Sestanek vodil Slavko ROŽIČ , ostali Anderle Aljaž, Belhar Blaž

Transcription

Sestanek vodil Slavko ROŽIČ , ostali Anderle Aljaž, Belhar Blaž
DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE
TRŽIČ
Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4270 Tržič
Telefon:
Davčna številka: 11509180
Številka: 5-2014/1
Datum: 13.2.2014.
ZADEVA:
ZAPISNIK 5. SESTANKA DRUŠTVA GRS TRŽIČ
ZVEZA:
Elektronsko vabilo in dnevni red predsednika DGRS Tržič na sestanek Društva GRS Tržič,
Sestanek vodil Slavko ROŽIČ , ostali Anderle Aljaž, Belhar Blaž, Belhar Klemen, Frantar Slavko, Hrnčič
Dušan, Kos Matjaž, Kralj Robert, Milan Meglič, Perko Matija, Rožič Primož, Rožič Sašo, Sova Stane,
Štamcar Primož, Vidic Robert, Elemir Zrim, Joža Godnov, Žohar Bojan, Bole Domen, Klemenčič Nejc,
Tišler Miran, Opalk Samo, (skupaj 22 / 34 članov)
Opravičili: dr. Tomazin, Primožič
Na sestanku so bile obrvnavane in podane naslednje tekoče informacije in obvestila :
1 . Rožič Slavko: predstavi delo Društva v zadnjem obdobju ;
-
akcija 3 - iskanje neznane osebe. Pod Kamnekom bil najdena zunanja plastična školjka
planinskega čevlja. Kasneje bil lastnik tudi dobljen in mu čevelj vrnjen in ugotovljene okoliščine, ki so
botrovale izgubi. Akcija zaključena v evidencah spin info grs.
Belhar Klemen: DMM cepini model Cirque niso dobavljivi , zato je prodajalec za isto ceno
ponudil Raptorja , ki je tehnično boljši . Dobava v prihodnjem tednu.
2. Rožič Slavko : dogovor za objekt Sija :
-
-
kratka seznanitev s sestanka, ki je potekal s predstavniki pašne skupnosti Šija in DGRS Tržič,
sprejeti dogovor med obema stranema je sprejemljiv za obe strani
člani smo po podpisanem sporazumu dolžni opraviti določeno število prostovoljnih »delovnih« ur;
do konca meseca marca 2014 naj bi ekipa Žohar, Meglič Milan pripravila koncept oz. predlog pri
podrtju in prestavitvi na novo lokacijo WC-ja na Šiji ;
za čas odsotnosti – do nadaljnega zaradi odsotnosti skrbnika koče Sova Stane-ta bo za izdajo ključa
skrbel Robert Vidic, ki bo skrbel za evidentiranje in izdajo ključa !!!!
ostale podrobnosti dogovora so razvidne iz dokumentov, ki so na internetni strani GRS Tržič –
interni dokumenti !
Sklep : Predlog sklepa se da na glasovanje :
Glasovanj
Za: 22
Proti: 0
Vzdržal: 0
Sklep
DGRS Tržič 5/2-1
VSEBINA SKLEPA
Za dogovor in izvedbo vseh
aktivnosti glede sanitarij na Šiji
Nosilec
Meglič,
Sova ,
Rok
Žohar,
Marec 2014
Stran 1 od 2
3. Rožič Slavko : izbira pohodnih visokih čevljev :
- Po izboru komisije za opremo GRZS se bo šlo v letu 2014 v nabavo visokih pohodnih letnih čevljev
proizvajalca Scarpa in La Sportiva.
- dobava navedenih artiklov preko trgovin Iglu in Anapurna;
- pomerjanje modelov bo potekalo na sedežu društva;
- Sklep : Predlog sklepa se da na glasovanje
Glasovanj
Za: 22
Proti: 0
Vzdržal: 0
Sklep
VSEBINA SKLEPA
Izbira trgovine za nakup obutve
DGRS Tržič 5/3-1
Nosilec
DGRS Tržič
Rožič Slavko
Rok
Marec 2014
4. Predlagani kandidati za člane komisij:
- predlagani kandidati za člane komisij GRZS : za opemo, za zveze, letalsko reševanje, medicino,
Informatiko,reševanje iz plazov se dajo na glasovanje :
Glasovanj
Za: 22
Proti: 0
Vzdržal: 0
Sklep
DGRS Tržič 5/4-1
VSEBINA SKLEPA
Prdlog kandidatov za člane komisij
GRZS
Nosilec
GRZS
Rok
Marec 2014
- dostavo prijavnic kandidatov na GRZS pripravi in uredi tajnik;
5. Ostale tekoče zadeve:
- Sreda 19.2.2014 bo glede na vremenske razmere izvedena popoldanska vaja na območju Zelenice ,
zbor za vse je PP Tržič ob 6.30 uri – zimska oprema , turne smuči oz. krplje;
- sobota 15.2.2014 VRP imajo na območju Krvavca zimski del preizkušnje. Prevoz in uporaaba GRS
vozila Nissan Terrano
- Kralj Robert: kratka prestavitev direktive za letalski promet, ki glede prevoznika za potrebe reševanja
stopi v veljavo 23.10.2014 in kratka predstavitev novosti , ki bodo v novem pravilniku o reševanju na
smučiščih;
- Kratki povzetki z občnega zbora DGRS Kranj predstavi Rožič Slavko, z občnega zbora DGRS
Jesenice pa Kos in Zrim;
- Predvideni odhod na turno smučanje Makedonija je 5.3.2014 ;
- Občni zbor DGRS Tržič pa bo izveden v sredo 12.3.2014 s pričetkom ob 18 uri. Pred izvedbo
občnega zbora se opravi pregled blagajne. Predlagani kandidat za novega predsednika drušva Blaž
Belhar opravi razgovore in izbor za novi 4 letni mandat z novimi kandidati za funkcije v Društvu GRS
Tržič !
-
NE POZABIMO : sreda 19.2. 2014 bo izvedena popoldanska vaja !!
Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik !
Zapisal: Tajnik društva GRS Tržič
Matjaž KOS l.r .
Stran 2 od 2

Similar documents