Splošni pogoji - E.Leclerc Slovenija

Transcription

Splošni pogoji - E.Leclerc Slovenija
Rudnidis d.o.o., Jurčkova 225, 1000 Ljubljana
Maridis d.o.o., Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor
Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni E.Leclerc
1. Splošno
1.1. S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni izdajatelja darilnih bonov, družbi Rudnidis d.o.o.,
Jurčkova 225, Ljubljana in Maridis d.o.o., Tržaška cesta 67a, Maribor, določata pravice in obveznosti
iz naslova poslovanja z darilnimi boni E.Leclerc.
1.2.Ti splošni pogoji poslovanja zavezujejo izdajatelja, kupce in imetnike darilnih bonov. Z javno
objavo teh splošnih pogojev se šteje, da je vsak kupec in imetnik darilnega bona seznanjen z njimi in
jih v celoti sprejema.
2. Darilni bon
2.1. Vrednost darilnega bona je 10 €, 20 € ali 50 €. Dobroimetje se ne obrestuje in ni izplačljivo v
gotovini.
2.2. Darilni bon je uporaben le enkrat v celoti, dobroimetja ni mogoče prenesti na naslednji nakup.
2.3. Kupec darilnega bona lahko vrednost darilnega bona plača pri blagajnah trgovin trgovskih
centrov E.Leclerc v Ljubljani ali Mariboru. Na podlagi računa se mu na oddelku informacij istega
trgovskega centra izda darilni bon v izbrani vrednosti z EAN kodo, ki vsebuje tudi datum in kraj izdaje.
Kupec obdrži račun kot dokazilo o nakupu darilnega bona.
2.4. Imetnik darilnega bona ima pravico do plačila z darilnim bonom v trgovskem centru, v katerem je
bil bon izdan. Z darilnim bonom, ki je bil kupljen v E.Leclerc Ljubljana, ima imetnik pravico plačati
nakup v hipermarketu E.Leclerc Ljubljana, v specializirani trgovini Leposana, Zlatarni Manège à bijoux
in Parfumeriji Ljubljana. Z darilnim bonom, kupljenim v E.Leclerc Maribor, pa lahko imetnik plača
nakup v hipermarketu E.Leclerc Maribor in trgovini E.Leclerc Multimedia in gospodinjski aparati v
Mariboru.
2.5. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 mesecev od datuma nakupa, ki je označen na darilnem
bonu.
2.6. V spletni trgovini E.Leclerc Drive darilnega bona ni mogoče kupiti, prav tako v spletni trgovini
E.Leclerc Drive ni mogoče plačevati z darilnim bonom.
1
2.7. Nakup darilnega bona na obroke ni možen. Ob nakupu darilnega bona se ne upoštevajo posebne
akcije, kot je popust za upokojence, popust za mlajše od 25 let ali popusti, ki veljajo za vse izdelke v
trgovini.
2.8. Darilni bon se ne glasi na ime imetnika in je prenosljiv. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega
bona, s tem novi imetnik pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Za izgubo ali krajo
darilnega bona, izdajatelj darilnega bona ne odgovarja. Izdajatelj prav tako ne odgovarja za
neupravičeno porabo dobroimetja na darilnem bonu.
2.9. V primeru naročila večje količine darilnih bonov oziroma naročil darilnih bonov s strani pravnih
oseb, izdajatelja bone izdata na podlagi pisnega naročila na spletna naslova: [email protected] za
trgovski center v Ljubljani ali na [email protected] za trgovski center v Mariboru.
3. Obveznosti izdajatelja
3.1. Darilni bon je mogoče plačati z vsemi standardnimi plačilnimi sredstvi v trgovinah trgovskih
centrov E.Leclerc v Ljubljani in Mariboru.
3.2. Vrednost darilnega bona je vezana na EAN kodo, s katero izdajatelj bon opremi na informacijah
na podlagi predloženega računa. EAN kode ni mogoče uporabiti brez darilnega bona. Darilni bon
lahko predloži njegov imetnik s predložitvijo na blagajni brez kakršnekoli identifikacije.
3.3. Obveznost izdajatelja darilnega bona preneha s tem, ko ga izdajatelj prejme kot plačilo za blago,
s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, navedenih v
teh splošnih pogojih.
3.4. Darilni bon je prinosniški vrednostni papir, izdajatelj ni odgovoren za morebitne zlorabe niti ni
dolžan preverjati identitete imetnika.
3.5. Izdajatelj ne odgovarja za izgube darilnega bona in ga v primeru izgub ne nadomešča.
3.6. Izdajatelj lahko zavrne sprejem darilnega bona, če ugotovi, da je le ta ponarejen ali pa je njegova
vrednost potekla oz. da je bon uničen, tako da ni mogoče razbrati njegove vsebine.
4. Pravice imetnika darilnega bona
4.1. Prinosnik oziroma imetnik darilnega bona E.Leclerc lahko koristi njegovo vrednost ob nakupu v
trgovinah trgovskih centrov E.Leclerc v Ljubljani ali Mariboru, kjer je bil izdan: v hipermarketu
E.Leclerc Ljubljana, v specializirani trgovini Leposana, Zlatarni Manège à bijoux in Parfumeriji
Ljubljana ali v hipermarketu E.Leclerc Maribor ter trgovini E.Leclerc Multimedia in gospodinjski
aparati v Mariboru.
4.2. Darilni bon lahko imetnik koristi v času veljavnosti, to je 12 mesecev od datuma izdaje darilnega
bona, ki je napisan na bonu ob EAN kodi.
2
4.3. Prinosnik oziroma imetnik koristi dobroimetje darilnega bona tako, da bon predloži kot plačilno
sredstvo ob nakupu blaga. Darilni bon je uporaben le enkrat in v celoti. Dobroimetja ni mogoče
prenesti na naslednji nakup. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona,
mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.
Imetnik darilnega bona nima pravice do izplačila vrednosti darilnega bona v denarju niti deloma. V
kolikor je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, izdajatelj bona imetniku darilnega bona
ni dolžen izplačati razlike do celotne vrednosti bona.
4.4. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino.
4.5. Ponovna polnitev darilnega bona ni mogoča.
4.6. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Na prvi strani
darilnega bona se nahaja prostor za voščilo oziroma drugo personalizacijo darilnega bona. Na zadnji
strani darilnega bona pisanje, risanje, brisanje, rezanje oziroma kakršnokoli spreminjanje natisnjenih
podatkov ali spreminjanje njegove oblike ni dovoljeno. V nasprotnem primeru se bon šteje za
neveljavnega.
5. Končna določila
5.1. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave in so na vpogled na spletni
strani www.e-leclerc.si ter na oddelkih informacij v trgovinah E.Leclerc v Ljubljani in Mariboru.
5.2. Izdajatelja si pridržujeta pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi boni brez
posebne predhodne najave. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.e-leclerc.si in na
prodajnih mestih E.Leclerc v Ljubljani in Mariboru.
5.3. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni, se
rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, bo spor reševalo stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani oziroma Mariboru.
15.8.2015
Rudnidis d.o.o., Jurčkova 225, Ljubljana
Maridis d.o.o., Tržaška cesta 67a, Maribor
3