Prospekt - ProFarm Košenina doo

Transcription

Prospekt - ProFarm Košenina doo
Zdrava prihodnost za vašo silažo
RKW ProAgri®
Tehnični podatki (povprečne vrednosti)
Revolucija
v pripravi silaže
PE silosna folija
Prelomna/pretržna trdnost
vzdolžno/prečno
DIN EN ISO 527
24 N/mm2
Prelomno/pretržno raztezanje
vzdolžno
prečno
DIN EN ISO 527
600 %
750 %
UV stabilizacija
UV stabilizirano / 8368 MJ˜m-2 (ustr. 2 leti srednja Evropa)
Poliamidna podfolija
Način kako deluje popolna kombinacija
vzdolžno
prečno
DIN EN ISO 527
80 N/mm2
76 N/mm2
Prelomno/pretržno raztezanje
vzdolžno
prečno
DIN EN ISO 527
340 %
350 %
UV stabilizacija
UV stabilizirano / 5020 MJ˜m-2 (ustr. 1,2 leti srednja Evropa)
Kombinacija silažne folije in podfolije
Površina
Površina
Guba
Dart-Drop (uporabno stanje)
ASTM D1709-62
>> 900 g (metoda A)
> 500 g (metoda B)
> 300 g (metoda A)
DIN 53380-3
< 30 cm3/m2 v 24 h
RKW ProAgri®Combi silažna folija je ra-
Pri uporabi ni nikakršnih razlik v primerjavi s konvencionalno
zred zase, saj se pri proizvodnji uporablja
silažno folijo. Uporabnik enostavno položi novo razvito RKW
inovativna kombinacija polietilenske (PE)
ProAgri®Combi silažno folijo preko silažnega kupa, ki ga želi
silažne folije in poliamidne (PA) podfoli-
zatesniti. Po prekritju in ko se prične proces fermentacije, pod-
je. Vizualno se nov proizvod ne razlikuje
folija prične na sebe vleči vlago iz silosnega kupa (glej sliko).
od klasičnih silažnih folij.
Pri tem se ji močno poveča stabilnost, odpornost na preluknja-
Bale mrež za silažo, seno in slamo
nje in razteznost. Priporoča se uporaba dodatne silosne zašči-
Bale mrež za mešano krmo, koruzne rezance in rezance
tne mreže in obtežilnih silosnih vreč.
sladkorne repe
Debelina kombinirane folije
0,10 mm
Palete, mreže za odpadke in trato
Širina folije
6 do 18 m
Dolžine folije
50 m / 400 m
Ostale dolžine po dogovoru
Prepustnost za kisik
Naš proizvodni program
RKW ProAgri® Combi silažna folija –
prava izbira
Paropropustnost PA podfolije omogoča razdvojitev dveh slo-
Silosne folije in cevi
jev folije: vodna para prodre skozi podfolijo in kondenzira na
Folije za rastlinjake
PE silažni foliji, ki zaustavi vodno paro. Po nekaj dneh je loči-
Folije za pospešitev žetve
Material silažna folija
Polietilen (PE)
tev obeh slojev folije popolna. Podfolija se popolnoma prileže
Gradbene in prekrivne folije
Barva
Črna, bela in zelena
na površino silosa. To učinkovito preprečuje tvorjenje vlažnih
Tesnilne tirnice
Debelina sloja silažne folije: 0,08 mm
mest na površini silosa in s tem povezanih nevarnosti pojava
Folije za ribnike
Debelina silažne folije
0,08 mm
Debelina sloja podfolije: 0,02 mm
plesni na površini silosa – edinstveni prednosti v primerjavi s
Material podfolija
Poliamid (PA)
Barva
Prozorno – rumenkasta
Debelina podfolije
0,02 mm
Silažna folija
Podfolija
} 0,1 mm
konvencionalno podfolijo.
Grafični prikaz kaže prerez kombinacije slojev
RKW ProAgri®Combi silažne folije.
RKW ProAgri®Combi folija
RKW ProAgri®Combi folija
RKW SE
Business Unit Michelstadt
Rossbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Nemčija
Tel.: +49 (0) 6061 77-0
Faks: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com
Silažna folija
Prodaja:
Podfolija
Silosni kup
RZ_6seiter_CombiFilm_SLO_ProFarm.indd 1-3
Silosni kup
Darko Košenina
ProFarm Košenina d.o.o.
Sp. Senica 9
1215 Medvode
Slovenia
Tel.: +386 (0)1/3618-303
Faks: +386 (0)1/3618-304
Mobile: +386 (0)40/21-33-55
www.profarm.si
Poslovna skupina RKW je podjetje s proizvodno poslovnimi enotami
po vsem svetu. Spada med mednarodno priznane proizvajalce visoko
kakovostnih folij iz umetne mase, kot sta polietilen in polipropilen, ter
flisa.
Neodvisno družinsko podjetje ne kotira na borzi. Podjetje RKW že več
kot 55 let postavlja merila za kakovost, inovativnost in storitve. Dandanes je na 21 lokacijah zaposlenih okoli 3.000 sodelavcev. V poslovnem
letu 2011 je podjetje prigospodarilo približno 830 milionov Evrov.
www.rkw-group.com · rkwm101-078/092012/SLO
Manj je mnogo več!
