Vabilo na uvajalni teden za bruce z aktivnostmi fakultet 2014.pdf

Comments

Transcription

Vabilo na uvajalni teden za bruce z aktivnostmi fakultet 2014.pdf
Maribor, 9. 9. 2014
Vabilo na
Univerze v Mariboru
Draga brucka, dragi bruc!
Pred začetkom študija je večina med vami polna pričakovanj, morda tudi negotovosti zaradi vstopa
v neznani akademski svet. Veseli nas, da ste za študij izbrali Univerzo v Mariboru, kjer se bomo
potrudili izpolniti vaša pričakovanja in zagotoviti pogoje, da boste lahko pri svojem študiju kar se
da uspešni. Želimo, da se boste opremljeni z ustreznimi informacijami lahko že prve tedne
študijskega leta v največji meri posvetili študiju, zato na Univerzi v Mariboru pred uradnim
pričetkom študijskega leta organiziramo uvajalni teden za bruce. Namen uvajalnega tedna,
ki ga z dogodki pripravljamo na različnih lokacijah, je, da vas že pred pričetkom študija seznanimo
z različnimi vsebinami in možnostmi, povezanimi s študijem, ter da se spoznate z novim okoljem.
Uvajalni teden je v skladu s študijskim koledarjem načrtovan v času od torka, 23. 9., do torka,
30. 9. 2014.
Udeležba na dogodkih uvajalnega tedna ni obvezna, je pa zelo priporočljiva!
Lepo pozdravljeni.
Rektor:
red. prof. dr. Danijel Rebolj
Univerza v Mariboru
telefon: 02 23 55 280
www.um.si
[email protected]
Karierni center Univerze v
Mariboru
telefon: 02 23 55 209
kc.um.si
[email protected]
Študentski svet Univerze v
telefon: 02 23 55 345
www.ssum.um.si
[email protected]
Služba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje
telefon: 02 23 55 322
www.um.si
[email protected]
Univerzitetna knjižnica Maribor
telefon: 02 25 07 400
www.ukm.si
[email protected]
Slomškov trg 15
2000 Maribor
in na lokacijah posameznih fakultet
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Gospejna ulica 10,
2000 Maribor
Program aktivnosti uvajalnega tedna za bruce UM za študijsko leto 2014/2015:
Torek, 23. 9. 2014
Sreda, 24. 9. 2014
Četrtek, 25. 9. 2014
Petek, 26. 9. 2014
Ponedeljek, 29. 9. 2014
Torek, 30. 9. 2014
Karierni center Univerze v Mariboru
Dan odprtih vrat
Kariernega centra UM
in brezplačna karierna
svetovanja za bodoče
bruce UM
Dan odprtih vrat
Kariernega centra UM
in brezplačna karierna
svetovanja za bodoče
bruce UM
Dan odprtih vrat
Kariernega centra UM
in brezplačna karierna
svetovanja za bodoče
bruce UM
Dan odprtih vrat
Kariernega centra
UM in brezplačna
karierna svetovanja
za bodoče bruce UM
Dan odprtih vrat
Kariernega centra UM in
brezplačna karierna
svetovanja za bodoče
bruce UM
Dan odprtih vrat
Kariernega centra
UM in brezplačna
karierna svetovanja
za bodoče bruce UM
10.00—13.00 v
prostorih Kariernega
centra UM
10.00—13.00 v
prostorih Kariernega
centra UM
10.00—13.00 v
prostorih Kariernega
centra UM
10.00—13.00 v
prostorih
Kariernega centra
UM
10.00—13.00 v
prostorih Kariernega
centra UM
10.00—13.00 v
prostorih Kariernega
centra UM
Univerzitetna knjižnica Maribor
Knjižnični
kje in kaj
Knjižnični
kje in kaj
Knjižnični
kje in kaj
Knjižnični
kje in kaj
Knjižnični
kje in kaj
Knjižnični
kje in kaj
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
12.00—12.30 v
prostorih UKM
(pritličje)
Domofil(m):
Visokošolski center
Maribor
UM: NIK –
Predstavitev iskalnika
Domovanje
knjižnice: ogled vseh
dosedanjih lokacij
knjižnice (sprehod
iz knjižnice v mesto)
Domofil(m): Visokošolski
center Maribor
Študentje s
posebnimi potrebami
– priložnost za študij
v knjižnici
13.00—14.00 v
prostorih UKM, 1. nad.
