tus.si

Transcription

tus.si
Certifikat nagradnega žrebanja
Certifikat
Nagradna igra »D*NAR dan«
9.8.2014
Pravila in načela nagradne igre so zabeležena v pravilniku o organizaciji in
izvedbi nagradne igre »D*NAR dan«.
Poročilo o žrebanju:
Trajanje
Od 9.8.2014
(iz številk so izvzete neznane kartice)
Datum žrebanja
Nagrajenci so:
tk
2931016919155
2931003612403
2931002318368
2931002436178
2931019801846
2931003876645
2931003703248
2931001734626
2931000915170
2931004582354
2931001280055
2931002370823
2931000712571
2931009834960
2931021929101
2931001403072
2931017658046
2931001146184
2931019694929
2931021138633
2931000269990
2931021490182
2931003149312
2931020029826
ime
Zvonko Bagari
Marjan Jančič
Stane Bolhar
Mojca Cencelj
Vida Neuvirt
Katja Balantič
Lea Friškič
Peter Brunec
Andrej Hadolin
Jerneja Zajec
Milan Koren
Terezija Capuder
Palmira Ambrož
Vesna Pupaher
Frančiška Meznarič
Marija Marčič
Alenka Žajdela
Ljubica Šagi
Valentina Ocvirk
Bogomil Drač
Štefan Tot
Veronika Rot
Dragica Kamenik
Ksenija Sorčnik
posta
9000
8290
1230
1412
2229
1242
9000
9231
3301
3305
2345
1230
3310
2352
9240
2000
2000
2314
1230
3221
9220
1000
2310
2310
mesto
Murska Sobota
Sevnica
Domžale
Kisovec
Malečnik
Stahovica
Murska Sobota
Beltinci
Petrovče
Vransko
Bistrica ob Dravi
Domžale
Žalec
Selnica ob Dravi
Ljutomer
Maribor
Maribor
Zgornja Polskava
Domžale
Teharje
Lendava
Ljubljana
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
26.8.2014
Certifikat nagradnega žrebanja
2931003545039
2931004225459
2931025597726
2931001234430
2931004216440
2931003339027
2931017171835
2931001899196
2931018503970
2931000530144
2931025071158
2931017758623
2931003814951
2931000338115
2931003358202
2931022920701
2931000542925
2931023387268
2931018569853
2931000400034
2931004362703
2931019142284
2931020773248
2931021672342
2931004051287
2931002103049
2931003441010
2931002740206
2931002911712
2931018513085
2931002867033
2931013933970
2931002745515
2931020159554
2931000029280
2931017117376
2931017640003
2931002578168
2931021297736
2931003321848
2931004194403
2931002005367
2931000650217
Petra Štabej
Danijel Pajek
Indira ČORALIĆ
Mitja Zeme
Mateja Avgustinčič
Marija Lamot
Rado Spasojević
Srečko Benčec
Branko Lehner
Irena Lah
Darko Rozman
Smiljana Gartner
Olga Vizjak
Erna Cigut
Saška Omeragič
Igor Forjanič
Darinka Senčar
Dragan Mitevski
Jožefa Počič
Mirko Žvižaj
Marija Smid
Darija Katanec
Marta Steiner Zamide
Julijana Grm
Drago Gornjak
Olga Lužar
Elizabeta Kolar
Romana Završnik
Desica Ilinćić
Marjana Resnik
Mateja Oprčkal
Ljubomir Sedej
Monika Slapnik
Ermina Delič
Lidija Sodržnik
Maja Pučnik
Bojan Jakopanec
Bojan Krajnc
Jože Neuvirt
Ivana Barovič
Albina Kolman
Marija Klančnik
Mateja Martič Pekovšek
2351
2310
4000
3270
8253
2000
6330
9000
2232
4270
3212
2000
2310
1217
2250
9264
9240
4209
8000
2315
4228
3325
1319
2315
3000
1434