Prelomna/pretržna trdnost
Dešifrirano! Skrivnost
revolucionarne folije
12.09.12 09:53
Sistem prihodnosti za boljšo silažo
in večjo trajnost
Şvetovna novost
pri olajšanju dela in prihranku na času
In sedaj k bistvu, vse je lažje!
Kratek pregled prednosti RKW ProAgri® Combi silažne folije
Tako RKW tlakuje pot v sonaravno prihodnost
Največja učinkovitost in traj-
Optimalni rezultati v prireji mleka in mesa v predvsem zahte-
Manjša teža rol folije in s tem enostav-
6 do 10 krat boljša kisikova pregrada
Boljši ogljični odtis kot pri klasični
nost s sistemom – kombinacija
vajo najboljšo kvaliteto osnovne krme. To pa pomeni: boljša, ko
nejše rokovanje
v primerjavi z do sedaj priporočljivim
RKW foliji. V primerjavi z enakovre-
folij najnovejše generacije
bo kvaliteta silaže, boljša bo prireja živali. Proizvodi podjetja
sistemom dveh plasti in sicer PE sila-
dno ogljikovo pregrado je pri klasični
žne folije in PE vakuumske podfolije.
PE foliji izpust ogljikovega dioksida v
RKW so temelj profesionalne priprave silažne krme. Ključ do
Koncept Combi folije pomeni manjšo
RKW ProAgri®Combi silažna folija je prva
uspeha: Silažne folije RKW so izdelane iz visoko kvalitetnih su-
obremenitev pri transportu, logistiki,
kombinacija silažne folije in podfolije s 6
rovin pod strogim nadzorom kvalitete.
skladiščenju in rokovanju.
do 10 kratno izboljšano zrakotesnostjo.
okolico teoretično do 5 – krat večji.
Optimalna kvaliteta silaže s profesionalnim prekrivanjem in dobro prakso.
Enostavno razdvajanje posameznih
Novost: Kombinirano silažno folijo polo-
Bolj učinkovita raba materiala in s tem
Boljši izkupiček iz vaše silaže je tako
plasti folije omogoča sonaraven način
žite preko silosa s samo enim prekriva-
prihranek naravnih virov.
zagotovljen in zmanjšane so fermen-
reciklaže in ločeno zbiranje odpadkov.
Tradicionalno prekrivanje
RKW ProAgri®Combi folija
Prednosti RKW ProAgri®Combi folija
Debelina folije (prekritje)
[mm]
0,19 (0,04 + 0,15)
0,10 (0,02 + 0,08)
40 % prihranek surovin
40 % prihranek na teži
Transport, logistika
in skladiščenje
2 roli
1 rola
40 % prihranek pri celotni življenjski dobi
produkta
Pakirni material
2 kosa
1 kos
50 % manj odpadnega materjala
Zahtevnost prekrivanja
silosov
Potrebno dvakratno prekrivanje
(podfolija + silažna folija)
Prekritje z eno plastjo
Lažje rokovanje (-40 % nižja teža rol)
Hitrejše pokrivanje  prihranek stroškov
Izboljšana kvaliteta silaže
Propustnost kisika
~ 180 cm³/m² · dan-1 · 0,2 bar-1
Propustnost kisika
~ 30 cm³/m² · dan-1 · 0,2 bar-1
Boljša kisikova pregrada, boljša kvaliteta
silaže zaradi aerobne presnove
Odpadki in reciklaža
Možna popolna reciklaža
materialov
Možna popolna reciklaža
materialov
40 % prihranek na materialu
40 % prihranek pri reciklaži
tacijske izgube.
njem, je izjemno robustna in se obenem
izjemno lepo prilega površini. Pripojena
vakuumska podfolija se samodejno od-
RKW ProAgri® Combi folija nudi vse,
lepi od silažne folije kmalu po namestitvi
kar potrebujejo profesionalci:
preko silosa.
6 – 10 krat povečano kisikovo pregrado
(v primerjavi s klasično PE folijo)
Manjše izgube v času fermentacije in manj tvorjenja
plesni – skratka optimalno silažo
Ločevanje PA podfolije
Občuten prihranek na času pri prekrivanju silosa
od PE silažne folije
Veliko olajšanje pri pokrivanju zaradi manjše teže
PA podfolija (0,02mm, prozorna) na ne-
RKW ProAgri®Combi silažna folija je pri-
prekrivnega sistema
rabljeni PE silažni foliji (0,08mm, črna)
dobitev za okolje in pridobitev za vašo
silažo. Bodisi 40 % prihranek pri osnovni
Trajnost proizvoda z novo kombinacijo materialov
RZ_6seiter_CombiFilm_SLO_ProFarm.indd 6
Vzorčna slika prikazuje enostavno ročno
surovini, manjši količini odpadkov in pri-
ločevanje PA podfolije od PE silažne foli-
hranek pri njeni reciklaži – Combi folija
To je razlog, zakaj ste korak naprej z uporabo
je. V praktični uporabi se foliji oddvojita
postavlja nove mejnike na področju si-
RKW ProAgri®Combi silažne folije.
ena od druge samodejno.
lažnih folij.
12.09.12 09:54