Univerza v Mariboru

Transcription

Univerza v Mariboru
Univerza v Mariboru
Univerza v Ljubljani
Energetska agencija za Podravje
22. mednarodno posvetovanje
KOMUNALNA ENERGETIKA
POWER ENGINEERING
14. do 16. maj 2013
Maribor, Slovenija
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova ulica 17 ( vhod s Koroške ceste ), Maribor, Slovenija
Posvetovanje je prijavljeno pri Ekonomski komisiji v Ženevi
kot sestavni del projekta Energetska učinkovitost 21.
Energy Efficiency 21
Urnik posvetovanja
Torek, 14. maj 2013 – Maribor, UM FERI
1300 Prijave in informacije
1400 Otvoritev posvetovanja – dvorana α (alfa)
1430 Uvodna predavanja
1700 Okrogla miza
2000 Družabno srečanje v VINAG-ovi kleti
Sreda, 15. maj 2013– Maribor, UM FERI
800 Prijave in informacije
900 dvorana α (alfa)
• Obnovljivi viri energije
• Okoljske zahteve in omejitve
• Energetske naprave in aparati
• Podelitev nagrad mednarodnega študentskega tekmovanja v izdelavi
e-koles/PEDELEC-ov
1330 Kosilo
1500 dvorana α (alfa)
• Pametna omrežja – razpršena proizvodnja
• Elektromobilnost
Četrtek, 16. maj 2013 – Maribor, UM FERI
900 Strokovna ekskurzija
Torek, 14. maj 2013, 1300
Foyer pred dvorano α (alfa), objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Prijave in informacije
Torek, 14. maj 2013, 1400
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Otvoritev posvetovanja
POZDRAVNI GOVORI
Torek, 14. maj 2013, 1430
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Uvodna predavanja:
Varčevanje z energijo pri porabnikih
Moderatorka: dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje
•
POTENCIAL PRIHRANKOV ENERGIJE V STAVBAH
Martina ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
•
ENERGETSKO UPRAVLJANJE V JAVNIH STAVBAH
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, Maribor
•
MODERNIZACIJA ENERGETIKE V DRUŽINSKI HIŠI Z "NANO"
KOGENERACIJSKO NAPRAVO
Peter KOMPLET, Viessmann, Maribor
•
PRIPRAVA »AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST ZA
MARIBOR«
Marjan LEP, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor
Torek, 14. maj 2013, 1700
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Okrogla miza:
Varčevanje z energijo pri porabnikih
Povezovalka: dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje - ENERGAP
Torek, 14. maj 2013, 2000
Vinagova vinska klet, Trg svobode 3, Maribor
Družabno srečanje pri 10°C (topla oblačila)
Sreda, 15. maj 2013, 800
Foyer pred dvorano α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Prijave in informacije
Sreda, 15. maj 2013, 900
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Tematski sklop: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Predsedujoči: Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
•
KAZALNIKI SPREJETJA INVESTICIJE V MIKRO HIDROELEKTRARNO NA
PRIMERU MIKRO HIDROELEKTRARNE NA DOMAČIJI KOTNIK,
Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Simon KOTNIK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Katarina DEŽAN, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Ján IVANECKÝ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
•
PARAMETRI EKONOMIKE FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV,
Sebastijan SEME, Fakulteta za energetiko, Krško
Katarina DEŽAN, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
•
PRIMERJAVA IZRAČUNA SENČENJA SONČNE ELEKTRARNE Z MERITVAMI,
Dejan ŽELEZNIK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Sebastijan SEME, Fakulteta za energetiko, Krško
Primož TRUČL, ENERSON d.o.o., Maribor
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Sreda, 15. maj 2013, 1000
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Tematski sklop: OKOLJSKE ZAHTEVE
Predsedujoči: Marko MAVEC, ERICo, Velenje
•
EMISIJE ELEKTRIČNIH IN MAGNETNIH POLJ DALJNOVODOV IZVEDB DONAVA,
Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Franc JAKL, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
•
ZMANJŠANJE POJAVA KORONE IN RADIO-INTERFERENČNIH MOTENJ NA
ZBIRALKAH 220 kV V RTP PODLOG,
Robert MARUŠA, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Rado FERLIČ, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Miha BEČAN, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