3210
3301
3320
1235
3212
2327
3305
1290
3210
2316
3212
3231
2221
1420
8290
2319
3212
Kamnica
Slovenska Bistrica
Kranj
Laško
Artiče
Maribor
Piran
Murska Sobota
Voličina
Jesenice
Vojnik
Maribor
Slovenska Bistrica
Vodice
Ptuj
Grad
Ljutomer
Žabnica
Novo mesto
Šmartno na Pohorju
Železniki
Šoštanj
Draga
Šmartno na Pohorju
Celje
Loka pri Zidanem Mostu
Slovenske Konjice
Petrovče
Velenje
Radomlje
Vojnik
Rače
Vransko
Grosuplje
Slovenske Konjice
Zgornja Ložnica
Vojnik
Grobelno
Jarenina
Trbovlje
Sevnica
Poljčane
Vojnik
Certifikat nagradnega žrebanja
2931000960088
2931002095412
2931019991943
2931002206573
2931003965417
2931016721680
2931006592283
2931003900777
2931004229471
2931006477856
2931024905263
2931002837319
2931000633449
2931003433688
2931001116804
2931004429796
2931000794201
2931004452244
2931017547395
2931002895050
2931018784577
2931017119813
2931002369643
2931000916573
2931001231392
2931021887654
2931000850983
2931019479311
2931019001277
2931022202241
2931017994434
2931018470005
2931017308248
2931023346821
2931015105948
2931000291144
2931002200809
2931002963629
2931001835071
2931023679318
2931002849060
2931000823932
2931013649185
Terezija Krapež
Marija Šajher
Petra Pohleven
Tatjana Koželj
Jolanda Vereš
Ingrid Franca
Dušan Remšak
Zdravko Žvikart
Ana Bervar
Cveto Meh
Maruša Forte
Nataša Hren
Metka Kraner
Marjan Mivšek
Ivana Četina
Mojca Petrič
Milan Recek
Albina Turk
Anita Gorše
Maja Žbogar
Jožefa Verbič
Marija Harc
Tomaž Ščavničar
Ela Vodlan
Boža Degen
Tita Horvat
Tomaž Debelak
Nada Sedej
Damijan Kraker
Peter Živko
Kristina Golob
Josipa Tavčar
Nežka Grušovnik
Aljoša Bergant
Marija Galun
Cvetka Grabenšek
Marija Pozman
Ana Verbič
Lidija Toš Slemnik
Silva Grčar
Andreja Habe
Tatjana Pogorevc
Marija Modic
2370
9208
4227
1242
1251
6000
2342
2367
3250
2382
1410
1432
2352
2000
3310
1000
9231
3240
1000
1230
1296
2212
1291
3313
8259
1000
4209
1234
2360
2000
4000
6310
2342
3312
2370
3202
1234
1370
2366
1231
3270
3212
1351
Dravograd
Fokovci
Selca
Stahovica
Moravče
Koper
Ruše
Vuzenica
Rogaška Slatina
Mislinja
Zagorje ob Savi
Zidani Most
Selnica ob Dravi
Maribor
Žalec
Ljubljana
Beltinci
Šmarje pri Jelšah
Ljubljana
Domžale
Šentvid pri Stični
Šentilj v Slovenskih goricah
Škofljica
Polzela
Bizeljsko
Ljubljana
Žabnica
Mengeš
Radlje ob Dravi
Maribor
Kranj
Izola
Ruše
Prebold
Dravograd
Ljubečna
Mengeš
Logatec
Muta
Ljubljana - Črnuče
Laško
Vojnik
Brezovica pri Ljubljani
Certifikat nagradnega žrebanja
2931002655531
2931002375484
2931017393961
2931004202382
2931003643674
2931004550711
2931016837213
2931002084911
2931001782665
2931000829347
2931024697427
2931000060023
2931017097234
2931002886133
2931019884405
2931017315765
2931003430236
2931000108442
2931002901072
2931000107285
2931023013242
2931004613843
2931002480515
2931003066466
2931021955636
2931017671847
2931005577014
2931002640544
