PRAVILNIK NAGRADNEGA SREČELOVA ``MALO

Transcription

PRAVILNIK NAGRADNEGA SREČELOVA ``MALO
PRAVILNIK NAGRADNEGA SREČELOVA ''MALO SREČE – VELIKO ZABAVE''
1. člen
Organizator nagradnega srečelova je Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000
Ljubljana.
2. člen
Nagradni srečelov poteka od 24. 10. 2014 do razdelitve nagrad v trgovini E.Leclerc
v Ljubljani.
3. člen
Nagradni srečelov je objavljen na plakatih v trgovinah E.Leclerc in na spletni strani
www.eleclerc.si.
4. člen
Ob hkratnem nakupu katerihkoli plenic in dvojnih robčkov Pampers prejme
kupec srečko. Vsaka srečka je dobitna. Srečko nagrajenec prejme na
informacijah ob predložitvi računa , dobitek pa prejme na oddelku tobaka v trgovini
E.Leclerc v Ljubljani.
5. člen
V nagradnem srečelovu bomo podelili:
- 1 x Lego Duplo škatla
- 1 x Fisher Price lonček presenečenja
- 2 x Fisher Price prenosni stolček
- 2 x Fisher Price glasbena hojca
- 2 x Pampers torba
- 25 x Fisher Price stack&roll cups
- 10 x Crayola jumbo flomastri
- 40 x Crayola jumbo barvice
- 50 x Crayola jumbo voščenke
- 17 x Fisher Price ropotuljice
6. člen
Dobitka ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. V nagradnem srečelovu
lahko stranka sodeluje, kolikorkrat želi.
7. člen
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z
nagradnim srečelovom in izdajo nagrade. Pra vila in pogoji nagradnega srečelova so
v času trajanja nagradnega srečelova v celoti na vpogled na spletni
strani www.eleclerc.si.
8. člen
Podrobnejše informacije o nagradnem sreč elovu lahko dobite na informacijah
trgovin E.Leclerc.
9. člen
Ker vrednost dobitkov ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje
davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v
davčnem letu.
10. člen
Za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim srečelovom, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
11. člen
Pravila pričnejo veljati z dnem 23. 10. 2014.
V Ljubljani, 23. 10. 2014
Rudnidis d.o.o.