Aleš ZAGORIČNIK, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Marjan ULAGA, Elektro-Slovenija, Ljubljana
•
REDUCIRANJE EMISIJE NO x S PRERAZPOREJANJEM SEKUNDARNEGA ZRAKA,
Igor KUŠTRIN, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Primož GOSTINČAR, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Ljubljana
•
MOŽNOSTI ENERGIJSKE IZRABE PREZRAČEVALNEGA ZRAKA IZ
PREMOGOVNIKA,
Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Igor KUŠTRIN, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Jože LENART, Termoelektrarna Šoštanj, Šoštanj
Miran LEBAN, RCE – Razvojni center energija, Velenje
Mihael SEKAVČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
•
OCENA IMISIJSKIH VREDNOSTI PM10 V VELENJU PO PRVEM LETU
MONITORINGA,
Emil ŠTERBENK, ERICo, Velenje
Zoran PAVŠEK, ERICo, Velenje
Klemen KOTNIK, ERICo, Velenje
Polonca DRUKS GAJŠEK, ERICo, Velenje
Sreda, 15 maj 2013, 1130
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Tematski sklop ENERGETSKE NAPRAVE IN APARATI
Predsedujoči: dr. Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Maribor
•
TEORIJA PODOBNOSTI PRI NAČRTOVANJU UPLINJEVALNIKA BIOMASE V
LEBDEČEM SLOJU,
Jernej MELE, BOSIO d.o.o., Štore
Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
•
DVE HKRATNI NAPAKI V SN RAZDELJEVALNEM OMREŽJU,
Daniel KOUBA, Netowork management Eon, Češka
Lucie NOHÁČOVÁ, Zahodnočeška univerza, Plzen, Češka
•
MODELIRANJE TRANSFORMATORJA V IZRAČUNIH ELEKTRIČNIH OMREŽIJ,
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor,
Janez RIBIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Žiga VORŠIČ, SODO, Maribor
•
ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE Z UPORABO BIOMIMETIČNIH STRUKTUR,
Stephan THALER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Thomas HECHL, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Javad ZARBAKHSH, GeoTec, Avstrija
Sreda, 15. maj 2013, 1245
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
PODELITEV NAGRAD MEDNARODNEGA ŠTUDENTSKEGA TEKMOVANJA V
IZDELAVI E-KOLES/PEDELEC-ov
V četrtek 18.04.2013 se je v Mariboru odvijalo drugo »Študentsko tekmovanje v izdelavi
električnega kolesa / PEDELEC-a«. Osnovni namen tekmovanja je spodbuditi
inovativnost med študenti, okrepiti sodelovanje na državni in meddržavni ravni ter
predstaviti nove tehnološke rešitve na področju električno podprtih pogonskih sistemov
za kolesa. Hkrati želimo organizatorji javno predstaviti praktične sposobnosti študentov
tehniških fakultet ter jih seznaniti s perspektivno gospodarsko panogo električne
mobilnosti.
Na tekmovanju je sodelovalo sedem študentskih ekip z devetimi električnimi kolesi.
Univerzo v Mariboru so zastopale ekipe iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko ter Fakultete za energetiko. Ljubljansko univerzo je zastopala ekipa iz
Fakultete za elektrotehniko. Avstrijo pa so zastopali študentje iz Koroške univerze
uporabnih znanosti - Visoke strokovne šole. Pomerili so se v šestih disciplinah v dveh
kategorijah: v cestni kategoriji A in odprti kategoriji B:
KATEGORIJA A
1. EKIPA: USI
Univerza v Mariboru , FERI
2. EKIPA LEP FE
Univerza v Ljubljani , FE
3. EKIPA: ROCKY
Univerza v Mariboru , FERI
4. EKIPA: BLISK
Univerza v Mariboru , FE
Laboratorij za energetiko
Laboratorij za
elektromotorske pogone
Laboratorij za energetiko
Laboratorij za električne
stroje in pogone
Laboratorij za aplikativno
elektrotehniko
KATEGORIJA B
5. EKIPA: add-e
CUAS - Carinthia University
of Applied Sciences
6. EKIPA LEP FE
Univerza v Ljubljani , FE
7. EKIPA: HITRA ŠTAJERKA Univerza v Mariboru , FERI
CUAS - Carinthia University
8. EKIPA: add-e
of Applied Sciences
CUAS - Carinthia University
9. EKIPA: CUBE
of Applied Sciences
FH
Laboratorij za
elektromotorske pogone
Laboratorij za robotiko
FH
FH
Več na spletni strani tekmovanja e-bikes.uni-mb.si
Sreda, 15. maj 2013, 1500
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Tematski sklop: PAMETNA OMREŽJA - RAZPRŠENA PROIZVODNJA
Predsedujoči: Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Maribor
•
NAČRTOVANJE SAMOZADOSTNEGA ENERGETSKEGA SISTEMA IZ 100%
OBNOVLJIVIH VIROV IN HRANILNIKOM VODIKA,
Rok LACKO, INEA, informatizacija, energetika, avtomatizacija, Ljubljana