2931004395442
2931004391956
2931001794606
2931000943531
2931003600783
2931018696832
2931002068621
2931001320416
2931003448026
2931022602799
2931001095444
2931001686901
2931018225322
2931000818877
2931017615872
Marjeta Finc
Tatjana Kokalj
Magda Kremzer
Andreja Pevec
Miroslava Seidel
Erni Poljak
Sonja Kalan
Andrej Derstvenšek
Boris Drinovec
Sonja Letnar
Jožefa Valek
Irena Lesnika
Jelica Rajner
Matjaž Vogrinec
Marija Jurgec
Jagica Segedi
Helena Celarc
Zlatka Lesjak
Ines Potočin
Jana Pustek
Jožefa Sović
Majda Križnik
Danica Počivalšek
Metka Vodovnik
Antonija Novak
Sanja Zorič
Mihela Mehle
Snežana Nikolič
Slavko Šebjanič
Darinka Miklavc
Božidar Jerač
Mateja Repovž
Zmagoslava Antončič
Valent Jambrošić
Damijana Baloh
Milko Podbojec
Maruša Jerman
Karin Peruš
Abraham Brečević
Breda Anđelić
Boris Potočnik
Vojka Kuder
Vladimir Suhorepec
8350
1251
2367
3223
1000
6273
4208
8290
1000
1235
49296
2319
9250
2352
2392
2342
1000
3000
3301
3000
2382
3305
3000
3305
1296
3312
1290
1234
9201
2366
8000
1000
6210
40315
1242
2327
1420
2367
6333
9000
2319
1410
8340
Dolenjske Toplice
Moravče
Vuzenica
Loka pri Žusmu
Ljubljana
Marezige
Šenčur
Sevnica
Ljubljana
Radomlje
Zagorska Sela
Poljčane
Gornja Radgona
Selnica ob Dravi
Mežica
Ruše
Ljubljana
Celje
Petrovče
Celje
Mislinja
Vransko
Celje
Vransko
Šentvid pri Stični
Prebold
Grosuplje
Mengeš
Puconci
Muta
Novo mesto
Ljubljana
Sežana
M.Središče
Stahovica
Rače
Trbovlje
Vuzenica
Sečovlje
Murska Sobota
Poljčane
Zagorje ob Savi
Črnomelj
Certifikat nagradnega žrebanja
2931017471317
2931000787340
2931002087554
2931000894758
2931002055423
2931017604586
2931001669317
2931003645272
2931003715852
2931022327876
2931017616763
2931003453600
2931017497430
2931004203600
2931003454034
2931001708450
2931018124199
2931000056378
2931000068555
2931001370886
2931002406928
2931016898115
2931002955488
2931004474505
2931003570116
2931000013791
2931016905707
2931003661364
2931003583994
2931021422039
2931006022148
2931002267093
2931002487996
2931017092499
2931018697709
2931004406391
2931021345284
2931020973310
2931020000214
2931000150915
2931000184736
2931000979585
2931003935007
Lea Permolšek
Slavica Kajtner
Marija Bovhan
Nada Fatur
Zvone Lukežič
Marija Hočevar
Damjana Drolc
Anica Babuder
Lidija Gračan
Biljana Mamić
Slavica Gorše
Ana Sovec
Hana Koren
Ivana Petač
Terezija Ravš
Marina Jert
Franc Filej
Irena Rak
Ksenija Žarkovič
Katarina Kavaš
Barbara Salcman
Ahmet Nišić
Alojz Koritnik
Monika Rudolf
Maja Stojanova
Ljudmila Rozman
Gina Ramona Gurgui Starcevic
Natalija Novak
Darinka Rojc
Tomislav Ljepojević
Marija Šafar
Damjana Bandelj
Andrej Lukač
Nataša Kranjec
Stanislav Petkovič
Luka Gaber
Gregor Koler
Tončka Sitar
Marija Štrukelj
Jana Vanda Gerlica
Marija Meško
Magda Oblak
Miroslav Gojdina
3000
3000
3270
6250
4270
1312
1241
6242
2319
1241
8340
9250
1000
1217
9250
2382
3222
3330
5000
