Šolski sklad - OŠ Vojke Šmuc Izola

Transcription

Šolski sklad - OŠ Vojke Šmuc Izola
ŠOLSKI SKLAD
Partnerstvo za lepši jutri naših otrok
Spoštovani.
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ima skupaj s podružnično šolo Korte v šolskem letu
2014/15 v 26 oddelkih 566 učencev.
V letošnjem šolskem letu smo videli, da se je povečala stiska staršev pri plačevanju
malic, kosil in tudi pri izvedbi razširjenega programa s strokovnimi ekskurzijami, za
šolo v naravi, za ogled prireditev… Pomagamo jim na razne načine.
Če uspemo staršem olajšati ekonomsko in socialno stisko, učencem nudimo boljše
pogoje za delo in učenci od vzgojno-izobraževalnega procesa odnesejo več in prevlada
zadovoljstvo.
Zavedamo se, da časi niso ravno ustrezni, vendar boste z donatorskimi sredstvi
pomagali naši šoli, predvsem pa našim učencem.
V upanju, da se boste odločili in postali donator OŠ Vojke Šmuc Izola, se Vam v imenu
vseh učencev in delavcev šole najlepše zahvaljujemo.
Predsednica Šolskega sklada
Maruša Šegec
Ravnateljica:
Lenčka Prelovšek
Ime sklada je:
Sedež sklada je:
Šolski sklad Osnovne šole Vojke Šmuc Izola
OŠ Vojke Šmuc Izola, SE Vojka Šmuc Isola
Prešernova cesta 4, 6310 Izola
Številka podračuna šole: 01240-6030653796 - konto 292008
Sklic za matično šolo: SI00 58
Sklic za podružnico: SI00 59
Primer izpolnjenega plačilnega naloga za donacijo
OŠ Vojke Šmuc Izola, SE Vojka Šmuc Isola, Prešernova cesta 4, 6310 IZOLA;
telefon: 003865 66 21 150; faks: 003865 66 21 172
[email protected]
www.osvsmuc.si

Similar documents