Boštjan DROBNIČ, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Mitja MORI, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Mihael SEKAVČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
•
DINAMIČNI MODEL DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA S PRIKLJUČENIMI
RAZPRŠENIMI VIRI,
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
•
MATEMATIČNO MODELIRANJE IN PROGRAMIRANJE HIDRO SISTEMA,
Jernej HOSNAR, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor
•
PRIKLJUČITEV VETRNIH ELEKTRARN V ELEKTROENERGETSKI SISTEM,
Dunja SRPAK, Veleučilište v Varaždinu, Hrvaška
•
KONCEPT NAVIDEZNE ELEKTRARNE SODELUJOČE V SLOVAŠKEM TRGU Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO,
Ján IVANECKÝ, Fakulteta za elektrotehniko, Žilina, Slovaška
Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor
•
ELEKTRO MARIBOR IN GRADNIKI PAMETNIH MEST,
Boris SOVIČ, Elektro Maribor, Maribor
Silvo ROPOŠA, Damir ĆATIĆ, Božidar GOVEDIČ, Črtomir KORES, Zvonko MEZGA,
Mitja PREŠERN, Borut SORKO, Elektro Maribor, Maribor
Bojan HORVAT, Natalia VARL, Energija plus, Maribor
Sreda, 15. maj 2013, 1645
Dvorana α (alfa),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Maribor
Tematski sklop ELEKTROMOBILNOST
Predsedujoči: Tine MARČIČ, TECES, Maribor
•
ELEKTRIČNA MOBILNOST TRENUTNO STANJE, NEKATERE TEŽAVE IN REŠITVE,
Simon ČRETNIK, Društvo za električna vozila Slovenije - DEVS, Ljubljana
•
INTELIGENTNA PROMETNA POLITIKA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE
KVALITETE ŽIVLJENJA V MESTU,
Teo BUNTA, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Maribor
•
RAZPRAVA O UČINKOVITIH TEŽKIH HIBRIDNIH VOZILIH PRIHODNOSTI,
Winfried EGGER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
•
E-VESPA: ELEKTRIČNA ROČIČNA GRED,
Alexander ELBE, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Fabian GUTBROD, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
•
ELEKTRIČNI POGONSKI SISTEM ZA INOVATIVNE KONCEPTE URBANE
MOBILNOSTI,
Jernej ŠKVARČ, Letrika, Šempeter pri Gorici
Jernej KUŽELIČKI, Letrika, Šempeter pri Gorici
Iztok ŠPACAPAN, Letrika, Šempeter pri Gorici
•
IZDELAVA ELEKTRIČNEGA KOLESA ZA ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE 2012,
Primož SUKIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor,
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
•
OCENJEVANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ELEKTRIČNIH VOZIL – AVSTRIJSKI
REZULTATI V MEDNARODNEM OKVIRJU,
Gerfried JUNGMEIER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Lorenza CANELLA, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Martin BEERMANN, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Johanna PUCKER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Kurt KÖNIGHOFER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
•
VPLIV RAZVOJA ELEKTROMOBILNOSTI NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR,
Boris SOVIČ, Elektro Maribor, Maribor
Božidar GOVEDIČ, Elektro Maribor, Maribor
Uradni jezik na posvetovanju
Slovenski in angleški jezik
Simultano prevajanje v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v angleški jezik.
PRIJAVA ZA POSVETOVANJE
Kotizacija:
Avtorji -
200,00 EUR (vključen 20 % DDV)
Udeleženci - 250,00 EUR (vključen 20 % DDV)
V prispevek za udeležbo je vključen zbornik referatov, kosilo in družabno srečanje
v vinski kleti.
Prispevke nakažite na transakcijski račun naveden na prijavnici. Plačilo je možno
tudi v času posvetovanja v gotovini ali s plačilnimi karticami ACTIVA, EUROCARD,
MASTERCARD in VISA.
PRIJAVA IN REZERVACIJA HOTELA
Cene nočitev so od 55 EUR do 125 EUR.
Informacije:
ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
Partizanska 47, 2000 Maribor
Mariborski turistično informacijski center - TIC
Tel.: +386 (0)2 234 66 11
Fax: +386 (0)2 234 66 13
E-pošta: [email protected]
Internet: www.maribor-pohorje.si
Ponedeljek - petek 9.00-18.00, sobota 9.00-13.00, nedelja 9.00-12.00
Dodatne informacije
prof. dr. Jože VORŠIČ, Jurček VOH
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
Smetanova ulica 17 , 2000 Maribor, Slovenija
telefon: (02) 220 70 50, 220 70 84
fax: (02) 25 25 481 ali 220 72 72
Elektronska pošta: p[email protected]
Spletne strani:
http://ke.powerlab.uni-mb.si