9000
2366
3000
8290
9243
1000
1420
3000
1241
1235
4248
6000
6223
9000
9253
9225
6240
2000
1241
1217
4000
1330
3273
1218
Celje
Celje
Laško
Ilirska Bistrica
Jesenice
Videm - Dobrepolje
Kamnik
Materija
Poljčane
Kamnik
Črnomelj
Gornja Radgona
Ljubljana
Vodice
Gornja Radgona
Mislinja
Dramlje
Mozirje
Nova Gorica
Murska Sobota
Muta
Celje
Sevnica
Mala Nedelja
Ljubljana
Trbovlje
Celje
Kamnik
Radomlje
Lesce
Koper
Komen
Murska Sobota
Apače
Velika Polana
Kozina
Maribor
Kamnik
Vodice
Kranj
Kočevje
Jurklošter
Komenda
Certifikat nagradnega žrebanja
2931022361993
2931000072668
2931003430793
2931017385072
2931002513398
2931000258239
2931021870304
2931022555996
2931020412673
2931000813742
2931003041494
2931003547033
2931017444014
2931018599430
2931002723018
2931002783029
2931021292618
2931001514792
2931002192777
2931002394997
2931004471214
2931003012470
2931004057241
2931000559558
2931022907696
2931024064717
2931002785986
2931000982189
2931022511107
2931016197232
2931020922431
2931012111966
2931001188788
2931020347166
2931021320830
2931019597527
2931003090294
2931001691820
2931000143320
2931017858439
2931021352756
2931012946025
2931002140792
Polona Košnik
Anka Remec
Vlasta Lokovšek
Tjaša Mohar
Ludvik Kocet
Štefan Cimerman
Elizabeta Čižič
Boris Obradović
Zala Oderlap
Jožica Plaznik
Boris Eichmeier
Ana Zečevič
Danila Stojnič
Marija Narobe
Radenko Živanovič
Tanja Brežnik
Jožef Ratej
Zvonka Roj
Marjeta Korenjak
Matjaž Javoršek
Irma Plevnik
Peter Kocmut
Romana Videc
Zlatka Kovačič
Ivan Divjak
Robert Kovačič
Renata Štante
Marjan Košir
Jože Magdič
Tomica Kralj
Petra Hlebec
Franc Kuhar
Marica Žolger
Veronika Goličič
Janez Godec
Helena Dibelčar
Jožefa Rolih
Erika Ivanič
Jakob Peternelj
Hedvika Benčina
Jože Fürst
Vesna Škof
Metka Merzdovnik
4248
5000
3000
3210
9251
9240
9000
3000
2366
2370
2000
2000
6240
1230
3314
3201
2317
2342
1234
1251
6230
2230
3310
3000
2236
1275
3305
3211
9220
9240
9000
2000
2310
4220
1281
9250
8000
9000
6000
1332
2345
3312
2381
Lesce
Nova Gorica
Celje
Slovenske Konjice
Tišina
Ljutomer
Murska Sobota
Celje
Muta
Dravograd
Maribor
Maribor
Kozina
Domžale
Braslovče
Šmartno v Rožni dolini
Oplotnica
Ruše
Mengeš
Moravče
Postojna
Lenart v Slovenskih goricah
Žalec
Celje
Cerkvenjak
Šmartno pri Litiji
Vransko
Škofja vas
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Maribor
Slovenska Bistrica
Škofja Loka
Kresnice
Gornja Radgona
Novo mesto
Murska Sobota
Koper
Stara Cerkev
Bistrica ob Dravi
Prebold
Podgorje pri Slovenj Gradcu
Certifikat nagradnega žrebanja
2931023167525
2931022086599
2931003489807
2931002302831
2931002759154
2931000015122
2931003228789
2931002482212
2931003212474
2931021669786
2931001034993
2931017426393
2931023662532
2931003424730
2931003767035
2931000913084
2931004035300
2931019610479
2931003221445
2931003494726
2931004082601
2931015749715
2931001284763
2931003688262
