1. Nove SKB debetne VISA kartice (primerne za te kredite)

Transcription

1. Nove SKB debetne VISA kartice (primerne za te kredite)
Kartice, ki so pri SKB kreditu na prodajnem mestu veljavne za plačilo
preko POS-a
V zadnjem času se pojavlja vse več novih plačilnih kartic, ki jih uvajajo slovenske banke in jih seveda
uporabljajo tudi vaši kupci, ki se odločajo za SKB kredit na prodajnem mestu. Poleg individualiziranih kartic
katere krasi slika po izboru lastnika kartice in raznih prestižnejših izvedb navadnih kartic (srebrne, zlata,
ekskluzivne...) se pričenjajo pojavljati tudi kartice kakršnih niste vajeni, so pa v osnovi enake do sedaj
poznanim.
SKB je kot prva izmed slovenskih bank uvedla novo kartico, ki se imenuje SKB VISA debetna kartica. Ta
kartica bo v kratkem času povsem zamenjala standardno SKB BA Maestro kartico. Ima popolnoma enake
lastnosti le namesto blagovne znamke Maestro je navedena VISA s pripisom »debit«. Z razliko od Maestro
kartic, ki so procesirane v svetovnih sistemih Mastercard ali Cirrus so nove SKB debetne kartice procesirane
v sistemu Visa DPS - Debit Processing Service.
1. Nove SKB debetne VISA kartice (primerne za te kredite) so:
Standardna
Zlata
Prestige
SKB BA Maestro kartice (v uporabi bodo približno do junija 2013):
Standardna
Zlata
Prestige
1.2. Standardna SKB VISA DEBIT kartica
šestnajstmestna številka kartice
številka osebnega računa v strukturi IBAN
oznaka VISA DEBIT
2.2. Individualizirana SKB VISA DEBIT kartica (osebni motiv)
Individualizirane VISA DEBIT kartice (motiv po izbiri imetnika) imajo v spodnjem desnem kotu sicer
standardni VISA logotip, to, da gre dejansko za debetno kartico pa pove napis Debit ali Gold Debit.
Od običajne VISA kreditne kartice pa se seveda razlikuje tudi po tem, da je na kartici IBAN številka
računa.
2. Osnovno navodilo za prepoznavanje ustreznosti vseh kartic za kredit
na prodajnem mestu:
1.2. IBAN številka računa
Sl56 0123 4567 890 123
4567890123 številka računa
234 enota banke
01 šifra banke
56 - številka za Slovenijo
SI - ISO oznaka Slovenije
Kartica, ki nima IBAN številke računa ne more biti osnova za najetje SKB Kredita na
prodajnem mestu.
Ta številka se mora ujemati s številko računa za katerega stranka predloži zadnji izpisek ali
potrdilo matične banke.
POS plačilo za 10% nakupa in stroške odobritve ter zavarovanja mora biti izvedeno iz istega
računa (z isto kartico).
2.2. Plačilni sistem (oznake na karticah)
a. Maestro
To oznako imajo vse slovenske debet kartice razen debetnih kartic SKB banke.
b. VISA
SKB banka za procesiranje svojih debetnih plač uporablja VISA procesiranje
(VISA DPS - Debit Processing Service).
ali
V primeru individualizirane SKB VISA DEBIT kartice je spodnji desni logo navaden
VISA brez pripisa debit, ta pa se nahaja na zgornjem desnem kotu kartice.
Ljubljana, 4.3.2013

Similar documents