– Glazerjeva dvorana
13.00—14.00 v
prostorih UKM, 1. nad.
– Glazerjeva dvorana
13.00—14.00
Zbirno mesto: pred
stavbo UKM
13.00—14.00 v
prostorih UKM, 1. nad. –
Glazerjeva dvorana
13.00—14.00 v
prostorih UKM
(pritličje)
Raziskovalni
(knjižnični) vodiči
UKM
DKUM
KISUM: predstavitev
knjižničnega
informacijskega
sistema UM
DKUM
Library service for
international student
2014/2015
Raziskovalni
(knjižnični) vodiči
UKM
14.00—14.30 v
prostorih UKM, 1. nad.
– Učilnica Brede Filo
14.00—14.30 v
prostorih UKM, 1. nad.
– Učilnica Brede Filo
14.00—15.00 v
prostorih UKM, 1. nad.
– Učilnica Brede Filo
14.00—14.30 v
prostorih UKM, 1.
nad. – Učilnica
Brede Filo
14.00—15.00 v
prostorih UKM, 1. nad. –
Učilnica Brede Filo
14.00—14.30 v
prostorih UKM, 1.
nad. – Učilnica Brede
Filo
Univerza v Mariboru
Predstavitev UM brucem:
- Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov Univerze v
Mariboru (Študentski svet Univerze v Mariboru);
- Ne čepi doma, pojdi v svet! (Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje);
- Knjižnični kje in kaj (Univerzitetna knjižnica Maribor);
- Bivanje v študentskih domovih (Študentski domovi Univerze v Mariboru);
- »Karierna klinika« (Karierni center Univerze v Mariboru);
Poseben gost:
-
igralec, voditelj in komik TADEJ TOŠ
Kaj prinaša vstop v akademski svet?
Kako se spoznati z novim okoljem?
Kaj ob študiju še početi?
Česa ne smete zamuditi?
Nasveti za preživetje…
Na dogodke se je možno prijaviti preko spletne strani: kc.um.si
Ponedeljek, 29. 9. 2014
12.00 – 14.00;
Dvorana Borisa Podrecce UM
Ponedeljek, 29. 9. 2014
12.30 – 13.15;
Velika dvorana UM
Aktivnosti na fakultetah Univerze v Mariboru:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Sprejem novincev – pozdrav dekanice, prodekana študenta s predstavitvijo fakultete, študijskih
programov in študentskega utripa na FNM UM
Torek, 30. 9. 2014 ob 11.30 v amfiteatru
fakultete
Podrobnejša predstavitev študijskih programov in oddelkov na FNM UM – predstojniki oddelkov
Torek, 30. 9. 2014 ob 12.30 v prostorih
posameznih oddelkov
Program informacijskega opismenjevanja 1. stopnja: knjižnične inštrukcije. Boža Janžekovič
Torek, 30. 9. 2014 ob 15.00 v UKM
Napotki za načrtovanje in ocenjevanje uspešnosti študija. Prof. dr. Tone Novak
Torek, 30. 9. 2014 ob 12.30 v 0.103
Pravna fakulteta UM
Predstavitveni dan Pravne fakultete UM
PROGRAM
9.00 Pozdrav dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Saše PRELIČA
Torek, 30. 9. 2014
9.00 – 11.30
AUDITORIUM MAXIMUM,
2. nadstropje zgradbe Pravne fakultete,
Mladinska 9, Maribor
9.15 Predavanje: O pravniku in pravniškem poklicu. Zasl. prof. dr. Šime IVANJKO
10.00 Predstavitev možnosti vključitve študentov v dejavnosti Študentskega sveta in
obštudijskih aktivnosti
Rebeka ŽIROVNIK, prodekanica za študentska vprašanja
Luka ŠPOLJAR, predsednik Društva študentov PF UM
Žiga KOTOŠEK, predsednik ELSA Maribor
Petra ŽULA, predsednica AEGEE Maribor
Predstavitev študentskega tutorstva. Sandra GOBEC
11.00 Informacije o programu izobraževalnega dela v študijskem letu 2014/2015. Maja HABJANIČ
11.10 Ogled izobraževalnih in drugih prostorov fakultete
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM
UVODNI DAN ZA BRUCE – GENERACIJA 2014/2015
Torek, 30. 9. 2014
Visokošolski strokovni študijski program »Poslovna ekonomija«
9.00
Predavalnica PB (Razlagova 20)
1. Nagovor prodekanice za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Polona Tominc
2. Nagovor prodekanice za študentska vprašanja, Alijana Pintar
3. Predstavitev referata: Služba za študentske in študijske zadeve (sistem študija, izpitni režim
...), Irena Forštnarič
4. Predstavitev Portala EPF in dostop do e-pošte, Suzana Pliberšek
5. Predstavitev Mednarodne pisarne in študija v tujini, mag. Sanja Kocijan
6. Predstavitev tutorjev in tutorskega dela, Simona
7. Voden ogled po fakulteti
UVODNI DAN ZA BRUCE – GENERACIJA 2014/2015
Torek, 30. 9. 2014
Univerzitetni študijski program »Ekonomske in poslovne vede«
11.00
Predavalnica PB (Razlagova 20)
1. Nagovor prodekanice za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Polona Tominc
2. Nagovor prodekanice za študentska vprašanja, Alijana Pintar
3. Predstavitev referata: Služba za študentske in študijske zadeve (sistem študija, izpitni režim
...), Irena Forštnarič
4. Predstavitev Portala EPF in dostop do e-pošte, Suzana Pliberšek
5. Predstavitev Mednarodne pisarne in študija v tujini, mag. Sanja Kocijan
6. Predstavitev tutorjev in tutorskega dela, Simona
7. Voden ogled po fakulteti
Fakulteta za zdravstvene vede UM
Predavanje z naslovom »Varnost pri delu«
(viš. predav. mag. Vida Gönc, doc. dr. Sabina Fijan)
30.09.2014, od 10.00-10.30, predavalnica štev. 2.,
1. nadstropje FZV UM
Raziskovalno delo in mednarodna dejavnost študentov
(Izr. prof. dr. Gregor Štiglic)
30.09.2014, od 10.30-11.00, predavalnica štev. 2.,
1. nadstropje FZV UM
Predstavitev knjižnice FZV UM
(vodja knjižnice FZV UM, Nevenka Balun)
30.09.2014, od 11.00-11.30, predavalnica štev. 2.,
1. nadstropje FZV UM
Predstavitev Študentskega sveta FZV UM
(Prodekan za študentska vprašanja FZV UM, Andrej Černi s študenti)
30.09.2014, od 11.30-12.00, predavalnica štev. 2.,
1. nadstropje FZV UM
Predstavitev prostovoljne dejavnosti FZV UM
(viš. predav. mag. Mateja Lorber s študenti prostovoljci)
30.09.2014, od 12.30-13.00, predavalnica štev. 2.,
1. nadstropje FZV UM
Predstavitev Tutorskega sistema FZV UM
(Predav. Barbara Donik s študenti tutorji)
Filozofska fakulteta UM
Predstavitev študijskega procesa
Predstavitev ključnih elementov:
Izpiti (prijave, odjave, roki)
Kolokviji
Pedagoški proces (urniki, obveznosti…)
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
http://www.ff.uni-mb.si/studenti/faq/
http://www.ff.uni-mb.si/studenti/studijski-programi/#prva_stopnja
Doc. dr. Andrej Naterer, koordinator učiteljev tutorjev na FF UM
Študentka tutorka
Predstavitev fakultete
Predstavitev fakultetnih strokovnih služb (prostori, pristojnosti, uradne ure)
http://www.ff.uni-mb.si/studenti/
Doc. dr. Andrej Naterer
Predstavitev knjižnice (Miklošičeva knjižnica FPNM, UKM UM)
Predstavitev delovanja knjižnice, postopka vpisa, sistem iskanja…
http://www.ff.uni-mb.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/
Mojca Garantini, vodja knjižnice
Predstavitev mednarodne pisarne
Alenka Marušič, sam. strok. del.
Nataša Vihar, sam. strok. del.
