PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E

Transcription

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E
PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU
Milan Ojsteršek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
e-pošta: [email protected]
Izvleček
V zadnjem obdobju se je precej povečal pojav prepisovanja del drugih avtorjev brez ustreznega
citiranja. Problem se povečuje z večjo ponudbo elektronskih virov na internetu. Vzrok za necitiranje
del drugih avtorjev je lahko v neznanju ali pa gre za namerno prepisovanje posameznih stavkov ali
celo poglavij iz del drugih avtorjev brez navedbe ustreznega vira. Na predstavitvi bomo najprej
predstavili pojem plagiatorstva, različne primere plagiatorstva in načine kako preveriti podobnost
vsebin. Osrednji del predstavitve bo opis lastne rešitve za detekcijo podobnih vsebin. Prednost te
rešitve pred drugimi podobnimi rešitvami je uporaba jezikovne infrastrukture, ki omogoča obdelavo
besedil v slovenskem jeziku. Njeno delovanje bomo prikazali na primeru procesa oddaje zaključnega
dela študenta v repozitorij ene od slovenskih univerz. Prikazali pa bomo tudi delovanje vtičnika
Moodle, ki omogoča preverjanje podobnosti oddanih nalog učencev, ki to učno okolje uporabljajo.
Avtor
Dr. Milan Ojsteršek je vodja Laboratorija za heterogene računalniške sisteme na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo je
usmerjeno v razvoj digitalnih knjižnic, heterogeno procesiranje, ekstrakcijo znanja iz besedil in
upravljanje z znanjem.