2931000752362
2931018722098
2931000745739
2931022737804
2931003275134
2931001947880
2931021664873
2931024084579
2931025594121
2931017639557
2931002358364
2931001302405
2931002360220
2931022670811
2931003457332
2931024349371
2931020355086
2931003019028
2931001150983
Nevenka Zavec
Alojz Hvauc
Suzana Keuschler
Irena Očkerl
Antonija Krivec
Janez Perc
Josip Udovič
Amalija Golob
Ana Oder
Branko Milošič
Iztok Toškan
Janko Strusa
Boštjan Štampfer
Cirila Škoberne
Sandra Jeseničnik
Frančiška Ivanetič
Martina Zavodnik
Darja Košir
Ivica Guberac
Milena Slamek
Erika Kušar
Ludvik Smukovič
Vlasta Krajnc
Marija Jakolič
Olga Krauthaker
Vesna Pider
Karmen Vajdič
Tina Tomažič
Ivan Brdelak
Zoaja Grmšek
Denis Salkič
Majda Breznik
Ljudmila ČREŠNIK
Marjan Jurjec
Ingrid Tavčar
Jožica Pogorevc
Jana Dolgan
Jasna Halužan
Simona Jancar
Katica Markolič
Jožica Razboršek
Mitja Baumhakl
Marjeta Blažič
2256
2327
9241
2222
3203
1420
3311
1291
2382
2000
6000
47282
2353
1260
2344
1330
1290
9245
3000
3325
1351
8263
3314
3257
9231
3305
3000
2316
2314
1218
1354
2317
2000
3223
6223
2382
6210
2360
9250
6310
3305
2331
8000
Juršinci
Rače
Veržej
Jakobski Dol
Nova Cerkev
Trbovlje
Šempeter v Savinjski dolini
Škofljica
Mislinja
Maribor
Koper
Kamanje
Sveti Duh na Ostrem Vrhu
Ljubljana - Polje
Lovrenc na Pohorju
Kočevje
Grosuplje
Spodnji Ivanjci
Celje
Šoštanj
Brezovica pri Ljubljani
Cerklje ob Krki
Braslovče
Podsreda
Beltinci
Vransko
Celje
Zgornja Ložnica
Zgornja Polskava
Komenda
Horjul
Oplotnica
Maribor
Loka pri Žusmu
Komen
Mislinja
Sežana
Radlje ob Dravi
Gornja Radgona
Izola
Vransko
Pragersko
Novo mesto
Certifikat nagradnega žrebanja
2931002738425
2931001045906
2931002572951
2931019806414
2931003492630
2931003047960
2931004508712
2931017197675
2931016973669
2931003070951
2931001014704
2931002889257
2931002395581
2931000003082
2931004052291
2931004413504
2931003715746
2931021930879
2931000396788
2931003098634
2931003085047
2931025588632
2931003135674
2931000789269
2931001291617
2931019247637
2931025457570
2931000776559
2931002663949
2931000766628
2931002388101
2931000587254
2931003532138
2931022201183
2931001986797
2931000253302
2931019224614
2931023205173
2931001628161
2931016400110
2931018817589
2931026642395
2931002179457
Hilda Krajnc
Mahir Rustemi
Viktorija Pušnik
Alenka Burja
Darinka Koren
Dragica Fendre
Kaja Rogan
Romana Kordiš
Branko Niderl
Liljana Pintar
Marija Zrnec
Irena Romih
Martina Capuder
Bojana Selinšek
Davorina Kastelic
Marjeta Pišljar
Thomas Delameja
Sofia Černe
Vida Konečnik
Angela Remškar
Marta Stanič
Janez JANŽIČ
Marija Strašek
Drago Aršič
Milan Kojc
Milan Golež
Viljem Polanec
Nermin Jahić
Marica Rošker
Irena Dlopst
Margareta Semprimožnik
Jožica Melinšek
Marjana Oštir
Helena Vinčec
Majda Meglič
Nada Ravnik
Marija Matko
Marija Krašovec
Mira Stojanovič
Suzana Panger
Karmen Bizjak
Urška Selišnik
