idrija, kjer so spoznali
različne poklice, ki so , ki so zaposleni v bolnišnici. Imeli so predavanja na temo Odvisnosti ter si ogledali delavno terapijo. V
načrtu je bil tudi obisk Lekarne Idrija, vendar jo niso obiskali, saj se je ravno v tistem času lekarna selila na novo lokacijo.
25.1. 2012 je bil roditeljski sestanek za starše učencev 8. in 9. razreda, na katerem je ravnatelj Gimnazije Jurija Vege staršem
predstavil programe, ki jih izvaja njihova šola. Po končani predstavitvi gimnazije je bil za starše devetošolcev še drugi del
roditeljskega sestanka, na katerem so dobili informacije o vpisu, programih, informativnem dnevu, datumih nacionalnega
preverjanja znanja, postopku ob omejitvi vpisa.
8.5.201 je potekalo testiranje učencev 8. razreda z MFBT testom, ki ga je izvedla gospa Katarina Kocbek.
Delo z nadarjenimi učenci
Tudi v letošnjem šolskem letu je na šoli potekalo delo z nadarjenimi učenci. Učitelji so na tretji pedagoški konferenci 5. 1. 2012
evidentirali nadarjene učence v 4. in 8. razredu, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev nadarjenosti. Upoštevali so učni uspeh,
dosežke na posameznih področjih, učiteljevo mnenje, dosežke na regijskih in državnih tekmovanjih, hobijih in mnenje šolske
svetovalne službe. V tako izbrano širšo skupino je prišel vsak otrok, ki je izpolnjeval vsaj eno izmed naštetih meril.
Od 10. 1.2012 do 20. 1. 2012 so učitelji ocenjevali evidentirane nadarjene učence z ocenjevalno lestvico OLNADO7.
1.3.2012 je šolska svetovalna delavka izvedla s starši evidentiranih nadarjenih učencev roditeljski sestanek, na katerem jim je
predstavila značilnosti nadarjenega in talentiranega učenca. Udeležba staršev je bila 100 %. Vsi prisotni starši so podpisali
soglasje, s katerim so dovolili psihološko testiranje njihovih otrok.
Testiranje je potekalo 22. 3. 2012 od 7.30 do 10.15 v OŠ Črni Vrh. Testiranje je izvedla psihologinja Ines Ožbolt, zaposlena na
OŠ Notranjski odred Cerknica.
Na osnovi ocenjevalne lestvice OLNADO7 in testnih rezultatov - Torrancev test ustvarjalnega mišljenja (TTCT)- besedna oblika A
in Ravenove zahtevne progresivne matrice (SPM) je bilo identificiranih 10 učencev. Na pedagoški konferenci dne, 30. 3. 2012 je
svetovalna delavka predstavila rezultate ocenjevalne lestvice OLNADO7 in rezultate psihološkega testiranja evidentiranih
nadarjenih učencev. Z razredničarkama Elizabeto Bonča in Martino Habe je 5. 4. 2012 izvedla individualne razgovore s starši
nadarjenih učencev, kjer jih je seznanila z rezultati ocenjevalne lestvice OLNADO 7, rezultati psihološkega testiranja in jim
predstavila program tabora za nadarjene Livške Ravne 2012. Med 11. In 13. 5. 2012 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
Kavka, na Livških Ravnah potekal tabor za nadarjene. Udeležilo se ga je 24 učencev od 4. do 9. razreda.
Preko celega leta je šolska svetovalna delavka sodelovala z učitelji pri pripravi programov za delo z nadarjenimi učenci, bila je
vodja dela z nadarjenimi ter vodja vseh timskih sestankov.
V času jesenskih počitnic je Gimnazija Jurija Vege Idrija organizirala ustvarjalne delavnice za učence 8. In 9. Razreda, katerih se
je udeležilo tudi osem učenk naše šole. Večina izmed njih je prepoznanih kot nadarjenih.
Želja šole je, da se nadarjenim učencem ponudi čim več in najboljše kar šola zmore in zna, tako da lahko razvijejo vse svoje
potenciale. Nadarjenost ne sme pomeniti oviro za sprejetost in dobre odnose.