Predstavitev študentskega kampusa
Predstavitev ključnih segmentov študentskih kampusov na Univerzi v Mariboru
Študentka tutorka
Predstavitev UŠC UM
Jezikovni tečaji
http://www.ff.uni-mb.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/
Predstavitev ŠOUM
Predstavitev študentske organizacije UM, študentska prehrana, druge obštudijske aktivnosti
študentov, …
Študentka tutorka
Plan za obštudijskih dejavnosti 2014-2015
Izven fakultetne dejavnosti, Študentski svet, projekti …
Doc. dr. Andrej Naterer
Mitja Šramel, prodekan za študentska vprašanja FF UM
ponedeljek, 29. septembra 2014,
ob 10. 30 uri
v amfiteatru Filozofske fakultete
Fakulteta za energetiko UM
Uvajalni tečaj – matematika, asist. Ferčec
sreda, 24. 9. 2014, 9.00 – 16.00,
Velenje, M3-105
Uvajalni tečaj – matematika, asist. Ferčec
četrtek, 25. 9. 2014, 9.00 – 17.00,
Velenje, M3-105
Uvajalni tečaj – matematika, asist. Ferčec
petek, 26. 9. 2014, 9.00 – 14.00,
Krško, P204
Uvajalni tečaj – matematika, asist. Ferčec
ponedeljek, 29. 9. 2014, 9.00 – 14.00,
Krško, P204
Uvajalni tečaj – matematika, asist. Ferčec
torek, 30. 9. 2014, 9.00 – 14.00,
Krško, P204
Fakulteta za strojništvo UM
Uvajalni seminar za študente novince
Torek, 30. september 2014, ob 9. uri v
VS študijski programi
predavalnici inž. Ivana Munde (E-104)
Uvajalni seminar za študente novince
Torek, 30. september 2014, ob 13. uri v
UN študijski programi
predavalnici inž. Ivana Munde (E-104)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
Uvodna predavanja iz Matematike in Splošne kemije. Uvodne ure bodo izvajali študenti tutorji.
29.9.2014
9:00 – 12:00 (predavalnica A105)
Uvodna predavanja iz Matematike in Fizike. Uvodne ure bodo izvajali predmetni tutorji iz vrst
30.9.2014
študentov.
9:00 – 13:00 (predavalnica A105)
Pedagoška fakulteta UM
Sprejem novincev s kulturnim programom / vodstvo fakultete
29. 9. 2014, ob 10.00 uri, v predavalnici 0.27
Predstavitev študijskih programov, urnika, informacije o poteku in načinu študija, o delitvi skupin,
29. 9. 2014, ob 10.15 uri za vpisane na študijske
predstavitev in ogled fakultete, knjižnice /predstojniki oddelkov, tutorji
programe:
Razredni pouk, v predavalnici 0.27.
Likovna pedagogika, v predavalnici 0.60,
Predšolska vzgoja, v predavalnici 0.4,
Glasbena pedagogika, v predavalnici 0.29.
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
Sprejem brucev za študijsko leto 2014/2015
1.)
Pozdrav brucem vseh ŠP- avla G2:
2.)
-
splošne informacije o študiju na FERI-prodekan
-
nagovor prodekana-študenta
-
pozdrav koordinatorice tutorjev
-
predstavitveni film študentov medijskih komunikacij
30. 9. 2014, ob 10h v avli G2
Podrobnejše predstavitve po posameznih ŠP-koordinatorji ŠP
(način dela in preverjanje znanja, pogoji, predmetnik, kreditni sistem ( ECTS ), sprotni
študij, izbirnost, tutorski sistem, študentska mobilnost ERASMUS+, ključni pravilniki na
UM):
Študijski program
Prostor
Elektrotehnika
G2 – P1 Alfa
Računalništvo in informacijske tehnologije
G2-P3 Gama
Informatika in tehnologije komuniciranja
E-105
Medijske komunikacije
P-02
Mehatronika
P-03
Telekomunikacije
P-04
3.)
Pozdrav in druženje s predstavniki ŠS FERI in tutorji-študenti
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Uvajalni dan za brucke in bruce Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
bo potekal po spodnjem razporedu:
30. 9. 2014, v predavalnici Auditorium Magnum
Uvodni nagovor dekana izr. prof. dr. Maria Lešnika, prodekanice za izobraževalno dejavnost izr.
