baze podatkov svetovalnega središča murska sobota

Transcription

baze podatkov svetovalnega središča murska sobota
BAZE PODATKOV
SVETOVALNEGA SREDIŠČA MURSKA SOBOTA
December 2012
Pripravila: D .Maček, A. Sraka; 2012)
SVETOVALNO SREDIŠČE MURSKA SOBOTA DELUJE pri Ljudski univerzi Murska Sobota
V OKVIRU
CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA POMURJE, CVŽU POMURJE
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za izbor projektov: »Javni razpis za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in
usposabljanja v širše okolje – partnerstva«. Projekt je sofinanciran iz javnih virov – Ministrstva za izobraževanje,znanost, kulturo in šport.
LJUDSKE UNIVERZE / JAVNI ZAVODI
LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
Alenka Kučan; Telefon: 02 536 15 60, E-mail: [email protected]
SVETOVALNO SREDIŠČE MURSKA SOBOTA
Alojz SRAKA, Telefon: 02 536 15 76, E-mail: [email protected]
www.lums.si/
LJUDSKA UNIVERZA GORNJA RADGONA
Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona
Darja Roškar, 02 564 87 00, E-mail: [email protected]
www.lu-gradgona.si/
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
Kidričeva 1, 9220 Lendava
Rahela Hojnik Kelenc, Telefon: 578 91 90, E-mail: [email protected]
www.lulendava.si/
ŠIM, Javni zavod za šport izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer
Ormoška 22, 9240 Ljutomer
Maksimilijan Gošnjak; [email protected]
GIMNAZIJE
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER,IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH LJUTOMER
Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
Lilijana Grof, 02 58 58 702, E-mail: [email protected]
Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Tel.: (0)2 538 12 60
E-pošta: [email protected]
www.gfm-ljutomer.si/
http://www.s-gms.ms/
SREDNJEŠOLSKO POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA RAKIČAN;ravnatelj:Štefan Smodiš-530-37-50
Lendavska ulica 3, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Simona Potočnik, 02 530 37 55, 031 372 810, E-mail:
[email protected]
www.solarakican.si
SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA; ravnatelj: Ludvik Sukič
Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Miljana KRSTIČ, 02 534 89 13, E-mail: [email protected]
MIC Pomurje, pri SPTŠ M. Sobota
Blaž Gerenčer
[email protected]
tel: (041) 744 - 770
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Zlatica LEBAR, 02 537 16 90, E-mail: [email protected]
www.s-ssts.ms.edus.si
www.szs-ms.si
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
Alenka Geršanov - [email protected];
http://www.ekonomska-ms.si/index.php/component/log
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska 5, 9252 Radenci
Franc ČAGRAN, 02 566 91 64, 566 91 69, E-mail: [email protected]
www.s-ssgtr.ms.edus.si
DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
Kolodvorska ulica 2E, 9220 Lendava
[email protected] (02-574-25-11)
www.dssl.si
VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Zavod IRC
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Program predviden v: RIS Rakičan
Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Jožica SEKOLOVNIK (SMODIŠ), Telefon: 02 535 18 96, E-mail: [email protected]
DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor; Študijsko središče Murska Sobota
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
Študijsko središče: LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota 02 536 15 60
Ekonomska šola MS, Višja strokovna šola
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
http://www.zavod-irc.si/
http://www.visja.doba.si/
http://www.vss-ms.si/
Tel: (02) 521 34 51, E-pošta: [email protected] Betina Podgajski [email protected]
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Šegova ulica 112; Strojništvo
Program predviden na: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Janez obal, 02 534 89 13 [email protected]
http://www.ecnm.si/index.php?stran=studijskiprogrami&podstran=strojnistvo
VISOKE STROKOVNE ŠOLE IN UNIVERZE
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
Študijsko središče Murska Sobota/LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota; [email protected] 02 536 15 60
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoce, (02) 320 90 00, [email protected]
DISLOCIRANA ENOTA RAKIČAN
Evropsko središče Maribor
Lendavska ulica 9, 9000 Murska Sobota
Tel.: 0599 33 674, E-mail: [email protected]; [email protected]
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Lava 7, 3000 Celje
Študijsko središče: EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
Betina Podgajski, 02/ 521 34 51, E-mail: [email protected]
http://www.vpsm.si/
http://fk.uni-mb.si/index.php?id=179
www.eumb.si
http://www.fkpv.si/
ZASEBNE IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE, SREDNJE IN VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
CENTER DUO, ZAVOD MARIANUM VERŽEJ
Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej
Ivan KUHAR, 031 205 855, E-mail: [email protected]
www.centerduo.si
SUN GORNJA RADGONA D.O.O.
