Več - Misijon Celje

Comments

Transcription

Več - Misijon Celje
Dragi verniki župnij Teharje in Sv. Lovrenc, spoštovani vsi,
ki prebirate te vrstice!
Prav lepo vas pozdravljam ob začetku misijona, ki poteka po vseh
župnijah Dekanije Celje.
V tem hitrem tempu življenja se spreminjamo tudi mi. Ob množici
dogodkov, obveznosti in želja si težje najdemo čas za svojo dušo,
za razmislek o smislu in vrednosti življenja, za osebni odnos do
Boga in do bližnjega.
Ko gradimo ali obnavljamo ceste, tehniko in bivališča, ne smemo
pozabiti tudi na svojo dušo, na odnose v družini in družbi.
Vera v Boga nas spodbuja, da svoje krščanstvo poglabljamo,
izpovedujemo in živimo. Lep zgled so nam svetniki, še zlasti
domači pričevalci vere in ljubezni, kot sta bl. Anton Martin
Slomšek in bl. Alojzij Grozde. Njima se še posebej priporočamo in
se izročamo njuni priprošnji.
Po desetletju od zadnjega misijona čutimo potrebo, da kot
posamezniki in širše občestvo vernih poglobimo svoj osebni odnos
do Boga, da bi napredovali v veri in upanju, da bi napredovali v
človeški pozornosti, sočutju in ljubezni.
Zato smo duhovniki skupaj s člani župnijskih svetov in drugih
sodelavcev v župniji povabili ljudske misijonarje, redovnike različnih
skupnosti, da bi nam pomagali na tej poti.
Vas pa lepo vabimo na dogajanje misijona, ki bo od 6. do 15. marca
2015 potekal v vseh župnijah Dekanije Celje. Skupaj z misijonarji
se bomo trudili, da bi vam omogočili duhovno bogate dni in da bi
vsakemu pomagali na poti osebne in občestvene vere.
Veliko blagoslova in notranje odprtosti Svetemu Duhu želimo tako
misijonarjem, nam duhovnikom in vsem vam.
Iskreno vabimo, da se nam v svobodni odločitvi pridružite. Svoje
vere ne želimo nikomur vsiljevati, vsakega iskrenega obiskovalca
pa bomo veseli. Lepo vas pozdravljam in želim vse dobro.
V imenu vseh duhovnikov Dekanije Celje, Miha Herman, dekan.
Več informacij najdete v Verskem utripu Župnije Teharje
ali v Oznanilu Župnije Sv. Lovrenc, na spletni strani
www.zupnija-teharje.si, na spletni strani Dekanije Celje:
misijon.dekanija-celje.si, na telefonu 03 542 1004,
po e-pošti: [email protected]
Pred nami je sv. misijon, čas globljega duhovnega dogajanja,
namenjen duhovni prenovi, verski poglobitvi in utrditvi našega
prijateljstva z Bogom. Kot vidite v zloženki, se bo v tem času
veliko dogajalo. Nekateri dogodki bodo skupni za dve župniji, prvo
srečanje mladih pa za vse župnije naše dekanije.
VEROUČENCI bodo v tednu misijona imeli pri rednem
verouku srečanje z misijonarjem, v tem času pa tudi njihovi
STARŠI. Skupine smo smiselno povezali po starosti otrok, da
bo za starše, za otroke in za misijonarje srečanje lažje izvedljivo.
Seveda pa lepo vabimo starše in otroke, da se v tem tednu tudi
večkrat udeležijo svete maše in drugih dogodkov.
SPOVED: Med misijonom ste lepo vabljeni k spovedi. Imeli
boste dovolj priložnosti med svetimi mašami in tudi izven. Po
zakramentu sprave v sebi doživimo mir, srečo Božjega usmiljenja
in spravo z bližnjimi. Misijon vabi, da se tudi konkretno spravimo
med seboj, če nas težijo jeza, zamere ali celo sovraštvo.
OBISK BOLNIH IN OSTARELIH: Misijonarji bodo ob določenih
dnevih z veseljem obiskali tudi vaše bolnike in ostarele, ki ne
morejo v cerkev. Lepo prosim, sporočite, koga naj obiščemo, da
se dogovorimo tudi za uro, ki bo vsem ustrezala.
MISIJONSKI ZVON: Vsak večer ob 20.00 se bo oglasil
misijonski zvon in spomnil na dogajanje v naši župniji. Povabil
vas bo k molitvi in razmisleku o našem življenju, še posebej v
povezavi s temami, ki jih bomo ta dan razmišljali pri maši in jih
imate zapisane v sporedu.
MISIJONSKA SVEČKA: Za vas smo pripravili tudi misijonsko
svečko, z željo, da bi jo vsak dan misijona prižigali in ob njej
molili. Naj razsvetljuje in ogreva vaše srce in ga odpira za Boga,
za bližnjega in za skupnost Cerkve. Dobite jo lahko v cerkvi ali
župnišču.
VPRAŠANJA: V času misijona bo možno misijonarjem zastaviti
pisna vprašanja, na katera bodo odgovorili pri večerni maši.
Škatlica za vprašanja bo zadaj v cerkvi.
Obilo božjega blagoslova želimo: župnik Miha Herman, duhovni
pomočnik Stanko Gajšek in misijonarji, patri minoriti: p. Ernest
Benko, p. Martin Gašparič in p. Dominik Tikvič.