prof. dr. Metke Šiško in prodekana študenta Benjamina Kozoleta
9:00 – 9:15
Kreditni sistem (ECTS): prenos in priznavanje kreditnih točk in ocen, izpitna obdobja, pogoji za
napredovanje in dokončanje študija (izr. prof. dr. Metka Šiško)
9:15 – 9:30
Mednarodna izmenjava študentov (dr. Tadeja Kraner Šumenjak)
9:30 – 9:40
Predstavitev spletnega učnega okolja Moodle (dr. Silva Grobelnik Mlakar)
9:40 – 10:00
Tutorstvo na FKBV (študent Tomaž Dajčar)
10:00 – 10:15
Odmor
10:15 – 10:30
Delovanje referata za študentske zadeve (Jožica Repa)
10:30 – 10:45
Predstavitev kariernega centra Univerze v Mariboru (Mateja Hanžurej)
10:45 – 11:00
Knjižnica FKBV (mag. Ksenija Škorjanc)
11:00 – 11:15
Uvod v uspešen študij (doc. dr. Vesna Weingerl)
11:15 – 12:00
Kratka pogostitev
12:00
Fakulteta za logistiko UM
Sprejem brucev :
Pozdrav dekana (izr. prof. dr. Bojan Rosi)
-
Predstavitev Fakultete za logistiko (prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof.
dr. Maja Fošner, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, doc. dr. Tomaž Kramberger,
Ponedeljek, 29. 9. 2014
10.00 – 12.00
Predavalnica P 02
prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje, doc. dr. Borut Jereb)
-
Kdo je logistik? (strokovnjak iz gospodarstva)
Predstavitev FL brucem:
-
Referata za študentske zadeve (Referat za študentske zadeve FL UM)
o
Nasveti in informacije o študiju (Referat za študentske zadeve FL UM)
-
Kdo smo tutorji, kaj počnemo? (študenti Tutorji)
-
Kaj je Blend FL? (Center za e-izobraževanje in aplikativno računalništvo)
-
Knjižnice FL UM (knjižnica)
o
Delavnica: Uspešno iskanje po knjižničnih virih
o
Priprava pisnih del FL UM
Torek, 30. 9.2014
9.00 – 10.30
Predavalnica P 02
10.30 - 12.30
Predavalnica P 02
Fakulteta za turizem UM
- 10.00 zbor brucev v avli FT, pozdrav vodstva Fakultete in študentov višjih letnikov
Torek, 30.9.2014, 10.00, Avla Fakultete za
- 11.00 - 12.30 ogled in izobraževanje brucev v Knjižnici Brežice
turizem
- ogled predavalnic na Gimnaziji Brežice
- pohod študentov skozi mesto do Občine Brežice, pozdrav župana
- pohod študentov se bo nadaljeval do Mladinskega centra, tržnice in nazaj na fakulteto
- neformalno druženje študentov na dvorišču fakultete
Fakulteta za organizacijske vede UM
V okviru projekta pozdrav brucem 2014 na FOV, se bodo predstavili študentski svet FOV, društvo študentov Fakultete za organizacijske vede FOVŠ,
Študentska Organizacija Fakultete za organizacijske vede ŠO FOV, Tutorji študenti FOV, Aisec Kranj, ESTIEM LG Kranj FOV in Klub Študentov
Kranj. Za dogodek 'Kosilo', ki bo 2.10.2014 pred Fakulteto bodo kulinarične dobrote prispevali ponudniki hrane na študentske bone v Kranju.
Datum
Ura
Dogodek
Opombe
1.10.2014
08:00
Začetek projekta Pozdrav brucem 2014 na FOV
Stojnice pred FOV
1.10.2014
08:00
Uvajalni seminar VS
Predavalnica 111
1.10.2014
09:15
Animacija in spremljevalni program
Vhod FOV
1.10.2014
10:45
Uvajalni seminar UN
Predavalnica 307
1.10.2014
10:45
Predstavitev ŠS FOV in FOVŠ
1.10.2014
10:45
Predstavitev društev in vseh prisotnih do 14:15
2.10.2014
08:00
Predstavitev vseh prisotnih do 13:15 ob pavzah
2.10.2014
13:15
Začetek programa in 'kosila' do 14:15
2.10.2014
20:00
Začetek večernega programa – Spoznavni večer
Prostor pred FOV
Kavarna-Zlato Polje
PROGRAM UVAJALNEGA SEMINARJA – POZDRAV BRUCEM 2014
1. 10. 2014
Uvajalni seminar za VS v predavalnici P111:
8.00
8.05
8.35
8.45
8.50
8.55
9.00
9.05
- 8.05 Pozdrav prodekanje FOV
– 8.35 Predstavitev fakultete (referat , knjižnica, prijava in odjava na izpit, Moodle…). (Romana Lesjak, Tone Perčič, Gregor Lenart)