Vrtna ulica 22, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 564 30 10, E-mail: [email protected]
http://www.sun.si/
Evropsko središče Maribor
Lendavska ulica 9, 9000 Murska Sobota
Tel.: 0599 33 674 E-mail: [email protected]
www.eumb.si
SPECIALIZIRANE ORGANIZACIJE, KI POLEG IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OPRAVLJAJO TUDI DRUGE NALOGE
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Bojan PETRIJAN, Tel.: 02 526 10 12, 041 733 982,
E-mail: [email protected]
RAZVOJNI CENTER Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Kontakt: tel: ++386 (0)2 525 16 35, email:
[email protected]
POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
Robert Grah, e-mail: [email protected]; tel: Tel.: 02/5213 650
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA
Lendavska 33, p.p.12, 9000 Murska Sobota
Jožica Gergorec, 02 521 40 12, 041 747 550, E-mail: [email protected]
www.murska-sobota.si
http://rcms.si/
www.pgz.si
www.ooz-ms.si
Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava
Glavna ul. 11, 9220 Lendava
Tel.: 02/575 17 37, 574 21 84, E-pošta: [email protected]
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=153
Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona
Trg svobode 9, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02/564 80 90, E-pošta: [email protected]
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=138
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer
Stari trg 3, 9240 Ljutomer
Tel.: 02/585 15 80, E-pošta: [email protected]
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=160
RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN
Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Jožica SEKOLOVNIK (SMODIŠ), Telefon: 02 535 18 96, E-mail: [email protected]
www.ris-dr.si
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA SLUŽBA M. SOBOTA,
Ulica arhitekta Novaka 3, Murska Sobota
http://www.ess.gov.si/
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OS M. S
Urad za delo G. Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
02 564 23 82
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OS M. S
Urad za delo Ljutomer, Prešernova 17a, 9240 Ljutomer
02 583 10 80
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OS M. S
Urad za delo Lendava, Kranjčeva 22, 9220 Lendava
( 02) 577-29-00
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
Arhitekta Novaka 2 B, 9000 Murska Sobota
Ema Mesarič, 02 530 21 26, 041797843, E-mail: [email protected]
www.zzv-ms.si
ŠIM, Javni zavod za šport izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer
Ormoška 22, 9240 Ljutomer
Branko Žnidarič, 02 585 89 60, 041 751 841 , E-mail: [email protected]
www.simljutomer.si/
RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Kristjan Šadl; Telefon: 02 538 16 63, E-mail: [email protected]
www.ra-sinergija.si/
PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA GIZ
Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
Tel.: (02) 585 13 40, E-mail: [email protected]
http://www.prlekija.com
LRF za Pomurje
Martjanci 36, 9221 Martjanci
Telefon: 02 538 13 58, E-pošta: [email protected]
Zavod PAPILOT
Zakotnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Deluje v: CPŽ Murska Sobota,
Plese 9, Murska Sobota Tel.: 02 527 19 00
www.lrf-pomurje.si
http://www.papilot.si/
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Območna organizacija ZSSS Pomurje
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/ 522 37 40, E-pošta: [email protected]
Pomurska turistična zveza, Agencija
Kranjčeva ulica 12, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 534 88 22, 041 326 093, e-mail: [email protected]
http://www.zsss.si/
www.pt-zveza.si
Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: 02 551 88 60, e-pošta: [email protected]
http://www.park-goricko.org/
Pomelaj z.o.o., Agencija PIRA
Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
tel.: 02 - 573 70 36, e-mail: [email protected]
http://www.pomelaj.si/
PLESNE ŠOLE
Plesni klub DEVŽEJ
Cvetkova 23, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 535 12 47, 041 389 199
http://www.devzej-ms.si/
Plesna šola Urška, ŠRC Spartacus
Kopališka 2, Murska Sobota
Tel.: 040 664 000, 040 622 686, E-pošta: [email protected],
[email protected]
http://www.plesnasola-ms.com/
Zeko sports, Dejan Zečević s.p.