Izdala: Župnija Teharje, odgovarja Miha Herman, župnik in dekan
MISIJON V DEKANIJI CELJE
PO POTI RESNICE DO ČLOVEKA
JEZUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE
PROGRAM MISIJONA
V ŽUPNIJI TEHARJE
IN V ŽUPNIJI SV. LOVRENC, KOMPOLE
6.-15. marec 2015
Dan
Vsebina nagovora
PETEK
6. 3. 2015
Ljubljeni sinovi in hčere
Nebeškega Očeta
SOBOTA
7. 3. 2015
Vrnitev v Očetovo
naročje - o spovedi
NEDELJA
8. 3. 2015
»Daj mi razumno srce,
da bom mogel ločevati
med dobrim in hudim«
PONEDELJEK
9. 3. 2015
Pri sv. maši nas Kristus
vabi k praznovanju praznovanje nedelje
TOREK
10. 3. 2015
Zaupen pogovor z
Dobrim Očetom - o molitvi
SREDA
11. 3. 2015
Smerokazi na poti
v nebesa - o zapovedih
ČETRTEK
12. 3. 2015
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti
pred Teboj - evharistija
PETEK
13. 3. 2015
Dar sprave in odpuščanja
Ura
Začetek misijona za Teharje in Kompole
Po maši srečanje za sodelavce župnij Teharje in Kompole: za člane Župnijskih pastoralnih svetov in
molitvene skupine, za pevce, bralce Božje besede, delivce obhajila, ključarje, krasilke in druge sodelujoče
18.00 Sv. maša z nagovorom za vse
Po maši stanovski nagovor za pare do 20 let skupnega življenja - v Martinovi dvorani
16.30- Za mlade iz vseh župnij - program »Stična diha« v Župniji Bl. A. M. Slomška; delavnice, predstavitev župnij,
22.00 predizbor festivala »Ritem srca«, koncert »Stična bend«
8.00 Sv. maša in nagovor za vse
10.00 Sv. maša in nagovor za vse
Po maši srečanje za ministrante obeh župnij - v veroučni učilnici
17.00 Misijonarji se predstavijo (za župnije Teharje, Sv. Lovrenc in Svetina) - v Martinovi dvorani
SOBOTA
14. 3. 2015
NEDELJA
15. 3. 2015
Cerkev je naša mati:
spremlja nas
od rojstva do nebes
Ura
KOMPOLE
18.00
17.00
Srečanje z veroučenci 1., 2. in 3. razreda - v veroučni učilnici
17.00
Srečanje z njihovimi starši - v Martinovi dvorani
18.00
Sv. maša in nagovor za vse
17.00
Srečanje z birmanci 8. In 9. razreda - v veroučni učilnici
17.00
Srečanje z njihovimi starši in botri - v Martinovi dvorani
18.00
Sv. maša in nagovor za vse
Sv. maša in nagovor za vse; po maši molitev pred Najsvetejšim. Čez dan obiskovanje bolnikov (prosimo,
sporočite, koga naj obiščemo)
Sv. maša in nagovor za vse; po maši srečanje za samske, razvezane in ovdovele - v Martinovi dvorani
9.00
18.00
10.00
Sv. maša in nagovor za starejše in
upokojence; bolniško maziljenje za župniji
Kompole in Svetina); pogostitev v župnišču
⇐ Za mlade iz vseh župnij dekanije
10.00
Sv. maša in nagovor za vse
⇐ Srečanje za ministrante obeh
župnij - Teharje
⇐ Srečanje za veroučence
in starše - Teharje
18.00
⇐ Srečanje za birmance,
starše in botre-Teharje
Sv. maša z nagovorom za vse, po maši
nagovor za može - v župnišču (Kompole)
16.-22. Češčenje Najsvetejšega v cerkvi in priložnost za spoved
17.00
Srečanje z veroučenci 4., 5., 6. in 7. razreda - v veroučni učilnici
17.00
Srečanje z njihovimi starši - v Martinovi dvorani
18.00
Sv. maša; po maši slavljenje; Najsvetejše izpostavljeno do 22.00 in priložnost za spoved
9.00
Križev pot in spovedovanje v cerkvi
9.30
18.00
8.00
Sv. maša v Domu Lipa in obisk bolnikov v Domu Lipa in po župniji
Sv. maša in nagovor za vse
Po maši okrogla miza - v Martinovi dvorani; sodelujejo: družina, zakonski par brez otrok, samski, redovnica
Priložnost za spoved
Sv. maša in nagovor za starejše in upokojence, zakrament bolniškega maziljenja; po maši srečanje
starejših v Martinovi dvorani
Blagoslov otrok, izročitev svetinjice
Sv. maša in nagovor za vse
Po maši stanovski nagovor za pare nad 20 let skupnega življenja - v Martinovi dvorani
Srečanje za mlade s Teharij in Kompol - v veroučni učilnici
Sv. maša in nagovor za vse
10.00
Sv. maša in nagovor za vse; sklep misijona
15.00
Križev pot za vso dekanijo od Grobišča v Bukovžlaku do cerkve sv. Ane
8.00
9.00
O Marija, naša ljuba
Mati - posvetitev Mariji,
izročitev svetinjice
TEHARJE
17.00
18.00
⇐ Srečanje za veroučence in starše-Teharje
18.00
Sv. maša z nagovorom za vse, po maši
nagovor za žene - v župnišču (Kompole)
10.00
Sv. maša in nagovor za vse; po maši
blagoslov otrok
Čez dan obiskovanje bolnikov
(prosimo, sporočite, koga naj obiščemo)
10.00
Sv. maša in nagovor za vse; sklep misijona