Izbirni predmeti z izvajalci, ki jih bo v šol. Letu 2015/16 ponudila šola

Transcription

Izbirni predmeti z izvajalci, ki jih bo v šol. Letu 2015/16 ponudila šola
IZBIRNI PREDMETI z IZVAJALCI, KI JIH BO V ŠOL. LETU 2015/16 PONUDILA ŠOLA
(osnovna šola)
Predmet
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Gledališki klub
Filozofija za otroke
Kritično mišljenje (7. r.)
Etična razisjkovanja (8. r.)
Jaz in drugi (9. r.)
Šolsko novinarstvo
Literarni klub
Vzgoja za medije - tisk
Vzgoja za medije - radio
Ansambelska igra
Glasbeni projekt
Verstva in etika (I., II., III.)
Državljanska kultura
Retorika
Življenje človeka na Zemlji
Ples
Računalništvo UB
Računalništvo MM
Računalništvo
Učitelj
Mihaela Cekuta
Mihaela Cekuta
Mihaela Cekuta
Mojca Barbič
Mojca Barbič
Mojca Barbič
Mateja Bogovič Fifnja
Vladka Glaser
Romana Zorko
Darinka Ferenčak Agrež
Lidija Stadler
Lidija Stadler
Zinka Škofca
Zinka Škofca
Nevenka Sreš
Nevenka Sreš
Mateja Bogovič Fifnja
Dušanka Bulut
Marjanca Pečar
Bojana Mavri Pavlič
Bojana Mavri Pavlič
Bojana Mavri Pavlič
7. razred
X
Razred
8. razred
X
X
9. razred
X
SKUPAJ
Št. skupin
Št. ur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Razred
Predmet
Matematična delavnica 7
Matematična delavnica 8
Matematična delavnica 9
Robotika v tehniki
Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne snovi
Poskusi v kemiji
Organizmi v naravi in v umetnem okolju
Raziskovanje organizmov v domači okolici
Kemija v življenju
Genetika
Okoljska vzgoja (I., II., III.)
Varstvo pred naravnimi nesrečami
Rokomet
Izbrani Gimnastika z ritmično izraznostjo
šport Nogomet
Košarka
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Starinski in družabni plesi
Učitelj
Milan Černel
Milan Černel
Milan Černel
Mojca Markelj
Mojca Markelj
Mojca Marklj
Vesna Babnik
Lojze Bavdež
Lojze Bavdež
Vesna Babnik
Vesna Babnik
Vesna Babnik
Miran Abram
Henrik Omerzu
Marjanca Pečar
Branko Slakonja
Miran Abram
Branko Slakonja
Henrik Omerzu
Marjanca Pečar
7. razred
X
SKUPAJ
8. razred
9. razred
Št. skupin
Št. ur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4. in 5. razred) z IZVAJALCI, KI JIH BO V ŠOL. LETU 2015/16 PONUDILA ŠOLA
Predmet
Število učencev
4. razred
Nemščina
Tehnika
Šport
Računalništvo
Umetnost
Število skupin
Število ur
5. razred
Mihaela Cekuta/K. Lapuh
Bojana Mavri Pavlič
Marjanca Pečar
Nataša Kermc
Marjanca Pečar
SKUPAJ
IZBIRNI PREDMETI z IZVAJALCI, KI JIH BO V ŠOL. LETU 2015/16 PONUDILA ŠOLA
(osnovna šola s prilagojenim programom)
OŠPP
Učitelj
Računalništvo
Nevenka Sreš
TIT
Mojca Markelj
ŠPO
Hedvika Lopatič
7. razred
Razred
8. razred
9. razred
SKUPAJ skupi/ur
SKUPAJ
3