13
Delo interne strokovne skupne AURS (aktiv učiteljic razredne stopnje)
Poleg klasičnega pouka v učilnicah se na razredni stopnji pouk izvaja tudi v drugačnih oblikah (dnevi dejavnosti, prireditve,
natečaji, tekmovanja …). Da pa pouk v vseh oblikah poteka kakovostno, je treba timsko načrtovati in delo med seboj
usklajevati. Že več let na šoli deluje strokovni organ AURS (aktiv učiteljic razredne stopnje), kjer učiteljice analizirajo preteklo
delo in planirajo delo, ki ga bodo skupaj izvajale (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi, likovne razstave, tematske
razstave, prireditve). Glede na načrtovane dejavnost pa občasno povabijo na sestanek tudi učitelje, ki poučujejo na predmetni
stopnji. V aktiv so vključene Vera Rudolf, Frančiška Rupnik, Vera Podkrajšek, Marija Rupnik Hladnik, Elizabeta Bonča, Ivanka
Erjavec. Vodja je v tem šolskem letu bila Vera Rudolf.
9. O S T A L O
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (mentorica Darja Rupnik)
V petek, 14. oktobra 2011, so se vsi učenci 8. in 9. razreda pomerili v znanju o sladkorni bolezni. Klara Rudolf, Valentina Rupnik,
Terezija Rupnik in Manca Rudolf iz 8. razreda ter Tina Batič in Neža Rudolf iz 9. razreda so prejele bronasto priznanje.
Sodelovanje na likovnih natečajih in likovne razstave učencev
Pojdiva s knjigo v svet –natečaj ob tednu otroka
Likovni natečaj tradicionalni slovenski zajtrk, poslikava panjskih končnic
NIVEA, podajte nam roko, dobrodelna vseslovenska akcija
Deseta slovenska razstava jaslic z mednarodno udeležbo na Sveti Gori nad Solkanom
Naravne in druge nesreče v moji okolici
Sedma razstava velikonočnih pirhov na Sveti Gori nad Solkanom
Tematski razstavi na šolskih hodnikih
Likovni natečaj DPM Črni Vrh – S knjigo v svetN nagrajeni učenci 2. razreda – Kristijan Čuk, Tadeja Vidmar, Mai Rupnik
Razstava jaslic v župnijski cerkvi sv. Jošta v Črnem Vrhu
Otroška risba in slika – likovna razstava učencev v Vitadomu v Črnem Vrhu.
Predlog za novoletno voščilnico za družbo Astech iz Godoviča, Hana Felc, učenka 4. razreda je dobila prvo nagrado na natečaju
za izdelavo novoletnih voščilnic družbe ASTECH.
Novoletne voščilnice za KS Črni Vrh
Učenci so sodelovali na likovnih natečajih in razstavah:
Mednarodni slikarski Ex tempore na gradu Tuštanj; OŠ Moravče, trije učenci, prejeli eno zlato priznanje.
Likovni natečaj »Drevo« OŠ Šturje; dva učenca sta prejela najvišje priznanje; priznanje za razstavljeno delo je prejelo 6 učencev
Literarni natečaji
Naravne in druge nesreče v moji okolici – literarni natečaj (razpisala Uprava za zaščito in reševanje, izpostava Nova Gorica),
nagrajeni učenki 2. razreda – Elizabeta Čebular, Lara Mikuž.
Učenci so sodelovali v mednarodni otroški literarni nagradi Mlada Vilenica, ki je že 12. po vrsti, in sicer Jerneja Rupnik iz 5.
razreda, Katjuša Rupnik in Johan Habe iz 6. razreda ter Mateja Čuk, Kristina Colja in Pia Bizjak iz 7. razreda.
V soboto, 26. maja 2011 so odšli na svečano podelitev kristalnih peres v Sežano, kjer so prejeli knjigo, v kateri so bile
objavljene pesmi sodelujočih. Prisluhnili so mladinski skupini ljudskih godcev Zingelci iz Kopra, nastopu skupine za izrazni ples
Mehki čevlji Kulturnega društva Jožeta Pohorja iz Sežane ter zmagovalcem 12. Mlade Vilenice.
Sodelovanje z glasbeno šolo Idrija
Glasbeni nastop učencev GŠ Idrija – oddelek Črni Vrh za učence 1. razreda OŠ Črni Vrh (9. februar 2012)
Glasbena šola se predstavi: Glasbila in izvajanje glasbe. Nastop učencev OŠ Črni Vrh, ki obiskujejo Glasbeno šolo za učence od
1. do 9. razreda OŠ Črni Vrh in za otroke iz Vrtca Idrija, enota Črni Vrh, skupina Konjički, v avli OŠ Črni Vrh.
Sodelovala je OŠ Črni Vrh, Glasbena šola Idrija in Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina; organizacija nastopa: Ivanka
Erjavec, Marija Rupnik Hladnik in Aleksandra Žakelj.