Veščica 50b, 9000 Murska Sobota
Tel.: 00386 (0)41 671 955, E-pošta: [email protected]
http://www.zekosports.com/ZekoSports.html
AVTOŠOLE
Avtobusni promet Murska Sobota d.d. – Avtošola
Bakovska ul. 29 A, 9000 Murska Sobota
Tel.: (031) 323-051, (02) 530-16-38, E-mail: [email protected]
http://www.apms.si/sl/sbusko_prijavnica.htm
Avtošola Relax Murska Sobota
Slovenska cesta 25, 9000 Murska Sobota
Tel.: 031-751-977, E-pošta: [email protected]
http://www.avtosola-relax.si/index.php?stran=murskasobota&lang=si
Semafor- Žižek Franc s.p.
Ulica Mikloša Kuzmiča 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: (041) 533 610
Avtošola Asta avto
Noršinska 2, 9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 522 36 70, E-pošta: [email protected]
http://www.asta-avto.com
Obvezna smer d.o.o.
Ptujska c. 15 b, 9251 Gornja Radgona
Tel.: (02) 562 12 03, E-pošta: [email protected]
Maxima, Alojz Ozbetič s.p.
Gornja Bistrica 80 b, 9232 Čranšovci
Tel.: 02 57 11 891, 041 687 946, E-pošta: [email protected]
PROMETNO VARNOSTNI CENTER AVTOŠOLA IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
Ulica Zorana Velnarja 31, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 527 12 45, 041 402 876
Alma d.o.o.
Rajh Nade 15, 9240 Ljutomer
Tel: 02 5811212
GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Glasbena šola Murska Sobota,
Cvetkova ulica 2c , 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 536 17 80, 031 570 240, E-mail: [email protected]
Glasbena šola Beltinci
Mladinska ulica 4, 9231 Beltinci
Telefon: 041 937 808 (Matej Zavec), e-mail: [email protected]
http://www.g-sola.ms.edus.si/
http://www.glasbena.com/
Glasbena šola Gornja Radgona
Partizanska 25, 9250 Gornja Radgona
Tel: (0)2 564 31 00, E-pošta: [email protected] – tajništvo
Ravnatelj: [email protected]
www.gsgr.si
MATERINSKE ŠOLE, ŠOLE ZA STARŠE
SB Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/512 33 65
www.sb-ms.si
INFORMACIJSKO-SVETOVALNI CENTRI (ZA MLADE)
Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Štefana Kovača 23, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 534 98 90, 041 707 693, E-pošta: [email protected]
http://www.mikk-ms.si
KULTURNE USTANOVE
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 30 12, E-pošta: [email protected]
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 81 20, E-pošta: [email protected]
http://sikms.ms.sik.si
Pokrajinski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 521 17 06, E-pošta: [email protected]
http://www.pok-muzej-ms.si
Galerija Murska Sobota
Kocljeva 7,9000 Murska Sobota
Tel.: 02 521 10 08
http://www.galerija-ms.si
SOCIALNE USTANOVE
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota
Dina BOŽANIČ , Telefon: 02 535 11 57, E-mail: [email protected]
www.csd-ms.si
Center za socialno delo Gornja Radgona
Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona
Tel.: (02) 564 93 29, E-pošta: [email protected]
Center za socialno delo Ljutomer
Prešernova 17 a, 9240 Ljutomer
Tel.: (02) 585 86 60, E-pošta: [email protected]
www.gov.si/csd/gornj/index.htm
http://www.csd-ljutomer.si/
Center za socialno delo Lendava
Partizanska 61, 9220 Lendava
Tel.: (02) 578 98 40, E-pošta: [email protected]
www.gov.si/csd/lenda/index.htm
KRIZNI CENTER ZA MLADE
Lendavska ulica 15/A, Murska Sobota
Telefon: (02) 534 85 82, E-pošta: [email protected]