- 8.45 Predstavitev Študentskega sveta FOV in društva FOVŠ (Rok Pintar, Tilen Markun, Miha Krajcer)
– 8.50 Predstavitev obštudijskih dejavnosti OE ŠO FOV (Boris Dren)
– 8.55 Tutorji FOV (Pia Gerden, Primož Meglič)
– 9.00 AIESEC(Neža Kutnar, Ana Kutnar)
– 9.05 ESTIEM LG Kranj FOV (Zlatan Muratović, Nina Jug)
– 9.10 ERASMUS (Uroš Rajkovič)
Uvajalni seminar za UN v predavalnici P307:
10.45 - 10.50 Pozdrav prodekanje FOV
10.50 - 10.55 Predstavitev fakultete (referat , knjižnica, prijava in odjava na izpit, Moodle…) (Romana Lesjak, Tone Perčič, Gregor Lenart)
10.55 - 11.05 Predstavitev Študentskega sveta FOV in društva FOVŠ (Rok Pintar, Tilen Markun, Miha Krajcer)
11.05 - 11.10 Predstavitev obštudijskih dejavnosti OE ŠO FOV (Boris Dren)
11.10 - 11.15 Tutorji FOV (Pia Gerden, Primož Meglič)
11.15 – 11.20 AIESEC/ Erasmus (Neža Kutnar, Ana Kutnar)
11.20 – 11.25 ESTIEM LG Kranj FOV (Zlatan Muratović, Nina Jug)
11.25 – 11.30 ERASMUS (Uroš Rajkovič)
Fakulteta za gradbeništvo UM
Pozdrav brucem
• osnovne značilnosti študijskih programov na FG
• predstavitev tutorstva in prvo srečanje s tutorji
• Predstavitev študija s strani študentov
• Predstavitev posameznih študijskih programov
Torek, 30. 9. 2014 ob 10:00 v predavalnici Borut
Pečenko v Mariboru in ob 13:00 v predavalnici 2
na Mariborski 2 v Celju
Fakulteta za varnostne vede UM
VS – program Varnost in polcijsko delo in program Informacijska varnost, redni.
Nagovor dekana, red. prof. dr. Gorazd Meško
Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Katja Eman
Nagovor prodekana za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov (Študentski svet FVV, prodekan za
študentska vprašanja)
Sreda, 1. 10. 2014, 8.00, predavalnica 8
UN – program Varstvoslovje, redni.
Nagovor dekana, red. prof. dr. Gorazd Meško
Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Katja Eman
Nagovor prodekana za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Sreda, 1. 10. 2014, 8.30, predavalnica 7
Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov (Študentski svet FVV, prodekan za
študentska vprašanja)
MAG – program Varstvoslovje, redni.
Nagovor dekana, red. prof. dr. Gorazd Meško
Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Katja Eman
Nagovor prodekana za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov (Študentski svet FVV, prodekan za
študentska vprašanja)
Sreda, 1.10.2014, 9.00, predavalnica 2
MAG – program Varstvoslovje, izredni.
Nagovor dekana, red. prof. dr. Gorazd Meško
Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Katja Eman
Nagovor prodekana za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov (Študentski svet FVV, prodekan za
študentska vprašanja)
Četrtek, 9.10.2014, 16.00, predavalnica P1
VS – program Varnost in policijsko delo in program Informacijska varnost, izredni.
Nagovor dekana, red. prof. dr. Gorazd Meško
Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Katja Eman
Nagovor prodekana za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov (Študentski svet FVV, prodekan za
študentska vprašanja)
Torek, 7.10.2014, 16.00, predavalnica 8
Medicinska fakulteta UM
9.00 Uradni začetek, nagovor dekana, prof.dr. Ivana Krajnca
9.15 Pozdrav prodekanje za študentska vprašanja, predstavitev MF UM (Eva Nike Cvikl)
10.00 Predstavitev strokovnih služb MF UM (Milena Orož Črešnar, predstavniki drugih strokovnih
služb)
10.30 Prestavitev Društva študentov medicine Maribor (Ines Kebler)
11.00 Predstavitev tutorskega sistema MF UM (Eva Senica)
11.30 Srečanje študentov s svojimi tutorji v manjših skupinah, ogled fakultete
Veselimo se srečanja z vami!
30.9.2014, ob 9. uri, P 19

Similar documents