dovoljenje za uporabo in objavo fotografij ter video in zvočnih

Comments

Transcription

dovoljenje za uporabo in objavo fotografij ter video in zvočnih
Gažon 88, 6274 ŠMARJE, E-mail: [email protected], davčna št.:19013426
matična št.:1976176000, TRR: 03135-1000518368 (SKB d.d.)
DOVOLJENJE ZA UPORABO IN OBJAVO FOTOGRAFIJ TER VIDEO IN ZVOČNIH
POSNETKOV
Turističnemu društvu Gažon (v nadaljevanju TD Gažon), dajem dovoljenje za
uporabo in objavo fotografij, ter video in zvočnih posnetkov, ki bodo pridobljeni na
festivalu »ZVOKI ISTRE 2014« in na katerih je razpoznavno, da je na njih moj
otrok/moji otroci
(IME PRIIMEK, DATUM ROJSTVA):
……….....................................................
……………………………………………………………………………………….………………….………………………
……………………………………………………………………………………..….......................................... .
Fotografije, zvočni in video posnetki bodo uporabljeni za promocijo TD Gažon v
različnih medijih (spletna stran, Facebook, promocijski material, razne revije, glasila
idr.).
TD Gažon se obvezuje za uporabo fotografij in posnetkov izključno v navedene
namene in ne v osebno škodo ali žalitev fotografirane/ posnete osebe.
Ime in priimek starša/ skrbnika: ………………………………………………………………….……………,
,
podpis: ……………………………………………………, datum in kraj: ……….…………….…………………