Sodelovanje z Domom za starejše Bor –Vita domom v Črnem Vrhu
Veseli zvoki v prazničnem decembru; Vita dom (23. december 2011)
Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku; Vita dom (7. februar 2012)
Pomladna prireditev »Vsak se s kom pogovarja«; Vita dom (28. marec 2012)
RAČUNANJE JE IGRA
je dejavnost in tekmovanje, ki učence preko celega leta na igriv in zanimiv način spodbuja k osvajanju matematičnih znanj.
V tekmovanju Računanje je igra so dobili zlato priznanje naslednji učenci 2. razreda: Elizabeta Čebular, Eliza Felc, Lara Mikuž,
priznanje pa so prejeli Mai Rupnik, Kristijan Čuk, Tadeja Vidmar, Daša Mlakar.
14
V 4. razredu sta učenki Hana Felc in Lina Rupnik prejeli zlato priznanje, 6 učencev pa je prejelo priznanje.
V 5. razredu sta Nika Hladnik in Robi Rupnik prejela zlato priznanje, 9 učencev pa je prejelo priznanje.
Učenci so tekmovali tudi v Evropskem matematičnem kenguruju, Cici vesela šola, Zdravi in čisti zobje
V 1. razredu je tekmovalo 9 učencev za Evropski matematični Kenguru, bronasto Vegovo priznanje je prejelo 5 učencev.
V 2. razredu je tekmovalo 9 učencev, bronasto Vegovo priznanja so prejeli Elizabeta Čebular, Eliza Felc, Lara Mikuž.
V 3. razredu je tekmovalo 11 učencev, bronasto Vegovo priznanje so prejeli 3 učenci.
V 4. razredu je tekmovalo 8 učencev, bronasto Vegovo priznanje je prejela 1 učenka.
V 5. razredu je tekmovalo 9 učencev, bronasto Vegovo priznanje so prejeli Ema Felc, Nika Hladnik, Robi Rupnik
Priznanje za zdrave in čiste zobe so dobili naslednji učenci 2. razreda: Andraž Rudolf, Daša Mlakar, Kristijan Čuk, Lara Mikuž,
Tone Pivk, Leon Rudolf, Eliza Felc; učenci 4. razreda: Karin Trček, Nina Žgavec, Lina Rupnik, Hana Felc; učenci 5. razreda: Luka
Čoha, Rok Kavčič, Ema Felc, Nika Hladnik,Metka Rudolf, Jerneja Rupnik, Andreja Srebrnič, Sabrina Srebrnič.
Mentorica otroškega parlamenta Karmen Simonič Mervic je pripravila in vodila 22. Nacionalni otroški parlament; tema:
Junaki našega časa.
UČBENIŠKI SKLAD
že vrsto let uspešno deluje pod vodstvom knjižničarke Darje Rupnik. Ministrstvo za šolstvo in šport krije izposojevalnine za vse
učence osnovne šole. To možnost je izkoristilo 120 učencev. Vzporedno s tem MŠŠ omogoča učencem razbremenitev njihovih
težkih torb s projektom »Učbeniki za na klop«. Tako imajo sedaj naši učenci v šoli na voljo učbenike za slovenščino od 5. do 9.
razreda, za tehniko od 5. do 8. razreda, za naravoslovje od 4. do 7. razreda in za spoznavanje družbe od 4. do 5. razreda. V šoli
se vse učbenike zavije v folijo.
10. MATERIALNO POSLOVANJE
Na materialnem področju se je s finančnimi sredstvi, ki jih je zagotovil ustanovitelj Občina Idrija:






z novimi okni zamenjalo še zadnja štiri okna in to dve v knjižnici in dve v kabinetu športne opreme,
zamenjalo z varčnejšimi svetilkami vse luči v telovadnici,
zamenjalo dvoje vrat v telovadnici (vhodna in vrata v kabinet športne opreme),
nabavilo 20 stolov in mizo za učilnico tehnike in tehnologije,
nabavilo interaktivno tablo za učilnico biologije,
nabavilo računalnik za učilnico matematike.
Tekom leta so se s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nabavila knjižna gradiva, učni pripomočki in
učila.
Vsa finančna sredstva pridobljena tako s strani Občine Idrija kot MIZKŠ so se enakomerno in racionalno porabila, z rednim
vzdrževanjem se je zagotavljalo, da se premoženje šole ne le ohranja ampak celo povečuje.
Črni Vrh nad Idrijo, september 2012
Irena Kenk, prof.
ravnateljica
15