http://www.csd-ms.si/Krizni_center_za_mlade,179,0.html
Društvo varnega zavetja, Varna hiša Pomurja
p.p. 18, 9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 83 90, 031 442 200 , E-naslov: [email protected]
www.dvz.si
ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MURSKA SOBOTA
Ulica Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota
Tel: 02 5124520, 031 335 713, E-pošta: [email protected]
Zveza Romov Slovenije
Ulica Arhitekta Nnovaka 13, Murska Sobota 9000
Tel.: 025308100
http://murskasobota.ozrk.si/
www.zveza-romov.si/
E-mail: [email protected]
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Lendavska ulica 16 A, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 526 17 73
ROMSKO DRUŠTVO ISKRIVE ZLATE ISKRICE OBČINE KUZMA
Kuzma 66, 9263 Kuzma
Tel.: 02 555 12 57, 031 604 259
www.svetromskeskupnosti.si/
Romsko društvo Pušča
Glavna ulica 54, Pušča, 9000 Murska Sobota
E- pošta: [email protected]
http://www.romsko-drustvo.com/
HIŠA SADEŽI DRUŽBE
Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota
Tel.: 0590 33 800, E-pošta: [email protected]
http://hisa.sadezidruzbe.org/
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MURSKA SOBOTA
Kocljeva ulica 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 524 10 84
http://www.seniorji.info/novica.php?ids=26&id=335&pg=4
CENTER SONČEK MURSKA SOBOTA
Lendavska ul. 25/b, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 534 80 53, E-pošta: murska.sobota@ soncek.org
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, OBMOČNI ODBOR MURSKA SOBOTA
Ulica Matije Gubca 11, 9000 Murska Sobota
Tel.: 051 442 636, E-pošta: www.drustvo-hospic.si
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota
Staneta Rozmana 11/a, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/52 11 151, E-pošta: [email protected]
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota
Arhitekta Novaka 4 II, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 521 10 42, E-pošta: [email protected] ,E-pošta:
[email protected]
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska ulica 14, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/532-13-47, E-pošta: druš[email protected]
www.soncek.org
www.drustvo-hospic.si/
www.dgn-pomurja.si
http://www.mdss-ms-drustvo.si/
http://www.dppp.lrf-pomurje.si/domov/
Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Kocljeva 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 5321 157, E-Mail: [email protected]
Medobčinsko Društvo Invalidov Lendava
Ulica heroja Mohorja 3, 9220 Lendava
Tel.: 02 5751598, E-pošta: [email protected]
http://www.invalidi-lendava.si/
Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona
Panonska 25, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 5611-074, E-Mail: [email protected]
Medobčinsko društvo invalidov Ljutomer
Ormoška cesta 33, 9240 Ljutomer
Tel.: (02) 5821-791, E-Mail: [email protected]
Območno društvo vojnih invalidov Pomurja
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/521-12-53.
Društvo za pomoč duševno prizadetim, Sožitje
Trstenjakova 71, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/522-30-80
www.zveza-sozitje.si/predstavitev.html
Klub hipertonikov
Mestna četrt Partizan, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/536-16-61
Društvo bolnikov z multiplo sklerozo
Arhitekta Novaka 2 b, 9000 Murska Sobota.