Slavica Pokleka
3310
1295
1241
1225
3270
3305
9203
1372
2000
9250
1312
3000
1251
2316
1234
4226
2319
6221
2390
1356
6223
2317
1270
2000
2212
3240
2380
3312
2382
2392
3305
3313
3320
9262
4209
4264
1385
3211
8000
6310
1242
3332
3327
Žalec
Ivančna Gorica
Kamnik
Lukovica
Laško
Vransko
Petrovci
Hotedršica
Maribor
Gornja Radgona
Videm - Dobrepolje
Celje
Moravče
Zgornja Ložnica
Mengeš
Žiri
Poljčane
Dutovlje
Ravne na Koroškem
Dobrova
Komen
Oplotnica
Litija
Maribor
Šentilj v Slovenskih goricah
Šmarje pri Jelšah
Slovenj Gradec
Prebold
Mislinja
Mežica
Vransko
Polzela
Velenje
Rogašovci
Žabnica
Bohinjska Bistrica
Nova vas
Škofja vas
Novo mesto
Izola
Stahovica
Rečica ob Savinji
Šmartno ob Paki
Certifikat nagradnega žrebanja
2931002377723
2931002720024
2931000485994
2931021034270
2931000800674
2931003860187
2931003785848
2931003489302
2931003811639
2931008211328
2931003163479
2931020119107
2931000096695
2931004414419
2931003466556
2931013161540
2931021129082
2931000325009
2931000192533
2931022362983
2931002126284
2931004518247
2931001329648
2931006944563
2931000053773
2931001428549
2931003666413
2931004087880
2931002770142
2931018306755
2931000076772
2931003959645
2931000437054
2931017532728
2931023565161
2931001467869
2931001014667
2931001819149
2931018438265
2931024061136
2931016443896
2931000401758
2931004292635
Mihaela Popovič
Branko Budna
Drago Stražišar
Vesna Bajželj
Bojan Režek
Monika Pogladič
Cecilija Gošnjak
Franc Breznik
Bronislava Paulič
Ana Lešnik
Zlatka Prasnic
Marija Duh
Darja Trdin
Lidija Robnik
Anita Ožinger
Mateja Antončič
Slađana Sorak
Nada Šeško
Frančiška Malnar
Bojana Mauko
Marija Mušič
Elvisa Suljić
Zinka Bratuša
Martina Pečnik
Darja Šorli
Valerija Vreča
Božena Keršič
Ivan Kristanec
Matej Kos
Julijana Hebar Kepe
Marjeta Prohan
Samo Flisar
Marta Vidmar
Suzana Duh
Karolina Šumak
Ida Rajar
Danica Čufar
Marjan Markoč
Ivanka Agnič
Božo Kristan
Ana Maria Jošiković
Silva Vrečko
Franc Razlag
1230
3225
1353
4270
2341
2382
2310
9250
2344
2313
2360
1420
1281
2000
2283
6210
1000
2000
1330
2312
1241
3320
2319
3272
3310
9243
8290
3272
3313
9220
5000
9252
3000
2380
9252
8000
4248
9000
8340
1236
1000
2331
9243
Domžale
Planina pri Sevnici
Borovnica
Jesenice
Limbuš
Mislinja
Slovenska Bistrica
Gornja Radgona
Lovrenc na Pohorju
Fram
Radlje ob Dravi
Trbovlje
Kresnice
Maribor
Zavrč
Sežana
Ljubljana
Maribor
Kočevje
Orehova vas
Kamnik
Velenje
Poljčane
Rimske Toplice
Žalec
Mala Nedelja
Sevnica
Rimske Toplice
Polzela
Lendava
Nova Gorica
Radenci
Celje
Slovenj Gradec
Radenci
Novo mesto
Lesce
Murska Sobota
Črnomelj
Trzin
Ljubljana
Pragersko
Mala Nedelja
Certifikat nagradnega žrebanja
2931022374436
2931004498556
2931004581838
2931004125810
2931001946678
2931003409973
2931019979019
2931003746566
2931003753908
2931000248285
2931004314986
2931003488763
2931020288124
2931003168375
2931018669454
