Življenjepis v strnjeni obliki

Transcription

Življenjepis v strnjeni obliki
Življenjepis (CV)
TOMAŽ BRATINA
Naslov:
Borštnikova ulica 71
2000 Maribor
GSM: 041 769 041
E-pošta: [email protected] , [email protected]
Osebni podatki:
Datum in kraj rojstva: 14. 12. 1963, Maribor
Državljanstvo: slovensko
Zakonski stan: poročen
Dosežena izobrazba:
Doktor pedagoških znanosti (2012)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko
Magister pedagoških znanosti (2008)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, didaktiko in psihologijo
Profesor pedagogike in tehnične vzgoje (2002)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za pedagogiko, didaktiko in
psihologijo, Oddelek za tehnično vzgojo
Predmetni učitelj fizike in tehnične vzgoje (1986)
Univerza v Mariboru, Pedagoška akademija, Oddelek za fiziko
Kemijski tehnik (1982)
Tehniška kemijska šola ,Ruše
Trenutna zaposlitev:
Univerza v Mariboru, Oddelek za temeljne pedagoške predmete , od leta 1986
Delovne izkušnje:














asistent
upravljavec učnih vsebin in vodja portala Moodle Pef
priprava in izdelava multimedijskih učnih gradiv
uporaba IKT v izobraževanju
metodologija pedagoškega raziskovanja
uporabna programa SPSS
elektronsko zbiranje podatkov (spletne ankete, vprašalniki…)
izvajalec stalnega strok. izpopolnjevanja učiteljev
predavatelj na poletni šoli COLOS
vodja videokonferenčne točke
obdelava videoposnetkov in zvokov
zunanji sodelavec na VŠUP N. Mesto
učitelj predmeta računalništvo
laborant za računalništvo
Znanje jezikov:
Angleščina, nemščina, srbohrvaščina.
Posebno znanje, spretnosti in lastnosti:

























poučevanje ter priprava predavanj
načrtuje izobraževanja
izvajanje izobraževalnih programov
izvedba nastopov in hospitacij učiteljev računalništva
pripravlja multimedijskih učnih gradiv za e-izobraževanje
izobraževanje na daljavo
delo s programom SPSS
izdelava in obdelava spletnega zbiranja podatkov (ankete, vprašalniki, stališča…)
statistične obdelave rezultatov raziskovanja
računalniško znanje: Microsoft Windows, Microsoft Office, SPSS, Internet, video obdelava,
audio obdelava, LMS Moodle
uporaba svetovnega spleta in elektronskih komunikacij
vodja in predavatelj na videokonferencah
obvlada delo na daljavo
delo iz/od doma
multimedija
distribucija video in audio vsebin
sistemi za upravljane z učnimi vsebinami (LMS)
video obdelava, audio obdelava
sposobnost za delo z odraslimi
uporablja sodobne učne pripomočke
piše članke in sodeluje na strokovnih konferencah
sodeluje na mednarodnih projektih
izvajanje dejavnosti na raziskovalnem področju – registrirani raziskovalec
izdeluje spletne strani
organiziran, zna voditi, inovativen, zna delati v skupini, razvita empatija
Reference:




















Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor, Center za permanentno izobraževanje
Evropski socialni sklad, Evropski Projekt Partnerstvo fakultet in šol
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Zavod RS za šolstvo – Računalniško izobraževanje
Zavod RS za šolstvo – Izobražev. pedagoških in drugih strok. delavcev v VIZ
Zavod RS za šolstvo – Izobražev. pedagoških delavcev na področju računalništva
Osnovna šola France Prešeren Maribor
MUCH d.o.o. – Poletne šole COLOS
Konferenca MIRK 03, MIRK 05, MIPRO 2006-2012, Moodle 2007-2010
Koneferenca IIS 2003-2011 MAPEC 2006, WSEAS 2003, INTE 2010, INTED 2010,2011
Konferenca Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Sombor 20042010
Projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc 2009-2011
Projekt Partnerstvo fakultet in šol 2006-2008
Bilateralni meddržavni projekt Slovenija- Srbija 2005-2010
Ciljni raziskovalni projekti (CRP) 2003-2011
Raziskovalni ciklus »Stanje in trendi uporabe IKT v OŠ In SŠ« 1995-2010
COBISS - Osebna bibliografija
Rolan d.o.o. – Nabava, preizkušanje in servisiranje IKT opreme
Dejavnosti in zanimanja:







računalništvo
sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija
e-izobraževanje
video produkcija
letalstvo
košarka
rad potuje
Članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih ter drugih organizacijah:





član gibanja Mladi za napredek Maribora
član strokovne komisije na srečanjih mladih raziskovalcev Slovenije
registrirani raziskovalec
član SVIZ
Član Akademskega Košarkarskega Kluba Branik
Priporočila:
 dr. Ivan Gerlič, tel: 02 2293 727
 dr. Marjan Krašna, tel. 02 2293 793