Tel.: 02/532-17-79
OZARA- Društvo za kakovost življenja
Bakovska 1, 9000 Murska Sobota
Tel: 02/539-11-42
[email protected]
MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 526 16 90
www.ozara.org/
www.mozaik-drustvo.si/
E-mail:[email protected]
CIVILNE ORGANIZACIJE - Podatki o registriranih cerkvah in drugih verskih skupnostih
Evangeličanska Cerkev v Republiki Sloveniji
ŠKOFOVSKI URAD
SI-9226 Moravske Toplice, Levstikova 11
Tel: (02) 538-13-23, E-pošta: [email protected]
www.evang-cerkev.si
Evangeličanska humanitarna organizacija – PODPORNICA
Slovenska 17, 9000 Murska Sobota
Geza Filo, GSM: 031 374 188
http://www.evang-cerkev.si/eho/default.asp
ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA, Škofijski ordinariat
Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota
Tel.: 0590/80-620, E-pošta: [email protected]
http://www.skofija-sobota.si
Dom duhovnosti Kančevci
Kančevci 38, 9206 Križevci
Tel: 02 5541138, E-pošta: [email protected]
http://www.skofija-sobota.si
Baptistična cerkev Murska Sobota
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Tel. : 02 525 16 62 , E-mail: [email protected]
Svetovalnica sožitje
Dom svetega Martina, Martjanci 71, 9221 Martjanci
Tel.: 064-112-198, E-pošta: [email protected]
http://www.skofija-sobota.si/slo/stran.php?id_strani=163
ZBIRNIK BREZPLAČNE POMOČI IN PODPORE
Borza znanja Murska Sobota, Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova
33, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-536-15-66
Center Sonček Murska Sobota, Lendavska 25b, 9000 Murska sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-534-80-53
Center vseživljenskega učenja Pomurje, Zvezna ulica 10, 9000 Murska
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-536-15-64
Sobota
Center za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS, Slovenska ulica 37,
9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-577-29-11
Center za socialno delo Murska Sobota – krizni center za mlade, Slovenska
ulica 44, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected]; telefon:02-534-85-82
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, Staneta Rozmana 11, 9000 Murska
Sobota
Telefon: 02-521-11-51; spletna stran: www.dgn-pomurja.si
Društvo varnega zavetja Ljutomer, Varna hiša Pomurja, 9240 Ljutomer
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-564-83-90
Energetsko svetovalna pisarna – ENSVET, Ormoška ulica 22, 9240 Ljutomer
Telefon: 02-585-89-62
European employment services – EURES, Gregorčičeva 37, 2000 Maribor
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-23-57-656
Evangeličanska humanitarna organizacija – podpornica, Slovenska ulica 17,
9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected]; telefon: 059-168-610
Hiša sadeži družbe, Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 05-903-38-00
Informacijska točka evropske komisije EUROPE DIRECT Murska Sobota,
Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-535-27-60
ISIO Svetovalno središče, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-536-15-76
Ljudska Univerza Lendava, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
e-mail: [email protected]; telefon:02-578-91-92
Lokalna Energetska Agencija za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci
e-mail: [email protected] ; telefon: 02-538-13-54
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 4, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected]; telefon: 02-521-10-42
OZARA Slovenija nacionalno združevanje za kakovost življenja, Bakovska 6,
9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected]; telefon: 02-539-11-42
MOZAIK – društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 9000 Murska
Sobota
Telefon: 02 526 1690
E-pošta: [email protected]–drustvo.si
PAPILOT,ZAVOD Ljubljana, Plese 9, 9000 Murska Sobota
E-pošta: [email protected]
Telefon: 059016855
POMOČ OBČANU MOMS,Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
e-mail:[email protected]; telefon:02 525 16666
POMOČ PRI SOCIALIZACIJI ROMOV, LU Murska Sobota, Slomškova 33, 9000
Murska Sobota
e-mail: [email protected] , [email protected]; telefon:02 536 15 60
PUM-PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE, Slomškova 33, 9000
Murska Sobota
e-mail:[email protected]; telefon:02 536 15 70
RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA, Kranjčeva ulica 3, 9226
e-mail:[email protected]; telefon: 02 538 13 50
REGIONALNI SKLAD DELA ZA POMURJE,Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000
Murska Sobota
e-mail:[email protected]; telefon: 031 202 621
RKS OBMOČNO ZDRUŽEVANJE MURSKA SOBOTA, Ulica Staneta Rozmana 3,
9000 Murska Sobota
e-mail:[email protected]; telefon:02 512 45 20
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci
e-mail: [email protected] ; telefon: 02 538 11 50
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, Slovenska 42, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 051 442 636
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE, Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02 536 15 66
SVETOVALNICA SOŽITJE, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 064 112 198
TOM TELEFON, Center za socialno delo MS
e-mail: [email protected] ; telefon: 031 329 730
PRAVO INFORMACIJE POMOČ, Zavod PIP, Zvezna ulica 10, 9000 Murska
Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02 535 27 60
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE – Območna organizacija
Pomurje, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected] ; telefon: 02 522 37 40