Fragmat StiroTermal SOLO

Transcription

Fragmat StiroTermal SOLO
STIROTERMAL SOLO
TEHNI Č NI PODATKI - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA
Premer cevi – Rohrdurchmesser – Pipe diameter:
Razdalja med cevmi – Verlegeabstand – Pipe spacing:
Koristna velikost – Nutzgröße – Usable size:
Koristna površina – Nutzoberfläche – Usable surface:
Skupna velikost – Gesamtgröße – Total size:
Skupna debelina – Gesamtdicke – Total tickness:
Razred gorljivosti – Brandverhalten – Fire classification – EN 13501-1:
Razred gorljivosti – Brandverhalten – Fire classification – DIN 4102:
14 – 17 mm
50, 100, 150, 200 mm
1300×800 mm
1,04 m2
1350×850 mm
21 mm
E
B1
Material folije – Folienwerkstoff – Foil material:
PS
Debelina folije – Foliendicke – Foil tickness:
0,9 mm
Barva folije – Folienfarben – Foil colour:
Prekrivanje folije – Folienüberlappung – Foil overlap:
Pakiranje – Verpackungseinheit – Packaging unit:
Pakiranje kos/paleto – Verpackungseinheit in Stück/Palette – Packaging unit in pieces/pallet:
črna – schwarz – black
50 mm
57,2 m2
55
FRAGMAT TIM d.d., Spodnja Rečica 77, SI–3270 Laško, Slovenija; T: +386 (0)3 73 44 500; F: +386 (0)3 73 44 618; [email protected]; www.fragmat.si