2931001263072
2931000508112
2931001476939
2931001972196
2931003196958
2931018478469
2931001148058
2931018112325
2931017804610
2931001329792
2931001778927
2931001854034
2931018691318
2931000845460
2931001973834
2931000377190
2931018470784
2931021843605
2931002502514
2931000565986
2931001689827
2931017540167
2931017549825
2931019358005
2931017612260
2931021051321
2931023800712
2931003719928
Katja Henigman
Igor Dolinšek
Mirko Jeseničnik
Danica Mlačnik
Tatjana Zorman
Stanka Kolarič
Adam Fajmut
Lidija Peterka
Ana Markelj
Anita Hribar
Vojka Pavlič
Tanja Raduha
Franc Horvat
Antonija Belina
Tereza Ravnik
Olga Viher
Staša Rener
Terezija Jovič
Sergeja Ramšak
Ivan Avžin
Magda Malovrh
Davorin Volšek
Dušan Kronaveter
Marta Pucihar
Danica Cmrečnjak
Aleša Šverko
Sonja Kikec
Milanka Šantek
Simona Posel
Simona Oražem
Irena Fricelj
Danica Gombač
Angela Šmid
Bernarda Androjna
Melita Trbuc
Slava Kranj
Martina Čebron
Zofija Pevec
Marjan Majcen
Anton Kastelic
Robi Štebih
Dragica Omejec
Matjaž Prešeren
1331
1230
2382
2393
1218
9250
2372
1235
8000
1290
1230
9250
9250
1411
4270
2331
1233
8000
3313
8257
4220
2212
2392
1294
2319
1000
9262
1240
2000
1218
3333
6310
1219
8293
9244
9000
5295
1241
3211
8000
2313
1370
1218
Dolenja vas
Domžale
Mislinja
Črna na Koroškem
Komenda
Gornja Radgona
Libeliče
Radomlje
Novo mesto
Grosuplje
Domžale
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Izlake
Jesenice
Pragersko
Dob
Novo mesto
Polzela
Dobova
Škofja Loka
Šentilj v Slovenskih goricah
Mežica
Višnja Gora
Poljčane
Ljubljana
Rogašovci
Kamnik
Maribor
Komenda
Ljubno ob Savinji
Izola
Laze v Tuhinju
Studenec
Sveti Jurij ob Ščavnici
Murska Sobota
Branik
Kamnik
Škofja vas
Novo mesto
Fram
Logatec
Komenda
Certifikat nagradnega žrebanja
2931004365568
2931002240546
2931016913504
2931003919953
2931018490867
2931016898160
2931019056123
2931001740153
2931017849932
2931002232664
2931001913021
2931022259351
2931003324047
2931002395451
2931003205605
2931021883410
2931017385812
2931019600821
2931002994586
2931004287563
2931000578009
2931019685521
2931003943781
2931004540255
2931021541112
2931000431830
2931002227011
2931001923556
2931000051175
2931001209292
2931019365928
2931017394654
2931021079356
2931021758770
2931004356887
2931022719183
2931004119710
2931000821600
2931023589228
2931002152870
2931022650875
2931003770585
2931002135132
Roman Božič
Joža Vozel
Anita Planinšek
Rafael Sajko
Darinka Jakopin
Jasmina Jančič
Ana Ilič
Gabrijela Merica
Robert Dolenc
Ranko Lakič
Ivanka Us
Veronika Lovše
Oto Šantl
Marica Vesel
Janez Mele
Ševket Karahsanovič
Frida Orož
Klavdija Štaman
Manuela Zadnik
Frančiška Djuras
Marija Leskovar
Marija Drobež
Ines Čepin
Andreja Kvas
Jelka Potočnik
Ibrahim Hamzagič
Bojan Strašek
Jožef Kačur
Vera Venišnik
Vitko Školc
Jože Čokl
Bernarda Peruš
Ivan Rifel
Brigita Cesar
Nataša Brumen
Jelka Vrhnjak
