DUO 7PLUS XL najboljša za najboljše!

Transcription

DUO 7PLUS XL najboljša za najboljše!
DUO 7PLUS XL
... najboljša za najboljše!
DUO 7PLUS XL
... najboljša za najboljše!
DUO PLAST, specialist za visoko kakovostne folije, predstavlja
DUO 7PLUS XL, 7 slojno visoko zmogljivo folijo za baliranje,
katera zagotavlja izredno kvaliteto silaže in visoko produktivnost.
DUO 7PLUS XL − 7 slojev za najboljšo kvaliteto
7slojnapihanafolijazizjemnimitehničnimikarakteristikami.
Najnovejšainovacija-izumfolijebreztopil(brezPIB).
Razvitazaprofesionalneuporabnikezvisokimizahtevami.
Optimalnazaporakisikainvisokaadhezija.
Popolnomazaprtebalezaodličnokvalitetosilaže.
Ekstremnovisokaodpornostnatrganjeinprebadanje.
Enostavnorokovanjezaradigladkezunanjepovršine.
Idealnazaovijanjeokroglihinkvadratnihbal.
XL = več folije na roli − 1650 m
Večbalnarolo
Manjizgubečasaprimenjavirol
Visokadelovnainstrojnaproduktivnost
Mikroskopskiprezerfolije
Tehnične karakteristike
Dobavljivaširina:750mm
Barva:svetlozelena,bela
Giveusacall!Ournumberis
+4966416550-0.
TheDUOPLASTteamlooksforwardtohearingfromyou!
DUO INDUSTRY
DUO AGRO
DUO FOOD & HEALTH
DUO SYSTEMS
DUO LAB
DUO PLAST AG
David-Eifert-Str. 1
36341 Lauterbach
Germany
Phone:
Fax:
E-Mail:
Internet:
+49 6641 6550-0
+49 6641 61713
[email protected]
www.duoplast.ag