Danica Kimlar Zega
Slavica Kožuh
Miha Lešnik
Martina Kastelic
Maja Matko
Stanko Zupanec
Marija Berguš
8340
1410
3211
2000
1292
3270
1290
9000
1225
1230
1230
1230
3205
1251
1251
3320
3214
9240
6250
3310
2310
3000
3230
2317
2204
1000
1230
3270
3000
2319
3230
2367
2391
3264
9240
2371
8220
3215
2288
1290
6255
4000
1218
Črnomelj
Zagorje ob Savi
Škofja vas
Maribor
Ig
Laško
Grosuplje
Murska Sobota
Lukovica
Domžale
Domžale
Domžale
Vitanje
Moravče
Moravče
Velenje
Zreče
Ljutomer
Ilirska Bistrica
Žalec
Slovenska Bistrica
Celje
Šentjur
Oplotnica
Miklavž na Dravskem polju
Ljubljana
Domžale
Laško
Celje
Poljčane
Šentjur
Vuzenica
Prevalje
Sveti Štefan
Ljutomer
Trbonje
Šmarješke Toplice
Loče
Hajdina
Grosuplje
Prem
Kranj
Komenda
Certifikat nagradnega žrebanja
2931003932129
2931017941728
2931003872920
2931004010321
2931003370259
2931024814817
2931022029237
2931001528065
2931018495640
2931020855111
2931000905072
2931003546937
2931004295131
2931019706103
2931019905261
2931018893316
2931002850103
2931000414871
2931001339876
2931000449439
2931003484161
2931003746023
2931000600762
2931017406241
2931019329128
2931001583125
2931000241255
2931000732081
2931018368111
2931004541085
2931003346247
2931019573811
2931002225406
2931004613195
2931019857164
2931001974435
2931003180247
2931021151281
2931021151984
2931003851130
2931000310289
2931022385982
2931023062561
Nina Jošar
Matjaž Kožar
Jožefa Plešej
Fadila Lokmič
Ivanka Štern
Mituša Drobnjak
Jasna Germek
Ruždija Ajdarpašič
Cvetka Hojnik
Marjetka Virant
Irena Ocepek
Ivanka Kampuš
Boris Ošina
Peter Bedenik
Nataša Mliner
Elga Scincca
Mateja Hudina
Vojko Kocman
Melita Uljančič
Marijana Avguštiner
Angela Budihna
Vincenc Jožef Ujčič
Jožica Rubin
Rosemarie Franc
Drago Ilešič
Betka Popič
Irena Nemec
Marjeta Vodovnik
Hasija Čeliković
Muhnrem Kovačevič
Simona Jarnovič
Karmen Dajčman
Zinka Gapurh
Emanuel Ibralie
Dragan Aleksić
Pavel Lesjak
Jolanka Štefančič
Dolores Serrano
Andreja Čuber
Daša Košak
Vesna Štefanek
Joško Gerjul
Marinka Prosenjak
9000
1310
2380
1360
2310
2000
3231
1000
2236
1290
1411
9250
2319
3250
3332
34010
3256
3221
9000
2103
6215
6254
9240
2312
2000
2380
1353
3330
8340
6320
3333
2000
2214
3325
3000
1218
9000
3000
3212
1410
2393
1433
3320
Murska Sobota
Ribnica
Slovenj Gradec
Vrhnika
Slovenska Bistrica
Maribor
Grobelno
Ljubljana
Cerkvenjak
Grosuplje
Izlake
Gornja Radgona
Poljčane
Rogaška Slatina
Rečica ob Savinji
Trieste
Bistrica ob Sotli
Teharje
Murska Sobota
Maribor
Divača
Jelšane
Ljutomer
Orehova vas
Maribor
Slovenj Gradec
Borovnica
Mozirje
Črnomelj
Portorož
Ljubno ob Savinji
Maribor
Sladki Vrh
Šoštanj
Celje
Komenda
Murska Sobota
Celje
Vojnik
Zagorje ob Savi
Črna na Koroškem
Radeče
Velenje
Certifikat nagradnega žrebanja
2931022837283 Miran Marčič
2931000421565 Saša Pertot
2931001759476 Angela Rantaša
2343
5000
9000
Fala
Nova Gorica
Murska Sobota